Nuffnang Ads

Wednesday, 24 October 2012

(3)   Portrait- Part (3)                                                       ဓါတ္ပံု ပညာ ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၃)

(ေနရာ အသီးသီးမွ စုေဆာင္း ထားသည္မ်ားအနက္ ေကာင္းနိဳးရာရာဟုယူဆသည္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ကာ ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို မွတ္စုထုတ္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)


            Outdoor Portrait photography


Portrait ရိုက္ရာတြင္ ပံုစံ အမ်ိးမ်ိဳးရွိနိုင္သည္။ ကိုယ္ဟန္ အမ်ိဳးမ်ိဴး Lighting အမ်ိဳးမ်ိဳး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိနို္င္သည္။ ဤ ရိုက္နည္းတြင္ hard and fast rules မရွိ သို႕ရာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကို သတိထားရန္ေတာ့ လိုသည္။

Location

Portrait ရိုက္ရန္အတြက္ ေနရာ Location ေရြးခ်က္ရန္ စနည္းနာ ထြက္ဘို႕ လိုသည္။ ေနရာ ေရြးျပီးပါက ေနာက္ခံ ရွဳခင္း အဆင္ေျပမည့္ အကြက္ အကြင္း Area ေရြးရမည္။ ေနာက္ ခံ background သည္ Subject ကို လြမ္းမသြားရန္ လိုသည္။ အဆိုပါ ေနာက္ခံ သည္ အဆိုပါ Portrait ၏ Story ကုိ ေျပာျပ သကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေန ေပလိမ့္မည္။ သို႕ ေသာ္ ေနာက္ခံ background အားအလြန္ေကာင္းသြားပါက Subject ေပၚလြင္ မွဳ ေျပာက္ သြားမည္ကို လည္း သတိ ျပဳရမည္။
 
ေအာက္ပံု ကို ၾကည့္ပါ။ background သည္ Story ျဖစ္သည့္ ခ်ယ္ရီ ပြင့္ ခ်ိန္ ကို ေျပာ ျပ ရံု မွ်သာ ရွိျပီး ေရွ႕ရွိ subject ကို လႊမ္းမိုးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ နိင္သည္။
 


Quick tip:  Outdoor Portrair ရိုက္ရာတြင္ Backup Plan အျမဲ ထားပါ။ အေၾကာင္း ေၾကာင္း ေၾကာင္း ေၾကာင့္ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္ လာပါက အနီးတြင္ Indoor shooting  အတြက္ စီစဥ္ထားပါ။

Lighting

Portreitue ကို သဘာ၀ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ရိုက္မည္ ဆိုပါက ဓါတ္ပံု သမားမ်ားသည္ " Golden Hours " ဟု ေခၚသည့္ နံနက္ ပိုင္း ႏ်င့္ ညေန ပိုင္းမ်ား အခ်ိန္မ်ားကို ေရြး ၾကသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္မ်ား သည္ အသား ေရာင္ ကို Warm glow  skin tone မ်ိဳး ေပးသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္ မ်ားတြင္ တိမ္ဖံုးလာပါက ဓါတ္ပံု ရုိက္ရာတြင္ ပို၍ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ ယခင္ မွတ္စုမ်ားတြင္ ေရးခဲ့ လို တိမ္ ဖံုး ျခင္းသည္ Softbox ၾကီးတစ္ခု လို ျဖစ္လာေစသည္။ Soft Light ကို ရေစ နိုင္သည့္ အခြင့္ အေရး ျဖစ္သည္။ Indoor တြင္ ရိုက္လွ်င္ လည္း Soft Light ရေစရန္ ျပဳတင္းေပါက္ ၾကီးၾကီး နား တြင္ ရိုက္ပါ။ ဤသို႕ ျဖင့္ Subject ၏မ်က္လံုးတြင္ Beautiful catchlights မ်ား ေပၚလာေစနိုင္သည္။
 


Quick tip:  White Board အၾကီး တစ္ခုကို Reflector အျဖစ္သံုးပါက Subject ၏ Uderexposedျဖစ္ေနသည့္ ဧရိယာ ကို အလင္းေရာင္ ျဖည့္ ေပး လိမ့္ မည္။
 
Eye contact
မ်က္လံုးသည္ စိတ္ ကို ျမင္ေစ သည့္ ျပဴတင္းေပါက္ ဟု ဆုိ သည့္ အတိုင္း Portraiture ရိုက္ ပါပ မ်က္လံုးတြင္ Focus ျဖတ္ပါ။  အကယ္၍ subject သည္ ကင္မရာ ဘက္ သို႕ တည့္တည့္ မလွည့္ ပါက ကင္မရာ ႏွင့္အနီးဆံုး မ်က္လံုးကို Focus  ယူပါ။ အုပ္ စု ကို ရိုက္ပါက ပံုမ်ားမ်ား ရိုက္ပါ သို႕ ႏွင့္ မ်က္ေစ့ မွိတ္ေနသူမ်ား ရွိပါက မမွိတ္ သည့္ ပံု ကို ေရြး နိုင္မည္။
 Quick tip:  ခေလး ငယ္မ်ားကို ရိုက္လွ်င္ သူ၏ မ်က္လံုး ကို Contact ရ ေစရန္ ကစားစရာမ်ား ျပ၍ ျမွဴ ေပးပါ။

Depth-of-field
Depth of Fielf အတို (Shallow Depth of Fied ) သည္ Portraiture ရိုက္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ Shallow Depth of Fied  သည္ Subject ကို ျပတ္သား ေစျပီး ေနာက္ခံ Background  ကိုမူ ၀ါး သြား ေစသည္။ ဥပမာ 50mm, f 1.8 ကဲ့သို႕ prime Lens သည္ subject ကိုျပတ္သားေစျပီး ေနာက္ခံ ကို ၀ါး သြားေစသည့္အတြက္  Background  Distraction ကို ေျဖာက္ ပစ္လိုက္ နိုင္သည္။ Compact Camera မ်ားအတြက္ မူ  f 3.5 ေအာက္တြင္ ထား၍လည္းေကာင္း  snapper's portrait modes  ထား၍ လည္းေကာင္း ရိုက္ပါက အဆိုပါ Result မ်ိုး ဆန္ဆန္ ရ နိုင္သည္။

Quick tip:  Compact မ်ားအတြက္ မူ Zoom ကို အျပည့္ ဆဲြ ကာ ရိုက္ျခင္းျဖင့္ Subject ကုိ ေပၚလာေစကာ Shallow depth of field ကိုလည္း ရနိုင္သည္။

Framing  
 
Portrait ရိုက္ရာတြင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကို ေရွာင္လဲြ ၍ မရပါက  Frame အျဖစ္ သံုး လိုက္ပါ။ ဥပမာ arches, doorways, corridors, windows, gazebos  စသည္ တို႕ သည္ Frame အျဖစ္ သံု ၍ ရသည့္ အရာ မ်ား ျဖစ္သည္။ Frame ထဲတြင္ subject ကို ထည့္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ ၾကည့္သယ၏ အာရံု ကို ပို ၍ ဖမ္း စားနိုင္သည္။ လူ မ်ား ကိုလည္း  Frame အျဖစ္ သံုး နိုင္သည္။ ဥပမာ - အဖြာ၏ ၇၅ ႏွစ္ ေျမာက္ ေမြးေန႕ တြင္ အဖြား၏ ပတ္လယ္ တြင္ ေျမး မ်ား ၀ိုင္း ေနသည့္ ပံု မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေျမး မ်ား၏ မ်က္ႏွာ Expression သည္ ေမြး ေန႕ အခန္း အနား တြင္ ေပ်ာ္ ရႊင္ ေနၾကသည္ကို ေျပာ ျပေနသည့္ ပံု ျပင္ ေလးသဘြယ္ ျဖစ္ေန လိမ့္မည္။


Quick tip:  Frame လုပ္ပါက သတိျပဳရန္မွာ Frame ကို အေနွာက္ အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ ေဘးရွိ အရာ အားလံုးကို ဖယ္ရွား ပစ္ရမည္။

No comments:

Post a Comment