Nuffnang Ads

Wednesday, 19 December 2012


(30)  Noise                                                        ဓါတ္ပံုပညာရပ္ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၃၀ )

 

 

ဓါတ္ပံု မွာ Noise ဘာေၾကာင့္ ေပၚလာရသနည္း

 

By Soe Hlaing
စကားဦး

ဓါတ္ ပံု တစ္ပံု ၏ပထမ အေရး အၾကီးဆံုး ေသာ အခ်က္ တစ္ရပ္ မွာ ၾကည္ လင္ ျပတ္သားမွဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည္လင္ ျပတ္သား မွဳ ကို ေလွ်ာ့ က်ေစသည့္ အခ်က္ မ်ား စြာ ရွိပါသည္။ ယင္း တို႕ တြင္ Noise သည္ လည္း အဓိက အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သာမန္ အား ျဖင့္ ISO နံပါတ္ ျမင့္ျမင့္ တင္ရိုက္လွ်င္ Noise ထသည္။ DSLR ကင္မရာ ႏွင့္ Compact ကင္မရာ ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ Comapct ကင္မရာ ႏွင့္ ရိုက္သည္ က Noise ပို၍ ထသည္ ဟု ေယဘူယ် အားျဖင့္ အမ်ားစု နားလည္ ၾကပါသည္။ သို႕ ရာတြင္ ဤ ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္း၏ အေျခ ခံ အခ်က္မ်ားကို ၀ါ ရင့္ သဘာရင္ မ်ား မဟုတ္မူ ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့ သို႕ ဓါတ္ပံု ပညာ စတင္ ေလ့လာ ကာစ ပဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ သေဘာေပါက္ ေကာင္းမွ သေဘာ ေပါက္ ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္လည္း ဘာမွ မသိခဲ့ပါ။
 
 
ထို႕ေၾကာင့္ Noise ျဖစ္ေပၚ လာရ သည့္ အေၾကာင္း တစ္စြန္း တစ္စ ႏွင့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ မ်ားကို သိလို၍ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ ခဲ့ပါသည္။  ယင္းေနာက္  မိမိ ကဲ့ သို႕ စူးစမ္း လိုသူမ်ား ရွိပါကလည္း တစ္စြန္း တစ္စ သိနိုင္ၾကေစရန္ အတြက္  Noise ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စုေဆာင္းထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာင္း နိုး ရာ ရာ ရွိမည္ ဟု ယူဆ သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပါင္းစု ကာ ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့ သို႕ ဘာသာ ျပန္ ၍ ေရးသား ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
 
ဤ မွတ္စု ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့ သို႕ Noise ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မ်က္ေစ့ လည္ လမ္း ေပ်ာက္ ေနသူမ်ား အတြက္ လမ္းစေဖၚ ကာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သေဘာ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ မွ ျဖည့္ စည္း နုိင္ေေစရန္ ရည္ရြယ္ ကာ ေရးသား ရ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ကနဦး ေဖၚျပ အပ္ပါသည္။Noise.


 
Noise မ်ား ျပည့္ ေနသည့္ ပံု။
 

ထို႕ေၾကာင့္ Noise ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္ မ်ား အလိုက္ ေဖၚျပပါမည္-

-      ISO နံပါတ္ ျမင့္ လာလွ်င္ ဘာ ေၾကာင့္ Noise ပိုထ လာရသနည္း။
-      Digital Camera အငယ္ မ်ားသည္ ဘာ ေၾကာင့္ Noise ပိုထ လာရသနည္း။
-      Exposure ကို ၾကာၾကာ ဖြင့္ထားလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ Noise ပိုထ လာရ သနည္း။
-      Noise ကို ေလွ်ာ့ ေအာင္ မည္ကဲ့ သို႕  လုပ္ၾက မည္နည္း။
 
အထက္ပါ အခ်က္ မ်ားကို သေဘာေပါက္ေစရန္ ကင္မရာတြင္ ပံုရိပ္ ဖမ္းေပးသည္ Sensor အေၾကာင္း ကို အၾကမ္း ျပန္လည္ ရွင္း လင္းပါမည္။


 
Noise ကင္းကာ ျပတ္သားေနသည့္ ပံု။
 


Sensor အေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း။

 
ယခင္တင္ထား ခဲ့ျပီး သည့္ မွတ္စုမ်ားတြင္ Sensor ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတာ္ အသင့္ ေရးသား ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မွတ္စု အမွတ္  (၂၆ ) ျဖစ္သည့္  ISO ၊ Nois နွင့္ Sensorတို႕၏ ဆက္သြယ္ေနမွဳ “ ဆိုင္ရာ မွတ္စုတြင္ တြင္လည္း ေဖၚျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ ရာတြင္  Sensor သည္ ေရွ႕တြင္ေရးသားမည့္ Noise နွင့္ ဆက္ ႏြယ္ ေနသည့္အတြက္ အခ်ဳပ္ ထပ္မံ ေဖၚျပပါမည္။
 
ကင္မရာ၏ Exposure ဖြင့္ ထားသည့္ အခ်ိန္ အတြင္း အလင္း (Photon)  သည္ Sensor ေပၚရွိ Photosite ေပၚ သို႕က်လာသည္။ Photosite ေပၚရွိ Light  Sensitivity ျဖစ္ေသာ Photodiode ႏွင့္ ဓါတ္ျပဳသည္။ ထို႕ ေနာက္ Photoelectric Effect ေၾကာင့္  Photosite ေပၚတြင္ Electric Charge ေပၚလာသည္။ Exposure ဖြင့္ထားသမွ် အခ်ိန္ ကာလအတြင္း Photosite တိုင္းသည္ အဆိုပါ Electric Charge မ်ားကို ဖတ္သည္ ယင္းေနာက္ Amplified လုပ္သည္ ျပီးလွ်င္ Digitized လုပ္သည္  ယင္းေနာက္တြင္ Storage Medium တြင္ သိမ္းထားလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ Light အဆင့္ မွ Digital ျဖစ္လာသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို ရိုးရွင္းစြာ အက်ဥ္း ေဖၚျပ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
 
ျပႆနာ တစ္ခု မွာ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ အတြင္း Sensor ေပၚသို႕ အလင္း ေရာင္က် ေရာက္ရာတြင္ Electric Charge မ်ားက အပူ စြမ္း အင္ ကို ထုတ္လႊတ္သည္သာမ က Sensor ေပၚသို႕ Cosmic Ray ႏွင့္ Radioactivity မ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ အနီး အနား Photosite မွ လွ်ံ က်လာသည့္ Electricity Leakage မ်ားေၾကာင့္ မလိုလား အပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ လွိဳင္း “ Unwanted Signal “   Noise မ်ားေပၚ လာရသည္။
 
 
Electric Charge မ်ားက အပူ စြမ္းအင္ကို ထုတ္ လိုက္ရာတြင္ Sensor ရွိ Electron မ်ာသည္ တည္ဆဲ ေနရာမ်ားမွ လြတ္ထြက္ လာသည္။ ဤ ျဖစ္စဥ္ သည္ “ True “ Photoelectron မ်ားကို ညစ္ႏြမ္းေစသည္။ အဆိုပါ Thermal Electron မ်ားသည္ Tharmal or Dark Noise ဟုေခၚသည့္ Noise မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤ ကဲ့ သို႕ Noise မ်ိဳးမွာ DSLR ကင္မရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမွဳ ပိုမ်ားသည္။ ေႏြ ရာသီတြင္ ရိုက္သည့္ ပံု မ်ားမွာ ေဆာင္းရာသီ ရိုက္အတြင္း ရိုက္သည့္ ပံုမ်ား ထက္ Noise ပိုမ်ားေလ့ ရွိသည္။
 
ထို႕ အျပင္ Analogue မွ Digital သို႕ ေျပာင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ Electric Charge မ်ားကို Amplify လုပ္ျခင္း ၊ A/D Converter ျဖင့္ ေျပာင္းျခင္း မ်ားတြင္ လည္း Noise ေပၚလာျပန္သည္။
 
၄င္းအျပင္ Photon သည္ Sensor ေပၚရွိ Photosite  အားလံုး ကို ထိမွန္ေအာင္ ရိုက္ခတ္သည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ ေသာ Photosite မ်ားကို လြတ္သြားသည္မ်ား လည္း ရွိသည္။ မဆိုပါ ေနရာ မ်ားသည္လည္း Noise ေပၚလာျပန္သည္။
 
အျခား နည္းတစ္ရပ္မွာ Exposure ဖြင့္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း Lens မွ ၀င္လာသည့္ Photon မ်ားက  Sensor ကို ထိေတြ႕ရာမွ ေပၚ ထြက္လာသည့္ Generated Electrons မ်ားကို က်င္း ( Potential Well ) မ်ားအတြင္း ျဖည့္ထည့္ ေပးသည့္ အခ်ိန္ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။  အဆိုပါ က်င္း သည္ Electron မည္ေရြ႕မည္မွ် ဆန္႕ေအာင္ျဖည့္နိုင္သည္ ဆိုသည္ကို Full-Well Capacity ဟု ေခၚသည္။ Generated Electrons မ်ားသည္ Exposure ဖြင့္ ထားသည့္ အခ်ိန္အတြငး္ က်င္း မ်ား အတြင္း ျပည့္သြားပါက ေဘးသို႕ လွ်ံက်ကာ အနီးရွိ အျခားေသာ က်င္းမ်ား အတြင္းသို႕ ၀င္ကုန္ ေတာ့သည္။
 
ယင္းကို Blooming ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းကို ေဒါင္လိုက္အခၽြန္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ေတာက္ပေသာ က်ယ္ ပံု ကေလးမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကင္မရာ မ်ားတြင္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ ကို တားဆီး ရန္Anti-Blooming မ်ား တပ္ဆင္ထားေလ့ ရွိၾက သည္။ ထိေရာက္ မွဳ ရွိသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ ရသည္။
 
 
အထက္ပါအေၾကာင္း မ်ား အားလံုးသည္ Noise  တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္း ျဖင့္ Noise ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္း မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။


 
 
ISO ျမင့္လာလွ်င္ Noise လည္း ျမင့္လာသည္။

 
အထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္မ်ား အရ ဆိုပါက Noise ျဖစ္ေပၚ မွဳ မွာ ပံု မွန္ ( Constant) သေဘာ ေဆာင္ေနသည္။ ဤသို႕ ဆိုပါက ISO တင္လိုက္ လွ်င္ မည္သည့္ အတြက္ Noise ပို ထ လာရသနည္း ဆိုသည့္ အေမး ေပၚလာပါသည္။ အလင္းကို ဖမ္းရာတြင္ Sensitivity ကိုေျပာင္းလိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ၾကမည္နည္း။ ၾကိမ္းေသ သည္က Sensor ကို ေျပာင္း၍မရ။ ကင္မရာ ထုတ္လုပ္စဥ္က ပင္ ပံုေသ လုပ္ထား သည့္ အရာ ျဖစ္သည္။  Secsor အရြယ္အစား ႏွင့္ အမ်ိဳး အစားေျပာင္း မွ သာ လွ်င္ Light Sensitivity ကို ေျပာင္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့ သို႕ အေနအထားတြင္ ကင္မရာ တစ္ခု ရွိ Sensor တစ္ခု၏ Light sensitivity ေျပာင္းရန္မွာ ISO ေျပာင္း ရန္သာ ရွိသည္။
ISO ေျပာင္းျခင္း ျဖင့္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္  ျဖစ္ေပၚ လာသည္။
၁။   ISO ေျပာင္း ေပးျခင္းျဖင့္ Exposure  Metering ကို လည္း ေျပာင္း ေပးလိုက္ သည္။ ISO တင္လိုက္ျခင္း၊ ဥပမာ - ISO နံပါတ္ ကို ျမွင့္ ေပးလိုက္ ျခင္းျဖင့္ Sensor အလင္းဖမ္းရန္ ဖြင့္ထားရသည့္  (Exposure Time ) အခ်ိန္ ကိုေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ သည္။
၂။   ယင္း အခ်က္ က  Sensor ႏွင့္ Analog to Digital ( A/D ) Converter အၾကား ရွိ Light Signal Amplifier ကို ရွိေနသည့္ အေနအထားမွ ပို၍ က်ဥ္းသည့္ Exposure သို႕ အေလွ်ာ္အစားအတိုးအဆုတ္ ( Compansate ) လုပ္ေစလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
 
ISO အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ ေတြ႕ ရသည့္ ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး။
 
 
 
Sensor အတြင္း၌ Electrical Charge မ်ားကို Amplified လုပ္ရာ တြင္ Amplifier သည္ Phptosites ကို Light က ထိေတြ႕ သည္ႏွင့္ အျခားေသာ အရာ မ်ား ထိေတြ႕ သည္ကို ခဲြျခား နိုင္ျခင္း မရွိ္။ သို႕ ႏွင့္ Sensor အား ထိေတြ႕ ရိုက္ခတ္လာသည့္ အရာအား လံုးကို ခဲြျခားျခင္း မရွိဘဲ Amplified လုပ္လိုက္သည္။ သို႕ ႏွင့္ လိုအပ္ သည့္ Photon Signal မ်ား ၾကီးလာသကဲ့သို႕  အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ Constant သေဘာ လိုရွိေနေသာ မလိုလား အပ္သည့္ Signal ( Noise ) မ်ားလည္း ၾကီးလာ သည္။

 
ေအာက္ ေဖၚျပပါ ပံုသည္ Unwanted Signal မ်ားအား Amplified လုပ္လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ ၾကီးလာသည့္ ပံု ကို ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 

 
အထက္ပါ ပံု တြင္ Photosite ထဲရွိ  လိုအပ္သည့္  Light  (Photon)  Signal ( Green ) ႏွင့္ မလိုလားအပ္သည့္ Signal(Red) Noise မ်ားကို ဥပမာ ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အလယ္ပံု တြင္ လိုအပ္သည့္ Photon Signal ( Green ) သည္ ဘယ္အစြန္ပံု ထက္ေလွ်ာ့ သြားရျခင္းမွာ ISO ျမင့္ သြားေၾကာင့္ Exposure ေလွ်ာ့ သြားကာ Photon Signal ( Green ) အ၀င္သည္လည္း နည္း သြားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  Noise ပမာဏ မွာ မူ ဘယ္ အစြန္ပံု ၏ ပမာဏ အတိုင္းသာ ရွိေနသည္။ သို႕ ရာတြင္ Amplified လုပ္ရာတြင္Noise ပမဏ ပါ ၾကီး သြားသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။
 
Sensor အေသးမ်ားတြင္ Noise ပို၍ မ်ားသည္။

 
Sensor ေသးသည့္ အရြယ္အစားမ်ား၏ Photosite သည္လည္း ေသးသည္။   Light Sensitivity လည္း နည္းသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိေတြ႕ တုန္႕ျပန္ သည့္ Signal လည္း နည္းသည့္ အတြက္ လိုအပ္ သည့္ ပံုမွန္ ISO အေနအထား ေရာက္ ေအာင္  Amplify လုပ္ရာတြင္ Sensor ၾကီးေသာ ကင္မရာမ်ား ထက္ ပို၍ လုပ္ရသည္။ အထက္ပါပံု တြင္ နမူနာ ျပထားသည့္ အတိုင္း Higher Amplify သည္ Noise ကို ပို၍ ျဖစ္ေပၚ လာေစသည္။ Noise ျဖစ္ေပၚသည္မွာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ေစကာမူ အဓိက အားျဖင့္ Amplifier ႏွင့္ A/D Converter တို႕ ၏ functions မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Noise သည္ Sensor တစ္ခုတြင္ Constant ကိန္းေသ တစ္ခု သဖြယ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆို ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
Exposure အခ်ိန္ ပိုၾကာ ေလ Noise ပိုမ်ားေလ ျဖစ္သည္။

 
Exposure ပိုၾကာသည့္ ပံုႏွင့္ Exposure ျမန္သည့္ ပံု ႏွစ္ပံုသည္ ISO တူေန ေစကာမူ Exposure ပိုၾကာသည့္ ပံု သည္ ျမန္ သည့္ ပံု ထက္ Noise ပိုထ သည္ကို ေတြ႕ နိွင္သည္။ ဤသည္မွာ လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Signal ႏွင့္ Noise မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Sensor ကို ထိရိုက္ သည့္ Light သည္ မည္ မွ် ၾကာျမင့္စြာ ထိေစကာမူ Noise သည္ Exposure Time ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္မွဳ မရွိ။ သို႕ ရာတြင္ အလင္းဖြင့္ ထားသည္ ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အပူ ႏွင့္ ျပင္ပမွ မလိုလား အပ္သည့္ Signal မ်ား ေၾကာင့္ လည္း Noise ေပၚလာသည္။ Exposure တစ္စကၠန္႕ ဖြင့္ထားသည့္ ပံု ႏွင့္ ႏွစ္ စကၠန္႕  ဖြင့္ထားသည့္ ပံု ႏွစ္ပံု ကို ယွဥ္ၾကည့္ လွ်င္ ႏွစ္စကၠန္႕ ဖြင့္ ထားသည့္ ပံု ၏ Noise သည္ တစ္စကၠန္႕  ပံုထက္ ႏွစ္ဆ ပိုေနမည္ ကို ေတြ႕နိုင္သည္။ အေၾကာင္း မွာ Exposure ဖြင့္ ထားသည့္ အခ်ိန္ အတြင္း ထြက္  ေပၚလာသည့္ အပူ နွင့္ မလိုလားအပ္ သည့္ Signal မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 
Noise ကို ဘယ္လို ေရွာင္လႊဲ မလဲ။

 
Noise ကို တတ္နိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ ေစရန္ High Native Sensitivity ဟုေခၚၾကသည့္ Sensor ၾကီးေသာ DSLR ကင္မရာမ်ားကို သံုးသင့္သည္။ အဆိုပါ Sensor မ်ား၏ Amplification မွာ နည္းသည္။
ကင္မရာတြင္ Noise Reduction ရွိလွ်င္ သံုးပါ။ အဆိုပါ စနစ္တြင္ ကင္မရာသည္ ပထမ တြင္ ကနဦး ရည္ရြယ္ထားသည့္ Exposure ကို ယူမည္။ ယင္းေနာက္ အဆိုပါ Exposure Length အတိုင္း Shutter ကိုပိတ္ကာ ယူမည္။ ဒုတိယ ပံုမွာ Current Sensor ၏ Current Temperature ၌  ရွိေနသည့္ Noise သာ ရွိေနေပမည္။   ဒုတိယ ပံု၏ Data မ်ားမွာ ပထမ ပံု၏ Data မ်ားကို ထုတ္ႏွဳတ္ယူထားသည့္ Data မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Noise  မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ သြားသည္။ ဤ ကဲ့သို႕ Noise Reduction နည္းစနစ္ကို  Dark Frame Subtraction ဟုေခၚၾကသည္။ ကင္မရာ အမ်ားစု တြင္ Long Exposure အတြက္ ထည့္ သြင္းထားသည့္ Noise Reduction နည္းစနစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။


သာမန္ အားျဖင့္ Noise ကို သတိထား ေရွာင္ရွားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ-
-      တစ္ေနရာထဲတြင္ ဆက္တိုက္ Noise မ်ားထေနပါက Lens သိုမဟုတ္  Sensor ေပၚတြင္ အမွဳန္အမႊား မ်ားတင္ေန နိုင္သည္။ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ သန္႕ ရွင္းရန္လိုပါက သန္႕ ရွင္းေရး လုပ္ပါ။
-      Digital Zoom ကို သံုးလွ်င္ Noise ထတတ္သည္။ Zoom ကုိလည္း တတ္နိုင္ အမွ် အဆံုး မသံုးသင့္ပါ။
-      ပံုကို High Compression Setting မဟုတ္သည့္ စနစ္ ျဖင့္ Save လုပ္ျခင္းျဖင့္ Noise ေပၚ နိုင္သည္။
 
အဆိုပါ နည္း ျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် မရ ပါ က Software မ်ားသံုးကာ Noise ကုိေလွ်ာ့ ခ်ရပါမည္။ မည္ သို႕ ေသာ ဓါတ္ပံု သမား မွ ထိုထက္ ပို၍ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေျခ မရွိေတာ့ပါ။


Noise  ရွိေနသည့္ ပံုမ်ား ။


 
 

 


 
 
 
 

 
Noise  ရွိေနသည့္ ပံုမ်ား ႏွင့္ Noise ေလွ်ာ့ခ် ထားသည့္ ပံု မ်ား ယွဥ္တဲြ ျပထားျခင္း။

 
 


 


 
 
 
 
Theory သေဘာအရ မူ Sensor ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနႏွင့္ အနည္း အက်ဥ္း ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ ယင္း မွာ Sensor ၏ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် ျခင္း ျဖင့္ Thermal Noise ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ ရာတြင္ ဤ နည္းမွာ ကင္မရာမ်ား တြင္ သံုး ၍ မျဖစ္နိုင္ဘဲ Telescopes မ်ားတြင္တပ္ဆင္ ထားသည့္ Sensor မ်ားတြင္ သာ သံုးနိုင္သည္။ သို႕ ရာတြင္ ကင္မရာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ Sensor ၏အပူ ရွိန္ ျမင့္ တက္လာျခင္းကို တတ္နိုင္သမွ် ထိန္း သည့္ နည္း စနစ္ ကိုတိုးတက္ ထုတ္လုပ္္ လာျခင္း ျဖင့္  ျဖင့္ Thermal Noise ေလွ်ာ့ ခ် နိုင္ ေပမည္။
အျခားတစ္နည္း မွာ Sensor ၏ Native Sensitivity ကို ၾကီးလာေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ ႏွင့္ Photosite  သည္လည္း ၾကီးလာမည္ ျဖစ္ျပီး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Quantum  Efficiency ကို ျမွင့္ လိုက္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ သို႕ ရာတြင္ လက္ရွိ သံုးေနသည့္ Quantum  Efficiency သည္ ၇၀% အထိ ျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ရာ ၁၀၀% အထိ ျမွင့္ ရန္ မလြယ္လွေျခ။ ထိုတက္ ျမင့္ လာပါက Photosite သည္ ၾကီး မလာဘဲ ၾကံဳ႕ သြားရန္ သာ ရွိေတာ့သည္။
 
 

နိဂုံး။

 

အထက္ ပါ အၾကာင္း အရာ မ်ား မွာ ေဆာင္းပါးေပါင္းစံု မွ Noise ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း မ်ားကို နည္းနည္း ျခင္းစီ ေကာက္နွဳတ္ ကာ ဘာသာျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Electronic Physic ပညာရွင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ျပဳစု ထားျခင္း မဟုတ္ပါ သျဖင့္ Noise ဆိုင္ရာ ကၽြမ္း က်င္သည့္ ပညာရွင္ မ်ား အေနျဖင့္ လို တိုး ပို ေလွ်ာ့  သေဘာ မ်ိဳး ျဖင့္ ဖတ္ရွဳ ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ အပ္ပါသည္။
 
 

 
---------------------------------------No comments:

Post a Comment