Nuffnang Ads

Thursday, 13 December 2012


Down the Memory Lane ( South Africa - Part 2)

 

 


စိတ္ အစဥ္ အတြင္းမွ အာဖရိက

အပိုင္း(၂)

 

 

အထည္း က်န္

နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တတိယ အတြင္း၀န္ ဘ၀နွင့္ ျပည္ပသို႕တာ၀န္ျဖင့္ ထြက္စဥ္က သားသမီးမ်ား ငယ္ေသး၍ မိသားစု အစံု အလင္မိသားစု တစ္စုလံုး သြားနိုင္ခဲ့ ၾကေပသည္။ ေနာက္ ၄င္းတို႕ အနည္းငယ္ ၾကီး လာၾကေတာ့ သားၾကီး သမီးၾကီး ေတြက ေက်ာင္းကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥ ေတြႏွင့္ မို႕ မလိုက္ နိုင္ၾကေတာ့ဘဲ အငယ္ေတြသာ လိုက္နိုင္ ၾကေတာ့ သည္။   ေနာက္ဆံုး ေတာင္အာဖရိက သို႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရန္ သြားရာတြင္မူ ခေလးေတြ က အလုပ္ေတြ အကိုင္ေတြ အိမ္ေထာင္ကဲြေတြ ျဖစ္ေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။
 


Pretoria City  
 ေဆးေက်ာင္းမွာ Final Part I တက္ေနသည့္ အငယ္ဆံုး သမီး ကေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ ရက္ႏွင့္ၾကံဳ ၍ ႏွစ္လ ခန္႕ ခဏ လိုက္လာနိုင္သည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္ နီးေတာ့  ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားရသည္။ သမီးျပန္ေတာ့ အေမကလည္း သမီးကိုေစာင့္ ေရွက္ရန္ လိုက္ျပန္ သြားရသည္။ သို႕ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက Assignment တစ္ ေလွ်က္ လံုး ဖုန္းေမာင္ တစ္ကိုယ္ ထည္း စခန္း သြားခဲ့ရသည္။

 

လံုျခံဳေရးအျခအေနကလည္း မေကာင္း။ အေညာင္းေျပ အညာေျပ အျပင္ထြက္ကာ လမ္း ေလွ်ာက္ ျခင္တိုင္းလည္း ေလွ်ာက္လို႕က လံုျခံဳေရး စိတ္မခ်ရ။  သည္ အေျခအေနမ်ိဳး တြင္ တစ္ေယာက္ထည္းသမား၏ အေျခအေန ႏွင့္ အထည္းက်န္ အခက္အခဲကို သံရံုး၏ အၾကီးအကဲ ျဖစ္သူ သံအမတ္ၾကီး ဦးအုန္းသြင္ က  နားလည္ စာနာ သည္။

 

“ ကၽြန္ေတာ္ လည္း ေဂါက္ သီး သမားမို႕ ကိုယ္ခ်င္း စာပါတယ္ဗ်ာ။ ေဂါက္သီးသမား ဆိုတာ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ ေဂါက္သီး မကစားနိုင္ေတာင္ Driving Range ေလာက္ေတာ့ သြား ျခင္ၾကတာပါဘဲ ။ ဒီေနရာရဲ႕ လံုျခံဳေရး အေျခအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အရြယ္အတြက္ က ေဂါက္ ကြင္းက အလံုျခံဳ ဆံုးပါဘဲ ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ ေတြ ရွိ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စီစဥ္ ေပးပါမယ္။ “

 

သံအမတ္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ ကလည္း ေ၈ါက္သီး အားကစား သမားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေဂါက္ သမားျခင္းျခင္း စာနာကာ ေဂါက္သီး ရိုက္ နိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ သို႕ ႏွင့္ အသင္း၀င္ေၾကး မည္ကာ မတ္တတ္ သာေပးရသည့္ Monument Golf Club သို႕  သံတမန္ ေလွ်ာ့ ေစ်း ၊ မိတ္သဂၤဟ ေလွ်ာ့ ေစ်း စသည့္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပါင္း မ်ားစြာ ျဖင့္ အသင္း၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ Monument Golf Club မွာ ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕ အျပင္ ဘက္ ဂ်ိဳဟန္ နစၥဘတ္ သို႕ သြားသည္ R-21 လမ္းမၾကီး ေဘးတြင္ ျဖစ္သည္။ အာဖရိ က ေဂါက္ကြင္း တို႕ ၏ ထံုးစံ အတိုင္း  လြင္တည္း ေခါင္ ျဖစ္သည္။ အာရွ နိုင္ငံမ်ား ရွိ Country Club ပံုစံမ်ိဳး စိမ္းစိမ္း စိုစို မဟုတ္။

 

ကၽြန္ေတာ္ အသင္း၀င္ကာစ ေဂါက္ကလပ္  အမည္ မွာ Monument Golf Club ျဖစ္သည္။ ေဂါက္ကြင္း နွင့္မေ၀း လွေသာ ေတာင္ တန္းေပၚ ရွိ ေတာင္ အာဖရိ တည္ေထာင္ကာစ  အထိမ္း အမွတ္ ေက်ာက္ တိုင္ၾကီး ( Monument ) ကို အစဲြ ျပဳကာ Monument Golf Club အမည္ တြင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂါက္ကြင္းသာ မက ဤေနရာ အနီး တ၀ိုက္ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ား မွာ Monument ဆိုသည့္ အမည္ တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ ခု ပါသည္ ခ်ဥ္းသာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အသင္း ၀င္ျဖစ္ျပီး မၾကာခင္တြင္ Waterfloof Golf Club အမည္ သို႕ ေျပာင္း သြားသည္။
 
 
Waterkloof Golf course and Club House.
 
 
Golf Club သို႕ အ၀င္။
 
 
Waterfloof Golf Club Restaurent.
 
 
Pro-shop.
 
 
Waterkloof Golf Course.
 
 
 ေဂါက္ကြင္းေရကန္ အတြင္း ရွိ Egyption Gees မ်ား။
 
Monument
ေဂါက္ကလပ္ အမည္က Monument လို႕  ျဖစ္လာရ ျခင္းမွာ   အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ သကဲ့သို႕ Monument   ေဂါက္ကြင္းေၾကာဘက္ ေတာင္ေၾကာေလး အေပၚတြင္တည္ ေဆာက္ ထားတဲ့ ဧရာမ ေက်ာက္တိုင္ၾကီး ကို အစြဲ ျပဳ ျဖစ္ေပၚလာတာ  ျဖစ္ပါတယ္။

 
Monument အမည္ေလး ပါလာတဲ့အတြက္ သူ႕ အေၾကာင္းေလးကို ေတာ့ ေရးျခင္ ပါတယ္။ အေၾကာင္းေတာ့ ေတာင္အာဖရိက  ေပၚထြန္း လာဘို႕ အတြက္ နယ္သစ္ ပါယ္သစ္ ရွာ ဘို႕ ေရာက္လာ ခဲ့ၾကတဲ့ လူျဖဴေတြ က သူတို႕ မည္မွ်  ဒုကၡ သူကၡ ခံ ကာ ဒီနယ္ေျမ ကို ထူေထာင္ ခဲ့ ၾကရတယ္ ဆိုတာ ကို မွတ္တမ္း မ်ား ျပသ ထားရာ ေနရာ မို႕  ပါဘဲ။
 
ေတာင္အာဖရိကသမိုင္း ျဖစ္စဥ္ကို ေျပာလွ်င္ ယခင္က လူမည္းမ်ားအား အသား အေရာင္ ခဲြျခားေရး စနစ္ျဖင့္  ၾကီးစိုးခဲ့ေသာ လူျဖဴမ်ား ကို ANC     ဦးေဆာင္ ကာ ေတာ္လွန္ ခဲ့သည့္ အသားအေရာင္ ခဲြျခားမွု ေတာ္လွန္ေရး ကိုသာ အသိမ်ား ၾကသည္။  
 
သို႕ရာတြင္ အရင့္အရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဤလြင္တီးေခါင္ေဒသသို႕ လူျဖဴမ်ား ေရာက္ရိွ လာကာ ဒုကၡသုကၡ ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ အေျခခ်ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္၊ ေဒသခံ မိ်ဳးႏြယ္ စုျဖစ္သည့္ ဇူးလူးမ်ား၏ ခုခံတိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ အသက္ေပါင္း ေထာင္ ေသာင္း ခီ်ကာ ေသဆံုးရျပီးမွ လူေန ေဒသတစ္ခု၊ ထိုမွတစ္ ဆင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေတာင္အာဖရိက နိုင္ငံကဲ့သို႕ နိုင္ငံတစ္ခ ုျဖစ္လာေစရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သမိုင္း စဥ္ကိုမူ သိသူ နည္းၾကေပသည္။
 
Monument ကို အေ၀းက ၾကည့္ပါက ေက်ာက္တိုင္ ၾကီး သဘြယ္ ထင္ရေသာ္ လည္း အတြင္း၌မူ ျပတိုက္ အျဖစ္ ဖြဲ႕ စည္း တည္ ေဆာက္ ထားသည္။ အထက္သို႕ ဓါတ္ေလွကား ျဖင့္ တက္ၾကရသည္။

 
 
 

ေနာက္ခံ ေတာင္တန္း မွာ Monument အထိမ္း အမွတ္ ေက်ာက္ တိုင္ၾကီး တည္ရွိရာ ေတာင္တန္း ျဖစ္သည္။
 
 
Monument ကို အေ၀းမွ ေတြ႕ ရပံု။
 
 
Monument  ေရွ႕ အ၀င္။
 
Monument အေဆာက္အအံုသည္  အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ၾကီးတစ္ခု အျပင္ ဆိုခဲ့သည္အတိုင္း ေတာင္အာဖရိက ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ သမိုင္းစဥ္၏  မွတ္တမ္းမ်ား သိုလ္မီွး ရာ အေဆာက္အအံုၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။
၁၅ဝဝ  ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေပၚတူ၈ီသေဘၤာသားမ်ားသည္ အိႏိၵိယသို႕ သြားရာမွ အာဖရိကေတာင္ဘက္ အငူသို႕ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၆ ရာစုတြင္မူ ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားပါ ပါလာသည္။ ၁၆၅၂ ခုနွစ္တြင္ Table Bay ( Cape Town )  ၌ ဒတ္ခ်္မ်ားသည္ East India Company (VOC) ကို တည္ေထာင္ကာ ျဖတ္သန္း သြားလာသည့္ သေဘၤာမ်ားအား ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။

 
အာဖရိက ေတာင္ဘက္အစြန္းသမုဒၵရာ ကမ္းေျခသို႕ ေရာက္ရိွသူမ်ားသည္ ၁၈၃၅ ခုနွစ္တြင္ ေျမာက္ဘက္သို႕ Great Trek မဟာ ခရီးၾကမ္း   ေလွ်ာက္လွမ္း၍ နယ္ပယ္     ခဲ်႕ထြင္ခဲ့ၾက သည္။  ယခုေတာင္အာဖရိက ေခၚသည့္ အရပ္၌ ၁၈၅၂ ခုနွစ္တြင္ Boer Republic Transvaal နွင့္ ၁၈၅၄ ခုနွစ္တြင္ Orange Free State တို႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ယခု ေတာင္အာဖရိက ဟု ေခၚတြင္ သည့္ေဒသတြင္ ကနဦးလူေနမွုစံနစ္သစ္ စတင္အေျခစိုက္သည့္ သမိုင္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဤ Monument အေဆာက္အအံု ကိုမူ ၁၈၃၈ ခုနွစ္ထည္းက စ၍တည္ေဆာက္ရာ ၁၈၄၉ ခုနွစ္တြင္ ျပီးသည္။ ဤ အေဆာက္အအံုသည္ ၁၈၃၅ မွ ၁၈၅၄ အထိ ေတာင္အာဖရိက ျဖစ္ေပၚမွသမိုင္း၏  ျပခန္းပင္ျဖစ္သည္။
 
အေဆာက္အအံုမွာ ေတာင္ကုန္းထက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားကာ ၾကီးက်ယ္ ခန္းနား ျမင့္မားလွသည္။ အေဝးမွၾကည့္လွ်င္ ေက်ာက္တိုင္ၾကီးသဖြယ္ ထင္ရသည္။

 
 
Monument အနီး ျမင္ကြင္း

 
 
Monument ကဗ်ဥ္းစာ တမ္း။

 
 
Monument အေပၚ မွျမင္ကြင္း။
 
 
Monument အတြင္း ျမင္ကြင္း။
 
 
ေတာင္ဘက္ သမုဒၵယာ ကမ္းေျခမွ ေျမာက္ဘက္ သို႕ ခရီးရွည္ ခရီးၾကမ္း ႏွင္ ခဲ့သည့္ Great Trek.
 
လူျဖဴမ်ား ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ မွဳ ခံၾကရသည့္ ျပ ကြက္။

 
 
လူျဖဴမ်ား ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ မွဳ ခံၾကရသည့္ ျပ ကြက္။
 
ေတာင္အာဖရိကကို လူျဖဴမ်ားထူေထာင္ၾကျပီးေနာက္ ေဒသခံ လူမည္း မ်ားအား အသား ေရာင္ခဲြ ျခားေရး စနစ္ ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္မူ  လူမည္း မ်ားသည္ အသားေရာင္ ခဲြျခားေရး စံနစ္ ကို တြန္းလွန္ ဖယ္ရွားကာ နိုင္ငံေတာ္ အာဏာ ရရွိခဲ့သည္။

 
ဤ Monument  သည္ လူျဖဴ မ်ားက ၄င္း တို႕ အေနႏွင့္ ေဒသခံ လူမည္း မ်ား ႏွင့္ မည္မွ် တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကရျပီး မွ ဤ ကဲ့ သို႕ နိုင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့ရ ပံု ကို ျပသထား သည့္ ျပတိုက္သာ ျဖစ္သည္။ လူမည္း ဆန္႕က်င္ေရး မဟုတ္ေစကာမူ လူျဖဴ ဘက္လိုက္ကာ ျပသထားသည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။
 
သို႕ ေသာ္ ၁၉၉၄ တြင္ လူ မည္း သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ နယ္လ္ဆင္ မန္ဒဲလား မွ အစ အမ္ဘက္ကီ အလယ္ ယခု လက္ရွိသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ ဇူးမား အဆံုး အားလံုးေသာ လူမည္း အစိုးရ အဆက္ ဆက္ သည္ လူ ျဖဴ မ်ား တည္ ေဆာက္ ထားခဲ့ သည္ ့ ဤ  အေဆာက္ အအံုကို ဖ်က္ဆီးျခင္း မရွိဘဲ သမိုင္း မွတ္တိုင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ထားရွိ သည္။  ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ အရ သေဘာထားၾကီးသည္ ဟု ဆိုျခင္ပါသည္။ ဤ ကဲ့သို႕  အေဆာက္ အအံု တစ္ခုကို ဖ်က္လိုက္ ရံု မွ် ႏွင့္ အမုန္း တရား ႏွင့္ အာဃာဓ ကို ေျဖ ေျဖာက္ နိုင္ေကာင္း ေျဖေျဖာက္ နိုင္မည္။ သို႕ ရာတြင္ သမိုင္း ဆိုသည္က ေတာ့ ေျပာက္ကြယ္ သြားမည္ မဟုတ္ သည္ကို သိၾက ေပမည္။
 

 
 My Second Home.
 
ေဂါက္ကြင္းနဲ႕ အိမ္က မေ၀းလွပါ။  ကားနဲ႕  ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္း အေကြ႕ အေကာက္ ငါးမိနစ္ ေလာက္ ေမာင္းရင္ ေရာက္တဲ့ ေနရာ ပါ။ တစ္ခုေသာ စေန ေန႕ နံနက္ မွာ ေဂါက္ကြင္းသြားပါတယ္။ ကစား မယ္ေပါ့။ အေဖၚ ေတာ့ မရွိ။ သို႕ေသာ္ ကိစၥမရွိ ကြင္းက် မွ ၾကည့္ လုပ္မည္ ဆိုကာ ထြက္ခဲ့ ပါတယ္။
 

ကြင္းေရာက္ေတာ့ Pro Shop Registration ေကာင္တာ မွာ အသား လတ္လတ္ အရပ္ ခတ္ျပတ္ျပတ္ ပိန္ပိန္ ပါးပါး ဂ်ပန္ တစ္ဦး ရပ္ေနတာ ေတြ႕ ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က စျပီး-
 
“ ကၽြန္ေတာ္ စိုးလွိဳင္ပါ ။ ျမန္မာသံရံုး က Minister Counsellor (သံမွဴးၾကီး ) ပါ၊ ခင္ဗ်ားတို႕အတဲြမွာ လူလိုရင္ ၀င္ ကစားပါရေစ ”

 
ထုိပုဂၢိဳလ္ က ကၽြန္ေတာ္ကို မတူသလုိမ တန္ သလို ပံု စံ မ်ိဳး ႏွင့္ၾကည့္ေနရာက-
 
“ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ Minister (သံမွဴးၾကီး) ကိုေစာင့္ ေန တာဗ် ။ သူ လာမွ လူ လို ရင္ ၀င္ ကစားေပါ့၊ အခု ေတာ့ ခင္ဗ်ား ကို ကၽြန္ေတာ္ မေျပာ နိုင္ေသးဘူး။ “
 
နိုင္ငံ အသီးသီး၏ သံရံုး မ်ား သည္ နိုင္ငံ တကာ သံရံုး ဖဲြ႕ စည္း ပံု အရ  ဖဲြဲ႕ စည္း ထား ၾကသည့္ အတြက္ ရာထူးအဆင့္လိုက္အေခၚ အေ၀ၚမ်ားမွာ အားလံုးအတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႕ ရာတြင္  တစ္နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ သံရံုးမ်ား၏ ဖြဲ႕ စည္း ပံု မွာ မူအနည္း ငယ္ ကြာျခားမွဳ ရွိၾကပါသည္။  ေယဘူယ် အားျဖင့္ သံရံုးမ်ားကို Embassy ဟုေခၚၾကေစကာမူ British Commonwealth ( ျဗိတိသွ် ဓနသဟာယ ) အဖဲြ႕ ၀င္ နိုင္ငံ အျခင္းျခင္း၏ နိုင္ငံမ်ား အတြင္းရွိ အဖဲြ႕၀င္ သံရံုး မ်ားကိုမူ High Commission ( မဟာမင္းၾကီးရံုး ) ဟု ေခၚကာ သံအမတ္ၾကီးကို High Commissioner ( မဟာမင္းၾကီး) ဟု ေခၚၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျဗိတိသွ် ဓနသဟာယ အဖဲြ႕၀င္ နိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျဗိတိသွ် သံရံုးကို British Embassy ဟုေခၚေသာ္ လည္း ျဗိတိသွ် ဓနသဟာယ အဖဲြ႕၀င္ နိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ စင္ကာပူတြင္မူ Brirish High Commission ဟု ေခၚသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ စင္ကာပူ ရွိ ျဗိတိသွ် သံအမတ္ ၾကီးကို British High Commissioner ( ျဗိတိသွ် မဟာမင္းၾကီး) ဟု ေခၚသည္။

သံရံုး ဒုတိယအၾကီး အကဲမ်ား၏ အေခၚအေ၀ၚမွာမူ မ်ားစြာကဲြျပားမွဳ မရွိလွပါ။ ျမန္နိုင္ငံ သံရံုးၾကီးမ်ား၏ ဒုတိယအၾကီးအကဲ ရာထူးမွာ Minister Counsellor (သံမွဴး ၾကီး ) ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထုိင္း ၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွၤ စသည့္ သံ ရံုးၾကီး မ်ား၏ ဒုတိယ အၾကီး အကဲ မွာ Minister ( သံမွဴးၾကီး ) ျဖစ္ပါသည္။ Minister ေရာ Minister Counsellor ကိုပါ ျမန္မာ ဘာသာ ျဖင့္ တရား၀င္ ေခၚဆိုရာတြင္ သံမွဴးၾကီးဟု ပင္ ေခၚဆိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အမွဳထမ္း ကာလအတြင္း၌  ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ဖဲြ႕စည္း ပံုတြင္ Minister ရာထူး မရွိပါ။  ျမန္မာသံရံုး အပါအ၀င္ နို္င္ငံတကာ၏သံရံုး ငယ္မ်ားတြင္ Third Secretary (တတိယ အတြင္း၀န္ ) သည္လည္း သံရံုး ဒုတိယ အၾကီးအကဲ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
 
အဆိုပါ ဂ်ပန္က သူ၏ သံရံုး ဒုတိယ အၾကီးအကဲ ကို ေစာင့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမွီ တကယ့္ပီဘိ ဂ်ပန္ပံုစံ နွဳတ္ခန္းေမြးႏွင့္ ဂ်ပန္ သံမွဴး ၾကီးေရာက္လာပါသည္။ ပထမ ဂ်ပန္၏ အေျပာ ကိုမ ေစာင့္ ေတာ့ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ကပင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူဘယ္ ၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါက္သိး ကစား လိုပါေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သူကေတာ့ သေဘာ ေကာင္းသည္ -
 
“ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ က သံုး ေယာက္ထဲ ဘဲရွိပါတယ္။ ၀င္ကစားပါဗ်ာ “ 
 
သို႕ ႏွင့္ One Flite, Four-Ball ကစား ျဖစ္သြားသည္။
 
ပထမဦး ဆံုးေတြ႕သည့္ ဂ်ပန္ မွာ ဂ်ပန္သံရံုးမွ Counsellor (သံမွဴး)   ကင္နီခ်ီ ျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ သံရံုး ဒုတိယ အၾကီး အကဲ ( Minister ) မွာ  တကာရွီ  ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ ဂ်ပန္တစ္ဦးမွာ ဂ်ပန္အစိုးရက ေတာင္အာဖရိက သိပၼံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီး ဌာန သို႕ အၾကံ ေပး အျဖစ္ ေစလႊတ္ထားသည့္  အာကီနို ျဖစ္ပါသည္။


Our Regular Flite, from Left to right Kenichi Mizawa, Soe Hlaing,  Aquino, Takashi Kamiyama.
 
ေဂါက္သီး ၉ က်င္း စားအျပီး  Club House တြင္ စား ၾကေသာက္ၾက ေနာက္ၾက ေျပာင္ၾက ႏွင့္ ခင္မင္သြားၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမ ေတြ႕စက မတူသလို မတန္ သလို ပံုစံ မ်ိဳး ႏွင့္ ဆက္ဆံ သူဟု ထင္ခဲ့ မိသည့္  ကင္နီခ်ီ   ႏွင့္မူ ညီရင္း အစ္ကို သဘြယ္ ခင္မင္သြားခဲ့ ၾကပါသည္။
 
သူကလည္း မိသားစု ေခၚလာသူ မဟုတ္။ အသက္ ျခင္းလည္း အတူတူ ၀ါသနာ ျခင္းကလည္းတူ ၾကသည့္အတြက္ ကစားအတူတူ၊ စားလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ အခ်ိန္ေတြမွာ အတူတူ ၊ ေသာက္လည္း အတူတူ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ ႏွင့္ သူ႕မွာ အိမ္ျခင္း မေ၀း လွ။ သူ႕ အိမ္ အနီး  Brooklyn Mall   ရွိ ဂ်ပန္ စားေသာက္ဆိုင္မွာ သူ႕အိမ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ယာက္ ထည္းသမား ျဖစ္၍ ရံုးပတ္ရက္မ်ား တြင္သာ ရံဖန္ ရံ ခါ သာ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ခါ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ထုိ ဂ်ပန္ ဆိုင္တြင္ သာ စားသည္။ မၾကာ ခန ဆိုသကဲ့ သို႕ သူေခၚ သျဖင့္ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သူ ၏ Vodka ပုလင္းကိုလည္း ဆိုင္မွာပင္ထားသည္။
 
ဂ်ပန္ စားေသာက္ ဆိုင္ ဆိုေသာ္ လည္း ဆိုင္ရွင္က  တိုင္၀မ္ တရုတ္ ခ်က္ျပဳတ္သူ  Chef  က ထိုင္း၊ စားပဲြ ထိုးက လူမည္း  မေလး ေတြ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ စားေသာက္ ဆိုင္ ပံု စံ အရ ခ်က္ျပဳတ္ သည့္ ေနရာ တြင္ပင္ စားၾကသည္။ သူတစ္ခြက္ ကိုယ္ တစ္ခြက္ Chef လည္း တစ္ခြက္ ၊ သို႕ ေသာ္ သြက္သြက္ ေတာ့ မလယ္ ၾကပါ။
 
 
Sky Golf-in-One
အမွန္ေတာ့္ Hole in One ကို အတုယူ ကာ Sky Golf-in-One ဟု အမည္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည့္ Golf Driving Range ႏွင့္ စားေသာက္ ဆိုင္ကေလး ျဖစ္ပါသည္။ Waterkloof ေ၈ါက္ကြင္းေဘး တြင္ပင္ ရွိပါသည္။ စားေသာက္ ဆိုင္ ကေလး က အျမင့္စီးမွာ ျဖစ္၍ ေ၈ါက္ကြင္း ကို ေရာ အေ၀းရွိ ေတာင္တန္း ေလးကိုပါ ျမင္ ရျဖင့္ စိတ္ေအး လက္ေအး နားေန ရန္ ေကာင္း သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
 
Sky Golf-in –One ရွိ Merlot’s Restaurant အျပင္ဘက္။
 
Sky Golf-in –One ရွိ Merlot’s Restaurant အတြင္းဘက္။
 
ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ကင္နီခ်ီ တို႕ ေဂါက္သီး ေလ့ က်င့္လိုက္ စားလိုက္ ေသာက္လိုက္ ေန ၾကသည့္ ေနရာ လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ Assignment ျပီး၍ ျပန္ ခါနီးတြင္ အဆိုပါ Restaurant မွာ ပင္ႏွဳတ္ဆက္ ည စာ စားပဲြ က်င္းပ ေပးသည္။
Sky Golf-in-One Driving Range ပိုင္ရွင္ Kevin Chan။
 
Kevin Chan သည္ တိုင္၀မ္ မွ လာေရာက္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ ေနသူျဖစ္သည္။ ေတာင္ အာဖရိက တြင္ တရုတ္ျပည္ၾကီးမွ တရား၀င္ေရာ မ၀င္ေရာ တရုတ္ မ်ားစြာ ရွိသကဲ့သို႕ တိုင္၀မ္ တရုတ္ေတြ လည္း မ်ားလွသည္။ Kevin Chan သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႕ တြင္ လူဆိုး မ်ားသူ႕ အိမ္သို႕ ၀င္ ေရာက္ လုယက္ မွဳျဖစ္ပြားသည္။  TV, Video, Computer စသည့္ ပစၥည္း မ်ားက အစ အဖိုးတန္ ပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္က-
 
“ Kavin ခင္ဗ်ားအိမ္ က ျခံစည္းကလည္း အျမင့္ၾကီီး Electrified Alarm  Wire ေတြလည္း တတ္ ထားတာဘဲ။ Wire ကို ေက်ာ္ ျဖတ္ လိုက္တာ နဲ႕ ADT Security မွာ Alarm ျမည္တာဘဲ။ ဘယ္လိ္ုျဖစ္ျပီး ပစၥည္း ေတြ ပါသြားရတာလဲ ဗ်ာ။ “
 
“ စိုးစံ- ( ကင္နီခ်ီ ကၽြန္ေတာ့ ကို ေခၚ သည့္ အတိုင္း ေခၚသည္။) လူဆိုးေတြက တြက္ျပီးသားဗ်။ ျခံကို ေက်ာ္ မယ္ Electrified Wire ကိုျဖတ္မယ္ ။ ဒါ ဆိုရင္ Security ADT မွာ Alarm ျမည္ မယ္။ ဒါေတြ အားလံုးသိတယ္။ Alarm ျမည္ လို႕ လံုျခံဳေရး အဖဲြ႕ ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္ကို လႊတ္ရင္ အနည္းဆံုး (၇) မိနစ္ေလာက္ၾကာမယ္။ သူတို႕ က အားလံုး Timing ကိုက္ထားျပီးသား ဗ်။ ရုပ္ရွင္ထဲ မွာလို Alarm off လုပ္တာ တို႕  ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ ေလ့လာ ေနတာတို႕ ဘာ တို႕ ညာတို႕ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး ။ Alarm Wire ကို ျဖတ္ ျခံ၀င္းကိုေက်ာ္ျပီး၀င္ တယ္အိမ္မ်ာ တတ္ ထားတဲ့ alarm ေရာ ADT မွာ ရွိတဲ့ Alarm ေရာ အားလံု ျမည္တာဘဲ။ အဲဒီလိုAlarm ျမည္ေနတဲ့ ထဲကေန လု ယူသြားတာ (၅) မိနစ္ေတာင္ မၾကာလိုက္ ဘူး ထင္တယ္။  ADT Security Team လည္း ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ တို႕ မရွိေတာ့ ဘူးဗ်။ ေတာ္ ေသးတာေပါ့ဗ်ာ လူကို ဘာ မွ လုပ္မသြားေပလို႕ ။ ”
 
---------------------------------------------------------------
 
 
 


No comments:

Post a Comment