Nuffnang Ads

Friday, 7 December 2012


Down the Memory Lane ( South Africa - Part 1)
 
 
 
စိတ္ အစဥ္ အတြင္းမွ အာဖရိက
အပိုင္း(၁)
 
 
By Soe Hlaing
 
 
ပရီတိုးရီးယား
 
လူတို႕ မည္သည္ အနီးဆံုးေနရာ ၊ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္တို႕သည္ အဦးဆံုး ျပန္လည္ အမွတ္ရေလ့ ရွိေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မကြာေ၀းလွေသာ အခ်ိန္ကာလ မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေဆးေရာင္ မပ်ယ္ေသးဘဲ ေတာက္ပေနဆဲ စိတ္၏ပန္းခ်ီကား ခ်ပ္မ်ား” ဟု လည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။ အမွတ္ရျခင္း မ်ား ၏ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုရ ပါမည္။
 
ကၽြန္ေတာ္၏ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္းဘ၀၏ ေနာက္ဆံုး တာ၀န္က်ရာ ေနရာသည္ ေတာင္ အာဖရိကနူိင္ငံ ပရီတိုးရီးယားျမိဳ႕ ျမန္မာသံရံုးျဖစ္ပါသည္။ Down the Memory Lane အတြက္ မွတ္တမ္းေလးမ်ား ေရးရန္ ျပန္၍ စိတ္ကူးလိုက္သည္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိသည္ အရင္ဆံုး ေပၚ လာပါ သည္။
 
 
ေတာင္ အာဖရက ျမိဳ႕ေတာ္ ပရီတိုးရီးယား။
 
အာဖရိကသည္ သာမန္ ခရီးစဥ္အရ လမ္းၾကံဳေသာ ေနရာမဟုတ္၍လည္း ေရာက္ခဲ သည့္ ေနရာဟုလည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တတိယအတြင္း၀န္ဘ၀ႏွင့္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္စဥ္က သံအမတ္ၾကီး တစ္ဦး က “ ကၽြန္ေတာ္ အာဖရိက ေရာက္ ဘူးတယ္ ဗ် “  လို႕ ဂုဏ္ယူ စြာ တခုတ္တရ ေျပာခဲ့ဘူးသည္ ကို သတိရမိပါသည္။ အဆိုပါ သံအမတ္ၾကီးမွာ ယခင္ နိုင္ငံေတာ္၏ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ရာထူးတာ၀န္နွင့္ နိုင္ငံတကာ သို႕ သြားခဲ့ သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အာရွ၊ ဥေရာပ အေမရိက အနွွံ႕ ေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကင္ညာနိုင္ငံ Safari တစ္ခု၏ သစ္ပင္ေပၚတြင္ ေဆာက္ထား သည့္ ဆိုင္လည္းဟုတ္ ညထြက္သတၱ၀ါေတြကိုလည္း ၾကည့္သည့္ ေနရာလည္း ဟုတ္သည့္ လင့္စင္ ေပၚမွ ညထြက္သည့္ အာဖရိက သားေကာင္မ်ားကို ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း ကိုအမွတ္ထင္ထင္ ေျပာေလ့ရွိပါသည္။

 ေတာင္အာဖရိကျမိဳ႕ေတာ္ ပရီတိုးရီးယား၏ ေလဆိပ္သည္ ကီလိုမီတာ ၄၀ ေက်ာ္ခန္႕ ေ၀းသည့္ ဂ်ိဳဟန္ နစၥဘတ္ျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္သည္။ ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕ ၏ ျမိဳ႕ ခင္း ျမိဳ႕ ကြက္သည္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည္။
Jacaranda ပန္းမ်ား ပြင့္ခ်ိန္ ပရီတိုရီးယား ျမိဳ႕ရဲ႕ အလွ။
 
ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕ ၌ Jacaranda ပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ တစ္ျမိဳ႕လံုးသည္ ပင္ယံ ထက္၌ လည္း ခရမ္းျပာပန္း ၊  ေျမျပင္ေပၚတြင္လည္း ေၾကြေနေလသည့္ ခရမ္းျပာ ပန္းမ်ား ႏွင့္ ေဖြးေဖြး လွဳပ္ေနသည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရွိ စိန္ပန္းျပာ ႏွင့္ အလြန္တူသည္။ အလြန္လည္း လွသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Jacaranda City Pretoria ဟု ေခၚၾကသည္။
 
နိုင္ငံေတာ္ အာဏာ (၃) ရပ္၊ ေနရာ (၃) ေနရာ
ေတာင္အာဖရိက ၏ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ နိုင္ငံေတာ္ ၏ အာဏာ (၃) ရပ္ ကို ေနရာ သံုးေနရာ ခဲြ ကာ ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ပရီတိုးရီးယားသည္ စီမံခန္႕ ခဲြေရး ဆိုင္ရာ Administrative  Capital သမၼတရံုး စိုက္သည့္ ျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး  ကိပ္ေတာင္း ( Cape Town ) သည္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ Legislative Capital ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ ေရးဆိုင္ရာ Judical Capital မွာ ဘလြန္းမ္ေဖါင္တိန္ ( Bloemfontein ) ျဖစ္သည္။
 
ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕ ရွိ ေတာင္အာဖရိ နိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ ရံုး။
 
 
ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕၏ စိမ္းလန္း စိုေျပသည့္ အတက္အဆင္း လမ္း တစ္ခု။
 
 
ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕ လယ္ တစ္ေနရာ။
 

ေတာင္အာဖရိက ေနာက္ခံ သမိုင္း အက်ဥ္း
ေတာင္အာဖရိက သမိုင္းေၾကာင္းေျပာသည္နွင့္  လြင္တီးေခါင္ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ မဲမဲ လွဳပ္ေနသည့္ Zulu  မ်ားႏွင့္ လူျဖဴမ်ား တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ ေသြးေခ်ာင္းစီး Zulu ရုပ္ရွင္ကား ကို ျမင္ေယာင္လာသည္။
 
လက္ရိွေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံ တည္ရိွရာေဒသသည္ ယခင္ကဇူးလူး (Zulu) လူမိ်ဳး ႏြယ္စု မ်ား၏နယ္ျဖစ္သည္။ (၁၇) ရာစုႏွစ္၌ ေနာင္တြင္အာဖရိကားနား ( Africanas) မ်ားျဖစ္ လာၾကေသာ  ျပင္သစ္မိ်ဳးႏြယ္ဆက္မ်ား၊ ဒတ္ခ်္မိ်ဳး ႏြယ္ဆက္မ်ားနွင့္ ဂ်ာမန္မိ်ဳး ႏြယ္ဆက္ ( Boer ) မ်ား ေရာက္လာာၾကသည္။ အဆိုပါ လူသစ္ အုပ္စု မ်ားကို ေဒသခံ ဇူးလူးမ်ားက နယ္ေျမက်ဴး ေက်ာ္သူမ်ားဟု ဆိုကာ အခြင့္ရလွ်င္ရ သကဲ့သို႕ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္။
 
၁၈၃၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႕တြင္ Dundee ၏အေရွ႕ဘက္ ၄၈ ကီလိုမီတာ အကြာ၌ ေဒသခံ ဇူးလူးေပါင္း (၁၅ဝဝဝ) မွ (၂ဝဝဝဝ) ခန္သည္ Bore ကြန္မန္ဒို (၄၆၄)ဦး အားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပဲြကို Voortrekker-Zuh Conflict ဟု၍ အမည္တြင္ ခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ပဲြတြင္ ဇူးလူး (၃ဝဝဝ)ခန္႕က်ဆံုးကာ အဆိုပါေနရာရိွျမစ္သည္ ေသြးခ်င္းခ်င္း နီသြား ေသာေၾကာင့္ Blood River ဟုေခၚစမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
 
Gatisandlwana စစ္ပဲြ ေနရာ။
 
(၁၉) ရာစုတြင္ ယင္းေဒသသို႕ ျဗိတိသွ်မ်ား စတင္ေရာက္ရိွ လာသည္။ ျဗိတိသွ် တို႕ေရာက္ရိွလာျပီး မၾကမီကာလျဖစ္သည့္ ၁၈၇၉ ခုနွစ္တြင္ ဇူးလူးအင္အား ၂၄ဝဝဝ ခန္႕သည္ အင္အား (၂၁၁၈၇၉) ပါဝင္သည့္ ျဗိတိသွ် စစ္ေၾကာင္း (၃) ေၾကာင္း စခန္းခ်လ်က္ရိွေသာ Isand Lwanz စခန္းကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရာ  နွစ္နာရီ အတြင္း ျဗိတိသွ်စစ္သည္ (၁၇ဝဝ) က်ဆံုးခဲ့သည္။ ဤစစ္ပဲြကို Anglo-Zulu War ဟု သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။
Isandlawana စစ္ပဲြ ေနရာ။
 
ေတာင္အာဖရိက ေပၚ ထြန္းလာျခင္း
၁၈၉၈-၁၉ဝ၂ နွစ္မ်ားအတြင္း ယေန႕ ေတာင္အာဖရိက ေဒသတြင္ အာဖရိကားနား (Afrikaners) ဟုေခၚသည့္ ဒတ္ခ်္မိ်ဳးႏြယ္ဆက္မ်ား၊ ျပင္သစ္မိ်ဳးႏြယ္ဆက္မ်ားနွင့္ ဂ်ာမန္တို႕ သည္ အဂၤလိပ္မ်ားအား နိုင္ငံေရးအုပ္စီးမႈရရိွေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ အာဖရိ ကားနား အုပ္စုသည္ (၁၇)ရာစုႏွစ္ တြင္ အာဖရိကေတာင္ဘက္ပိုင္းရိွ Western Cape သို႕ ေရာက္ရိွခဲ့ၾကျပီး အဂၤလိပ္တို႕မွာမူ (၁၉)ရာစုတြင္မွ ေရာက္ရိွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါစစ္ပဲြမ်ားကို (Anglo-Boer) စစ္ပဲြဟု အမည္ တြင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္ပဲြမ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိကျဖစ္ေပၚလာ မႈသမိုင္းစဥ္တြင္ အထင္ကရ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိုးဝါးနွင့္ ျဗိတိသွ် တို႕အၾကား နယ္ေျမလု သည့္စစ္ပဲြ မ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ ေဒသခံအာဖရိက လူမည္းမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း အလုပ္သမား၊ အေစခံ၊ လမ္းျပ၊ အေစာင့္စသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကိုသာ  လုပ္ကိုင္ရ လ်က္ ရိွသည္။
 
အုပ္စုနွစ္စု တိုိက္ပဲြမ်ားျပီးဆံုးသည့္အခိ်န္တြင္ Treaty of Vereenizing အရေပၚ ထြန္းလာမည့္ လူျဖဴမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ Self-Governing Authority သည္ လူမည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၇ ခုနွစ္မ်ားနွင့္ ၁၉ဝ၈ ခုနွစ္မ်ားတြင္မူ ဘိုးဝါးမ်ား အတြက္သီးျခား ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္မ်ား ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။
 
ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ (National Convention) ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆဲြကာ ၁၉၁ဝ ခုနွစ္ ေမလ (၃၁) Union of South Africa ဟူ၍ ေပၚထြန္း လာခဲ့ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကသည္ ေသြးေခ်ာင္း စီးသည့္ စစ္ပဲြ မ်ားအတြင္း မွ ေပၚေပါက္ ခဲ့ သည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္ သည္။
 
 
လူမည္း မ်ား နိုင္ငံေတာ္ အာဏာ ရရွိလာ ျခင္း။
 
ေတာင္အာဖရိက သမိုင္းေၾကာင္း ေျပာသည္ႏွင့္ လူျဖဴ မ်ား၏ အသားအေရာင္ခဲြျခား သည့္ Apartheid စနစ္ ၊ ယင္းစနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္  African National Congress  (ANC) ႏွင့္ အသားအေရာင္ ခဲြျခားသည့္ စနစ္ ကို ဦး ေဆာင္ ေတာ္လွန္ ခဲ့သည့္ ANC ေခါင္းေဆာင္ Nelson Mandela တို႕ ၏ အေၾကာင္း မပါ၍ မျဖစ္။
 
ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာျပီးသည့္ ေနာက္လူျဖဴ အစိုးရမ်ား၏ လက္ထက္ တြင္ လူမည္းမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမွဳေရးအခြင့္အေရးမ်ား လံုးဝမရရိွဘဲ လူျဖဴမ်ား၏ Apartheid ၀ါဒ ဟု ေခၚသည့္ အတန္း အစား ခဲြျခားမႈနွင့္ အသား အေရာင္ခဲြျခားမႈ ကို ခံ ခဲ့ ၾကရသည္။
 
လူျဖဴမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မွဳ ေအာက္မွရံုးထြက္ရန္ လူမည္း နိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ၁၉၁၂ ခုနွစ္တြင္ လက္ရိွ ေတာင္အာဖရိက၏ အဓိကနိုင္ငံေရး ပါတီၾကီးျဖစ္ေသာ  African National Congress (ANC) ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ANC သည္လူမည္းမ်ား၏ ၾကီးမားဆံုးနိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္လာ သည္။
 
၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ANC သည္ Apartheid စနစ္ ကို ေတာ္လွန္ရန္ အတြက္ နိုင္ငံေရး နွင့္သာမက လက္နက္စဲြကိုင္ေရးလမ္းစဥ္ကိုပါ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာပါ သည္။ အဆိုပါ အခိ်န္မွစ၍ အာဖရိက ျပည္သူမ်ားသည္ အသားအေရာင္ခဲြျခားေရးကို နိုင္ငံေရးအျပင္ က္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေရး နည္းနွင့္ပါ အံုၾကြ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္။


၁၉၉၄ ခုနွစ္တြင္ အသား အေရာင္ခဲြျခားသည့္ Apartheid စနစ္ က်ဆံုးသြားကာ ANC ေခါင္းေဆာင္ Nelson Mandela သည္ ပထမဆံုးလူမည္း သမၼတ ျဖစ္လာပါသည္။ Nelson Mandela သည္ ေတာင္အာဖရိက နိုင္ငံ သမၼတ တာ၀န္ကို ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
 
Nelson Mandela in 2008။
 
Nelson Mandela သည္ လူျဖဴ အစိုးရ အား ေျမေအာက္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ ေရး ကို ဒုကၡ ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကား မွ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အျပင္ Robben Island ရွိ လူျဖဴ မ်ား၏ အက်ဥ္း ေထာင္တြင္ (၂ရ) ႏွစ္တာမွ် အက်ဥ္းက် ခံခဲ့ရသည့္ ဒုကၡမ်ား စြာ ႏွင့္ ရင္းကာ အသားအေရာင္ ခဲြျခားေရးစနစ္ ကို တြန္းလွန္ ခဲ့ ေသာ ကမၻာ ေက်ာ္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိက သို႕လာေရာက္ၾကသည့္ နိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္  Nelson Mandela သမၼတတာ၀န္မွ အနားယူျပီးျဖစ္ေစကာမူ ေတာင္အာ ဖရိက နိုင္ငံအၾကီး အကဲကို ( Official Call) ေတြ႕ ဆံုျပီးသည္ႏွင့္ Nelson Mandela  ကို သားေရာက္ေတြ႕ ဆံုေလ့ ရွိသည္ မွာ ေတာင္အာဖရိ နိုင္ငံ၏ သံတမန္ က်င့္ထံုး တစ္ခု လိုျဖစ္ေနပါသည္။
 
ပရီတိုးရီးယား ၏ ထူးျခားသည့္ အခ်က္ကေလးမ်ား။
 ေတာင္ အာဖရိက ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ မွာ လံုျခံဳေရး ျဖစ္ပါသည္။ လုယက္မွဳ ၊ လူသတ္မွဳ စသည့္ ရာဇ၀တ္ မွဳ မ်ားမွာ ေန႕စဥ္ ဆိုသကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိ အာဏာ ရ African National Congress ( ANC)  လူျဖဴအစိုးရအား ေတာ္လွန္ခဲ့စဥ္ က စစ္ အၾကြင္း အက်န္ လက္နက္ မ်ားစြာ တို႕သည္ လူမည္း အေတာ္မ်ားမ်ား၏ လက္ထဲသို႕တြင္ ေရာက္ ေန သည္။

 
 ထူးျခားသည္မွာ အိမ္ အတြင္း ေဖါက္ထြင္း ၀င္ေရာက္သည့္ လူဆိုး ဓါးျပ မ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္ တို႕  ၏ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းမွဳ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ပရီတိုးရီးယားရွိ ျမန္မာ တစ္ဦး၏ အိမ္ သို႕ လူမည္းတစ္စု ေဖါက္ထြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ အမွန္ေတာ့ အိမ္တြင္ ေငြသားမ်ားမ်ား ထာေလ့ရွိသည့္ တရုတ္ကုန္သည္အိမ္ အမွတ္ႏွင့္ ေဖါက္ထြင္း ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္သားမ်ား အားလံုးကို လက္ျပန္ၾကိဳး တုတ္ထားျပီး ေငြေတာင္းသည္။ အိမ္ရွင္က ၄င္း သည္ စီးပြားေရးသမား မဟုတ္၍ အိမ္တြင္ေငြမရွိေၾကာင္း၊  လခစား၀န္ထမ္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ ကို မသတ္ဘဲ ကားကိုသာ ယူသြား ပါရန္ အေျပအလယ္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာ လူဆိုးမ်ားက လက္ခံသည္။ လူဆိုးမ်ားက ေမာ္ေတာ္ကားမွာ ေဟာင္းေနျပီ ျဖစ္သျဖင့္ မယူဟု ဆိုကာ ျပန္ထြက္ သြားၾကသည္။


ဤကဲ့သို႕ ေဆြးေႏြး မွဳမ်ားမၾကာၾကာ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ အိမ္ရွင္မ်ားသည္ လူဆိုးမ်ားကို ေဆြးေႏြးအျပီး အဆိုပါလူဆိုး၏ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ကို သနားသျဖင့္  ထမင္းေၾကြး ကာ  အိမ္အတြင္မွ ျပန္အထြက္တြင္ Alarm activate လုပ္မထားသည့္ အေပါက္ကို လမ္းညႊန္ ကာ  ပန္လႊတ္လိုက္ သည္မ်ား လည္း ရွိသည္။
 
သို႕ရာတြင္ အဆင္ မသင့္ပါကလည္း ဘာမဟုတ္ တာနဲ႕ ပင္ လူသတ္သြား ျခင္း မုဒိန္း က်င့္သြားသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မ်ား သည္လည္း အနတကမ ပင္ရွိသည္။  Cell ဖုန္း တစ္လံုး အတြက္ ႏွင့္ပင္ လူသတ္ရန္ ၀န္မေလး သည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အိမ္တိုင္း လိုလိုသည္ ျခံ စည္းရိုး အခိုင္ အမာ ျမင့္ ျမင့္ ႏွင့္ လွ်ပ္ စစ္ ဓါတ္အားၾကိဳး မ်ားကို ျခံ စည္းရိုး တစ္ေလွ်ာက္ တပ္ဆင္ထားၾကသည္။

 
 
ပရီတိုရီးယား သို႕ ေရာက္စ တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ Brooklyn ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္။


 
ထို႕ေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားသား ႏွင့္ သံတမန္ မ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ေငြကိုထုတ္၍ ေရတြက္ ျခင္းမျပဳရန္၊ ေမွာင္ေနသည့္ ေနရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားကို မရပ္ရန္၊ မိမိ၏ ကားကို လူ ဆိုးမ်ားက ရပ္ခိုင္းျပီး ေငြ ပစၥည္း စသည္ တို႕ ကို ေတာင္းပါက ရန္လိုသည့္ မ်က္နွာ မျပရန္ ၊ မိမိလက္တြင္ လက္နက္ ကိုင္ထားျခင္း မရွိသည္ကို သိသာေစရန္ ကား လက္ကိုင္ေပၚ တင္ထားရန္၊ စသည္ျဖင့္ Guide Book မ်ားတြင္ ေရးသား သတိေပးထားပါသည္။
 ကၽြန္ေတာ္ ရွိစဥ္ က ကာတာ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏  မန္ေန၈်ာ ျဖစ္သူသည္ ပရီတိုးရီးယား မွ ဂ်ိဳဟန္ နစၥဘတ္ သို႕  မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ည စာ ဖိတ္ထားသျဖင့္ သြားသည္။ လမ္းတြင္ ေနရာ မေသျခာ သျဖင့္ ကားေခတၱရပ္ကာ ဖံုးျဖင့္ လွမ္းေမးစဥ္ လူဆိုး တစ္စု ေရာက္လာျပီး ေျပာေနသည့္ Cell ဖံုးကို ေတာင္းသည္။ မန္ေနဂ်ာက ဖံုးေရာ ကားပါ ယူရန္ႏွင့္ လူ ကို အႏၱရယ္ မျပဳရန္ေျပာသည္။ လူဆိုးမ်ား က ဖံုးကိုယူ ကာ မန္ေနဂ်ာ ၏ ေခါင္းကို ေသနပ္ ျဖင့္ ေတ့ ပစ္ကာ သတ္လိုက္သည္။
 
ပံုမွန္ လုယက္မွဳ မ်ိဳးမွာ ဂ်ိဳဟန္ နစၥဘတ္ ေလဆိပ္မွ ျပန္လာသူမ်ား၏ ကားေနာက္မွ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္လာကာ အိမ္၀င္ခါနီး လမ္းက်ဥ္းထဲအ၀င္ ပိတ္ကာ လုယက္ျခင္း  ႏွင့္ ဆိုင္မ်ား ဘဏ္မ်ားမွ ေငြမ်ားကို သယ္ေဆာင္သည့္ လက္နက္ကိုင္ လံုျခံဳေရး နွင့္ Bullet Proof ကားကို လုယက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာမၾကာ လုယက္ေလ့ရွိ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ေငြသယ္သည့္ ကားကို BMW, သို႕မဟုတ္ Mercedes ကဲ့သို႕  ကားမ်ားႏွင့္ ေငြသယ္ သည့္ ကားကို ေမွာက္ သြားေအာင္ အရင္၀င္တိုက္ျပီးမွ အေစာင့္ မ်ားကို ပစ္ခတ္ကာ လုယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ ပံု စံ မွာ လူဆိုး မ်ား ပံု မွန္တိုက္ခိုက္ လုယက္သည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ၄င္း တို႕ ကိုင္သည္ လက္နက္မ်ားမွာ အေစာင့္မ်ား၏ လက္နက္ မ်ားထက္ ပစ္အား မ်ားစြာေကာင္း သည္။
 
ဒုတိယ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္သည့္ Waterkloof Palm ရွိအိမ္။ ADT လံုျခံဳေရး ယူထားကာ ပတ္ပတ္လယ္ တြင္ Electrified Wire မ်ား ကာရံထားသည္။ မိမိ တစ္အိမ္မွသာ မဟုတ္ အိမ္မ်ား အားလံုး အလားတူ လံုျခံဳေရးယူၾကသည္။ အိပ္ခန္း အ၀င္ႏွင့္ အဓိက ေနရာ မ်ားကို ည အခ်ိန္တြင္ သံ တံခါး ေသာ့ခတ္ ပိတ္ကာ အိပ္ၾကသည္။ မိမိ သည္ သံ ေလွာင္အိမ္ထဲ တြင္ ေနရ သည္ႏွင့္ တူေနေပသည္။


ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕ ရွိ Menlynn Shopping Mall ၏ေဘး မွ ျမင္ကြင္း။
 
Menlynn Shopping Mall ၏ အတြင္းပိုင္း။
 
Menlynn Shopping Mall ၏ အတြင္းပိုင္း။
 

ပရီတိုရီယား လမ္းမ အလယ္ တြင္ အလွဴခံေနသည့္ အျဖဴ တစ္ဦး။
 
ေတာင္ အာဖရိကရွိ လူျဖဴ မ်ားတြင္လည္း ဆင္းရဲသူမ်ားရွိၾကသည္။ သို႕ေသာ္ လူျဖဴ မ်ားဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး ပါက အျခားေသာ သူမ်ားအိတ္တြင္ အေစခံကဲ့သို႕ အလုပ္မလုပ္ဘဲ လမ္းမမ်ား ေပၚတြင္အလွဴခံ သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ေတာင္ရမ္း စားေသာက္ သည္ဟု ေျပာ စမွတ္ရွိသည္။
ကားမ်ား တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္လွ်င္ ဆဲြ ရန္ အသင့္ေစာင့္ေနသည့္ Tow Car မ်ား။
 
ပရီတိုးရီးယား ျမိဳ႕  Menlynn Shopping Mall ေရွ႕ ရွိ Harley Davison ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းသည့္ ဆိုင္။
 
ေတာင္အာဖရိသည္ ရာဇဝတ္မႈ ထူေျပာသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ ေဖာ္ေရြပ်ဴ ငွာမႈရိွၾကသည္။ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အကူအညီ လိုအပ္၍ ေတာင္းခံပါက လိုလားရႊင္ပ်စြာ ကူညီေပးၾကပါသည္။ မိမိသိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းပါက အျဖဴ-အမည္းမဟူ လိုလိုလားလား ေစတနာျဖင့္ကူညီ ညႊန္ျပေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ေဈးဆိုင္ၾကီးမ်ား ( Shopping Mall ) မ်ားတြင္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိုေမးလွ်င္ အဆိုပါ ပစၥည္းထားရိွရာ ေနရာသို႕ေရာက္ သည္အထိ လိုက္လံ ပို႕ေဆာင္ျပသေပးၾကသည္။ ေငြေပး ေခ်သည့္ေနရာသို႕ ေရာက္လွ်င္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းသည္ Hello, How are you  စသည္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းပ်ဴ ငွာစြာ နႈတ္ခြန္း ဆက္ျပီးမွ ေငြကိုလက္ခံ ပါသည္။
 
၀ယ္ထားသည့္ ပစၥည္းကို မၾကိဳက္၍ ျပန္ေပးလွ်င္လည္း Packing ခြာ လိုက္ ျပီးပါေစ လဲ လိုက အသစ္ ႏွင့္ ျပန္လဲ ေပးသည္။ ေငြျပန္ လိုျခင္ပါက ေငြျပန္ အမ္းေပးသည္။ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးသည္ Jean ေဘာင္းဘီ တစ္ထည္ ၀ယ္သည္။ ယင္းေနာက္ ပရီတိုးရီးယား ျမန္မာ သၾကၤန္ကို ထို ေဘာင္းဘီ ႏွင့္ ေရ ကစား လိုက္ေသးသည္။ ယင္းေနာက္မွ စိတ္တိုင္း မက်၍ သြားျပန္လဲ ရာ ၀ယ္ယူသည့္ ေျပစာမွ အပ အျခား မည္သည္ ကိုမွ်  စစ္ေဆးျခင္း မျပဳဘဲ ေငြျပန္ေပးသည္။ မိတ္ေဆြက ေငြျပန္မယူလိုေၾကာင္း ပစၥည္းသာကို ျပန္လဲ လိုေၾကာင္းေျပာ ရာ အသစ္ ႏွင့္ ျပန္လဲ ေပးသည္။  မိမိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထည္း ၏ အျမင္အရ ေျပာရလွ်င္ စင္ကာပူရွိ အေရာင္း၀န္ထမ္း မ်ားထက္ မ်ားစြာ ျပဴငွာ သည္ ဟု ဆိုျခင္ပါသည္။

ပီတာမာရစ္ဘတ္စ္  ႏွင့္ ဒါဘန္ ခရီး။
 ဇနီး ႏွင့္ သမီး တို႕ ျမန္မာ နုိင္ငံ သို႕ သမီး ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမွီ မျပန္မွီ ပီတာမာရစ္ ဘတ္စ္ ျမိဳ႕သို႕ ခရီးထြက္ရန္ၾကံဳ လာသည္။ ပီတာမာရစ္ဘတ္စ္ျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ ဗုဒၡဘာသာ ဘုန္းေတာ္ ၾကီးေက်ာင္း ကို ေတာင္အာဖရိက ရွိ ျမန္မာ မ်ား စုေပါင္း ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ထားၾကသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုမူ ရန္ကုန္ရွိ ခ်မ္းေျမ႕ ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ က ပို႕ ထားေပးသည္။ အ ဆိုပါ ေက်ာင္း ၏ သိမ္ ေရ စက္ခ်ပဲြသို႕သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ လည္း ေရာက္ေနသည္။
 
ပီတာမာရစ္ဘတ္စ္ ျမိဳ႕သည္ ေတာင္ အာဖရိက ေတာင္ဖက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကမ္းေျခရွိ ဒါဘန္ ျမိဳ႕ ႏွင့္လည္း နီးေနသျဖင့္ ဒါဘန္ ျမိဳ႕သို႕ ပါ သြားေရာက္ ခဲ့ ၾကသည္။ သာမန္ အားျဖင့္ ေရာက္ခဲသည့္ေနရာ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
 
 
ပီတာမာရစ္ ဘတ္ျမိဳ႕ ( Pietermaritzburg )


ပီတာမာရစ္ ဘတ္ျမိဳ႕ ( Pietermaritzburg ) ရွိ Zulu ရိုးရာ တဲ ကေလး။
 
 
ခ်မ္းေျမ႕ ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ပီတာမာရစ္ ဘတ္ျမိဳ႕  ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း၏  ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ ဦး မဏိ ေဇာတ။


 
 ပီတာမာရစ္ဘတ္ျမိဳ႕  ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း  ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ ဦးမဏိေဇာတ။

 Pietermaritzburg  ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း
 
 
Pietermaritzburg  ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း  ရွိ သိမ္။
 
အလွဴ ပဲြလာ ေရႊျမန္မာမ်ား။


အလွဴ ပဲြလာ ေရႊျမန္မာမ်ား။

 
 
သိမ္ ေရစက္ခ် တရားနာ ပဲြ။
 
 
သိမ္ ေရစက္ခ် တရားနာ ပဲြ ၊ တရားနာလာ ေရႊျမန္မာမ်ား။ 


ဒါဘန္ သို႕ အသြား လမ္းေပၚတြင္ Lion Park  ကို ၀င္ၾကည့္ ခဲ့သည္။ National Park ၾကီး မ်ားတြင္ Safari Car ျဖင့္ ၾကည့္ရာတြင္ အာဖရိက ၏ One of the Big-Five ျဖစ္သည့္  ျခေသၤ့ ကို ေတြ႕ရန္အလြန္ ခက္သည္။ ယခု Lion Park မွာမူ အျခားေသာ တိရိစၦာန္မ်ားကို လႊတ္ထားျပီး ျခေသၤ့မ်ား ကိုမူ သီးျခား ျခံ အက်ယ္ၾကီးတြင္ ထည့္ ထားကာ ကားျဖင့္ ျခံ ထဲ ၀င္ၾကည့္ ရ သျဖင့္ ျခေသၤ့ မ်ား ကို အနီး ကပ္ၾကည့္ ခြင့္ရသည္။
Lion Park အတြင္းရွိ ျခေသၤ့ မ်ား။
 
 
Lion Park အတြင္းရွိ ျခေသၤ့ မ်ား။
 
Lion Park အတြင္းရွိ Lonely Lion.
 
 
 
ဒါဘန္သို႕ အသြား။
 
 
 
African Plain.
 
ေတာင္အာဖရိက တြင္ ကားေမာင္းရသည္ မွာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ယ္ေျပာသည့္ လြင္ျပင္ ၾကီး ေပၚရွိ မိုင္ႏွင့္ခ်ီကာ လွမ္းကာ ျမင္ေနရသည့္ လမ္းေျဖာင့္ေျဖာင့္ ၾကီးေပၚတြင္ ေမာင္းရ သည့္အတြက္ လြန္စြာအိပ္ငိုက္ ဘြယ္ရာေကာင္းသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပရီတိုးရီးယားႏွင့္ ဒါဘန္ကဲ့သို႕ ျမိဳ႕ၾကီးႏွစ္ျမိဳ႕ ဆက္သြယ္သည့္ အျမန္ လမ္းမၾကီး ေပၚရွိ နားေန စခန္း ( Rest Place ) မ်ားတြင္ မအိပ္ျခင္သည့္ ေဆးျပားမ်ား ေရာင္း ၾကသည္။
 
ဒါဘန္ သြားသည့္ လမ္း။
 
 
ဒါဘန္ အ၀င္။
 
ဒါဘန္ျမိဳ႕သည္ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕ျဖစ္သျဖင့္ ပရီတိုးရီးယားထက္ ပို၍စည္ကားသည္။ တိုက္ၾကီး တာၾကီးမ်ား ၊ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားေပါသည္။ နိုင္ငံ တကာ မွ ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ စည္ကားသည္။ ပရီတိုးရီးယားမ်ာ မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျမိဳ႕ သာျဖစ္သျဖင့္ ဒါဘန္ ေလာက္ စည္ကား မွဳ မရွိ။
 
ဒါဘန္ ျမိဳ႕တြင္း လမ္း။
 
ဒါဘန္ ကမ္းေျခ။
 
ဒါဘန္ ကမ္းေျခ ရွိ ျမင္းစီး ရဲ မ်ား။


ဒါဘန္ကမ္းေျခရွိ အေပ်ာ္စီး ေရေခ်ာင္း ကေလး။


 
ဒါဘန္ ကမ္းေျခ ရွိ Zulu ကေခ်သည္မ်ား။
 
 
ဒါဘန္ ကမ္းေျခ ရွိ Zulu ကေခ်သည္မ်ား။
 
 
ဒါဘန္ကမ္းေျခရွိ အမွတ္တရ ပစၥည္း ဆိုင္မ်ား။


ဒါဘန္ကမ္းေျခရွိ အာဖရိက ဆံပင္ျပင္ေနသည့္  သူမ်ား။


ဒါဘန္ကမ္းေျခရွိ လံျခား ဆဲြ သမား။
 
ဒါဘန္ကမ္းေျခရွိ အမွတ္တရ သားေရ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္။
 
 
ဒါဘန္ကမ္းေျခရွိ အမွတ္တရ  ပစၥည္း ဆိုင္။
 
 
 ဒါဘန္ တြင္ အိႏၵိယႏြယ္ဘြား မ်ားစြာကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံ မွ ဒန္ေပါက္ မ်ိဳး ရသည္။ သမုဒၵယာ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တန္းစီကာ ေဆာက္ ထား ၾကသည္။  သမုဒၵယာ  ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ Promenade လမ္း ေပၚတြင္ ကမၻာ လွည့္ ခရီး သည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။
ေဒသဆိုင္ရာ ရိုးရာ ပစၥည္း ေရာင္းခ် သည့္ ဆိုင္မ်ား၊ အာဖရိက ဆံပင္ ေကာက္ေကာက္ ကို ဆံပင္က်စ္ ေပးသူမ်ား။ အထူးအဆန္းအျဖစ္ လံျခားဆဲြကာ ေငြရွာသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန သည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကမၻာ့ ေျမာက္ဘက္ခ်မ္းတြင္ ေအး ေနသည့္ ခရစ္စမတ္ကာလတြင္ ေခၽြးသုတ္ေနရ ေသာ ကမၻာ့ ေတာင္ဘက္အစြန္း က ေနရာ တစ္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။
 
-------------------------------------------


 


 
 
  
 


 
 

No comments:

Post a Comment