Nuffnang Ads

Friday, 11 October 2013
56- Photo Clinic (7)                              ဓါတ္ပံုပညာရပ္ဆိုင္ရာ မွတ္စု ( ၅၆)

 

 

ပညာရွင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ေ၀ဘန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အပိုင္း ( ၇ )

 

( Photo Clinic  - VII )

 

 

 

စကားဦး

ယခု မွတ္စု တြင္ ေဖၚျပသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳျခင္းမ်ားမွာ အဂၤလန္နိုင္ငံထုတ္ Digital Photography မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သူ Karl Foster  ေရးသားထား သည့္ Photo Tips, You must Try! အမည္ရွိ ဓါတ္ပံု မ်ား အား ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ အၾကံျပဳခ်က္ ေဆာင္းပါးကို ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့သို႕ ဘာသာ ျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

 

Karl Foster သည္ အဂၤလန္ နိုင္ငံ ရွိ Freelance Journalist, Photographer တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သတင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ ႏွင့္ News and Lifestyle ေဆာင္းပါးမ်ားကို စာေစာင္ အသီးသီး တြင္ ေရးသား ေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ သည္။ ယခု ေဆာင္းပါး ေဖၚျပ ပါရွိသည့္ Digital Photography  မဂၢဇင္း သည္ ၄င္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ ႏွင့္ ဦးစီး ထုတ္ေ၀သည့္ အဂၤလန္ရွိ ထင္ရွား ေသာ ဓါတ္ပံု မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 ဤက႑တြင္ ေဖၚျပသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ မူရင္း ဓါတ္ပံုမ်ား၏ အရည္ အေသြး မဟုတ္ဘဲ စာအုပ္မွ တစ္ဆင့္ ကူးယူထားသည့္ အရည္အေသြးသာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖၚျပ အပ္ပါသည္။

 

Photography Tips

 

“ လုပ္မေနပါနဲ႕ကြာ….ဓါတ္ပံု သမား ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆိုတာ ေမြးထည္းက ပါလာတဲ့ ဗီဇ ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါ “  လို႕  မိမိ ကိုေျပာ လာတဲ့ သူမ်ားရွိရင္ အဲ ဒီလူ ကို နားရင္းသာ အုပ္ လိုက္ စမ္းပါ။

 

မ်ားေသာအား ျဖင့္ Designer, Musician , Writers , Photographic Expert စသည္ တို႕ ၏ အနုပညာ မ်ားသည္  လက္ျဖင့္ ဆုတ္ကိုင္ျပ၍ မရ ေသာ ၄င္းတို႕၏ စိတ္အစဥ္ ခံစားမွဳ တန္ခိုးစြမ္းအင္ျဖင့္ ဖန္ဆင္း ၾကသည္ခ်ဥ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အနပညာ ဖန္တည္း မွဳ တစ္ရပ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ ျခင္းအလိုက္ ၄င္းတို႕၏ စိတ္အစဥ္ ခံစားမွဳ အလိုက္ ဖန္းဆင္းၾကရာ မွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ရလာဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမြး ထည္းက ပါလာသည့္ အရာ မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

 

တစ္နည္း အားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ ေျပာ ရပါလွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္ အနုပညာ တစ္ရပ္ကို တင္ျပ ျခင္း တစ္ရပ္ကို  ေတာ္ေပ သည္ တတ္ ေပသည္ ဟု ခ်ီးက်ဴး နိုင္ သကဲ့ သို႕ မိမိ ျပလိုသည္ကို ျမင္ေအာင္ ပရိသတ္ ၏ အာရံုကို လွည့္ဖ်ား နိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု လည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။

 

ယခု ေရးသားေဖၚျပမည့္ အၾကံျပဳခက္မ်ား မွာ မူ ထိပ္တန္း မဟုတ္ ေစကာ မူ သာမန္ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ပစၥယ မ်ား ႏွင့္ ပင္ ဖန္ တည္း နိုင္ သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အား လံုး စမ္းသပ္ ၾကည့္ နိုင္သည့္ နည္း မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပမည့္ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ရိုက္ရာ တြင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည့္ ၊ လက္ေတြ႕လည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ ပံု မ်ားပိုမို ေကာင္း မြန္ လာနိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပသ ထားသည့္ အခ်က္မ်ား မွာ အနည္းငယ္ ျဖန္႕ေတြးယူ ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ မွာ မူ ပံု မွန္သေဘာအရ ပင္ ျမင္သာ ထင္သာသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

  

Picture (1)
 
 
 
 
လွဳပ္ရွား မွဳ ကို အမိဖမ္းပါ -   Square No. (1)   
     
အထက္ပါ ပံု ကဲ့သို႕ အေဆာက္ အဦး အတြင္းရုိက္သည့္ ပံု မ်ားကို အခ်ိဳ႕ က မည္သည္ကို မွ် မေတြးေတာ့ ဘဲ Flash ႏွင့္ ရိုက္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အထက္ပါ ပံု ကို ပကတိ အရွိ အလင္း ေရာင္ Ambient Light အတြင္း Long Exposure ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ဆံပင္ ညွပ္ ေနေသာ စက္ကပ္ေၾကး ကိုင္ထားသည့္ လက္၏ လွဳပ္ရွားေနသည္ကို ေဖၚ ညႊန္း ေသာ Motion Blur  ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ ဤ သည္မွာ ပံု၏ အသက္ တစ္ခု ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Flash ျဖင့္ ရိုက္ပါက အဆိုပါ အခ်က္ ကို ရလိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါ။
 
ပံုကို အဓိက အားျဖစ္ေစမည့္ ေနရာ အထိ Crop လုပ္ပါ-  Square No. (2)
 
ပံု ကို အဓိက အားျဖစ္ေစသည္ ကို ကြက္ကြင္းစြာ ျမင္ နိုင္သည္အထိ Crop လုပ္ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။ ပံု တြင္ ဆံပင္ ညွပ္သည့္ သူကို လံုး၀ ထည့္ မထားဘဲ Crop လုပ္ထားပါသည္။ ဆံပင္ ညွပ္သမားကို မျပပါ။ ၄င္း၏ လွဳပ္ရွားေနသည့္ လက္ ႏွင့္ စက္ကပ္ေၾကး ကိုသာ ျပလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ထို႕ အျပင္ ဆံ အပင္အညွပ္ ခံေနသည့္ ခေလး ငယ္ ၏ ေရွ႕ လာမည့္ ကာလမ်ား အတြင္း ၌ မွတ္တမ္းေလး တစ္ ခု က်န္ေနေစမည့္ ပံု မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ သူ ၏ ဘ၀ ပံုျပင္ေလး တစ္ စိတ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္ သည့္ မွတ္ တိုင္ေလး တစ္ခု လည္း ျဖစ္ေနေစပါသည္။ ခေလး ငယ္ သည့္ ကင္မရာ ကို ၾကည့္ မေန ပါ။ ဤသည္ ပင္လွ်င္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ အမူအယာ လုပ္ခုိင္းျပီး ရိုက္ သည့္ ပံု မ်ား နွင့္ အဆင့္ ျခင္း ကြာ သြားျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆံပင္ညွပ္ ခံေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ခေလး ငယ္ တစ္ဦး ၏ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမူ အရာ Expression ကို သူ၏ မ်က္ႏွာေပၚ တြင္ ျမင္နိုင္ပါသည္။ ဤ ပံု သည္  ပံုထင္လွ်င္ ျပီးစတမ္း ဆိုသည့္ မွတ္တမ္းပံု မဟုတ္ဘဲ ဘ၀မွတ္တမ္း ပံု ေလးဟု ဆို ရပါမည္။
 
Picture (2)
 
 
ေကာင္းကင္တြင္ တစ္ခုခု ရွိေနပါေစ ၊ ေျပာင္ၾကီး ျဖစ္မေနေစပါႏွင့္ -
Square No. (1)
 
ျပာလြင္ ေန သည့္ မိုးေကာင္းကင္ျပင္၏ အေရာင္္သည္ လွပ ေအးျမ သည္ မွန္ေသာ္ လည္း၊ အျပာ ေရာင္ခ်ဥ္း ေျပာင္ တလင္း ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း ၾကည့္၍ မေကာင္းေပ။ စိတ္၀င္စား ဘြယ္ရာ တိမ္ တိုက္ ကေလး တစ္ခုေလာက္ ေတာ့ ရွိေနေစသင့္ သည္။ အထက္ပါ ေန၀င္ခ်ိန္ပံု ၏ေကာင္းကင္ တြင္ Gold, Blue, Black စသည့္ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ရာ  အေရာင္မ်ားစံုေအာင္ ပါေနသည္။ အျပာေရာင္ ေျပာင္ တလင္း ခ်ဥ္းမဟုတ္ ဘဲ ေကာင္းကင္တြင္ ေရာင္စံုခ်ယ္ ထားသကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ ေအာက္ေျခရွိ တိမ္တိုက္ မဲ  သည္ ေတာက္ပသည့္ ေနေရာင္ ကို ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ကာ အတန္ အသင့္ ေခ်ာက္ျခား ေစေသာ ရႆ မ်ိဳး ကိုေဖၚ ေပးေနသည္။
 
ေရျပင္ညီ လိုင္း ျဖင့္ ပံု ပို ထက္၀က္ မပိုင္းပါ ႏွင့္ - Square No. (2)
 
အထက္ပါ ပံု ကဲ့ သို႕ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေရျပင္ ဆက္ စပ္ ေနသည္ပံု မ်ိဳး တြင္ ေရျပင္ညီလိုင္းကို ပံု အား ထက္၀က္ ပိုင္းသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ပံု၏ အလယ္ ေခါင္ တည့္တည့္ တြင္ မထားပါႏွင့္။
 
အားေကာင္းသည့္ အပိုင္း ကို ပို၍ ေနရာ ေပးကာ စိတ္၀င္စား ဘြယ္ရာ မရွိသည့္ အပိုင္းကို ရိုက္စဥ္ထည္းက Crop လုပ္ထားရပါမည္။ အထက္ပါ ပံု တြင္ တိမ္ေရာင္စံု ပါသည့္ အပိုင္းကို ပံု၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံု ေနရာ ေပးထားပါသည္။ ၀င္ေနသည့္ ေန ကို Rule of Thirds ေနရာ တြင္ ထားေပး သည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။
 
 
Picture (3)
 
 
 
Micro ရိုက္ပါ - Square No. (1)
 
အမ်ားစု ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ (Digicam)  မ်ား တြင္ ပန္းပြင့္ ပံုကေလး ႏွင့္ ျပထားေသာ Micro Mode ပါေလ့ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ခလုပ္ သည္ အနီးကပ္ ရိုက္ သည့္ ခလုပ္ ကေလး ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ခလုပ္ ကို ႏွိပ္ လိုက္သည္ႏွင့္ Aperture သည္ က်ယ္ သြားပါသည္။ Shutter Speed ကလည္း အဆိုပါ Aperture ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ရွိသည့္ Shutter speed ကို ခ်ိန္ ညွိေပးပါသည္။
 
လူ အမ်ား စု က Micro သည္ ပန္း ႏွင့္ သတၱ၀ါ ငယ္ ကေလး မ်ားကို ရိုက္ ရမည့္ Mode ဟု သာ မွတ္ယူေနၾကသည္။ မဟုတ္ပါ။ Micro Mode သည္ မည္သည့္ Small Subject ကိုမဆို ရိုက္ ၍ ရပါသည္။ အထက္ ပါပံု မွာ သာ မန္ Mode မ်ား ႏွင့္ ရိုက္ ေလ့ရွိၾက သည့္ မွိဳ ပြင့္ ကို Micro ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ အေသးစိတ္ ကေလးမ်ား ပို ၍ ေပၚ လာပါသည္။ ေနာက္ခံ ၀ါး သည့္ Bokeh ရ လာေစပါသည္။
 
ပံု ကို ေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည့္ အရာ မ်ား ထည့္ ေပးပါ - Square No. (2)
 
အထက္ပါ မွိဳ ပံုကို သည္အတိုင္းသာ သူ႕ခ်ဥ္းထားပါက ေၾကးနီေရာင္ လြမ္းေနသည့္ ပံု ျဖစ္ ကာၾကည့္ ရသည္မ်ာ  ပသာဒ မျဖစ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရွ႕ Foreground တြင္ ပံု ကို ပို၍ စိတ္၀င္စား လာေစနိုင္သည့္ အရာ မ်ား အပင္ငယ္ ကေလးမ်ား ျဖင့္ အား ျဖည့္ ေပးထားရပါသည္။ ေရွ႕ ပိုင္း ရွိ အရာ ေလးမ်ားကို ရိုက္စဥ္ကပင္ ထည့္ ရိုက္ပါ။ ေနာက္ပိုင္း မလိုေတာ့ ဟု ထင္လွ်င္ Post Production တြင္ဖ်က္လိုက္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဤ နည္းသည္   Main Subject ကို အေထာက္ အပံ့ ျဖစ္သည္ က မ်ားပါသည္။
 
 
Picture (4)
 
 
အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာ ရတဲ့ အခ်ိန္ အထိ ေစာင့္ပါ - Square No. (1)
 
ေနေရာင္ခ်ည္ သည္ အလြန္ ေကာင္း မြန္သည့္ Light source ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ ႏွင့္ လူတို႕ ဖန္တည္း ထားသည့္ အေဆာက္ အဦး တို႕ ၏ ပံု စံ အခ်ိဳး အေကြး ေလး မ်ားကို အေသးစိတ္ ေပၚလာေစရန္၊  ၾကြ တက္လာေစရန္ ဖန္တည္းေပးသည့္ သဘာ၀ ၏ အေကာင္းဆံုး အလင္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အထက္ပါ ပံု တြင္ ၾကည့္ပါ။ အလင္းေရာင္းေကာင္းစြာ ရသျဖင့္ တိုင္လံုးထိပ္ ရွိ မ်က္ႏွာ ပံု သည္ သံုးဘက္ျမင္ အျဖစ္ ၾကြ လာသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ ညေနပိုင္း ေနက် ခ်ိန္ ကို ၾကည့္ လွ်င္ လည္း ေန တစ္ စ တစ္စ က် သည့္ အခ်ိန္ တြင္  အခ်ိန္ အလိုက္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ေနေရာင္ခ်ည္ ၏ လွပေသာ  ေရာင္စဥ္ ေျပာင္းလဲ လာျခင္း ႏွင့္ Pattern တို႕ ကို ၾကည့္ လွ်င္ သဘာ၀ က ေပးေသာ Light Source ၏ အဖိုးတန္ မွဳ ကို သိနိုင္ပါလိမ့္ မည္။
 
ကင္မရာ ကို ခိုင္ျမဲ စြာ ကိုင္ပါ - Square No. (2)
ကင္ မရာ ကို လက္ ႏွစ္ဘက္ ျဖင့္ ခိုင္ျမဲစြာ ကိုင္ပါ။ အမ်ားစု မွား တတ္ သည့္ အမွား မွာ ကင္မရာ ကို ခိုင္ျမဲ စြာ မကိုင္ ထားသည့္ အတြက္ Camera shake ေၾကာင့္ ပံု မွံဳ ၀ါး သြားသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ ပံု မွံဳ ၀ါး ျခင္း မွာ Post Production တြင္ ျပင္မရ ေသာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္ ရိုက္ ၍မရ သည္ ပံု မ်ိဳး ၍ကဲ့ သို႕ ၀ါး သြားပါက အလြန္ ႏွ ေမွ်ာ ဘြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သယ္ရ လြယ္ကူသည့္ Tripod  ပါမသြားလွ်င္ ပံု တြင္ ျပ ထားသကဲ့ သို႕ ကင္မရာ ကို လက္ႏ်စ္ဘက္ အၾကား တြင္ Snadwich ကဲ့ သို႕ ခိုင္ျမဲစြာ ကိုင္ ၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း သဲ အိပ္ ေပၚတြင္ တင္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ရိုက္ရပါမည္။
 
Angle အားလံုးကို ၾကည့္ ပါ - Square No. (3)
 
အမ်ားစု ေသာ အေပ်ာ္ တမ္း ( Amateur ) ဓါတ္ပံု သမား မ်ားသည္ အထက္ပါ ပံု ကဲ့ သို႕ ေဆာက္ အဦးမ်ိဳး ေတြ႕ လွ်င္ သမိုင္း မွတ္တမ္း ( Historical Record ) ရိုက္ သကဲ့သို႕  မ်က္ႏွာ စာ တည့္ တည့္ မွ ရိုက္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ၍ ကဲ့ သို္႕ ရိုက္ရန္ မလို ပါ။ သမိုင္း ဌာန တြင္ ၍ ကဲ့ သို႕ ပံု မ်ား ဒု ႏွင့္ ေဒး ရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။
 
အမ်ား သတိ မျပဳ မိသည့္ Angle ကိုရွာ ပါ။ အဆိုပါေနရာမ်ားမွ ရိုက္ပါ။ ထူးျခား သည့္ ေနရာ မ်ားကို အနီးကပ္ ရိုက္ပါ။ လိုအပ္ ပါက ေလွကား ငွားကာ အထက္စီး မွ ရိုက္ပါ။ Angle သည္ ပံု တစ္ပံု တြင္ အေရးၾကီး သည့္ ေနရာ တြင္ ရွိသည္ ကို မေမ့ သင့္ပါ။
 
Picture ( 5 )
 
 
မွန္ထဲ သို႕ ၾကည့္ ပါ - Square No. (1)
 
မိမိ ပံု ကို မွန္ထဲ တြင္ ၾကည့္ကာ ျပန္ရိုက္ ၍ ရပါ သည္။ သို႕ ေသာ္ Angle မည္ မွ် ေစာင္းျပီး ရိုက္ ရမည္ ဆိုသည္ အခ်က္ ေတာ့ ရွိပါသည္။ အထက္ပါပံု ကို ရိုက္ရာ တြင္ Lift တစ္ခု  အတြင္းရွိ မွန္ ေပၚ တြင္ ေပၚေနသည့္ ကုိုယ့္ ပံု ရိပ္ ကို ကိုယ္ တိုင္ ျပန္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ေနာက္ခံ တြင္ ထုတ္မ်ားတန္း မ်ားကဲ့ သို႕ အရာ မ်ား ႏွင့္ Gothic-Industrial Thingummy  ပံု  လာေျဖစ္လာ ေစရန္ ကင္မရာ ကို အနည္း ငယ္ ေစာင္း ရိုက္ ထားပါ သည္။ Lift ထဲ တြင္ အလင္းေရာင္ နည္း သည့္အတြက္ Flash ဖြင့္ ကာ ရိုက္ထားပါသည္။ Lift အတြင္းရွိ Internal Reflection ကိုပါရေအာင္ ယူထားပါသည္။
 
Contrast ျမွင့္ ေပးပါ - Square No. (2)
ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း  ရိုက္စဥ္က အလင္းေရာင္အလြန္ နည္း သည့္ ေနရာျဖစ္ ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Flash ဖြင့္ ရိုက္ရပါသည္။ Flash အလင္းေရာင္က ပံုရိပ္ ကို မထိခိုက္ေစရန္လည္း Camera Angle ယူထားရပါသည္။  ပံု ၾကည့္ ၍ ေကာင္းလာ ေစရန္ ရ ထားသည့္ အ၀ါ ေရာင္ Contrast ကို တင္ လိုက္ပါသည္။ သို႕ ႏွင့္ တစ္မူ ထူးတန္း သည့္  Jaundice အေရာင္ ကေလး ျဖစ္လာပါသည္။
 
Picture ( 6 )
 
 
ေနာက္ခံ Background မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ လိုက္ပါ - Square No. (1)
 
Zoom Lens မ်ားသည္ Subject ကို အေနွာက္ အယွက္ ေပး ေလ့ ရွိ သည့္ Background ကို Out of Focus လုပ္ကာ ဖယ္ထုတ္ရာတြင္ မ်ားစြာ ေကာင္းပါ သည္။ အေၾကာင္း မွာ DOF ပါးသည့္ Shallow Depth of Field  ရ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ဤ သို႕ ျဖင့္ Subject သည္ အေႏွာက္ အယွက္ ကင္းစြာ ထင္းထင္း ေပၚလာပါ လိမ့္ မည္။ Shallow Depth of Field ရေစရန္ Long Tele, Wide Aperture lens မ်ားျဖင့္ ရိုက္ နုိင္ပါသည္။
 
အျမဲ တန္း မ်က္ႏွာ ကုိခ်ဥ္း ရိုက္ ရန္ မလိုပါ - Square No. (2)
 
လူ ပံု Portrait ရိုက္တိုင္း Subject မ်က္ႏွာ ကင္မရာ ဘက္ကို လွည့္ေန စရာ မလိုပါ။ အထက္ပါပံု တြင္ စစ္သား ၏ပံုသည္ ကင္မရာ ဘက္သို႕ မလွည့္ဘဲ အျခားဘက္သို႕ လွည့္ေနပါသည္။ ဤ ကဲ့သို႕ Subject ၏ တစ္ဘက္သို႕ လွည့္ ၾကည့္ေနျခင္းျဖင့္ ၄င္း၏ မ်က္လံုးဦးတည္ရာ သို႕ ၾကည့္ သူ အား ဆဲြ ေခၚ သြားပါ လိမ့္မည္။
 
ဤ ရိုက္ နည္း ကို Classic Rule of Thirds ရိုက္ခ်က္ ဟု ေခၚပါသည္။ ဤ ရိုက္ နည္း မွာ Main Subject သည္ အလယ္ မဟုတ္ သည့္ Off Center ေနရာ တြင္ ရွိေနေစျပီး ရုပ္ေသ ( Still ) ပံု ကို အသက္ ၀င္ လွဳပ္ရွားလာေစသည့္ Dynamism Still Photography နည္း ဟုေခၚပါသည္။
 
 
Picture (7)
 
ပံုစံ ကြက္ ( Patterns ) မ်ားကို ရွာပါ - Square No. (1)
 
အိမ္ တစ္လံုး ကို ေရွ႕ မွ ရိုက္ပါက ျပဳတင္းေပါက္ကဲ့ သို႕ တူညီသည့္ ပံုစံကြက္ Patterns မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ Architectural  ပံုစံ မ်ားစြာ ကို ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ပံု တြင္ ျပထားသည့္ ဆင္တူ ပံုစံ ဒိုင္း မ်ား တန္းစီ ေနစကဲ့သို႕ ပံုစံတူမ်ား ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ရွိေနသည့္ အရာ မ်ားသည္ ပံု ကို ဆဲြ ေဆာင္ အားေကာင္းေစပါသည္။ ေဘး ပတ္၀န္း က်င္ ရွိ အျခားေသာ အရာ မ်ားကို ေမ့ ထားကာ ဆင့္ကဲ တူညီစြာ ရွိေနသည့္ Patterns မ်ား ၏ Form ႏွင့္ Texture  မ်ားကို ေလ့လာ ရိုက္ကူး ပါက အာရံု ဆဲြေဆာင္ နိုင္သည့္ ပံု မ်ားရ နိုင္ပါသည္။
 
 
Picture (8) 
 
 
သဘာ၀ ေပးသည့္ အေျခအေန ကိုေရြးခ်ယ္ပါ - Square No. (1)
အထက္ပါ ပံု၏ ေနာက္ခံ Window Blinds သည္ အိမ္တစ္ အိမ္ တြင္ ရွိသည့္ သဘာ၀ အရ ေပးထားသည့္ Background ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေနာက္ခံမ်ိဳးသည္ Subject အေပၚ အာရံု ေလွ်ာ့ပါးျခင္းမွ ကင္းေစသည့္ Background မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္ ၍ ေနာက္ခံ Background သည္ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ရွဳပ္ ေထြး ေနလွ်င္ Subject အေပၚ က်ေရာက္ မည့္ အာရံု ကို ဖဲ့ယူ သြား လိမ့္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အလင္းေရာင္အေနအထား ကိုၾကည့္ပါ - Square No. (2)
 
ဓါတ္ပံု ဆိုသည္မွာ အလင္း ( Light) ျဖင့္ ပံုဆဲြ ျခင္းဟု ေျပာ ေလ့ ရွိပါသည္။ မွန္ လည္း မွန္ပါသည္။ အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ပံု တစ္ပံု ၏ အေျခအေနသည္ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲ သြား နိုင္ပါသည္။ အထက္ ပါပံု ကိုၾကည့္ လွ်င္ Subject ၏ ညာ ဘက္မွ Strong Light ထိုးထားသည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ပံုသည္ ရုပ္လံုး ၾကြ ကာ အေသူစိတ္ ကေလးမ်ား ေပၚေနပါသည္။
 
အကယ္၍ Front Light ျဖင့္ သာ ရိုက္မည္ဆိုပါက ပံု သည္ Flat ျဖစ္သြားပါ လိမ့္ မည္။ ျပဳတင္းေပါက္ အလင္းေရာင္သည္ အေကာင္းဆံုး Light Source ျဖစ္ပါသည္။
 
လက္ကို ပံုထဲ ထည့္ ရိုက္ပါ - Square No. (3)
Subject  ၏ င္း၏ ကိုယ္လံုး ခ်ဥ္းထက္ ယင္း၏ လက္ကိုလည္း ပံု ထဲ ထည့္ ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။ လက္ ျဖင့္ တစ္ခုခု လုပ္ေနျခင္း၊ ေမးေစ့ ကို ပြတ္ေနျခင္း၊ စာေရးေနျခင္း စသည့္ လက္၏ လွဳပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနမွဳ ကို ထည့္ ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။ လက္သည္ လည္း မ်က္ႏွာကဲ့ သို႕ ပင္ Expression ကိုေဖၚ ျပသည့္ အရာ ျဖစ္ပါသည္။
 
Picture (9)
 
 
 
နံနက္ ေစာေစာ ထပါ - Square No.(1)
 
ညေနေစာင္း ေနက် ခ်ိန္ တြင္ ေကာင္းကင္ ၏ အလွ အပ ကို ဖမ္းပါ ဟု အထက္ တြင္ ေရးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ အတူ ပင္ မိုးေသာက္ Daybreak ၏ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ အလင္းေရာင္သည္လည္း မ်ားစြာ ဆန္းက်ယ္ လွပပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေဆာက္အဦး မ်ားအေပၚ က်ေနသည့္ နံနက္ခင္း အလင္းေရာင္သည္ မ်ားစြာ လွပ ပါသည္။ အထက္ပါ ပံု ကိုၾကည့္လွ်င္ လူသူ တစ္ဦး မွ် မရွိသည္ကိုေတြ႕ ရပါမည္။ ေအးေဆးျငိမ္သက္သည့္ နံနက္ခင္းရွဳခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ ေၾကာင့္ ေရျပင္ပၚတြင္ ထင္ေနသည့္ စုလစ္ မြတ္ ခၽြန္ အရိပ္  မ်ားသည္ လွပစြာ ေပၚေနသည္။
 
ေရာင္ျပန္  (Reflection) ကို သံုးပါ - Square No. (2)
အထက္ပါ ပံု ကိုၾကည့္ပါက ကန္ငယ္ ၏ေရျပင္တြင္ အေဆာက္အဦး၏ ေရာင္ျပန္ (Reflection ) မ်ား သည္ လွိဳင္းတြန္႕ကေလး မ်ားအၾကားတြင္ လွပစြာ ေပၚေန ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ သာ ေရျပင္ တြင္ အေဆာက္ အဦး “ Reflection “ မရွိပါက ေရျပင္သည္လည္း မဲမဲ သဲသဲ ႏွင့္ လွမည္ မဟုတ္ သကဲ့ သို႕   အေဆာက္ အဦး မ်ား၏ ပံုသည္လည္း အိုမင္းေဟာင္း ႏြမ္းေနသည့္ အေဆာက္အဦး မ်ား၏ Moribund Architectural ပံုမ်ိဳး သာ ျဖစ္သြားပါ လိမ့္ မည္။ ေရျပင္သာ မဟုတ္ Glass ႏွင့္ Mirror တို႕သည္လည္း လွပသည့္ ေရာင္ျပန္ မ်ား ထုတ္ ေပး နိုင္ပါသည္။ ေစ်းဆိုင္၊ ရံုးခန္း မ်ား၏ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား သည္ လည္း Reflection ေပးနိုင္သည့္ ေနရာ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Reflection ကို Viewfinder မွ ျမင္ေအာင္ရွာ ၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။
 
----------------------------------------
 
 

 

3 comments:

  1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အန္ကယ္

    ReplyDelete
  2. ဆရာစိုးလိႈင္လည္း ေစတနာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ၿပီး ကင္မရာခလုတ္တစ္ခါႏွိပ္တုိင္း ပံုေကာင္းတစ္ပံုရပါေစခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးအနႏ ၱပါ :)

    ReplyDelete