Nuffnang Ads

Thursday, 10 July 2014
(71) – Tracking-Bird in Flight                          ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၇၁)

 

လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံသန္းေနသည့္ ငွက္မ်ား ကို Tracking ျဖင့္ ရိုက္ကူးျခင္း

(Tracking Shoot of Bird in Flight )

 

 

By Soe Hlaing

 

စကားဦး

 

ဤ မွတ္စုသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ သန္းေနသည့္ ငွက္မ်ား ကို အဓိကထား၍ ေရးေစကာမူ  ဦးတည္ရာ အရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႕ ေျပာင္းလဲ ေရႊ႕လွ်ားေနသည့္  ေဘာလံုး ကဲ့ သို႕ ကားကစား မ်ား၊ ဦးတည္ရာ တစ္ဘက္ ထည္းသို႕  ေရႊ႕ လွ်ား ေနၾကသည့္ အေျပး ျပိဳင္ပဲြ ၊ စက္ဘီး ျပိဳင္ပဲြ ၊ ကား ျပိဳင္ပဲြ စသည့္ လွဳပ္ရ်ား မွဳ မ်ား အားလံုး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္မွတ္စု ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အား ျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ လွဳပ္ရွား လွ်က္ ရွိေသာ အရာ မ်ားကို ရိုက္ကူး သည့္ နည္း ဟု ဆိုရပါမည္။
 

ကၽြန္ ေတာ္သည္ ဤ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ အလားတူ ငွက္မ်ား ပ်ံသန္းေနစဥ္ ရိုက္ကူးျခင္း ကိုအပိုင္း (၂ ) ပိုင္းခဲြကာ  ပူးတဲြ ေဖၚျပထားသည့္ Link  တြင္ အေသးစိတ္ ေရးခဲ့ပါ သည္။ (  http://shlaing.blogspot.sg/2013/07/45-bird-in-flightshooting-bird-in.html  )

အထူးသျဖင့္ Focusing ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္း ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ ရွိေသာ အေၾကာင္း အရာ မ်ားကိုပါ ဗဟုသုတ ျဖစ္ေစရန္ အလို႕ ငွာ အေတာ္ေလး အေသး စိတ္ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ ပါသည္။
 

အထက္ေဖၚျပပါ  မွတ္စုကို ေရးသား စဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ အဆိုပါ လွ်င္ျမန္စြာ လွဳပ္ရ်ား ပ်ံသန္းေနသည့္ အရာ မ်ားကို ရိုက္ကူးရာ တြင္ ၀ါသနာ ပါ၍  နိုင္ငံ တကာ မွ ေရးသား ထားသည့္ Birds-in-Flight ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဓိက အေျချပဳကာ ေရး သားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။      ဤ သို႕ ေရးသားေစကာ မူ အဆိုပါ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕ အၾကံဳ နည္း ေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ သျဖင့္ အေတြ႕ အၾကံဳ  ဆိုင္ရာ ကို ထည့္ သြင္း နိုင္ မွဳ နည္း ခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရိုက္ကူးျခင္း နည္းစနစ္ထက္ ကင္မရာ ပစၥည္း၊  Lens, အျခားပံ့ ပိုးမွဳ ဆိုင္ရာ မ်ား ႏွင့္ Focusing မ်ားအေၾကာင္းမ်ားကို အေလးေပး ထားသကဲ့ သို႕  ျဖစ္ေနပါသည္။
 

ယခု အခ်ိန္တြင္ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ျမန္စြာ ပ်ံသန္းသည့္ ငွက္မ်ား ဆိုင္ရာ  Subject ရိုက္ကူးရာတြင္  ထိပ္တန္း ကင္မရာ မ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရိုက္ကူးလွ်က္ရွိသည့္ ၀ါ ရင့္ ပညာရွင္ မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမိကာ ၄င္းတို႕ထံမွ နည္းနာ ခံယူ၍ ထဲထဲ ၀င္၀င္ ရိုက္ကူးသည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ယခင္မွတ္စု ၏ လိုေနေသးသည့္ အပိုင္း မ်ား ကို ျဖည့္ ေရးရန္ စိတ္ကူးရ မိပါသည္။

 

တစ္နည္း အားျဖင့္ “ စာ ျဖင့္ ေရးသားေဖၚျပ ျခင္း မရွိေသးသည့္ အပိုင္း မ်ား  ႏွင့္အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ား ကို ဤမွတ္စု ျဖင့္ ထပ္ မံ ျဖည့္စြက္ ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


 

ဤ မွတ္စု တြင္ နမူနာ ျပ ထားသည့္ ပံု မ်ားအားလံုး သည္ ကၽြန္ေတာ္ Bird in Fight ရိုက္ျခင္း ကို စတင္ ေလ့က်င့္ ခ်ိန္မွ စ၍ လက္ရွိကာလ အထိ ရိုက္ထားသည့္ ပံု မ်ား အနက္ မွ မွတ္စု ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ သည့္ ပံု မ်ားကို ထုတ္ ႏွဳတ္ ကာ နမူနာ ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

 

Focusing

 

လွ်င္ျမန္စြာ လွဳပ္ရွား လွ်က္ ရွိေသာ အရာ မ်ား ကို ရိုက္ ကူး ရာ တြင္ Focusing ဖမ္း နိုင္မွဳ မွာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။

 

Focus ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အဓိက သိထားရ မည့္ အခ်က္ မွာ -

 

  Focus doesn't fall off side to side. It only falls off front to back.” Focus ၏ ျပတ္သား မွဳ အေလွ်ာ့ အတင္း သက္ေရာက္ မွဳသည္ ေဘး တိုက္ သက္ေရာက္ ျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ တို႕ တြင္သာ သက္ေရာက္မွဳ ရွိသည္ ၊ Focus Point သည္ Focal Plain ေပၚ သို႕ က်ရာက္ ရာတြင္ Focal Plain ၏မ်က္ႏွာျပင္ညီ  ျပင္လိုက္တြင္ တန္ဘိုး အေလွ်ာ့ အတင္း ေျပာင္းလဲ မွဳ မရွိဘဲ တစ္ညီထည္း  က်ေရာက္ သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

 
Focus ျပတ္သား မွဳ  အေလွ်ာ့ အတင္း မွာ Subject သည္ Focus ျဖတ္ထားသည့္ Focused  Plain မွေန၍ ေရွ႕ ေရာက္ျခင္း ေနာက္ ေရာက္ ျခင္း တို႕ ၏ အေပၚ တြင္သာ တည္ ေနသည္ ဆိုသည္ ဟူ ေသာ  Focus ၏သေဘာကို သိရွိထားရန္ လိုပါသည္။
 

Aperture က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ ထား သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ DOF ပါးပါး  ( Shallow Depth of Field ) တြင္ အထက္ေဖၚျပပါ Focused  Plain မွ ေရွ႕ သို႕ တစ္ စင္တီမီတာ သို႕ မဟုတ္ ေနာက္သို႕  တစ္စင္တီမီတာခန္႕ ေနရာ လဲြ သြားသည္ႏွင့္ ျပတ္သားမွဳ လည္း ေလွ်ာ့ က် သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အခ်ဳပ္ ဆုိုရေသာ္ ဥပမာ အားျဖင့္ အလြန္ လွ်င္ျမန္ စြာပ်ံ သည့္ အေကာင္ ေသးေသး ေလး မ်ား ကို ရိုက္ရာ တြင္ ( Background Distraction ) ေနာက္ခံ အေနွာက္ အယွက္ မရွိေစေရး အတြက္ Focus ကို က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ ကာ ရိုက္ၾကပါသည္။ ေနာက္ခံ ( Background)  ရွဳပ္ေထြးေနပါက  Subject ေပၚ တြင္ အာရံု က်ေရာက္မွဳ ေလွ်ာ့ သြား နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Depth of Field အလြန္ ပါး သည့္ အေျခ အေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

 

ေအာက္ တြင္ ျပထားသည့္ Copper Smith Barbet ငွက္သည္ အေတာ္ အေကာင္ ေသးသည့္ ငွက္ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္မွာ အခြံ  မခြာရေသးသည့္ ကြမ္းသီး လံုး အၾကီးစား ပမာဏ ခန္႕သာ ရွိပါသည္။ ေနာက္ခံ ရွဳပ္ေထြး ေနပါက ငွက္ သည္ ေနာက္ ခံ ႏွင့္ ေရာ ေထြးေန မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ငွက္ အေပၚ အာရံု စူးစိုက္ မွဳ ေလွ်ာ့ သြား ပါလိမ့္ မည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေနာက္ခံ ရွင္းေနရန္ လိုပါသည္။ Aperture ကို အက်ယ္ ဆံုး ဖြင့္ ျခင္း Long Tele ဆဲြ ျခင္း တို႕ ျဖင့္ ေနာက္ခံ ၀ါး ေနေစ နိုင္ပါသည္။

 
 
 
 


ထို႕ေၾကာင့္ ပံုၾကည္လင္ ျပတ္သားသည့္ ဧရိယာ ( Depth of Field ) သည္ အလြန္ပါး ေသာ ( Shallow Depth of Field) ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သို႕ Depth of Field ပါးသည့္ အတြက္ အထက္တြင္ ေဖၚျပ ခဲ့ သလို Subject သည္ Focused Plain မွ ေရွ႕  သို႕  မဟုတ္ ေနာက္ သို႕  One Centimeter မွ် ေနရာ ေျပာင္း သြားသည္ ႏွင့္ ပံု၏ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့ သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

ေအာက္ပါ နမူနာ Diagram ကို ၾကည့္လွ်င္ Subject ေရႊ႕လွ်ား မည္ ဟု မွန္းဆ ထားသည္ မီးခိုး နု ( Light Gray ) အေရာင္ ခ်ယ္ ထားသည့္ ေနရာကို Focus ယူထားသည္။ Subject သည္ မွန္းဆ ထားသည့္ အတိုင္း (A) ႏွင့္ (B) အၾကား ရွိ ဧရိယာ အတြင္း ေရႊ႕ လွ်ား ပါက Focus ျပတ္သား လိမ့္ မည္။

 

အကယ္၍ ထို ဧရိယာ အျပင္ ဘက္ ျဖစ္သည့္ (A) သို႕ မဟုတ္ (B) ဧရိယာ အျပင္ဘက္ သို႕ ေရာက္သြား လွ်င္ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့ က် သြားလိမ့္မည္။ ဤ သည္မွာ မူ ကံ အၾကာင္း တရားသာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႕ မွ် မတတ္ နိုင္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

 

 


 
 

 ေအာက္ပါ ကဲ့ သို႕ အသိုက္ မွ အထြက္ အ၀င္ လုပ္သည့္ ငွက္ ကို ရိုက္ရာ တြက္ Focuing ၾကိမ္းေသ ေစရန္  ငွက္ ေခါင္းျပဴ ေနသည့္ အေပါက္ အား Focus အေသ ယူ ထားသည္။ Continuous Focusing ယူ၍ ရိုက္ေလ့ မရွိၾကပါ။ အဆိုပါ အေပါက္ ရွိရာ သစ္ကိုင္း ႏွင့္ တစ္ညီ တည္း ပ်ံ ထြက္ လွ်င္ ပံု သည္ ျပတ္သား လိမ့္ မည္။ အကယ္၍ ငွက္သည္ မွန္းဆထားသည့္  Focused Palin အတိုင္း မပ်ံ ဘဲ ဘယ္ သို႕ မဟုတ္ ညာ ဘက္သို႕  ထိုး ထြက္ သြားပါက ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့ သြား လိမ့္ မည္။
 

 အဆိုပါ ရိုက္ နည္းသည္ လွဳပ္ရွား ေနသည့္ Subject ေနာက္သုိ႕ Tracking မလိုက္ဘဲ  မိမိ ရိုက္မည့္ ေနရာ ၏ ဧရိယာ ကို အေသ သတ္မွတ္ ကာ Fixed Focus ၾကိဳ ျဖတ္ ထားသည့္ နည္း ျဖစ္သည္။
 
ကားျပိဴင္ပဲြ၊ အေျပးျပိဳင္ ပဲြ တို႕  တြင္ Subject ၏ ဦး တည္ရာ တစ္ဘက္ထည္း သို႕ ေရႊ႕ လွ်ားရာ ေနသည့္ Subject မ်ားအတြက္ မူ ေရႊ႕ လွ်ားမည့္ ေနရာ ကို အတိ အက် သိ နိုင္သျဖင့္ Focus Area ကို အေသ ခ်ိန္ ထား၍ ရသည္။ သို႕ ရာ တြင္ အသိုက္ ( Nest ) အ၀င္အထြက္ လုပ္ေနသည့္ ငွက္ ၊ ေဘာလံုး ျပိဳင္ ပဲြ ကဲ့ သို႕ ဦးတည္ရာ ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႕ ေရႊ႕ လွ်ားေနသည့္ Subject  အတြက္ မွာမူ  ေရႊ႕ လွ်ားရာ ဦး တည္ မွဳ ကို ပံုေသ မွန္း၍မရ နိုင္ပါ။
 
ေခတ္ေပၚ DSLR မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ Continuous Focusing  မွာမူ Subject ၏ ေရွ႕ ေနာက္ ေျပာင္းလဲ ေရႊ႕ လွ်ား မွဳ ကို ကင္မရာ က လိုက္ကာ Focus လုပ္ သည္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕လွ်ားေနသည့္ Subject ကို ယင္း ေရႊ႕ လွ်ား ေနသည္ ေနာက္ လိုက္ ကာ ၾကိဳတင္ ခန္႔ မွန္းကာ Predictive Focus လုပ္ ေပးသည့္ Continuous Focusing Mode ျဖစ္ပါသည္။
 
ဤနည္း မွာ Subject အား Focus မွတ္ ေပးလိုက္ ရန္ အတြက္ Subject အေပၚ Focus Point ေထာက္ကာ Shutter-Release Button  ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ ထားပါက ကင္မရာ သည္ Predictive focus tracking စနစ္ ျဖင့္ ေရႊ႕ လွ်ားေန သည့္ Subject ၏ ေနာက္ သို႕ လိုက္ကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ Focus လုပ္ေနပါ လိမ့္ မည္။ Focus မိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မမိ သည္ျဖစ္ေစ Shutter-Release Button ကို ႏွိပ္ ကာ ရိုက္ နိုင္ သည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ဆက္ ရွင္းလင္း ေရးသားပါမည္။
 
 ေရွ႕ ေနာက္ ေျပာင္းလဲ ေရႊ႕ လွ်ား မွဳ ကို Focus Tracking လုပ္ျခင္း
 
Subject ေရွ႕ ေနာက္ ေရႊ႕ လွ်ား မွဳ မ်ား၏ ေနရာ ေျပာင္း လဲမွဳ ကို လိုက္ကာ Focus လိုက္ လုပ္ေပးသည့္ Focus Tracking အေၾကာင္း မေရး မွီ ကင္မရာ Focusing စနစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း ရွင္းလင္း လိုပါသည္။ ကင္မရာ Auto Focusing စနစ္တြင္ Active Auto Focus ႏွင့္ Passive Auto Focus ဟူ ၍ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။
 
Active Auto Focus.
Active Focus စနစ္ သည္ ကင္မရာက Infrared ကို Subject ထံသို႕ ထုတ္လႊတ္ လိုက္ပါသည္။  Subject မွ Bounce ျဖစ္ လာသည့္ Signal ျဖင့္ ကင္မရာ ႏွင့္ Subject တို႕ ၏ အကြာ အေ၀းကို  တြက္ခ်က္ကာ  Lens အား  မည္သို႕ Focus လုပ္ ရန္ ေစခိုင္း သည့္ Focusing စနစ္သည္ Active AF  ျဖစ္ပါသည္။  ည အခ်ိန္ Flash ႏွင့္ ရိုက္ လွ်င္ Flash မွ အနီေရာင္ Infrared ထုတ္လႊတ္ကာ Focus လုပ္ျခင္းသည္ Active Auto Focus ျဖစ္ပါသည္။
 
Active Auto Focus ၏ အားသာ ခ်က္မွာ ပံုမွန္ Passive AF လုပ္ေဆာင္၍မရသည့္ အလင္းေရာင္ မ်ားစြာ နည္း သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ Focusing လုပ္ နိုင္ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ အားနည္း ခ်က္မွာ Active Auto Focus သည္ ျငိမ္ေနသည္ Subject မ်ားကို Focus လုပ္ နိုင္ပါသည္။ အလြန္ ဆံုး ၁၅ ေပ ႏွင့္ ေပ ၂၀ ခန္႕ အကြာ ရွိ Subject မ်ားကို သာ Focus လုပ္နိုင္ပါသည္။
 
Passive Auto Focus.
 
Passive Auto Focus စနစ္ သည္  Active AF ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာပါသည္။ Passive Auto Focus စနစ္ သည္ Infrared ကို အားကိုး ကာ ကင္မရာ ႏွင့္ Subject တို႕ ၏ အကြာ အေ၀းကို တိုင္း ထြာ ျပီး Focus လုပ္ ျခင္း မဟုတ္ဘဲ Light Contrast ေပၚ မူတည္ကာ Focus လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စ နစ္ တြင္ လည္း နည္း ႏွစ္ မ်ိဳး ရွိပါသည္-
 
-      ပထမ နည္းမွာ Lens ကို ျဖတ္ကာ ၀င္လာသည့္ အလင္း ( Light ) အား  ကင္မရာ Sensor က ဖမ္းယူ ( Detect )လုပ္ကာ Light မွ ထြက္ ရွိသည့္ Contrast မ်ား အလိုက္ တြက္အခ်က္၍ Focus လုပ္ သည့္ နည္း ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းကို “ Phase Detection “ နည္းဟု ေခၚ ပါသည္။
 
-      အျခား နည္း မွာ ကင္မရာ Sensor က Lens မွ ၀င္လာသည့္ Image ေပၚရွိ အျပတ္သားဆံုး  အလင္းေရာင္ ၏ Contrast ကို မွတ္ကာ Focus လုပ္ သည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ နည္းကို “ Contrast Detection “ နည္းဟု ေခၚပါသည္။
 
အကယ္၍ Image သည္မွဳန္ ၀ါးေနပါ ကင္မရာ၏ Auto Focus System က Lnes အား ပံု ရိပ္ ျပတ္သား ေစလာသည္အထိ Focus လုပ္ရန္ ေစခိုင္း သည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Passive AF စနစ္ တြင္ ကင္မရာ က Focusing ေကာင္းစြာ လုပ္ နိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ အလင္း Contrast ပမာဏ ေကာင္း မြန္စြာ ရ ရွိ ရန္ လိုပါ သည္။
 
ေနာက္ ပိုင္းေပၚသည့္ Mirrorless Camera ႏွင့္ Compact ကင္မရာ မ်ားသည္ Passive AF  စနစ္ မ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။
 
ေခတ္မွီ DSLR ကင္မရာ မ်ားသည္ Active AF ေရာ Passive AF ပါ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ႏွင့္ Focus လုပ္ပါသည္။ DSLR မ်ားတြင္ မူ Mirror ကို မ တင္ ထားသည္ အခ်ိန္တြင္သာ Contrast Detection နည္း ျဖင့္ Focus လုပ္ ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Live View Mode တြင္သာ Contrast Detection Focus လုပ္ပါသည္။ Contrast Detection Focus သည္ ျငိမ္ေနသည့္ Subject မ်ားကို ရိုက္ရာ တြင္ မ်ားစြာ အသံုး ၀င္ပါသည္။  Focus လုပ္ရာ တြင္ ေႏွး ပါသည္။ သို႕ရာတြင္  Phase Detection စနစ္ ထက္ ပို၍ တိက် မွဳ ရွိပါသည္။  ဤ Focusing စနစ္မ်ားသည္ ကင္မရာ Sensor က ၄င္းေပၚ က်ေရာက္ လာသည့္ Light  Signal ကို မွတ္ သားျပီး Lens ကုိိုအပ္သလို Focus လုပ္ ခိုင္း ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ဥပမာ အားျဖင့္ ပ်ံသန္း ေနသည့္ ပ်ံ ေနသည့္  ငွက္ ကဲ့ သို႕ Moving Subject မ်ား ကို ရိုက္ရာ တြင္ မူ Phase Detection Focusing စနစ္ ျဖင့္သာ လွ်င္ Focus လုပ္ နိုင္ပါသည္။ ကင္မရာ ရွိ အဆိုပါ Mode  ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ Setting လုပ္ လို္က္လွ်င္ ကင္မရာ Firmware  က လိုအပ္သည္မ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါ လိမ့္ မည္။
 
Focus Tracking အတြက္ ကင္မရာ တြင္ Setting လုပ္ျခင္း။
 
ကင္ မရာ မ်ား တြင္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဓါတ္ပံု ရိုက္သူက မည္သို႕  ေသာ ပံုစံမ်ိဳး ႏွင့္ Focus လုပ္ လိုသည္ကို ေရြး ခ်ယ္ နိုင္သည့္ Autofocus Mode  ႏွင့္ မည္သည္ ေနရာ မ်ား အား Focus လုပ္ လိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္သည့္ အတိုေကာက္ အားျဖင့္ ( AF-Area Mode ) ဟု ေခၚသည့္ Auto Focus Area Mode ဟူ ၍ ႏွစ္ပိုင္း  ရွိပါသည္။
 
Autofocus Mode တြင္-
 
 

အမွတ္စဥ္
အတုိေကာက္
ေဆာင္ရြက္ မွဳ
ကင္မရာ Control Panel တြင္ ျမင္ရမည့္ ျမင္ကြင္း
1.
AF-A
Auto–servo AF
Subject ျငိမ္ေနစဥ္ ကင္မရာက အလို အေလွ်ာက္ Single-Servo ျဖင့္ Focus လုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး  သာမန္ ေရႊ႕ လွ်ားသည့္ အခ်ိန္ တြင္ Continuous-servo သို႕ အလိုအ ေလွ်ာက္ ေျပာင္း ကာ Focus  လုပ္ ေပး သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာ Firmware က သူ႕ ဟာ သူ ဆံုး ျဖတ္ကာ Focus လုပ္ ပါ လိမ့္ မည္။
Focus Points မ်ားသည္  တစ္ ဘက္ ဇယား ရွိ ပံုပါ Points  မ်ား အတြင္း ၌  ကင္မရာ Firmware ကဆံုးျဖတ္ေပးသကဲ့ သို႕ ေျပာင္းလဲ ေနပါ လိမ့္မည္။
 

 
2.
AF-S
Single –servo AF
လွဳပ္ရွား မွဳ မရွိဘဲ ျငိမ္ေနသည့္ Subject ကို Single Point ျဖင့္ Focus လုပ္ကာ  ရိုက္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။ လို သည့္ေနရာ သို႕ တစ္ဘက္ ဇယား ကြက္ ပါ အလယ္ ရွိ Focus Point ေလးကို ေရြ႕ ယူ နိုင္ပါသည္။
Shutter-Release Button ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ထားပါက Focus Lock ျဖစ္သြားပါ လိမ့္မည္။ In-Focus Indictor ျပ ၍ Focus မိမွသာ Shutter-Release Button ကို အဆံုး ႏွိပ္ နိုင္ ပါလိမ့္ မည္။
 

3.
AF-C
Continuous-servo AF
ေရႊ႕လွ်ားေနသည့္ Subject ကို ယင္း ေရႊ႕ လွ်ား ေနသည္ ေနာက္ လိုက္ ကာ Focus လုပ္ ေပးသည့္ Continuous Focusing Mode ျဖစ္ပါသည္။ Shutter-Release Button  ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ ထားပါက ကင္မရာ သည္ Predictive focus tracking စနစ္ ျဖင့္ ေရႊ႕ လွ်ားေန သည့္ Subject ၏ ေနာက္ သို႕ လိုက္ကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ Focus လုပ္ေနပါ လိမ့္ မည္။ Focus မိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မမိ သည္ျဖစ္ေစ Shutter-Release Button ကို ႏွိပ္ ကာ ရိုက္ နိုင္ပါသည္။
 
 
 
AF-Area Mode
Area Mode တြင္မူ  Niko D-7000 ၏ View Finder တြင္ ေတြ႕ ရမည္ ျမင္ကြင္း  ကို ေအာက္ ပံု တြင္ ျပထားပါသည္။ D-7000 Manual တြက္ ပါရွိသည့္ ပံု ကို ျပန္ ရိုက္ကူး ေဖၚျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 


 
 
-      9-Point dynamic –area AF, ( အေျပး ျပိဳင္ ပဲြ တြင္ မ်ားစြာ မျမန္ လွဘဲ ဦးတည္ရာ တစ္ဘက္ထည္း သို႕ ေျပးေနသည့္ သီးျခား Subject  မ်ား အားရိုက္ ရန္ သင့္ ေလွ်ာ္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။)
 
-      21-Point dynamic –area AF, ( ေဘာလံုးပဲြ ကဲ့ သို႕ ဦးတည္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႕ ျမန္ ဆန္ စြာ ေျပးေနသည့္ Subject  မ်ား အားရိုက္ ရန္ သင့္ ေလွ်ာ္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။)
 
-      39-Point dynamic –area AF, (အလြန္လွ်င္ ျမန္စြာ စြာေရႊ႕လွ်ားေနေသာ ေၾကာင့္ Frame လုပ္ရန္ ခက္ေသာ အရွိန္ ႏွင့္ ပ်ံသန္း ေနသည့္ ငွက္ မ်ားကိုရိုက္ရန္  သင့္ ေလွ်ာ္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။)
 
AF-C – Continuous Focusing လုပ္ရန္အတြက္ အထက္ပံု ပါ AF-S မွ လဲြ ၍ က်န္ေသာ Area Mode မ်ား ႏွင့္ တဲြသံုး နိုင္ေစကာမူ အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ အေရာင္ ခ်ယ္ျပ ထားသည့္  9-Poins, 21-Points, 39-Points Area Mode မ်ား ႏွင့္ တဲြ သံုး ျခင္း သည္ အမွား အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
 
အထက္ပါ Dynamic Mode တြင္ အထက္ပံု တြင္သာ 9-Poins, 21-Points, 39-Points ျပထားေစကာမူ အမွန္ တကယ္ View Finder တြင္ ၾကည့္ လွ်င္ Active ျဖစ္ေနေသာ Point လွဳပ္ ရွားေနသည္ ကိုပင္ ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အၾကမ္း အားျဖင့္ ဆိုရပါ မူ အရွိန္ ျမန္ျမန္ ႏွင့္ ပ်ံသန္းေနသည့္ အေကာင္ ေသးေသး ငွက္ မ်ားကို  Auto Focus Mode, AF-C ႏွင့္ AF Area Mode, 39-Point တို႕ တဲြ သံုး သင့္ပါသည္။
 
အေကာင္ၾကီးၾကီး ႏွင့္ ခတ္ ေလးေလး ပ်ံေနသည့္ လင္းဒ ကဲ့သို႕ ငွက္မ်ား အတြက္ မူ မ်ား AF-Area Mode Point နည္းနည္း ႏွင့္ လည္း သံုးနုိင္ပါသည္။
 
Camera Settings
 
ကင္မရာ Setting မွာ မူ ပံုေသ ထားေလ့ မရွိၾကပါ။ အေျခအေနေပၚ လိုက္ကာ စိတ္ၾကိဳက္ Setting လုပ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အသိုက္ အ၀င္အထြက္ ရိုက္ေသာ ပံုေသ Focus ျဖတ္ထားကာ Manual Focus ျဖင့္ ရိုက္ၾကသည့္ အခ်ိန္ မ်ိဳးတြင္ မူ Background Distraction မရွိေစေရး အတြက္ Aperture ကို မိမိ Lens ၏ အက်ယ္ ဆံုးေသာ Aperture ကို ဖြင့္ ထားသူမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိ ရိုက္ မည့္ ေနရာ မွ ေန၍ Sibject ၏ေနာက္ ရွိ Background သည္ လွပ ျခင္း ရိွမရွိ၊ Bokeh ရွိေနေစကာမူ ေတာက္ ပေနသည့္ အကြက္မ်ား၊ ရုပ္ဆိုးသည့္ အလြန္ မဲေနေသာ အကြက္ မ်ားရွိ ေနျခင္း ရွိမရွိ ၾကိဳတင္ စစ္ ေဆး ထားရန္ လိုပါသည္။
 
ကၽြန္ ေတာ့္ အေနႏွင့္ မူ Shuter Speed ကို 1/1600 မွ 1/2000 အတြင္း Priority ထားကာ ရိုက္ ရာ တြင္ lens သည္ Focal Length အဆံုးျဖစ္ေသာ  400mm ၌ ၄င္း အက်ယ္ ဆံုး ဖြင့္ နိုင္သည့္ f-5.6 ကို အလို အေလွ်ာက္ ဖြင့္ ျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။
 
600mm, f-4 ကဲ့ သို႕ Lens ၾကီးမ်ား မွာမူ Aperture Priority f-4 ျဖင့္ ရိုက္သူမ်ားရွိပါသည္။
 
မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ ၏ ေနာက္ဆံုး ေပၚ Canon Full Frame ကင္မရာ မ်ား အေနႏွင့္မူ Shutter Speep 1/4000 အထိ ထားကာ ငွက္ ေတာင္ပံ ျဖား အပါအ၀င္ တစ္ကိုယ္ လံုး ကို ျပတ္သား ေနေအာင္ Freeze လုပ္ၾက ပါသည္။ ေတာ္ရံု တန္ရံု  Camera Shake ႏွင့္ Focusing အမွား အယြင္း ကို လည္း ထိန္း နိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။
 
ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ားက မူ ငွက္ ေတာက္ပံ အျဖား ေလး တြင္ Motion Blur မ်ိဳးေလး ျဖင့္ ၀ါးေနသည့္ကို ၾကိဳက္ သျဖင့္ Shutter Speed ကို  Shutter Priority 1/2000 ပတ္၀န္း က်င္ တြင္ ထားရိုက္ပါသည္။
 
Shutter Speed  အေတာ္ အျမန္ ႏွဳန္း ျဖင့္ ရိုက္ရသည့္အတြက္ ISO တင္ ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာ ရပါမူ ISO မ်ားစြာ တင္ရန္ မလိုဘဲ အလင္းေရာင္ နည္းပါက Shutter Speed ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ရွိသည့္ ISO တင္ရန္ လိုပါမည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကင္မရာ မ်ား အေနႏွင့္ ISO 6400 ေလာက္တြင္ Noise မရွိသည့္ ပံု မ်ားရနိုင္ပါသည္။
 
အျခားသတိ ထား ရမည့္ အခ်က္ မွာ Subject ျဖစ္ေသာ ငွက္ သည္ အလင္းေရာင္ ေတာက္ ေနသည့္ ေရျပင္ ေနရာ ႏွင့္ ေမွာင္ ရိပ္ က် ေနသည့္ ေရျပင္ေနရာ တို႕ တြင္ ျဖတ္ကာ ပ်ံ သန္းပါက အလင္း/ အေမွာင္ ( Exposure ) ေျပာင္း သြားနိုင္ သည္ကို သတိ ျပဳ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ဧရိယာ 8mm ကိုသာ အဓိက ထားကာ တြက္ခ်က္သည့္ Center Weighted Metering ျဖင့္ ရိုက္ ေစကာမူ ေအာက္ ပါပံု ကဲ့ သို႕ ေတာက္ပသည့္ ေရျပင္ ေနရာ (A) တြင္ ငွက္ ဒိုက္ဗင္ ထိုးဆင္းပါ က အလြန္ လင္းသည္ ဟု ကင္မရာ Firmware က ယူဆ ကာ Exposure ကို ေလွ်ာ့ ခ် လိုက္ပါသည္။ ထို အခ်ိန္ တြင္ Subject သည္ မိမိ လိုသည့္ Exposure မွ Underexpose ျဖစ္သြားပါ လိမ့္ မည္။
 
ေမွာင္ရိပ္က် ေနသည့္ ေရျပင္ ေနရာ (B) တြင္ ငွက္ ဒိုက္ဗင္ ထိုး ဆင္းပါ မူ ေမွာင္ ေနသည္ ဟု ကင္မရာ Firmware က ယူဆ ကာ Exposure ကို တင္လိုက္ လိုက္ပါသည္။ ထို အခ်ိန္ တြင္ Subject သည္ မိမိ လိုသည့္ Exposure မွ Overexpose ျဖစ္သြားပါ လိမ့္မည္။
 

 
 
ထို႕ ေၾကာင့္ ငွက္ ဒိုင္ဗင္ထိုး ဆင္း နိုင္မည္ ဟု မိမိ မွန္း ထား ေနရာ မ်ား တြင္ အစမ္း ရိုက္ၾကည့္ ကာ Exposure Compensation ကို ၾကိဳတင္ ခ်ိန္ ထား ရန္ လိုပါမည္။ ဤ နည္း မွာ ကၽြန္ေတာ္ အနည္း ကပ္ ေလ့လာ ရသူ Mr. Lai ထံ မွ သင္ယူ ခဲ့ရသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 
Focus Tracking ျဖင့္ ရိုက္ကူးျခင္း။
 
ယခု ေရးသား မည့္ Focus Tracking ျဖင့္ ရိုက္ကူးျခင္း နည္း အမ်ား စုမွာ ငွက္ ေနာက္ သို႕ Follow လုပ္ကာ ရိုက္ သည့္ နည္း Panning သေဘာ မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အျခားျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား အေနႏွင့္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ နည္း မ်ား ရွိ နိုင္ပါသည္။
 
Focus Continuous Tracking ၏ အေျခ ခံ နည္း ျဖစ္သည့္ -


(၁)    Frame တစ္ခု အတြင္း ၌ ေရႊ႕ လွ်ားေနသည့္ Subject ကုိ  ေရႊ႕ လွ်ား ရာ ေနရာ  အလိုက္ ကင္မရာ Firmware က Subject နွင့္ ကင္မရာ အကြာ အေ၀းကို ထြက္ခ်က္ကာ အလို အေလွ်ာက္ Focus လုပ္ေပး သည့္ နည္း ႏွင့္

(၂)   Subject ေနာက္ သို႕ ကင္မရာ Follow လုပ္ကာ ရိုက္သည့္ Panning နည္း မ်ား ရွိသည့္ အနက္ ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္မ်ား အေနႏွင့္ အေျခအေနေပၚ မူ တည္ ကာ သန္ရာ သန္ရာ ရိုက္ၾကပါသည္။

ပထမ နည္း မွာ Frame တစ္ခု အတြင္း ၌ သာ Tracking လုပ္ ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ နည္း မွာ ပ်ံ သန္းရာ လမ္း ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ လံုး ကို Tracking လုပ္ သည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ၾကိဳက္ ရာ ကို လိုအပ္ သကဲ့ သို႕  ရိုက္ နိုင္ၾကပါသည္။
 
ေအာက္ပါ နမူနာ ပံု (၁) မွ (၈) အထိ ကိုၾကည့္ပါက ပံု-(၁) မွာ သစ္ ကိုင္းေပၚ တြင္ နားေနသည့္ ငွက္ ကို AF-C  Continuous-servo AF ျဖင့္ ရိုက္ရန္ Nikon D3 Dynamic-(51) Point ျဖင့္ ငွက္ ကို Focus Mark လုပ္ ထားျခင္း ကို နမူနာ ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 
ငွက္ ေရ ထဲ သို႕ စ ၍ ထိုးဆင္း သည္ ႏွင့္ အမဲ ေရာင္ ျပထားသည့္ Focus Area အတြင္း  Mark လုပ္ထားသည္ Subject ျဖစ္ေသာ ငွက္ ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ကာ Focus လုပ္ေနပါ လိမ့္မည္။
 
သို႕ ေသာ္ Dynamic-(51) Point ဧရိယာ ျပင္ ပ သို႕  Subject လြန္ သြား လွ်င္ မူ  Panning သေဘာမ်ိဳး ျဖင့္ ေနာက္ ကေန လိုက္ ရိုက္ ရပါမည္။ ပံု-(၄) မွ ေရထဲ သို႕ ထိုး ဆင္းသြားသည့္ ပံု- (၈) အထိ မွာ Focus 51 Points ကို ေက်ာ္ သြားျပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ Panning သေဘာမ်ိဳး ငွက္ ေနာက္ ကို လိုက္ ကာ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ ပါသည္။

 
Subject ကို Tracking လိုက္ရာ တြင္ Lens ကို Long Tele ဆဲြထားသည့္ အတြက္ ကင္မရာ View Finder မွ ငွက္ ကို လိုက္ၾကည့္ရန္ အေတာ္ ခက္ ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေသနပ္ ပစ္ရာ တြင္ သံုးသည့္ Red Dot Sight ကို သံုးၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ လည္း View Finder မွ ပင္ ေခ်ာင္း ၾကည့္ ကာရိုက္သူ အခ်ိဳ႕  လည္း ရွိပါသည္။ အမ်ားစု မွာ အရပ္ အေခၚ Range Finder ဟုေခၚသည့္ Red Dot Sight ကို သံုးၾက ပါသည္။

 
Red Dot Sight
 
 

ေအာက္ပါ ပံု မွာ Red Dot Sight ကို D 4 ေပၚတြင္ တပ္ ဆင္ ထားသည့္ပံု ျဖစ္ပါသည္။
 
 

 

 
ေအာက္ပါ ပံု မ်ားမွာ Focus Tracking ျဖင့္ နားေနရာ မွ ေရထဲ ဒိုင္ဗင္ ထိုးဆင္းျပီး တစ္ ဘက္ ကမ္း သို႕ ပ်ံ  သြား သည္ ကို အဆင့္ ဆင့္ အေနအထားအလိုက္ ရိုက္ ထားသည့္ နမူ နာ ပံု မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 
ပံု-(၁) မွ (၈) အထိသည္ သစ္ကိုင္းေပၚတြင္ နားေနရာ မွ ေရထဲ သို႕ ဒိုင္ဗင္ ထိုးဆင္းသည့္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ ရိုက္ကူး ထား ေသာ ပံု မ်ား ျဖစ္ပါသည္။


 
ပံု -(၁)
 
ပံု-(၂ )
 
 
ပံု-(၃)
 
 
ပံု-( ၄ )
 
ပံု-(၅ )
 
 
ပံု-( ၆ )
 
ပံု-( ၇ )
 
 
ပံု-(၈ )
 
 ေအာက္ပါ ပံု -(၉) မွ (၁၅)  အထိ ပံု မ်ား မွာ ေရ ထဲ မွ ပ်ံ ထြက္ ကာ တစ္ဘက္ ကမ္းသို႕ ပ်ံ သြား သည္ ကို နား သည့္ ေနရာ ေရာက္ သည္ အထိ ေနာက္ မွ Tracking လုပ္ကာ  ရိုက္ ထား သည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 

ပံု-( ၉ )


ပံု-( ၁၀ )


ပံု-( ၁၁ )


ပံု-( ၁၂ )
 
ပံု-( ၁၃ )


ပံု-( ၁၄ )

  ပံု-( ၁၅ )
ပံု-( ၁၆ )

 

ပံု-(၁၆) သည္ အထက္ပါ ပံု-(၁) မွ ပံု-(၁၅) အထိ ပံု မ်ားကို အစ မွ အဆံုး Tracking လိုက္ ထားသည္ Diagram ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (A) သည္ ငွက္ နားေနသည့္ ေနရာ ျဖစ္ျပီး (B) သည္ ေရထဲ ထိုးဆင္း သြားသည့္  ေနရာ ျဖစ္ပါ သည္။ (C) သည္ ေရထဲ မွ ပ်ံ တက္ သြားကာ ေနာက္ဆံုး ျခံဳ ထဲ တြင္ နား လိုက္သည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။
အေတြ႕ အၾကံဳ အရ ဆိုရပါမူ ရိုက္ရ အနည္း ငယ္ လြယ္ သည့္ နည္း မွာ ခတ္ လွမ္း လွမ္း ရွိ ငွက္ ကို Tele ႏွင့္ ဆဲြ ရိုက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာ ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ စြာ အျမန္ ပ်ံ သည့္ ငွက္ မ်ားမွာ Frame ေပၚတြင္ တစ္စကၠန္႕ ၏ ဆယ္ပံု တစ္ပံု ခန္႕ သာ ေပၚ လိုက္ သျဖင့္  ကင္မရာ Sensor အေနနွင့္ Focus လုပ္ရန္အတြက္ မွတ္သား ရန္ အခ်ိန္ ပင္ မရလိုက္နိုင္ပါ။
 
အနည္း ငယ္ လွမ္းသည့္ Moving Target- Flying Subject ကို Long Tele ျဖင့္ မိမိ Tracking လိုက္ ရန္ သင့္ေတာ္သည့္   Focal Length အတြင္း ဆဲြ ယူထားျခင္း ျဖင့္ Flying Subject သည္ Frame ထဲ တြင္ အခ်ိန္ အနည္း ငယ္ ပို ၾကာၾကာ ရွိေနသျဖင့္ ကင္မရာ Sensor က အဆိုပါ Flying Subject ၏ ကနဦး ပံု အား မွတ္သား ခ်ိန္ ပို ရ နိုင္ပါသည္။ Sensor က အဆိုပါ Flying Subject ကို မွတ္သား မိျပီဆို လွ်င္ ၄င္း၏ ေနာက္ သို႕ လိုက္ကာ ( Follow ) ရိုက္လွ်င္ Focus က မွတ္ထားသည့္ Flying Subject ကို ေတာက္ ေလွ်က္ လိုက္ ကာ Focus လုပ္ေန ပါ လိမ့္ မည္။
 
နားေနသည့္ ငွက္မ်ားကို ရိုက္ကူးျခင္း
 
 
ငွက္ ျဖစ္ေစ သားေကာင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ Wildlife ကို မဆို ရိုက္သည့္အခါ မ်ိဳး တြသ္ Frame ထဲ ျပည့္ ေအာင္ ရိုက္ပါ ဟု Wildlife Photography ပညာရွင္ မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ဆိုလို သည္ မွာ Frame ထဲ တြင္ အေကာင္ၾကီး နိုင္သမွ် ၾကီးေအာင္ ရိုက္ပါဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
 
အေကာင္ၾကီးၾကီး ၊ Frame ျပည့္ျပည့္ ရ ရန္ Tele-Zoom Focal Length ရွည္ ရွည္ မ်ား ျဖင့္ ရိုက္ နိိုင္ပါသည္။ သို႕ မဟုတ္ Focal Length တိုတို Lens မ်ားဆိုပါ က လူက ငွက္ သို႕ မဟုတ္ သတၱ၀ါ အနီးသို႕  တတ္ နိုင္သမွ် ကပ္ျပီး ရိုက္ပါ ဟု ဆို လို ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
ေတာရိုင္း သတၱ၀ါမ်ား အား ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာတြင္ ပံုၾကီးၾကီး ရ နိုင္ရန္အတြက္ တတ္နိုင္သမွ် အနီးကပ္ နိုင္သမွ် ကပ္ပါ ဆိုသည္မွာ မူ အားျဖင့္ မွန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ တြင္ အလြန္ မလြယ္ သည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။
ငွက္ အပါအ၀င္ ေတာ ရိုင္း သတၱ၀ါ မ်ားသည္ ျမင္ရိုး ျမင္ေနၾက ျမင္ကြင္း ၊ အေျခအေန ၊ အနံ႕ အသက္ စသည္ တို႕ အနည္းငယ္ မွ် ေျပာင္းသြားလွ်င္ ထိုေနရာ ကို ေရွာင္ဖယ္ သြားပါေတာ့သည္။  လာေနက်ေနရာ ကို မလာေတာ့ပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ ကားလမ္းေဘး ဓါတ္တိုင္ေပၚတြင္ နားေနသည့္ ငွက္သည္ ကားေပၚ တြင္ လူ မ်ား အေတာ္ နီးနီး ရွိေစကာ မူ ပ်ံ မေျပးၾကပါ။ အစဥ္ျမင္ေနက် က်င့္သားရ ေနသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 
သို႕ ေသာ္ ကားေပၚမွ လူ ကား ေအာက္သို႕ ဆင္း လိုက္သည္ႏွင့္ ပ်ံ ေျပးေလ ေတာ့သည္။ ထို႕ အတူပင္ ေခ်ာင္းကူး တံတား အနီး ရွိ သစ္ပင္ ေပၚရွိငွက္သည္ တံ တားေပၚရွိ လူ ႏွင့္ နီးေနေစကာမူ ပ်ံ မေေျပးပါ။ ျမင္ေနၾက ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္ပါသည္ သို႕ေသာ္  လူ တံ တားေအာက္ ကို ဆင္းလိုက္ သည့္ ႏွင့္ ပ်ံေျပးေတာ့ သည္။
လက္ေတြ႕ ဘ၀ တြင္ လိပ္ျပာ ကဲ့ သို႕ အေကာင္ ပင္ လူ အနား အကပ္မခံပါ။ ထို႕ ေၾကာင့္ Macro ရိုက္သည့္ Photographer အခ်ိဳ႕ သည္ ေတာ အုပ္ ၊ သစ္ပင္ တို႕  ႏွင့္ေရာ ေထြး ေနေစရတြင္ စစ္ ၀တ္စံု ဆန္ဆန္ Camouflage အ၀တ္ အစားမ်ား ၀တ္ကာ ပိုးေကာင္း မႊားေကာင္ ေလး မ်ား အနား ကပ္ရန္က်ိဳးစားသည္ ကို ျမင္ဘူး ၾကပါ လိမ့္ မည္။


ငွက္ ရိုက္ရာ တြင္ လူ အမ်ားစု ႏွင့္ ရိုက္ပါက တစ္စံု တစ္ဦး က အုပ္ စု ေရွ႕  သို႕ ထြက္ကာ ငွက္ အနားသို႕ တိုး ကပ္ သြားသည္ ကို မၾကိဳက္ၾကပါ။ အေၾကာင္း မွာ ငွက္ ပ်ံ ေျပး သြားပါက ရိုက္ ရ မည့္ အခြင့္ အေရး ဆံုး ရွံဳး သြားနိုင္ ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အေကာင္ၾကီးၾကီး ႏွင့္ ခပ္ေလးေလး ပ်ံသည့္ ငွက္။
 
ေအာက္ပါ Intermediate Egret, Gray Heron ကဲ့သို႕  အေကာင္ၾကီးၾကီး ႏွင့္ ပ်ံသန္း ရာတြင္ ခပ္ေလးေလး ပ်ံ သည့္ င်က္မ်ားကို လည္း အထက္ပါ Tracking ျဖင့္ ရိုက္ရပါမည္။
ေလ ထဲ တြင္ ပ်ံ ေနသည့္ ငွက္ကို Focus Marking လုပ္ရာ တြင္ မူ နား ေနသည့္ ငွက္ ကို  Focus Marking လုပ္ရသည္ ထက္ ခက္ပါသည္။ ပ်ံ ေနစဥ္ Subject ကို အမိ လိုက္၍ Focus ေထာက္ ၍ Mark လုပ္ရပါမည္။ သို႕ မွသာ လွ်င္ Sensor က သူ မည္သည့္ အရာ ကို Focus Tracking လုပ္ ရမည္ကို လြယ္ ကူစြာ သိပါ လိမ့္မည္။  ပုိ ၍ ၾကိမ္းေသ ေသာ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္ ၾကီး ျပီး ပ်ံ သန္း သည့္ အရွိန္ ေနွး သျဖင့္ အေကာင္ေသးျပီး ျမန္ သည့္ ငွက္ မ်ားထက္ Focus Mark လုပ္ ရ လြယ္ပါသည္။ ေသးငယ္ ေသာ ငွက္မ်ား ေလာက္ ရိုက္ ရမခက္ ေသာ ငွက္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Intermediate Egret


Gray Heronအေကာင္ အလတ္ႏွင့္ အျမန္ပ်ံ သည့္ ငွက္ မ်ား။

ေအာက္ပါ Silver Gull, Little Heron ကဲ့သို႕ ငွက္ မ်ားမွာ မူ အေကာင္ အရြယ္ အစား အလတ္ႏွင့္ အျမန္ပ်ံ သည့္ ငွက္ မ်ား ျဖစ္ ၾကပါသည္။ အထက္ပါ Gray Heron, Egret  ကဲ့ သို႕ ငွက္မ်ား ထက္စာ လွ်င္ ရိုက္ ရ အတန္  ငယ္ ခက္ လာ သည့္ ငွက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 
Silver Gull


Little Heron
အေကာင္ ေသးေသး ႏွင့္ အျမန္ပ်ံ သည့္ ငွက္။

ေအာက္ပါ Copper Smith Berbat, Strok billed Kingfisher, White Throated Kingfisher ကဲ့သို႕  အေကာင္ ေသးေသး ႏွင့္ အလြန္ လွ်င္ျမန္ စြာ ပ်ံ သည့္ ငွက္မ်ား မွာ မူ Tracking လိုက္ ရ အေတာ္ ခက္ သည့္ အထဲ တြင္ ပါသည္ ငွက္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
 
Copper Smith Barbet


White Throated KingfisherStork billed KingfisherFrame Advance Rate.
လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံေနသည့္ ငွက္မ်ားကို ရိုက္ရာ တြင္ Lens အေရးၾကီးသကဲ့ သို႕ ကင္မရာ ၏ Frame Advance Rate ျမန္ရန္ လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ သို႕ မွသာ ပံုစံ အေနအထား လွသည့္ ပံု မ်ားရ နိုင္ပါသည္။ Frame Advance Rate ေႏွးသည့္ ကင္မရာ မ်ား ႏွင့္ရိုက္ လွ်င္ မူ ကံေကာင္း ပါက ပံုေကာင္း တစ္ပံု တစ္ေလ ရနုိင္ပါ မည္။ အျမဲ တန္း ရ ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ ၍ မျဖစ္နိုင္ပါ။ Frame Advance Rate ျမန္ သည့္ ကင္မရာ မ်ား မွာ မူ ပံုေပါင္း မ်ားစြာကို Bracket လုပ္ကာ ရိုက္ျပီး စိတ္ ၾကိဳက္ ပံု ေကာင္း မ်ားကို ေရြးနိုင္ ေျခ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ေအာက္ပါ ပံု-(၃) ပံု ကို အျမန္ဆံုး 6 Frames / Second ျဖင့္ ရိုက္ နိုင္သည့္ Nikon DX Format D 7000 ျဖင့္ ရိုက္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငွက္ ကို Pre-Focused လုပ္ထားျပီး ၄င္း စ လွဳပ္ သည္ ႏွင့္ ရိုက္ လိုက္ေစကာမူ Frame Advance Rate ေႏွး သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးပံု တြင္ ငွက္၏ ေျခ ဖ်ား ကိုသာ မွီ လိုက္ပါသည္။
 
ပံု- ( ၁ )ပံု- ( ၂ )


ပံု- ( ၃ )ေအာက္ပါ Copper Smith Barbet  ပံု (၄) ပံု ကိုမူ  တစ္စကၠန္႕ လွ်င္ (၉) ပံု ( 9 Frames / Second ) ႏွင့္    ရိုက္ နိုင္သည့္ Nikon FX Format D 3 ျဖင့္ ရိုက္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါ Copper Smith Berbat သည္ အထက္ပါ Little Heron ထက္ အေကာင္မ်ားစြာ ေသး ကာ အလြန္ ျမန္ သည့္ ငွက္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ ရာ တြင္ Frame Advance Rate ျမန္ ေသာေၾကာင့္ ငွက္ အသိုက္ မွ ေခါင္းျပဴေန သည့္ အခ်ိန္ မွ ေလွ်ာ ထြက္ကာ ပ်ံ သြားသည္ အထိ ရိုက္ Squence အလိုက္ ရိုက္နိုင္ ပါသည္။
ပံု- ( ၁ )


ပံု- ( ၂ )


ပံု- ( ၃ )ပံု- ( ၄ )
 
 
အထက္ပါ မွတ္စု ပါ အခ်က္မ်ား အားလံုး မွာ အားလံုး မွန္သည္ ၊ အဆိုပါ အတိုင္း လိုက္ ရိုက္ ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရိုက္ နည္း မူကဲြ ေပါင္း ေျမာက္မ်ား စြာရွိပါသည္။ ယခု ေရးသား ခဲ့သည္မွာ အျမန္ ပ်ံ သည့္ ငွက္ မ်ားကို Tracking လိုက္ ရိုက္ ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ ဆည္းပူး မွတ္သား ခဲ့ သည္မ်ား ႏွင့္ အေတြ႕ အၾကံဳ ကို မိတ္ေဆြ မ်ားထံ တတ္ စြမ္း သမွ်  မွ်ေ၀သည့္ သေဘာ သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________


     
 
 

 

 

No comments:

Post a Comment