Nuffnang Ads

Friday, 24 March 2017
92 – Theory of Colours                                        ၉၂ - အေရာင္ မ်ားအေၾကာင္း“  ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ အေရာင္မ်ား အေၾကာင္း တစ္ ေစ႕ တစ္ေစာင္း  “
( Theory of colour )

By Soe Hlaing
ပဏာမ စကား။


အဂၤလိပ္ လိုေရးထားတဲ့ Theory of Colour  ေခါင္းစဥ္ ကို ၾကည့္ လိုက္ပါက အေတာ္ၾကီး က်ယ္ တဲ့ မွတ္စု လို ျဖစ္ေနပါသည္။

အမွန္ ေျပာ ရ ပါက အကၽြန္ေတာ္ အေရာင္မ်ား အေၾကာင္းကို သေဘာမ ေပါက္လွပါ။ တဲြ ၍ၾကည့္ ကာ ခဲြျခားစိတ္ ျဖာ ခံစား သည္ လည္း နည္းပါသည္။ ဓါတ္ပံု မွာ Colour အေရာင္စပ္ ၊ အထူးသျဖင့္ Scenery လို ရွဳခင္း ေတြ ရိုက္ရာ မွာ အနု အရင့္ အထားအသိုလ္ ဖဲြ႕စည္းပံု ေတြဟာ အေရးၾကီးတာ သိေပမဲ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေလ့ လာျဖစ္ခဲ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ ကို အေရာင္ မ်ား အေၾကာင္း စတင္ ကာ မိတ္ ဆက္ သင္ေပးသည့္သူ မွာ ကိုမင္းသိုက္ ( Ko Minn Thike ) ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ကို Colour Theory အေၾကာင္း  ေရးထား တဲ့ ျဗတိန္ နိုင္ငံ ထုတ္ စာအုပ္ ကို ေပးကာ ေလ့ လာေစခဲ့ ပါသည္။

သူ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အေရာင္ အေၾကာင္း တစ္စြန္း တစ္စ သိခြင့္ ရခဲ့ပါသည္ ။ ကိုမင္းသိုက္ ကို ဤမွတ္စု ေလး နဲ႕ ဂါရ၀ ျပဳ အပ္ပါသည္။

Country Road ရွိ ဓါတ္ပံု မွတ္စုမ်ားတြင္ Colour အေၾကာင္း မပါ ေသးပါ။ ေရးလိုေသာ္ လည္ ကိုယ္ ကို ႏွဳိ က္ လည္း ေျခ ေျခ ျမစ္ျမစ္ မသိ ေသာေၾကာင့္ မေရး ျဖစ္ပါ။ ကံ အားေလွ်ာ္ စြာ အေရာင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့ သို႕ လူျပိန္း မ်ား နားလည္ နိုင္ေလာက္ သည့္ Colour  ဆိုင္ရာ ဆူလြယ္ နပ္လြယ္ ေဆာင္းေလး တစ္ေစာင္ ေတြ႕ ရွိ လိုက္မိပါသည္။

သို႕ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့ သို႕ သိ လိုသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိပါက လည္း ေလ့ လာ နိုင္ေစရန္  မွ်ေ၀ သည္ သေဘာ ျဖင့္ ေရးသား လိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခု ေရး ေသာ မွတ္စု သည္ ကိုမင္းသိုက္ ေမးတဲ့ စာ အုပ္ ၊ Ted Gore ရဲ႕ ေဆာင္းပါး၊ တို႕ အျပင္  John Enman တို႕ ရဲ႕ ေဆာင္းပါး ေတြ ထည္းက ဆူလြယ္ နပ္လြယ္ အပိုင္း  ေလးမ်ားကုိ  ဆီေလွ်ာ္ သလို စုေပါင္း ဘာသာျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ မွ ျမန္္မာဘာသာ သို႕ ျပန္ဆိုရာ တြင္ အခက္အခဲ ရွိေသာ ေနရာ မ်ား၊ ဘာသာျပန္ကာ မွ ပို ရွဳပ္ ေထြးသြားနိုင္သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ မူရင္း အဂၤလိပ္ ဘာသာ ကိုသာ သံုးစဲြ ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာ မ်ားတြင္ လည္း ျမန္မာ ဘာသာျပန္ ကို ဖတ္လိုက္ ပါက အဓိပၸါယ္ ေကာက္လဲြ သြား မည္ ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္  ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ ကို မူရင္း အဂၤလိပ္ စာ ႏွင့္ ပါ ေဆာင္းထည့္ ေဖၚျပ ထား ေၾကာင္း ေဖၚျပ ထားအပ္ ပါသည္။မ်က္ လံုးထဲ ထင္း ကနဲ ျဖစ္ေစ တဲ့ အေရာင္။


ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ မေျပာ မွီ ပထမ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ၾကည့္ေသာ သူ ကို ရုပ္ခ်ည္း ဖမ္း ထား နိုင္ရမည္။ ဖမ္းစား ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၾကည့္သူ ကို ဓါတ္ပံုေရွ႕ က ရုန္း ထြက္ ၊ လြတ္ထြက္ မသြား နိုင္ ေအာင္ ဖမ္းထားနိုင္ရမည္။


ေနာက္ပိုင္း တြင္ မွ ၾကည့္ သူ က ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ ၾကိဳက္ သည္ မၾကိဳက္ သည္ ကို ဆံုးျဖတ္ ပါလိမ့္ မည္။ ဤ ကဲ့ သို႕ ဖမ္းမထား နိုင္ ပါက မွ ၾကည့္ သူ က ေကာင္းသည္ ၊ မေကာင္းသည္ ၾကိဳက္ သည္ ၊ မၾကိဳက္ သည္ ကို ဆံုးျဖတ္ နိုင္သည့္ အဆင့္ သို႕ ေရာက္ လာေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါ။


ဤ ကဲ့ သို႕ ၾကည့္သူကိုဖမ္း ထားနိုင္ ရန္ မွာ ပံုတစ္ကို မီတာ ေပါင္း မ်ားစြာ အကြာ က ၾကည့္ လိုက္သည္ႏွင့္ ထင္းကနဲ ျဖစ္ ေန ေစေလာက္ သည့္  Structure ရွိေနရမည္။ Strong Compositional Order ရွိေနရမည္။ ပံု တစ္ပံု သည္  အဆိုပါ အခ်က္မ်ား မရွိပါက အတြင္း၌ မည္သို႕  ေသာ Details မ်ား ထည့္ ထားေစကာ မူ Story မရွိေသာ ပံု ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
 Structure ဆိုသည္မွာ ပံုတစ္ပံု အား မွန္ကန္စြာ ေဖၚေဆာင္ထားသည့္ အေရာင္၊ ပံုစံ ( Shape) ႏွင့္ အလင္း- အေမွာင္ တို႕ ၏ Contrast တို႕ ျဖစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့ သို႕ ပံု တစ္ပံု က   ၾကည့္ သူ ကို သူ၏ ညႊတ္ကြင္း မွ ရံုး မထြက္ နိုင္ေအာင္ ဖမ္း ထားနိုင္မည့္ အခ်က္ မ်ား တြင္ အေရာင္ ( Colour) လည္း ပါ ၀င္ ပါသည္။

ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ၏ အေရာင္ ဆဲြ ေဆာင္ နိုင္မွဳ ကို ေအာက္ ပါ ပံု ျဖင့္ ဥပမာ ျပရပါမည္။ အဆိုပါ ပံု မွာ Country Road ရွိ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ ရာ မွတ္ စု အမွတ္ (၆၇)  ျဖစ္ေသာ “ ဓါတ္ ပံုေကာင္း တစ္ပံု ဆို သည္မွာ “   http://shlaing.blogspot.sg/2014/03/67-is-good-photograph-what-is.html မွ ထုတ္ ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။
အေရာင္၊ ပံုစံ ၊ အလင္းအေမွာင္ တုိ႕ ကို သာသာကဲကဲ ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားသည့္ Strong Structure ပံု တစ္ပံု။

အထက္ပါ ပံုသည္ နိုင္ငံ တကာ ျပိဳင္ ပဲြ မ်ားတြင္ ဆုမ်ားစြာ ရခဲ့ ေသာ ပံုတစ္ပံု ျဖ စ္သည္။ အေရာင္၊ ပံုစံ ၊ အလင္းအေမွာင္ တုိ႕ ကို သာသာကဲကဲ ျဖင့္ ဖဲြ႕  စည္းထား သည့္  Strong Structure ပံု တစ္ပံု ျဖစ္သည္။


ပံု၏ အလယ္ တြင္ အနီေရာင္ အခၽြန္း ကိုထားျပီး ေဘး မွ အျပာ ေရာင္ မီး ခိုးေရာင္  မ်ားျဖင့္ ရံ ထားသည္။ အနီေရာင္မွာ Subject ၏ ပင္မ အေရာင္ ( Positive Space) ျဖစ္ျပီး အျပာ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္တို႕ မွာ ရံ ထားသည့္ (Negative  Space ) အေရာင္ ျဖစ္သ ည္ ။ အျပာ ႏွင့္ မီးခိုး ေရာင္မ်ား အၾကားတြင္ ထည့္ ထားသည္ ့ အနီေရာင္  သည္ ၾကည့္သူ၏ မ်က္ေစ့ အတြင္းသို႕ ခုန္ ကာ ၀င္လာလိမ့္ မည္။


ဤ ပံု ကို Ultra-Wide angle Lens ျဖင့္ ရိုက္ထားသည္။ Ultra-Wide angle Lens ျဖင့္ ရိုက္ထားသည့္ အတြက္ ပံု၏ ေထာင့္ေနရာ မ်ား တြင္ အနညး္ငယ္ ေမွာင္ ေနသည္။ ယင္းကို Falloff ဟု ေခၚသည္။ ဤ Falloff သည္ အလယ္ ပိုင္းရွိ လင္းေနသည့္ ေနရာ ကို အာရံု ေရာက္ေအာင္ ပို႕  ေပးသည္။ 


ဤကဲ့သို႕ အလယ္  အထူး ျပဳ  ေသာအနီေရာင္ ( Central emphasis Red) ပံု မွာ တစ္မိုင္ ခန္႕ အကြာ မွ ၾကည္ ့သူ၏  အာရံု ကိုပင္ ဆဲြယူ နိုင္သည္။


 အထက္တြင္ ေဖၚျပသကဲ့သို႕ ပံု ကို ၾကိဳက္သည္ မၾကိဳက္သည္   အပထား ၊ ျဖတ္သြား ရာ တြင္ ရုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္သည္ ႏွင့္ ေနာက္ျပန္လွည့္ကာ ၾကည့္ ရ သည့္ ပံု မ်ိဳး ၏   နမူနာ ပံု ျဖစ္သည္။ ပံု ေကာင္း တစ္ပံု ကိုဖဲြ႕ စည္း ရာ တြင္  ဤ ကဲ့  သို႕       Strong  Structure   ရွိရန္မွာ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ဤ ပံုမ်ိဳးသည္ ၾကည့္  သူ၏  အာရံု ကို ကနဦး ဖမ္းထားျပီး မွ က်န္သည့္ Detailed Story ကို ဆက္ခံစား ေစရမည့္ ပံုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။


အထက္ပါ နမူနာပံု တြင္ ပါသည့္ Less Details မ်ားမွာ  အနီေရာင္၏  အေနာက္ မွ ထိုးထြက္ေနသည့္ အ၀ါေရာင္၊ ပံု၏ အလယ္တြင္ ထိုးထြက္ေ န သည္ ့  တိမ္တိုက္ ၊ ၾကမ္းျပင္ ေပၚ ရွိ ဆီကြက္ မ်ား အနီေရာင္ နံရံ မ်ားေပၚ တြင္ စီးက်ေနသည့္ မိုးေရ စီးေၾကာင္း မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ဤပံု ၏ အဓိက ဖဲြ႕ စည္း မွဳ မွာ Shape, Colour and Balances တို႕ ျဖ စ္သည္။   စင္စစ္ အားျဖင့္ ဤ ပံုသည္ အမိုးပင္ မရွိသည့္ စြန္႕ ပစ္ထားေသာ ပစၥည္း သိုလ္ေလွာင္ ရံု အေဟာင္း ကို ရိုက္ထားျခင္း သာ ျဖစ္သည္။


ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာ တြင္ မိမိ စိတ္၀င္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာ ကို စဲြျမဲ စြာ ဆုတ္ကိုင္ ၍ ရိုက္ရ ပါမည္။ မိမိ Excitement ျဖစ္သည္ကို ခံစား ရိုက္ကူး ျခင္း ျဖင့္ အဆိုပါ ခံစားခ်က္သည္ ပံုကို ကူးစက္ လာကာ ပံု ေကာင္း ရလာပါလိမ့္ မည္။


အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ မွာ “ What is considered a good Photograph “ ေဆာင္းပါး မွ အေရာင္ နွွင့္ ပတ္သက္သည့္ အပိုင္းကို  နိဒါန္း သေဘာ  အျဖစ္  ထုတ္နွဳပ္ ေဖၚျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ပံု တစ္ပံု တြင္ အေရာင္ ဖဲြ႕ စည္းမွဳ။


ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ၏ အေရာင္ ဖဲြစည္းမွဳ သည္ ရွ ေမွ်ာ္ခင္း သာ မက အျခားေသာ ပံု မ်ားတြင္ လည္း ၾကည့္ေသာသူ ကို စဲြ ေဆာင္ ရာ တြင္  အလြန္ အေရးၾကီးကာ   အဓိက က် ေသာေနရာ တြင္ ရွိပါသည္။


သင့္ျမတ္ စြာ ေသာ အေရာင္ မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားသည္ ပံု သည္ ၾကည့္ သူ ကိုဖမ္းစား နိုင္ေစသည္။ သို႕ ေသာ္  အမ်ားစု လက္ခံ ထားေသာ ေယဘူယ်  အားျဖင့္ အစပ္  မတည့္ သည့္  အေရာင္မ်ား ျဖင့္ ေပါင္း စပ္  လိုက္ပါမူ ၾကည့္သူ ကို ဆဲြ ေဆာင္ ရမည္  ့ အစား မ်က္ေစ့ စပ္သြားေစမည့္ ပံု ျဖစ္ လာပါလိမ့္ မည္။


အေၾကာင္း မွာ အေရာင္ ဆိုသည္မွာ အေရာင္ အလိုက္ ျမင္ နိုင္ သည့္   သီးသန္႕ လွိဳင္း အလွ်ား ( Wavelength ) ရွိသည္။ ဖဲြ႕ စည္း ထားသည့္ ေရာင္မ်ား ၏ လွိဳင္း အလွ်ား ( Wavelength )  အျခင္းျခင္း သဟဇာတ ( Harmonious ) ျဖစ္ ေနသည့္ အေရာင္မ်ား ျဖင့္ဖဲြ႕ စည္း ထား ပါမူ ၾကည့္ေသာ သူ မ်က္ေစ႕ တြင္ သာယာ လွပ ပသာဒ ရွိ ေသာ     ျမင္ကြင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ လာပါလိမ့္ မည္။


ဥပမာ ျပရေသာ္ သံ စဥ္ တစ္ပုဒ္ ကို ေစာင္း ျဖင့္ တီး ခတ္ ရာ တြင္  မွန္ကန္သည့္   ေစာင္း ၾကိဳး  Cord အလိုက္ တီး ခတ္ ပါက သာယာ နာေပ်ာ္ ဘြယ္ရာ သံစဥ္ ထြက္ ေပၚလာျပီး။ မွားယြင္းသည့္ Cord ျဖင့္ တီးခတ္ပါက နားမခံသာ သည့္ သံစဥ္  ထြက္လာ  ပါ မည္။

ထို႕ အတူပင္ အေရာင္တြင္ လည္း  အေရာင္မ်ား သဟဇာတ ျဖစ္စြာ ေပါင္းစပ္ မွဳ ကို “ Colour Cord “ ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚ ေလ့ ရွိ ပါသည္။
သဟဇာတ ျဖစ္သည့္ အေရာင္မ်ား။
 ( Types of Colour Harmonies )


Analagous –


Analague Harmony ဆိုသည္မွာ အေရာင္ တစ္ေရာင္  ႏွင့္ နီးစပ္ရာ အလား တူ အေရာင္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ဖဲြ႕ စည္း ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤ အေရာင္ဖဲြ႕စည္းမွဳ တြင္  အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးသာ ရွိနို င္သည္။  သို႕ မဟုတ္ ၊ ယင္းႏွင့္နီးစပ္ရာ အေရာင္ တဲြမ်ားသည္   ေအာက္ တြင္ျပထားေသာ Colour Wheel တစ္ ၀က္ ေလာက္အထိ လည္းရွိ  နိုင္ပါသည္။


ေအာက္ပါ Colour Wheel တြင္ျပ ထားေသာ စက္၀န္းစိတ္ ပို က်ယ္ သြား သည္ႏွင့္ Analogues Harmony ၏ သေဘာ တရားသည္ တစ္ျဖည္း ျဖည္း ေလွ်ာ့ က် သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္ စပ္ မေကာင္း ေတာ့ ဟု ေျပာ ျခင္း မဟုတ္ပါ ။ It will start to lose its identity as an analogous harmony ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေအာက္ပါ Colour Wheel ကို ၾကည့္ လွ်င္ ပိုရွင္းပါမည္။ဆိုလိုသည္မွာ အထက္ပါ Colour Wheel ထဲ ရွိ စက္၀ိုင္းျပတ္ ၏ဧရိယာ  ေျပာင္းလဲ သြားသည္ ႏွင့္ အမွ် analogous harmony ေလွ်ာ့ သြားပါမည္။ အေရာင္စပ္ ပ်က္ သြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။ It will start to lose its identity as an analogous harmony ကို ဆိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


အထက္ ပါ Colour Wheel  ပါ နီးစပ္ရာ အေရာင္မ်ား ႏွီးႏြယ္ ရာ အစိ္မ္း ေရာင္လႊမ္း ျပီး ဖဲြ႕ စည္း ထားေသာ နမူ နာပံု ကို ေအာက္ တြင္ ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။
Analogous color schemes တြင္ အေရာင္ တစ္ေရာင္ ၏ မ်ိဳးတူ နီးစပ္ရာ အေရာင္မ်ား ( Next to each other ) သံုး ထားသည့္ အတြက္ ၾကည့္ ရသည္မွာ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေျပေျပ ျပစ္ျပစ္ ရွိသည္။အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ ရတတ္ သည္ အေရာင္စပ္ ျဖစ္သည္။ Analogous color schemes ကို သံုးပါက Contrast ပို ရွိရန္ လိုသည္ ကို သတိျပဳ ရပါမည္။ အထက္ပါ ပံု ၏ ေရ အေရာင္ႏွင့္ ေတာ အုပ္ အေရာင္ကို ၾကည့္ပါရန္။
Complementary –


Colour Wheel တြင္ တစ္ ေျဖာင့္ ထည္း ဆန္႕ က်င္ ဘက္ ျဖစ္ေနေသာ အေရာင္ မ်ား နွွင့္ ဖဲြ႕ စည္း မွဳ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ ပါ Colour Wheel ပံုကို ၾကည့္ ပါက  အ၀ါ ေရာင္ ႏွင့္ အျပာ ေရာင္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါမည္။ ဥပမာ ျပထား သည့္ အေရာင္ ႏွစ္ ေရာင္ တင္မက ယင္း ႏွင့္  နီးကပ္ရာ အေရာင္မ်ား လည္း ပါလာနိုင္ပါသည္။ Colour Wheel ၏ တစ္ဘက္ တြင္ အေရာင္ မ်ား ေဘး သို႕ ျဖာ ထြက္ လွ်င္ အျခား တစ္ဘက္တြင္ လည္း ေဘး သို႕ ျဖာ ထြက္ လာပါမည္။ သဘာ၀ တြင္ အေႏြး ေရာင္ နွင့္ အေအး ေရာင္ ေပါင္းစပ္ ထားသည့္ အရာမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕  နိုင္ပါသည္။ေအာက္ ပါပံု မွာ Commentary Colour Scheme အရ ဖဲြ႕ စည္း ထား ေသာ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ Split complementary –


Split Complementary Color Scheme သည္ Hue ( "colors". Red, green, blue, yellow, and orange are a few examples of different hues ) အေရာင္ သံုးေရာင္စပ္ ကိုသံုး ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ မိမိ လိုေသာ အေရာင္တစ္ရာင္ ( Main Starting Colour ) ကို ေရြး ကာ ေနာက္ တြင္ Colour Wheel ၏ ဆန္႕ က်င္ ဘက္မွ complementary color harmony  အေရာင္ မ်ား ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိ စပ္ေနေသာ အေရာင္ ႏွစ္ေရာ င္ ကို ထပ္ ေရြး ကာ ဖဲြ႕ စည္း ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေအာက္ပါ ပံု တြင္ ျပ ထားသကဲ့ သို႕ Colour Wheel အား ပန္ကာ လို သေဘာ ထားကာ အလယ္ A ေနရာ ကို မ႑ိဳင္ သေဘာ ထားကာ မွ်ား သံုးေခ်ာင္း ကို လွည့္ လိုက္ပါက Split complimentary colour scheme အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ နိုင္ပါမည္။

ေအာက္ပါ ပံု ကို နမူနာ ျပ ရပါလွ်င္ ဥပမာ Base Colour အျဖစ္ Yellow ( B) ကို ယူ ထားပါသည္။ colour wheel ရွိ အျခား ဘက္ရွိ လက္တန္ ( C ) and (D) တို႕ သည္ Yellow ႏွင့္ split complimentary ျဖစ္ေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပမည့္ Triadic  နွွင့္ တူ သလို ရွိ ေသာ္ လည္း Triadic ကဲ့ သို႕ Colour Wheel ကို သံုးခ်ိဳး ညီ ပိုင္းထားျခင္း (equilateral triangle on the wheel ) မဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။အသံုးရ ခက္ ေသာဖဲြ႕ စည္းမွဳ ျဖစ္ေစ ကာ မူ အခ်ိဳ႕ ေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္ လြန္စြာ အသံုး ၀င္ေသာ အေရာင္ စပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ပံု မွာ Split Complimentary colour scheme အရ ဖဲြ႕ စည္း ထားေသာ ပံု ျဖစ္ပါသည္။Monochromatic –

အေရာင္ တစ္ေရာင္ထည္း ျဖင့္ဖဲြ႕စည္း ထားေသာ အေရာင္ စပ္ ျဖစ္ပါသည္။ Brightness,  Saturation အတုိး လွ်ာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ နိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အျဖဴ အမဲ ပံု မ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ေအာက္ပါ နမူ နာပံု မွာ Monochromatic  Colour Scheme နမူ နာပံုမ်ား  ျဖစ္ပါသည္။
Triadic –

အေရာင္ သံုးေရာင္ ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္း ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္ သံုးေရာင္စလံုးမွာ Colour Wheel ၏ အခ်ိဳးညီ သံုးေနရာ (equilateral triangle on the wheel ) မွ ဆ တူ အေရာင္ မ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။


ဤ Harmony အေရာင္စပ္ ျခင္းသည္ landscape photograph  တြင္ split complementary ႏွင့္ အေတာ္ ဆင္သည္။


Triadic scheme တြင္ အေရာင္မ်ားသည္ Unsaturated versions of Hue အေရာင္မ်ား ျဖစ္ေစကာမူ Vibrant and Active ျဖစ္သည္။Triadic colour scheme သည္  အေရာင္ Balance လုပ္ရန္ အလြယ္ ဆံုး ျဖစ္သည္။


ေအာက္ပါ ပံု မွာ Triadic colour scheme ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္း ထားေသာ ပံု ျဖစ္ပါသည္။
Quadratic –


Colour Wheel အတြင္း ရွိ ေလးေထာင့္ ကြက္ ၏ ေထာင့္ ( Angle ) ေနရာ မ်ား ရွိ  အေရာင္ ေလး ေရာင္ ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္း သည့္ အေရာင္ စပ္ ျဖစ္ပါသည္။

Complementary color harmonies ႏွစ္ခု ကို သံုးထားသည့္ အတြက္ ယင္းကို Double Complementary ဟု လည္း ေခၚေလ့ ရွိသည္။

Quadratic Colour scheme နမူနာ  ပံု မ်ား။


Diad Hues ( Pure spectrum colour ) ႏွစ္ခု ျဖင့္ ပိုင္း ျခားထားေသာ အေရာင္ ႏွစ္မ်ိဳး စပ္ ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။Diad နမူနာ ပံု။ဤ ကဲ့ သို႕ အေရာင္ စပ္ ႏွစ္မ်ိဳး ျဖင့္ ေပါင္း စပ္ ျခင္း ျဖင့္ အေတာ္ ေကာင္း မြန္ေသာ အေရာင္ စပ္မ်ားစြာ ရွိနိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ အေရာင္ မ်ားသည္ အေရာင္ အျခင္း ျခင္း Compliment မျဖစ္ေစကာမူ ေပါင္း စပ္ လိုက္ ျခင္း ျဖင့္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ သည့္ အေရာင္ စပ္ ျဖစ္လာသည္။ဥပမာ အားျဖင့္ Pink and Blue တို႕ သည္ တစ္ေရာင္ ႏွင့္ တစ္ေရာင္ Complimentary မျဖစ္၊ Colour Wheel တြင္ လည္း နီးစပ္ ေသာ အေရာင္မ်ား မဟုတ္ ၾကပါ။ သို႕ ရာ တြင္ အထက္ပါ ပံု တြင္ ျမင္ရ သည့္ အတိုင္း Pink and Blue အေရာင္ စပ္လိုက္ ျခင္း ျဖင့္ အလြန္ ထူးျခားေသာ အေရာင္စပ္ ရလာသည္။


အေရာင္ မ်ား ေပါင္း စပ္ ဖဲြ႕ စည္း မွဳသည္ အနပညာ ခံ စားမွဳ တစ္ရပ္ သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ ဥပေဒ သ ကို မွ မူေသ ယူ၍ မရပါ။ မိမိ ၏ မ်က္လံုး သည္သာ အေကာင္းဆံုး အဆံုး အျဖတ္ ျဖစ္ပါ လိမ့္ မည္။
အခ်ဳပ္ စကား။ဆိုခဲ့သည့္ အတို္င္း Landscape photography တြင္ အထက္ပါ Colour Harmonies မ်ား အားလံုးကို လိုက္နာရမည္ ဟု မဆိုလိုပါ။


သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ တြင္ ေတြ႕ ေနရသည့္ အေရာင္ မ်ားသည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပ  ထား ေသာ Colour Scheme အတိုင္း မဟုတ္ ေစကာမူ  လူတို႕   ဖန္တည္း ရန္ မလိုဘဲ  သဘာ၀ အေလွ်ာက္  သဟဇာတ ျဖစ္ေနခ်ဥ္း  သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရွားရွား ပါးပါး အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာ မ်ားတြင္သာ အထက္ပါ Colour Scheme မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ ေသာ အေရာင္မ်ား ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျမင္ကြင္း မ်ားကို  ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ ပန္းခ်ီ မွာ မူ လိုသည့္ အတိုင္း အေရာင္မ်ား     ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕  စည္း နိုင္ေစကာမူ ဓါတ္ပံု   မွာ မူ ပန္းခ်ီ ကဲ့ ကို ဖန္တည္း နိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါသည္။ သို႕ရာ တြင္  အနု ပညာ ဆိုသည္ မွာ အကန္႕ အသတ္ စည္းေဘာင္ တို႕ ျဖင့္ ကန္႕သတ္ထားနိုင္ သည့္ အရာ မဟုတ္ သည့္ အတြက္ အထက္ပါ  Colour scheme မ်ားကုို အေျခ ခံကာ  တတ္နိုင္သမွ် မိမိ ခံစား မိ သကဲ့သို႕ စိတ္ကူး ကြန္႕ ျမဴး ဖန္ တည္း နိုင္ၾက ေစ ရန္ ဆႏၵျပဳ အပ္ ပါသည္။--------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment