Nuffnang Ads

Monday, 7 January 2019

(101) – Judging the Picture                                        ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု ( ၁၀၁ )ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ကိုအကဲ ျဖတ္ျခင္း “


စကားဦး။

သာမန္ အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ကို ေကာင္း၏ မေကာင္း ၏ စတဲ့  ေကာက္ခ်က္ ခ် ျခင္း မ်ား လုပ္ေလ့ မရွိပါ။ လုပ္ ရန္ အလြန္ ၀န္ေလးပါတယ္။

အေၾကာင္း မွာ ကိုယ္ တိုင္ ကိုယ္ က ဓါတ္ပံု ရိုက္တဲ့ ၊ ၀ါ ၊ သဘာ ဘာမွ သိတ္ မရွိ ေသးတဲ့ အျပင္ ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ ေကာင္းတယ္ မေကာင္း တယ္ ဆိုတာကို ကိုယ့္ အၾကိဳက္ နဲ႕ သာ ကိုယ္ ၾကည့္ တတ္ တဲ့ သူ ျဖစ္ေနလို႕ပါဘဲ။

ေနာက္တစ္ ခ်က္ က ဓါတ္ပံု ဆိုတာ အနပညာ ဖန္တည္း မွဳ တစ္ရပ္မို႕ ၾကည့္သူ ရဲ႕ ခံစားမွဳ နဲ႕ လည္း သက္ဆိုင္ ေနလို႕ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အနုပညာ အျမင္ တစ္ရပ္ေပၚမွာ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး ခံစားမွဳ မ်ားကဲြလဲြ နိုင္ပါ တယ္။

အခု ေရးမဲ့ မွတ္စု ရဲ႕ အေျခခံ က ေတာ့ Face BooK ေပၚမွာ S D Johar ရဲ႕ အဂၤလိပ္ ဘာသာ နဲ႕ ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ မ်ား ကို ျမန္မာ လို အခ်ဳပ္ သေဘာ ဘာသာျပန္  ထားတဲ့ ပံု ကို တင္ထားတာ ေတြ႕ တာနဲ႕ ကူးယူ ေလ့ လာ ကာ ကိုယ္ ေလ့ လာ မိသေလာက္ ျပန္ေရးခ် လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ လို ဓါတ္ပံု အကဲျဖတ္အမွတ္ေပး ပံုစံ ကို ကၽြန္ေတာ္ ကို တစ္ခါ မွ လည္း မေတြ႕ ဘူးပါ။ ဒီတစ္ခု ကိုသာ ပထမ ဦးဆံုး ေတြ႕ ဘူးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေရးမဲ့ S D Johar ရဲ႕ ဓါတ္ပံု အကဲျဖတ္ျခင္း Post ကို Face Book ေပၚ တင္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ကေတာ့ မႏၱေလး က ကၽြန္ေတာ့ မိတ္ေဆြ ကိုစိုးလွဳိင္ ( Nice ) ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုစိုးလွိဳင္ က -

ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ဓါတ္ပံု ဝါသနာရွင္ မ်ား ၊ မသိၾကေသး တဲ့သူမ်ား အားလံုးကို ၿပိဳင္ပြဲ အမွတ္ေပးပံု ကို စနစ္တက် သိေစခ်င္လို တဲ့ အတြက္ နဲ႕ ဒိုင္လုပ္တဲ့ အခါမွာလဲ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ တဲ့ အတြက္ ဒီ Post ကို တင္ေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ” ….. သူ႕ Post မွာေဖၚျပ ထားပါတယ္။

https://www.facebook.com/search/top/?q=Soe%20Hlaing%20SD%20Johar&epa=SEARCH_BOX

မႏၱေလး က ကိုစိုးလွိဳင္ တင္တဲ့ Post ကို စင္ကာပူ က စိုးလွဳိင္ က အတန္ငယ္ ျဖန္႕ က်က္ ေလ့ လာ ကာ သူ သေဘာ ေပါက္ နား လည္ သေလာက္ျပန္ ေရးတဲ့ မွတ္စု ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုစိုးလွိဳင္ Post ကိုေတြ႕ ကာစ က သာမန္ ကူးထား တာ ေလာက္ပါဘဲ။

ေနာက္ ျပန္ ေလ့ လာရင္း နဲ႕ ဒီ အေၾကာင္း ေလး ကို နားလယ္သေလာက္ ခ်ဲ႕ျပီး မွတ္စု ေလး လုပ္ထားရင္ ေကာင္းမယ္ လို႕ စိတ္ကူးရ လာရာက  ဒီ မွတ္စုေလး ျဖစ္လာ  တာပါ။

SD Johar ရဲ႕ အမွတ္ေပး အခ်က္ ေတြ ကို က်ယ္ခ်ဲ႕ ေရး ဘို႕ အတြက္ ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး မ်ားစြာ ကို ရွာေဖြ ဖတ္ၾကည့္ရာ မွာ တူ တဲ့ အကဲ ျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာအေျခခံ အခ်က္ မ်ား ေတြ႕ ရသလို SD Johar အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္း တြင္ မပါ ေသး တဲ့ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အခ်က္ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ လာရပါတယ္။

အကုန္လံုးကို စုေပါင္းကာ လုိက္ ေရး ျပန္လွ်င္ လည္း က်န္းတစ္ေစာင္ ေပ တစ္ဖဲြ ႕ ေလာက္ ျဖစ္သြား နိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အရွင္းလင္း ဆံုး ျဖစ္တဲ့ မႏၱေလး ကိုစုိးလွိဳင္ ရဲ႕ SD Johar အကဲျဖတ္ ပံုစံ ကို သာ နား လည္ သေလာက္ ရွင္းလင္း ေရးသားပါမယ္။

SD Johar အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္း တြင္ မပါ သည့္ဓါတ္ပံုအကဲျဖတ္ ျခင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္  မ်ား ကို မူ ဤ မွတ္ စုရဲ႕ အဆံုး ပိုင္းတြင္ အခ်ဳပ္ သေဘာ ေရး ထားပါတယ္။

နမူနာ ပံုမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ အလိုက္ ရွာေဖြကာ ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မွီ  သေလာ က္ တတ္နိုင္ သမွ် ပူးတဲြ ေဖၚျပ သြားပါမယ္။

အေတြ႕အၾကံဳအရ ေရး ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကၽြတ္ေတာ္ ဥာဏ္ မွီ သေလာက္ ေလ့ လာ  ဖတ္ရွဳကာ  ဘာသာျပန္ တဲ့ မွတ္စု ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အေတြ႕ အၾကံဳ ရွိတဲ့ ပညာ တစ္ဦး ေရး သလိုျပည့္ စံု နိုင္ မည္ မဟုတ္ မွာ ေသျခာပါတယ္။

 သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္း စဥ္ အလိုက္ တဲြျပ ထားတဲ႕ နမူနာ ပံု မ်ား ေဖၚျပ ရာမွာ လည္း ေခါင္းစဥ္ နဲ႕ ကိုက္ညီမယ္ ထင္တဲ့ ပံု မ်ားကို ရနိုင္တဲ့ ေနရာ မ်ားစြာက ပူးတဲြ တင္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပံု မ်ားအနက္သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္း စဥ္ နဲ႕ အတိမ္း အေစာင္း ရွိတဲ့ ပံုမ်ား လည္း ပါသြား နိုင္ ပါတယ္။

ဤကဲ့ သို႕ ကဲြလဲြ ခ်က္ မ်ား ေတြ႕ပါက ပညာ ရွင္မ်ား အေနနဲ႕ ျပင္ ဆင္ ျဖည့္ စြက္ ဖတ္  ရွု ေပးဘို႕ ပန္ၾကား လိုပါတယ္။

ယခု ေဖၚျပထားတဲ့ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း ဟာ S D Johar ရဲ႕ ေရးသား ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုေသ လို႕ ယူဆ လို႕ မရပါ။ အထက္တြင္ ေျပာ ခဲ့ သလို သူ႕ ရဲ႕ အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္း တြင္ မပါသည့္ အကဲျဖတ္ ျခင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္ ေျမာက္ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

ေနရာ ေဒသ အမ်ိဳး မ်ိဳး ရွိ ဓါတ္ပံု ကို အကဲ ျဖတ္ အမွတ္ေပးတဲ့ သူမ်ား အေနနဲ႕ သူ တို႕ ကို လမ္းေၾကာင္းေပးတဲ့ Guide Line Criteria ေတြဟာလည္း မူကဲြ မ်ား စြာရွိနိုင္ပါမယ္။

သို႕ ရာ တြင္ မည္သို႕ မူကဲြ စည္း မ်ဥ္း ေတြ ျဖစ္ေစကာမူ ယခု ေဖၚျပ အခ်က္ ေတြ ထည္း က အေျခ ခံ အခ်က္ေတြ နဲ႕ ေတာ့ တူၾကမွာ ျဖစ္တယ္ လို႕ ဆိုရပါမယ္။


S D Johar ရဲ႕ ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ ပံုစံ “

1.       Print Quality ( 30-Mark )
ဓါတ္ပံု ေဆးသား ေကာင္းမြန္မွဳ ၊ ၾကည္ လင္ျပတ္သားမွဳ။
အျခား ျပိဳင္ပဲြ ေတြ မ်ာ ေတာ့ အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ ေပးတယ္ မသိ Johar ကေတာ့ ဒီ အခ်က္ ကို အမွတ္ (၃၀) ေပးထားတာေတြ႕ ရပါတယ္။

·       ဤ အမွတ္ေပး ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ တြင္ ဓါတ္ပံု ၾကည္လင္ ျပတ္သား မွဳ ဆိုတာ အမ်ားေခၚ ေနၾက သည့္- ၾကည္ ၊ ေတာက္ ၊ ရွင္း လို႕ ဆိုရပါမယ္ - ။ ေအာက္ ပါအခ်က္ ေတြ ျဖစ္ပါမယ္-
·       Focus ျပတ္သား မွဳ။
·       Noise ကင္းစင္ ျခင္း၊
·       အေရာင္မ်ား ေရာ ေထြးေနျခင္း မရွိဘဲ။ Color compliment မ်ားရွိျခင္း မ်ား ရွိ ရ မယ္ လို႕ ဆိုရပါမယ္။
·        


နမူနာ ပံု မ်ား။

အထက္မွာ ဖၚျပခဲ့ သလို နမူနာပံုမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ အမွတ္ေပး ခါင္းစဥ္ အလိုက္ေနရာ  အသီးသီး မွ ရွာကာ ေခါင္းစဥ္ မ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီမယ္ လို႕ ယူဆ တဲ့ ပံုမ်ားကို  အမွတ္ေပး ေခါင္း စဥ္မ်ားရဲ႕ နမူနာ ပံုမ်ားအျဖစ္ တဲြျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Technical ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုမ်ား ကို နမုနာ ျပရာ တြင္ ကဲြလဲြ မွဳ မရွိနိုင္ေစကာမူ Artistic ပိုင္း  ဆိုင္ရာ ပံု မ်ား ျပ ရာ တြင္မူ ေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ နဲ႕ ကြက္တိက် ျခင္မွ က် နိုင္ပါမယ္။

ေခါင္းစဥ္ မ်ားနဲ႕ တိုက္ဆိုင္မွဳ ရွိတဲ့ ပံု မ်ား အၾကား တြင္ ေခါင္းစဥ္ နဲ႕ ေသြဖည္ တဲ့ ပံုမ်ား လည္း ပါသြားတာ မ်ား ေတြ႕ ပါက ပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႕ ဖယ္ျပီးၾကည္႕ ေပးၾက ပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ အပ္ပါတယ္။


2.       Emotional Appeal ( 15-Mark )
(မ်က္ေစ႕ အာရံု ဆဲြေဆာင္မွဳ )

ပံုတစ္ပံု ကို ျဖတ္ကနဲ ျမင္ လိုက္ ရံု မွ် နဲ႕ မ်က္ေစ့ လဲႊ မသြားနို င္ ဘဲ ျပန္ၾကည္ ့ ရတဲ့ စဲြေဆာ င္  မွဳ မ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ ေနာက္မွထား ရုတ္တရက္  ျမင္ရံုနဲ႕ ေရွ႕ ပံုေတြ ကို ဆက္ မၾကည့္ နိုင္ဘဲ ဒီပံုမွာ တင္ ရပ္ ျပီး ၾကည္  ့ ေနရတဲ့ ပံုမ်ိဳး ပါ။

ဒီလို ပံု မွာ မီတာေပါင္း မ်ားစြာက ၾကည့္ လိုက္တာ နဲ႕ ထင္းကနဲ မ်က္ေစ့ထဲ ၀င္ ေန ေလာက္တဲ့ Structure ရွိေန တဲ့ ပံု ျဖစ္ရပါမယ္။

ဒါဟာအေရး အၾကီးဆံုး ကနဦး ဖမ္းစား မွုဳပါ။ ပံု ဟာ Strong Composition Order ရွိေနတဲ့ ပံု မ်ိဳး ပါ။ ဒီလို Strong Composition Order မရွိပါက မည္သို႕ ေသာ Detail ေတြ ထည့္ ျပ ထားေစကာမူ Story မရွိေသာ ပံု ျဖစ္ေနပါ လိမ့္ မယ္။

Strong Structure ဆိုတာ ဟာ ပံု တစ္ပံု ကို လိုျခင္တဲ့ ပံု ျဖစ္လာေအာင္ ေဖၚေဆာင္ ေပးတဲ့ Shape, Light Contrast, Color Contrast စသည္ တို႕ပါဘဲ လို႕ ဓါတ္ပံု ေဆာင္းပါးရွင္   Ken Rockwell ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတစ္ခု  မွာ ဖတ္ဘူးပါတယ္။


ေအာက္ က ပံု မွာ အထက္ က ေျပာ ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ တို႕ ရဲ ႕ နမူနာပံုျဖစ္ ပါတယ္။


" Ruin "


အထက္ပါ ပံု နဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ Ken Rockwell က ေအာက္ ပါအတိုင္း ရွင္းျပ ပါတယ္ -

“ ပံု ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ က “ Ruin “ ပါ။ ဒီပံုဟာ အေရာင္၊ ပံုစံအလင္း အေမွာင္ တုိ႕ ကို  သာသာကဲကဲ ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားသည့္ Strong Structure ပံု တစ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုကို အလယ္ တြင္ အနီေရာင္အခၽြန္း ကိုထားျပီး ေဘး မွ အျပာ ေရာင္  မီး ခိုးေရာင္  မ်ားျဖင့္ ရံ ထား ပါတယ္။

 အနီေရာင္မွာ Subject ၏ ပင္မ အေရာင္ ( Positive Space) ျဖစ္ျပီး အျပာ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္တို႕ မွာ ရံ ထားသည့္ (Negative  Space ) အေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 အျပာ ႏွင့္ မီးခိုး ေရာင္မ်ား အၾကားတြင္ ထည့္ ထားသည့္ အနီေရာင္ သည္ ၾကည့္သူ၏ မ်က္ေစ့ အတြင္းသို႕ ခုန္ ကာ ၀င္လာလိမ့္ မယ္။

ဤ ပံု ကို Ultra-Wide angle Lens ျဖင့္ ရိုက္ထားပါတယ္။

 Ultra-Wide angle Lens ျဖင့္ ရိုက္ထားသည့္ အတြက္ ပံု၏ ေထာင့္ေနရာ မ်ား တြင္ အနညး္ငယ္ ေမွာင္ ေနပါတယ္။  ဒါကို Falloff ဟု ေခၚပါတယ္။

ဒီ Falloff ဟာ အလယ္ ပိုင္းရွိလင္းေနသည့္ ေနရာ ကို အာရံု ေရာက္ေအာင္ ပို႕ ေပးပါတယ္။

ဒီလို အလယ္ အထူးျပဳ ေသာအနီေရာင္ ( Central emphasis Red) ပံု မွာ တစ္မိုင္ ခန္႕ အကြာ မွ ၾကည့္သူ၏ အာရံု ကိုပင္ ဆဲြယူ နိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

 အထက္မွာ ေဖၚျပသကဲ့သို႕ ပံု ကို ၾကိဳက္သည္မၾကိဳက္သည္  အပထား ၊ ပံုေရွ႕ ကျဖတ္သြား စဥ္ ရုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္ မိ တာ နဲ႕ ပင္   ေနာက္ျပန္လွည့္ကာ ၾကည့္ ရ သည့္ ပံု မ်ိဳး၏  နမူနာ ပံု ျဖစ္ပါတယ္။

 ပံု ေကာင္း တစ္ပံု ကိုဖဲြ႕ စည္း ရာ မွာ ဒီလို  Strong  Structure ရွိရန္မွာ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကည့္ သူ၏ အာရံု ကို ကနဦး ဖမ္းျပီး မွ က်န္သည့္ Detailed Story ကို ဆက္ခံစား ေစရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ နမူနာပံု တြင္ ပါ တဲ့ Less Details မ်ားမွာ အနီေရာင္၏  အေနာက္ မွ ထိုးထြက္ေနသည့္ အ၀ါေရာင္၊ ပံု၏ အလယ္တြင္ ထိုးထြက္ေနတဲ့  တိမ္တိုက္ ၊ ၾကမ္းျပ င္ေပၚ ရွိ ဆီကြက္ မ်ား အနီေရာင္ နံရံ မ်ားေပၚ တြင္ စီးက်ေနသည့္ မိုးေရ  စီးေၾကာင္ း  မ်ား ျဖစ္ၾက ပါတယ္။

ဒီပံုရဲ႕ အဓိက ဖဲြ႕ စည္း မွဳ မွာ Shape, Colour and Balances တို႕ ျဖစ္သည္။  စင္စစ္ အားျဖင့္ ဒီပံု ဟာ အမိုးပင္ မရွိသည့္ စြန္႕ ပစ္ထားေသာ ပစၥည္း သိုလ္ေလွာင္ ရံု  အေဟာင္း ကို ရိုက္ ထားတဲ့ ပံု ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းစဥ္ ကိုလည္း “ Ruin “ လို႕ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


နိုင္ငံတကာ ဆု မ်ားစြာ ရထားတဲ့ ပံု ျဖစ္ပါတယ္။


အျခားေသာ နမူ နာပံုမ်ား။


  

3 - Originality (15 Mark )

မိမိ ကိုယ္ ပိုင္ အျမင္ နဲ႕ ရိုက္တဲ့ ပံု ၊ သာမန္ ျမင္ဘူး ေနတဲ့ ပံု မ်ိဳး မဟုတ္ ။
မိမိ ကိုယ္ ပိုင္ စိတ္ကူး အျမင္နဲ႕ ရိုက္ တဲ့ Originality ပံု မ်ိဳး ဟု ဆိုတာ ေျပာ ေတာ့ သာ လြယ္ေပမဲ့ ၊ အျခားအျခားေသာ ပံုေတြ ရဲ႕ အျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳ နဲ႕ ကင္း တဲ့ပံု ဆို တာ အေတာ္မလြယ္ တဲ့ ကိစၥပါ။

ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ လို႕ ေတာင္အာဖရိက က နံမည္ၾကီး Wildlife and Nature Photographer ျဖစ္သူ Mark Dumbleton ေျပာတာ ေလး ကို ျပန္ ေျပာ လိုပါတယ္။

ေအာက္ တြင္ “ကၽြန္ေတာ္ “ ဟူေသာ အသံုးအနွံဳး ဟာ Mark Dumbleton ကို ကိုယ္စားျပဳပါ တယ္။

Mark Dumbleton က - “ ….. Originality in Photography ဆိုတာ ေျပာေတာ့ သာ လြယ္တယ္ လူတိုင္း နီး ပါး ေလာက္ လက္ထဲ မွာ ကင္မရာ ရွိေနတဲ့ လက္ရွိ ေခတ္ ၾကီးမွာ ဘယ္သူ႕ ပံု နဲ႕ မွ မတူ တဲ့ Unique images ရိုက္ ဘို႕ ဆိုတာ အေတာ့ ကို မလြယ္ တဲ့ ကိစၥပါ။

အခု ေေခတ္ မွာ ဓါတ္ပံု ရိုက္တဲ့ စိတ္ကူးေတြ ဟာ အျခားေသာ ပံုေတြ နဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္း တစ္ေနရာ မဟုတ္ တစ္ေနရာ မွာ ညိ ေနတတ္ ၾကပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ ဆိုရင္လည္းသူ မ်က္ေစ႕ က်တဲ့ ဓါတ္ပံု ဆရာ ရဲ႕ ေျခ ရာ အတိုင္း လိုက္နင္း  တတ္ၾကတယ္။

Unique images ရိုက္ဘို႕ ခက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ျမင္ရိုး ျမင္စဥ္ ရိုက္ရိုး ရိုက္စဥ္ ေတြ တဲ ကေန ေဖါက္ထြက္ နိုင္ဘို႕ လိုပါတယ္။ အားလံုး ေသာ လႊမ္းမိုးမွဳ ေတြ မွာ လံုး ၀ ကင္းေနျခင္း မရွိေစကာမူ ကိုယ့္ ပံုစံ တစ္ ခု ရေအာင္ ဖန္တည္း ဘို႕ လိုပါတယ္။

Photographic Community မွာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ျဖစ္ေလ့ ရွိတဲ့ …” ဒီပံု ကို ဘယ္မွာ ရိုက္တာ လဲ၊ ဘယ္လို ရိုက္တာလဲ …” ဆိုျပီး ပံုတူ လိုက္ရိုက္တဲ့ ေဘာင္ ထဲ က ခဲြ ထြက္ ဘို႕ လိုပါ မယ္။

Own unique artistic vision ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ အနုပညာ အျမင္ ကို ထုတ္ျပ နိုင္ရပါမယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အျခားေသာ ပံုမ်ား ကို ေလ့လာကာ own unique artistic vision ျဖစ္လာေအာင္ ရိုက္တယ္ ဆိုေစကာမူ Completely Unique ျဖစ္တယ္ လို႕ မေျ ပာ နိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ကၽြန္ေတာ္ ဟာ ထို ထို ေသာလႊမ္းမိုးမွဳ မ်ားေအာက္မွာ ေဖါက္ထြက္ဘို႕  ေန႕ စဥ္ က်ိဳးပမ္းေနသည္သာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္ လည္း က်ိဳးပမ္း ဆဲ သာ ျဖစ္ပါတယ္။Mark Dumbleton က အထက္ပါ ျမင္းက်ား ေပၚ ငွက္ ကေလး နားေနတဲ့ ပံု ကို နမူနာ ျပထားေစကာ မူ အဆိုပါ ကၽြဲ ၊ ႏြား ကဲ့သို႕ တိရိစၦာန္ တစ္ေကာင္ေကာင္ ေပၚ ငွက္ နားေတဲ့ ပံု မ်ိဳး မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ေအာက္က တိရိစၦာန္ နဲ႕ အေပၚက ငွက္သာ ကဲြ ပါမယ္။

Influence ကင္းျပီး Completely Unique ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ေၾကာင္ း ျပ ပံု ရပါတယ္။

ေအာက္ပါ နမူနာ မူ ကဲြ ပံု မ်ားကို ၾကည့္က Completely Unique ျဖစ္ရန္ မလြယ္ ေၾကာင္း  သိသာ နိုင္ပါတယ္။

4 – Unity - ( 10 – Mark )

 ၾကည့္ သူ အာရုံ မျပန္႕ေစဘဲ မိမိျပ လိုေသာ အရာ ကို အာရုဏ္ သက္ေရာက္ ေစရန္အ တြက္ ေဘး အဖဲြ႕ မ်ားက ရံ ကာ အားျဖည့္ ပံ့ပိုး ေပးတား ေ သာ ပံု မ်ား။

Lines and Colors မ်ားက မိမိ ျပ လို တဲ့ Subject ကို Center of Interest အျဖစ္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ျဖစ္လာ ေစဘို႕ ပံ့ ပိုး ေပး ျခင္း လို႕ ဆိုရပါမယ္။
5 - Vitality (10 Marks )
သဘာ၀ က်စြာ သက္၀င္လွဳပ္ရွားမွဳ ရွိျခင္း၊

ပံု မ်ားရဲ႕ သဘာ၀ ဟာ လွဳပ္ရွား သက္၀င္ ေနတဲ့ Dynamic အသြင္အျပင္ ရွိေန တာကို ဆိုလို တာပါ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ Vitality ကိုရိုက္ရာ မွာ သာမန္ ျမင္ေနၾက မိသားစု ၊ သူငယ္ျခင္း မိတ္ေဆြ မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾက တဲ့ သဘာ၀ ၊ ဘဲြ႕ယူ အျပီး ဦးထုတ္ ေျမွာက္တ င္ ၾကတာမ်ိဳး ၊ ေလထဲ ခုန္ ေနတာမ်ိဳး ကိုသာ ဆိုလို တာ မဟုတ္ ပါ။

Vitality Photography ကို ဘယ္လိုပံုမ်ဳိး လို႕ ပံုေသ သတ္မွတ္ လို႕ မရပါ။ Vitality Photography  ဆိုတာ လူကို လိုက္လို႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ ဆိုခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိနိုင္တယ္ “ Vitality is a label that will have different meanings to different people. “ ျဖစ္တယ္လို႕ Vitality Forum တစ္ခု မွာ ဓါတ္ပံု ဆရာ Spanky ေျပာ တာ ေတြ႕ ဘူးပါတယ္။

သူေျပာ တာ ကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ ခံ ပါတယ္။ အနုပညာ တစ္ရပ္ ကို ေဘာင္ခတ္ လို႕မရနိုင္ပါ။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ ေကာင္းေပမဲ့  အျခား သူ တစ္ဦး  အတြက္ ေကာင္း ျခင္ မွ ေကာင္း မွာ ပါ။ ဒီ သေဘာ ကို နိုင္ငံတကာ ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ မ်ားလက္ခံ ထားၾကပါတယ္။

ဥပမာ ေပး ရရင္ ကိုယ္ က ငါးပိ ကိုေကာင္းလွ ခ်ည္ ရဲ႕ ဆိုေပမဲ့ ဥေရာ  ပတိုက္သားေတြ အတြက္ ကေတာ့ အပုတ္ စာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အဆိုပါ Forum မွာဘဲ Norma Desmond က ပံုတစ္ပံု မွာ လွဳပ္ရွား သက္၀င္မွဳ ရွိေနတဲ့ လို႕ ခံစားနိုင္စြမ္း ေပး နိုင္ရင္ ဒီပံုမွာ Vitality ရွိတယ္ လို႕ ဆို ရပါမယ္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဓိက အေနနဲ႕ ပံု မွာ Multiple and dynamic relationships ရွိေနရင္ ပံု ကို Vitality ေပးလာနိုင္တယ္  လို႕ ဆိုပါ တယ္။

Still Life ပံု မ်ားကို သာမန္ ၾကည့္ ပါက - ( Which may at first glance seem passive) will have vitality to the extent we forget it's still (or as the French say, dead) ေတြဟာ ( Still ဆိုတာ ကို ေမ႕ သြားေလာက္တဲ့ အေနအထား မရွိ သည္ အခ်ိန္ အထိ )  Passive ပံုေတြ လို႕ ဆိုနိုင္ေပမဲ့ -

- “ …… Sunlight can help add vitality. The effects of wind such as blowing hair can add vitality. Fog that seems like breath can imbue a photo with vitality. A particular twinkle in the eye, that shows signs of life, can add vitality. A particular twinkle in the eye, that shows signs of life, can add vitality.”

စတဲ့ Still Life ပံုအေန အထား ေတြ ဟာလည္း Vitality ေပးနိုင္တာ ေတြ ပါဘဲ လို႕ ဆိုပါတယ္။

ေအာက္တြင္ျပထားတဲ့ နမူနာ ပံုမ်ား ကို Vitality Photography က႑ ေအာက္ ကေန ရွာေဖြ  တင္ျပ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ မွာ Norma Desmond ေျပာ ခဲ့ သလို တိုက္ရုိက္ Dynamic ပံုမ်ားသာမက Still Life မ်ားပါ Vitality မွာ ပါေန တာေတြ႕ ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့  အမွန္၀န္ခံ ရပါက  ကၽြန္ေတာ္ ပံု မ်ားအားလံုး ရဲ႕ Vitality သေဘာ သက္ေရာက္  မွဳမည္မွ်   ေလာက္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ကို မူ တိက် သဲကြဲ စြာ မခဲြျခား နိုင္ပါ။

Vitality နမူနာ ပံု မ်ား။
6 – Repose ( 5 Marks)

ရင္ထဲ နစ္ ေမ်ာ သြားကာ အထပ္ထပ္ အခါခါ ၾကည့္ ရေလာက္ ေသာ ပံု မ်ိဳး။
ဤ ေခါင္းစဥ္ က ခံစားခ်က္ နဲ႕ ဆိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လို ပံု မ်ိဳးက ၾကည့္ သူ နစ္ေျမာ သြားေစနိုင္တဲ့ ပံု ဆိုတာ ပံုေသ ေျပာ ရန္ ခက္ပါမယ္။

ေအာက္ ပါ Repose နမူနာ ပံုမ်ားမွာ Photography in Repose နဲ႕ ဆုိုင္ရာ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေအာက္ မွ သင့္ေလွ်ာ္ မယ္ လို႕ ထင္တဲ့ ပံုမ်ားကို ေရြးကာ တင္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Repose နမူနာ ပံုမ်ား။

7 - Infinity ( 10 Marks )

ျပ တဲ့ အတိုင္း ျမင္ ေနရံု တင္သာမက ေတြးေခၚ စဥ္းစား ဘြယ္ရာ ပံု မ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။

တစ္နည္း အားျဖင့္ ၾကည့္သူကို  ေဘာင္ သတ္ခါ ၾကည့္ေစ တာ မ်ိဳး မဟုတ္ ဘဲ ကို ပံုရဲ႕ လိုင္းမ်ား ၊ အေရာင္ မ်ား ၊ အေနအထားမ်ား က တစ္ေမွ်ာ္ တစ္ေခၚ ဆဲြ ေခၚ ကာ အေတြး ကို က်ယ္ျပန္႕ စြာ ျဖန္႕ က်က္ စဥ္းစား ကာ ျမင္ နိုင္ရေလာက္သည့္ ပံု မ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။

ေအာက္ပါ နမူနာ ပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါ က ၾကည့္သူရဲ႕ စိတ္ အလွ်င္ကို Frame ျပင္ပ အထိ ဆဲြ ေခၚ သြားျခင္း ၊ ပံု က ၾကည့္သူ ရဲ႕ အေတြးကို ဆဲြ ဆန္႕ ကာ ေတြးဆ ေစျခင္း တို႕ ျဖစ္ေပၚ လာေစတဲ့ ပံု မ်ား လို႕ ဆိုရပါမယ္။ Infinity နမူနာ ပံုမ်ား

8 -Title ( 5 Marks )

 ေခါင္းစဥ္

ပံု ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ ဟာ ပံု ကို စိတ္စား လာေစရန္ ၀င္ စားလာေစဘို႕ လံွဳ႕ ေဆာ္ ေပးရန္ လိုပါတယ္။

မည္ကဲ့ သို႕ ပံု ကို မည္ သို႕ ေသာ ေခါင္းစဥ္ ေပးရမယ္ ဆိုတာ ေျပာ ရန္ အလြန္  ခက္ပါတယ္။  သကၡထုပၸတိၱ ဥာဏ္ ရွိသလို မိမိ ဥာဏ္ ကြန္႕ ျမဴးကာ ေပးၾက ရမွာ ဘဲ။

အတိအက် ေျပာ ရ ခက္ လို႕ ဓါတ္ပံု ေခါင္းစဥ္ ေပးတာ လည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ 121 Click ေဆာင္းပါးတစ္ခု ထဲ က ပံုေတြ ကို ေခါင္းစဥ္ ေပးထားတာ ကို နမူ နာ ျပ ပါမယ္။Love you, Mom!


Echoes of the unknown

Dragon Tree


Alone in the Storm

She’ll be backSecretI’m not afraidSilent MelodyRush Hour
Life is Beautiful

 Superman

Discoveryအခ်ဳပ္ စကား။

အထက္ တြင္ ေျပာခဲ့ သလို  ဓါတ္ပံု တြင္နည္းပညာ ပိုင္း ( Technical ) နဲ႕ အနုပညာ ပိုင္း ( Artistic ) ဆိုတဲ့ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ရွိပါတယ္ လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။

ငယ္စဥ္ က အစဥ္ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ တဲ့ ျမ၀တီ ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ မွတ္ခ်က္ ေတြ မွာ “ ၾကည္လင္ ျပတ္သား မွဳရွိတယ္ ၊ ေဆးသား ေကာင္းမြန္ တယ္ ၊ အေရာင္  ေျပျပစ္တယ္ “ စသည္ျဖင့္  Technical ပိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္ ခ်က္ လိုမ်ိဳး ကို ေတာ့ တိတိ က်က် ေျပာ လို႕ ရပါတယ္။ ၾကည့္သူ သို႕ မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ သူ ေတြ ဘယ္ လို မွ ၀ိ၀ါဒ ကဲြ နိုင္စရာ မရွိပါ။

ဒါေပမဲ့အနုပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္တဲ့ အထားအသိုလ္၊ ၾကည့္တဲ့ လူ ရင္ထဲ စိမ္႕ ၀င္သြား ေအာင္ ဆဲြေခၚ ကာ စကားေျပာ နိုင္တဲ့ ( Story telling) ပံုစံ စတာေတြ ကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ ျခင္းစီ ရဲ႕ ခံစား မွဳနဲ႕ ဆိုင္ မယ္ လို႕ ထင္ပါတယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ပံု တစ္ပံုကို ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာမွာ ထင္ရွားတဲ့  အဖဲြ႕ အစည္း တစ္ခု ေ ပၚ တင္လိုက္ရာ မွာ Story telling ရွိတယ္ လို႕ အဲဒီအဖဲြ႕ ရဲ႕ လူ အခ်ိဳ႕ ကမွတ္ခ်က္ ေပး ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ပံု မွာ ဘာ Story မွ မျမင္ပါ။ ကိုယ့္ ညံံ႕  တာလည္း ျဖစ္ ပါမယ္။

ဆိုလို တာက အနုပညာ ခံ စားမွဳ ဆိုတာ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး တစ္ဖဲြ႕ နဲ႕ တစ္ဖဲြ႕ အၾကား အမ်ား ၾကီး ကြာေန နိုင္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ Rules ( ဥပေဒသ) ေတြ ဟာ (Guiding ) ဆိုတဲ့ အညႊန္းသာ ျဖစ္တယ္။ အေသယူရမဲ့ ( Biding Rules ) ေတြမဟုတ္ ဘူးလို႕ ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ မ်ားက ဆုိုပါတယ္။

ဥပမာ အား ျဖင့္ Rule of Thirds တို႕ Golden Ratio တို႕ လို Composition Rule ေတြ ဟာ “ ကိုယ္ ျပ လိုတဲ့ ပံု ကိုအလယ္ တည့္တည့္ မွာ ေနရာ ခ်ထား တာ ထက္ အဲဒီ Rule ေတြ မွာျပ  ထားတဲ့ ဆံုမွတ္ေနရာ ေတြ မွာ Main Subject ကို ေနရာ ခ်ထားရင္  လူ ရဲ႕ စိတ္သေဘာ သဘာ၀အရ မ်က္ေစ႔ ထဲ ပို ေရာက္တယ္ ၊ ပို ျပီး အာရံုသက္ေရာက္မွဳ  ရွိတယ္ လို႕သုေတသန မဟုတ္  ေစကာမူ လူအမ်ား ရဲ႕ ခံစားမွဳ ကို ေလ့လာကာ ေရးခဲ့ တဲ့ Rule ေတြသာ  ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Rule ေတြ အတိုင္း မဟုတ္တဲ့ ပံုေတြ လည္း တစ္ပံု ၾကီး ေတြ႕ ဘူးပါတယ္။

Rule ေတြ ကို ေသြ ဖည္ ရန္ ေျပာ ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒ သ ေတြ ကို ေလွနံ ဓါးထ စ္ အေသ ယူလို႕ မရ တဲ့ အက်ပ္ အတည္း  အေျခ အေန ေတြ မွာ ဒီ  Rule တြ ရဲ႕ အခ်ုပ္ အေႏွာင္ထဲ မွာ ပိတ္ မိ ခံေနရ တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ ဘို႕ အတြက္ ေျပာရ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္လို႕ ေခတ္ကာလ ေတြ ၾကာလာ လို႕ ပံု ကို အလယ္ တည့္တည့္ မွာ ထားရင္ ပို လာရံု စိုက္ လာမဲ့ လူ ေတြ ရဲ႕ အၾကိဳက္ ေျပာင္း လာရင္ ( Rule of Center ) ေပၚ လာဦးမွာ ပါဘဲ။

ဒီလိုပါဘဲ Portrait ဆရာ မ်ားအေနနဲ႕ လူ ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ မ်က္လံုး အေနအထား  ဘယ္လို ရွိရမယ္ ၊ ပါးစပ္ က ဘယ္လို အေန အထား ၊ ေမးေစ႕ က မည္သို႕ မည္ ပံု Angle ၊ ႏွာေခါင္း အေန အထား မမွန္ရင္ Subject ရဲ႕ တစ္ဘက္က ပါး ကို ကြယ္သြား နိုင္တဲ့ အမွား မ်ား ၊ မ်ားစြာ သိမ္ေမြ႕ လွတဲ့ Model ရဲ႕ ကိုယ္ဟန္ အေန အထားရဲ႕ အမွန္ အမွား ၊ စသည္ ျဖင့္ သာမန္ ၾကည့္သူ မ်ား သတိ မထားမိတဲ့  အခ်က္ ေတြ အျပင္ လင္း ေရာင္ ေပးမွဳ မည္သို႕ မည္ပံု ေပးရမယ္ စတဲ့ သတိထားရမဲ့ အခ်က္ ေတြ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း မိတ္ေဆြၾကီး Portrait ဆရာ ကိုျမင့္ေအာင္ ( Ko Myint Aung Nonstop ) က ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေျပာဘူးပါတယ္။


တစ္ခါက Portrait Lighting ကို လက္ေတြ႕ ေလ႕လာ လို သျဖင့္ ကိုျမင့္ေအာင္ ရဲ႕ Valentine Studio ကို လုိက္ ေလ့ လာၾကည့္ရာ Portrait Lighting ဟာ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တာထက္ မ်ားစြာ ခက္ခဲ နက္နဲ တာကို ေတြ႕ ျမင္လာရပါတယ္။ 


မိမိ ရိုက္မဲ့ ပံု ကို လိုသလို ရုပ္လံုး ၾကြ လာေစဘို႕ ေပးလိုက္ရတဲ့ Lighting ေတြဟာ ပညာ ေရာ ပစၥည္း ပါ မနည္း လွပါ။ ဒီလို Portrait ဘာသာ ရပ္မွာ Effective Lighting  ကို အကဲ ျဖတ္ ရင္ ကိုျမင့္ေအာင္ တို႕လို  Portrait ဆရာေတြ ဘဲ အထိေရာက္ဆံုး အကဲ ျဖတ္ နိုင္ မယ္ ထင္ပါတယ္။


အလားတူပင္ Bird in Flight ရိုက္ တဲ့ အခါ မွာ လည္း ငွက္ ရဲ႕ Flight Path, Shooting angle and Bird's Position, Wing Position, Freezing style of flipping wing tips, Clarity and Brightness Spot of eyes, Difficulties of the shooting situations စသည္ စသည္ ျဖင့္ Bird in Flight ပံုေကာင္း တစ္ပံု မွာ ရွိရမဲ့ အခ်က္ ေတြ ကို သတ္ မွတ္ ထားပါတယ္။


ပု၈ၢိဳလ္ တစ္ဦး ၊ ဆရာ တစ္ဦးဟာ သူ သန္ရာ သန္ရာ ကို အေသး  စိတ္ သိနိုင္ ေပမဲ႕  ဒီလို က်ယ္ျပန္႕ လွတဲ့ အျခားေသာ ဘာသာရပ္ေတြ ေတြကိုေတာ့ ေယဘူယ် သေဘာ ေလာက္သာ သိနိုင္ ေကာင္းသိနိုင္ပါမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပါယ္က ပုဂၢိဳလ္ ေတြ ေလာက္ ထဲထဲ ၀င္၀င္ သိနိုင္ဘြယ္ရာ ရွိနိုင္မယ္ မထင္ပါ။


တစ္ခါ က Bird photographer မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ဟာ Bird Photographer ေတြ အျမင္အရ အလြန္ ရခဲ ျပီး ဓါတ္ပံု သေဘာ အရ လည္း အျပစ္ အေတာ္ကင္း တဲ့ ပံု တစ္ပံု ကို သာမန္  ျပိဳင္ပဲြ တစ္ခု ကို ပို႕ လိုက္ရာ ဘာဆု မွ မရ လိုက္ပါ။သို႕ ေသာ္  Nature Category ရဲ႕ ပံုေကာင္း တစ္ပံု ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိလို႕ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ မွာ ၾသဇာ ၾကီး တဲ့ ျပိဳင္ပဲြ ၾကီး တစ္ခု ကို ပို႕ လိုက္ ရာ ဆု ရ ခဲ့ပါတယ္။

အနပညာ ကို ခံစားတာ နဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ ကဲြျပား မွဳ  ရွိနိုင္တယ္ ဆိုတာကို နမူနာ ျပတာပါ။ မည္သူ မွားတယ္ မည္သူ မွန္ လို႕ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ 


ပံု တစ္ပံု ကို အကဲျဖတ္ တာနဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ အက်ယ္ ခ်ဲ႕ ေျပာ ရရင္  ေအာက္ပါ  ပံု ကဲ့ သို႕ ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ Negative space ကို Subject ရဲ႕ ေရွ႕ မွာ အ ျမင္ လြတ္လပ္ ေအာင္ ဖြင့္ ေပး တဲ့ လွပ တဲ့ Breathing Space လို႕ ျမင္သူ ရွိ သလို  ၊  အလဟသ ေနရာ  ( Waste space ) လို႕ ယူ ဆတာ တဲ့ သူ  မ်ိဳး  လည္း ရွိပါတယ္။

 ပံု တစ္ပံု ထည္းမွာ ပင္ အဓိက Subjective ကို အရံ ပံု မ်ားက ပံ့ ပုိးေပး ထား တာ  ေကာင္း တဲ့ Compliment to the Subject  ဆိုျပီး ဒီအခ်က္ ကို  အားသာ ခ်က္ အျဖစ္ အကဲျဖတ္ တာမ်ိဳး လည္း ေတြ႕ ဘူးပါတယ္။


ပံု တစ္ ပံု အတြင္း ဘယ္လို ေသာ Elements ေတြ ထည္႕ ျပီး ဖဲြ႕ စည္း ထားသလဲ ၊ လုိေနတာ ရွိေန သလား ၊ Elements ေတြ ပိုေနတာ လား ၊  ပံု ရဲ႕  Visual appeal ကို ပံ့ပိုး ေပးတဲ့  Frame အတြင္း Elements အခ်ိဳး ညီ မွဳ ( Equal visual weight )  ရွိမရွိ ဆိုတဲ့ Balance   စသည္...စသည္ ျဖင့္ ပံု တစ္ပံု နဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ အကဲ ျဖတ္ နိုင္တဲ့ အေၾကာင္း အရာ ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ ပံုတစ္ပံု ကို  သာမန္ ေတြ႕ဘူးေနက် ဥပေဒသ မ်ားစြာ အျပင္ ေအာက္ပါ ပံုမ်ားကဲ့ သို႕ Triangle Rule ကို အေျခ ခံ တဲ့ Diagonals Rule နဲ႕  ေနရာ ခ်ထား ကာ ဖဲြ႕စည္း ထားတဲ့ Composition ကို အားသန္ သူမ်ားအေနနဲ႕ ဒီ Rule ဘက္ကို လု ကာ အကဲ ျဖတ္ နိုင္ မယ္ ထင္ပါတယ္။
အကဲျဖတ္ နိုင္တဲ့  အေၾကာင္းေတြ ဆက္ေျပာ ရရင္ ကုန္နိုင္မယ္ မထင္ပါ။


ဒီ လို မူ အမ်ိဳး မ်ိဳး အကဲျဖတ္ ေကာက္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ ေနတာ နဲ႕ ပတ္သက္လို႕  လက္လွမ္း  မွီရာ ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး တစ္ ပုဒ္ ျဖစ္တဲ့ Jennifer Hibbs ရဲ႕ Criteria for Judging a Photo ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကို ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖၚ ျပ ပါမယ္ -


Jennifer Hibbs က ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ ျခင္း ဆိုင္ရာမူ (Criteria) မ်ား ဟာ ေအာက္ ပါ အခ်က္ ေတြ ျဖစ္ေၾကာ င္း ယခ င္ ကေရးခဲ့ ပါတယ္ လို႕ ဆိုပါတယ္။

·       Adherence/Appropriateness to Theme
·       Uniqueness of Concept
·       Originality
·       Clarity of Expression
·       Humor
·       Creativity
·       Artistic Approach
·       Innovative Means of Delivering Message
·       Entertainment Quality
·       Visual Design
·       Difficulty
·       Overall Artistic Impression
·       Composition
·       Clarity and Quality of Submission
·       Color, Lighting, Exposure and Focus
·       Audience Appeal

ယခုေနာက္ ပိုင္း ကာလေတြ မွာ ေတာ့ ဓါတ္ပံု ဟာ စီးပြားေရး နယ္ ပါယ္ အတြင္း က်ယ္ျပန္ ႕ စြာေရာက္လာ လို႕ ဓါတ္ပံု အကဲ ျဖတ္ ျခင္းဆိုင္ရာ Criteria ဟာ ေအာက္  ပါအတိုင္း ေျပာ င္းလဲ လာ တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

·       Marketability/Commercial Appeal
·       Newsworthiness
·       Inspirational Power
·       Expression of Theme
·       Usage of Brand to Reinforce Theme
·       Overall Impression/Impact
·       Current/Potential Social Impact
·       Level of Detail
·       Inspiration to Others
·       Wow! Factor
·       Memorable
·       Technical Execution
·       Visual Appeal
·       Artistic Merit


သို႕ေသာ္ Jennifer Hibbs ေဖၚျပ ထားတဲ့ ဒိုင္ မ်ားစဥ္း ေလ့ ရွိတဲ့  အခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကို အက်ဥ္း  ခ်ဳပ္ ကာ ေဖၚျပ ပါမယ္။

·       ပံု တစ္ပံုဟာ ျပိဳင္ပဲြ ရဲ႕ Official Rule မ်ားျဖစ္တဲ့ Entry Limitations, Judging Criteria, required Releases and more, specifically the Entry Content, Creative and Technical Requirements တို႕နဲ႕ ကိုက္ညီ သလား၊


o   Impact ပံုဟာ ၾကည့္ သူ ျမင္လိုက္ ရံု မွ် နဲ႕ ဖမ္းစား နိုင္သလား၊
o   Creativity ရိုက္ကူးသူ အေနနဲ႕ သူ႕ စိတ္ ကူး နဲ႕ ေပးလို တဲ့ Message
o   ကို ေပးနိုင္ရဲ႕ လား၊
o   Style – ရိုက္ကူးတဲ့ သူ အေနနဲ႕ ၾကည့္သူ ကို လြမ္းမိုး နိုင္ ဘို႕ အတြက္ ပံု ျဖင့္ သူ႕ ရဲ႕ personal originality and technique ျဖင့္ ပံုေဖၚ နိုင္ရဲ႕ လား၊
o    
o   Subject Matter ပံု က အေၾကာင္း အရာ နဲ႕ ေဘာင္၀င္ရဲ႕လား၊
o   Story Telling ၾကည့္သူ အေနနဲ႕ျပ ထားတဲ့ ပံု အတြင္း ေရာက္ သြားသကဲ့သို႕ နစ္ေျမာ သြားေစ နိုင္သလား
စတဲ့ အနုပညာ ဆိုင္ရာ Artistic impression တို႕ အျပင္ ေအာက္ပါ Technical matter ေတြ ကိုပါ ၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။

o   Technique ပံု ကို ဖန္တည္း တဲ့ approach Printing, lighting, posing, capture, presentation media, and more are part of the technique applied to an image.

o   Composition – Visual elements ေတြ အားလံုး အခ်ိဳးက် မွ်တ ေအာင္ ဘယ္လို ေဖၚ ေဆာင္ ထားသလဲ။ ပံု ရဲ႕ အဓိက ျပ လိုတဲ့ အခ်က္ ေရာက္ ေအာင္ ၾကည့္သူ အား ဆဲြ ေခၚ သြားနိုင္သလား။
o   Presentation – Finishing touches လုပ္ ဘို႕ က်န္ေနေသးလား။
o   Color Balance – Color Tone Work ေတြဟာ ပံု ကို အေထာက္ အပံံ႕ ျဖစ္ေစရဲ႕လား ၊ ( Color Balance is not always harmonious and can be used to evoke diverse feelings for effect.)
o   Center of Interest အဓိက အာရံု က်ေရာက္ ေစမဲ့ ( Center of Interest – CoI  ) ပါ ရဲ႕ လား၊ တစ္ခု ထက္ ပို လား ၊ ဒါမွ မဟုတ္ တစ္ခု မွ မပါ ဘူး လား ၊
o   Lighting သဘာ၀ အလင္း ျဖစ္ေစ၊ ဆင္ထားတဲ့ အလင္း ျဖစ္ေစ ဒီ Lighting ေတြ ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ သံုး နိုင္ရဲ႕လား၊
o    
Wow! Factor – Wow ကနဲ႕ ပါးစပ္ ဟ သြား ရ ေလာက္တဲ့ အေန အထားမ်ိဳး ရွိရဲ႕လား။
ဒါ ေတြ ကို ၾကည့္ ေလ့ ရွိတယ္ ဆိုတာ အခ်ဳပ္ ေကာက္နွဳတ္ ေဖၚျပ လိုပါတယ္။

ဒိေနရာ မွာဓါတ္ပံု တစ္ပံု မွာ  အေရးပါတဲ့  Story Telling အေၾကာင္း ေျပာ လိုပါတယ္။
ျမန္မာ လို တိုက္ရုိက္ျပန္ရင္ “ စကားေျပာေနတဲ ပံု “ တစ္နည္း  အားျဖင့္ ပံု ကၾကည့္ သူကို  သူ႕ Frame အတြင္း ဆဲြသြင္းကာ သူ ျပ လိုတာကို  ရင္ထဲ စဲြ  သြားေအာင္ ျပ နိုင္တဲ့ ပံု လို႕ ဆိုရပါမယ္။

ဒါနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ဓါတ္ပံု ဆရာ Elliot Lee ေျပာတာ ေလးကို ေဖၚျပ လိုပါတယ္-

“ Every picture has a story to tell, a story in which I try to immerse my audience – taking people into a scene and allowing them to feel as if they are right there in that very moment. “  လို႕ ဆိုတာကို သေဘာက် ပါတယ္။

ပံုတိုင္းမွာ ေျပာ စရာ Story ရွိတယ္ ၊ သူ႕ အေနနဲ႕ ကေတာ့ ၾကည့္သူကို  ပံု အတြင္းဆဲြ  ေခၚသြားကာ ထိုခန အတြင္း မွာ  အဲဒီေနရာ  ေရာက္ ေနသကဲ့  သို႕ ခံစား  ရေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါဘဲ လို႕ ဆိုတာပါ။

Story telling ပံုေတြ မ်ားစြာ ရွိပါမယ္။ သို႕ ရာတြင္ ေအာက္ပါ ပံု တစ္ပံု ကို နမူနာ ျပ လိုပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ Vinny O’Hare ရဲ႕ Story telling ပံု မ်ားအေၾကာင္း ထဲ က ေကာက္နွဳတ္ ထား တာပါ။

Vinny O’Hare က  အထက္ပါ ပံု နဲ႕ ပတ္သက္လို႕  ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပ ထား ပါတယ္ -

ကၽြန္ေတာ္ World Trade Center မွာ ျပဳ လုပ္ တဲ့ မီး ေရာင္စံု ထိုးပဲြ ကို  ဓါတ္ပံု ရိုက္ ဘို႕  မသြား မွီ Battery Park သို႕ ေခတၱ မွ် ၀င္လိုက္ ပါတယ္။ အခ်ိန္ က ေန၀င္ ျဖိဳးျဖ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအခိ်န္ မွာ မ်ိဳးငယ္တစ္ဦးဟာ ေန၀င္စျပဳေနသည့္ Ellis Island ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ ေန တာကို  ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေန၀င္လု ဆဲဆဲ အခ်ိန္ မွာ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕  ကို ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ရိုက္လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါ မိန္းခေလး ဟာ ေန၀င္ ေနတာ ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ေနတယ္ ဆို ေသာ္ လည္း  သူဟာ ေနကို မၾကည္႕ ဘဲ တစ္ဘက္ ကမ္းက Ellis Island ကိုသာ ေတြေ၀ ေငးေမာ ကာ ၾကည့္ေနပါတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္  သူ႕ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ေစကာမူ ဓါတ္ပံု ထက္ သူ ဘာေတြမ်ား  စဥ္းစား ေနပါ လိမ့္ ၊ Ellis Island ဟာ သူ႕ ဘိုးဘြား မိဘ ေဆြမ်ိဳး ေတြမ်ားေနခဲ့ တဲ့  ေနရာ ျဖစ္လို႕ အလြမ္း နဲ႕ ၾကည့္ ေနတာ ေလလား ၊ သို႕ တည္းမဟုတ္ မည္ သို႕ေသာ အေဆြး ဓါတ္ခံ  ရွိေန သလဲ စသည္ျဖင့္ အေတြး   မ်ား က စိုးမိုး လွ်က္ရွိပါ တယ္။  ပံု အတြင္းရွိ Subject ရဲ႕ အသြင္ အျပင္ က ၾကည့္ သူ ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ ကို  ခံစား မွဳ အေတြ မ်ားစြာ ေပးေနပါတယ္ ။ 
လို႕ အထက္ပါ ပံု ရဲ႕ Story ကို ရွင္းျပ ထားပါတယ္။

 ဒီ ပံု ကိုဘဲ သူခံစားမိတဲ့ ခံစားမွဳ ရာႏွဳန္းျပည့္ အျခား သူေတြ က ခံစား နိုင္ၾကသလား ဆိုတာကိုေတာ့ ယတိျပတ္ ေျပာ ရန္ ခက္ပါမယ္။ စိတၱဇ ပန္းခ်ီ ကို ခံစား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ သလို လည္း  ျဖစ္နိင္ပါတယ္။

အထက္ မွာ ဆိုကဲ့သလို  ပံု တစ္ပံု ကို အကဲျဖတ္ရာ မွာ သံတူ ေၾကာင္းကဲြ  ေျမာက္မ်ားစြာေသာ Criteria ေတြ၊ အျမင္ေတြ ၊ ေကာက္ခ်က္ ေတြ၊ အကဲ ျဖတ္ ခ်က္ ေတြ ရွိနိုင္ပါတယ္။


သို႕ေသာ္ အခု တင္ျပ  ခဲ့တဲ့ S D Johar ရဲ႕  အမွတ္ေပး ဇယား ပါ အခ်က္ ေတြ ကေတာ့ အေျခ ခံ အခ်က္ ေတြ လို႕ ဆိုရပါမယ္။

ကိုယ္သေဘာ က် ဖန္ တည္း လို ရင္ ေတာ့ ကိုယ့္သေဘာ နဲ႔ ကိုယ္ Photo my Way အတိုင္း ရိုက္နိုင္ပါတယ္။

ျပိဳင္ ပဲြ ၀င္သူေတြ အေနနဲ႕  ဆုရလိုပါ က ကိုယ္ၾကိဳက္သလို ထင္သလို လုပ္လို႕ မရဘဲ  ျပိဳင္ပဲြ က အကဲ ျဖတ္ ရန္ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ Rules ေတြ အတိုင္း ေဘာင္ ၀င္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာျဖစ္ ပါဘဲ။

ဒိုင္ ေတြ က လည္း သူတို႕ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ Rules ေတြ နဲ႕ ဘဲ စံ ထိုး ဆံုး ျဖ တ္ ၾကမွာ ပါဘဲ။

အခု မွတ္စုကေတာ့ မႏၱေလး ကိုစိုးလွိဳင္ ရဲ႕  Post ကို အေျခ ခံကာ အကဲျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အရူးလြယ္ အိပ္ လို ေထြ ရာ ေသာင္းေျပာင္း  မွတ္စု ေလးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

---------------------------------------------------------


1 comment: