Nuffnang Ads

Tuesday, 19 March 2013


(38)    Single Point Focusing                                                ဓါတ္ပံုပညာရပ္ဆိုင္ရာ မွတ္စု(၃၈)Single Point Focusing ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိသင့္ သည့္ အခ်က္မ်ား။

( A Brief Note on Single Point Focusing )By Soe Hlaing

စကားဦး

Single Point Focus သည္ ဓါတ္ပံုကို အေလး အနက္ ရိုက္ကူးသူမ်ား အေတာ္ အသံုးမ်ားသည့္ နည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Portrait ရိုက္သူမ်ား အေနႏွင့္ Subject ၏ ျပ လိုေသာ အပိုင္းကေလး မ်ားကို အေသးစိတ္ ျပတ္သား ေစရန္ အေလးေပး အသံုးျပဳ သည့္ Focusing လုပ္နည္း ဟု ဆို ရပါ မည္။ 

ေရွ႕ တြင္ မည္သည္ အရာ ၀ထၳဳ  မ်ား ရွိေနေစ ကာမူ အဆိုပါ အရာ ၀ထၳဳ မ်ား အၾကား မွ ေဖါက္ ကာ ယင္းေနာက္ ရွိ မိမိ ရိုက္ လိုေသာ Subject ကို Focus ဖမ္းသည့္ နည္း လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

Model ပံု ေကာင္းမ်ားကို အထူးျပဳ ရိုက္ကူးေလ့ရွိသည့္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက “ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ Subject ကို ရုိက္တိုင္း Single Point Focus နဲ႕ သာ ရိုက္ျပီး ဘာကိုမွ အထူးျပဳျပီး ရိုက္ဘို႕ မလိုတဲ့ ရွဳခင္းေတြ ရိုက္မွ သာ Auto Area -AF မွာထားရိုက္ ပါတယ္ “ ဟု ေျပာခဲ့ဘူးပါသည္။

Single Point Focusing  သည္ခက္ခဲ လြန္းလွသည့္ ကိစၥ ရပ္ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႕ ရာတြင္ လိုရင္း မေရာက္ ျဖစ္တတ္ သည့္ အခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္ႏွိဳက္ ကလည္း ယခင္က  Single Point Focusing ကို အသံုးျပဳမွဳ နည္းခဲ့ပါသည္။ အေလ့အက်င့္ နည္း သည့္အတြက္ ၄င္း၏ အထာ ႏွင့္ သဘာ၀ကို အသိလည္း နည္း ပါသည္။ 

ဤ မွတ္စုသည္ ပညာရွင္ အျဖစ္ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါး မဟုတ္ဘဲ ယင္း၏ ထိေရာက္မွဳ ႏွင့္ သေဘာ သဘာ၀ ၏ေသးစိတ္ ကို သိလို သျဖင့္ လွန္ေလွာ ရွာေဖြ ေလ့လာ ရင္း၊ စမ္းသပ္ ရိုက္ကူးရင္း ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕သမွ် ေလးမ်ားကို မိမိ ကဲ့ ေလ့ လာ သူမ်ား သိ ရွိနိုင္ၾကေစရန္ အတြက္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ ေပးသည့္ မွတ္စု သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါ သည္။Single Point Focusingအထက္ ပါ က်ား ပံု ကိုရိုက္ရာ တြင္ ေရွ႕ တြင္ ကြယ္ ေနသည့္ ျခံဳ မ်ား သစ္ကိုင္းမ်ားကို ေဖါက္ ထြင္းကာ Single Focus Point တစ္ခု ထည္း ျဖင့္ မ်က္လံုကို ေထာက္ ကာ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ က်ား ေရွ႕ ရွိ  ျခံဳ မ်ား သစ္ကိုင္းမ်ား ၀ါး ေနကာ မ်က္ က်ား လံုး ျပတ္သားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကဲ့ သို႕ Single Focus Point ျဖင့္ Focus မဖမ္းဘဲ Auto ျဖင့္ Focus ဖမ္းပါက ကင္မရာ သည္ က်ား မ်က္လံုးကို Focus ဖမ္းမည့္ အစား ေရွ႕ ပိုင္းရွိ  ျခံဳ မ်ား သစ္ကိုင္းမ်ား ကိုသာ ဖမ္း မည္ ျဖစ္၍  ျခံဳ မ်ား သစ္ကိုင္းမ်ား ျပတ္သား ကာ က်ား မ်က္ လံုး ၀ါး ေနေပလိမ့္ မည္။ 
အထက္ပါ Single Point ျဖင့္ ဖမ္း ကာ Eagle ကို ရိုက္သည့္ နည္း အမ်ားစု မွာ AF (C) Continuous Tracking ရိုက္ရာ တြင္ အသံုး မ်ားပါသည္။ 
အထက္ပါ ပံု မွာ မိမိ ျပတ္သား ေစလိုသည့္ ေနရာ ကြက္ကြက္ ကေလးကို သာ Single focus Point ဖမ္းကာ  Depth of Field ပါးပါး ေလး ျဖင့္ ျပထား ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။
အထက္ပါ ပံု မွာ လည္း မိမိ ျပတ္သား ေစလိုသည့္ ေသနပ္ ေျပာင္း ဖ်ား ေလး ကို သာ Single focus Point ဖမ္းကာ  Depth of Field ပါးပါး ေလး ျဖင့္ ျပထား ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

အထက္ပါ ပံု မွာ စက္၀ိုင္း ကြင္း ကေလး ကို ေဖါက္ ကာ ေနာက္ ရွိ မီးရထား သံလမ္း ကို Single Point focusing ျဖင့္ ဖမ္း ထားျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ လက္ ႏွင့္ ကိုင္ထားသည့္ စက္ ၀ိုင္းကြင္း ကေလး ၀ါး ေနကာ အဓိက ျပ လိုသည့္ စက္၀ိုင္းကြင္း ကေလး ေနာက္ရွိ သံလမ္း ျပတ္သားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 


Focus Point  အေရြး မွား သည့္ ကိုယ္ ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု။


Single Point Focusing မသံုး လိုက္ မိသည့္ အတြက္ မျဖစ္ သင့္ ေသာ အမွား တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္ တိုင္  ျဖစ္ခဲ့ ဘူးပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ Sydney,  Darling Harbour က တံတားေပၚတြင္ ဇနီး ႏွင့္ သမီး အား အမွတ္တရ ပံု ရိုက္ေပးရာ Auto Area -AF နဲ႕ ရိုက္ လိုက္ သည့္ အတြက္ ကင္မရာ က လူ ကို Focus မျဖတ္ဘဲ ထင္ရွားသည့္ ေနာက္ခံ ကိုသာ Focus ျဖတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ လူ ေတြ ၀ါး ေနကာ ေနာက္ခံ ရွဳ ခင္း ( Background ) သာ ျပတ္သားေနသည့္ အျဖစ္နဲ႕ ၾကံဳ ဘူးပါသည္။ အကယ္၍ Single Point နဲ႕ လူ ကို Focus ျဖတ္ မည္ ဆိုပါက ဇနီး နဲ႕ သမီး ပံု ျပတ္ သားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Location - Darling Harbour Bridge, Sydney, Australia. Date shot - 3 July 2013အမွန္ မွာ ေအာက္ပါပံု တြင္  Focus လုပ္ လိုသည္ က လူမ်က္ ႏွာ မ်ား ျဖစ္သည့္ A ေနရာ ျဖစ္သည္။ သို႕ ရာ တြင္ ကင္မရာ Firmware က လူထက္ ပို၍ ထင္ရွား ေသာ ေနာက္ေၾကာ ရွိ B ေနရာ ကို Focus ဖမ္း လိုက္သည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္ရိုက္ ၍ ရသည့္ မွတ္တမ္း ပံု မ်ား ဤ ကဲ့ သို႕ မွားသြား လွ်င္ မေထာင္းတာ လွ ေသာ္လည္း ျပန္ ရိုက္၍ မရေတာ့ နိုင္သည့္ ပံု မ်ိဳး ဤ ကဲ့ သို႕ မွား သြား မည္ဆိုပါက အစား ျပန္ မရ နိုင္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါ။ Single Point Focus.

Single Point Focus ကို စတင္ သံုးစဥ္က Single Point Focus က်ေရာက္သည့္ ေနရာ မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ေနရာ မ်ား ၏ ျပတ္သား မွဳ မ်ား ရွိ ပါ့ မလား လို႕  စိတ္ ပူ မိခဲ့ ပါသည္။ Single Point Focus ေနရာ သာလွ်င္ ျပတ္သားေနျပီး က်န္ေသာအရာ မ်ား ၏ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ႕က် သြားးေလ မလား ဆိုေသာ စိုးရိမ္ မွဳ ျဖစ္မိပါသည္။

သို႕ ႏွင့္ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ ၾကည့္ရာတြင္  ေဆာင္းပါး တစ္ခု တြင္ ဓါတ္ပံု သမား တစ္ဦးက “ သူသည္ လူ သံုး ဦး ရင္ေဘာင္တန္း ကာ ယွဥ္ ၍ ရပ္ ေနရာတြင္ အလယ္ က လူ ကို Single Point Focusing လုပ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဤ ကဲ့ သို႕ လုပ္ရာ တြင္ အဆိုပါ လူ ၏ ေဘး ဘယ္-ညာ ရွိ လူ နွစ္ဦး Focus မွ လြတ္ကာ မျပတ္မသား ျဖစ္ေလ မည္ လား” ဟူ ေသာ ေမးခြန္းကို ေမး ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ခဲ့ ရပါသည္။


အဆိုပါ ေမးခြန္းကို ၀ါရင့္ ဓါတ္ပံု ဆရာ တစ္ဦးက   Focus doesn't fall off side to side. It only falls off front to back.” Focus ၏ သက္ေရာက္ မွဳသည္ ေဘး တိုက္ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ တို႕ တြင္သာ သက္ေရာက္မွဳ ရွိသည္ဟူ၍  ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည့္  စာပိုဒ္ေလး တစ္ခု ကို ကံ အားေလွ်ာ္စြာ ေတြ႕ လိုက္မိပါသည္။


ထိုစဥ္တြင္မွ Focus Point သည္ Plane of Focus  ေပၚ သို႕ က်ရာက္ ရာတြင္ ျပင္လိုက္ တန္ဘိုးညီ က်ေရာက္ျပီး ၊ Focus ထိေရာက္မွဳ အနည္း အမ်ား ( Fall off )သည္ ေရွ႕ ေရာက္ျခင္း ေနာက္ ေရာက္ ျခင္း တို႕ ၏ အေပၚ တြင္သာ တည္ ေနသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို ျပန္သတိရမိပါသည္။

ေအာက္ပါ ပံု မွာ Plane of Focus ( Red ) ေပၚ သို႕ Focus က်ေရာက္ေနသည္ ကို ျပေသာ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အနီ ေရာင္ လိုင္း၏ ေဘး ဘယ္-ညာ ေနရာ မ်ား Focus ျပတ္သားပါမည္။ အနီ ေရာင္ Plane of Focus  ၏ ေရွ႔ ႏွင့္ ေနာက္ တို႕၏ ျပတ္သား မွဳ သည္ Plane of Focus မွ ေန၍ ေ၀း သြားသည့္ အေလွ်ာက္ တျဖည္း ျဖည္း ၀ါးသြားပါမည္။  


Camera တြင္ Single Point Focus Mode ကို ေရြးခ်ယ္ ျခင္း။Camera တြင္ Auto Focus Mode မ်ား ကို ေအာက္ ပါအတိုင္းေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ 


Autofocus Mode တြင္-အမွတ္စဥ္
အတုိေကာက္
ေဆာင္ရြက္ မွဳ
ကင္မရာ Control Panel တြင္ ျမင္ရမည့္ ျမင္ကြင္း

1.

AF-A
Auto –servo AF

Subject ျငိမ္ေနစဥ္ ကင္မရာက အလို အေလွ်ာက္ Single-Servo ျဖင့္ Focus လုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး 
သာမန္ ေရႊ႕ လွ်ားသည့္ အခ်ိန္ တြင္ Continuous-servo သို႕ အလိုအ ေလွ်ာက္ ေျပာင္း ကာ Focus  လုပ္ ေပး သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာ Firmware က သူ႕ ဟာ သူ ဆံုး ျဖတ္ကာ Focus လုပ္ ပါ လိမ့္ မည္။
Focus Points မ်ားသည္  တစ္ ဘက္ ဇယား ရွိ ပံုပါ Points  မ်ား အတြင္း ၌  ကင္မရာ Firmware ကဆံုးျဖတ္ေပးသကဲ့ သို႕ ေျပာင္းလဲ ေနပါ လိမ့္မည္။ ကင္မရာ က သူ လိုအပ္သည္ ထင္သကဲ့ သို႕ Focus Points မ်ားကို သံုးကာ Firmware က ဆံုးျဖတ္ ေပး သည့္ ေနရာ ကို သူ႕ သေဘာ အေလွ်ာက္ Focus ဖမ္းပါလိမ့္ မည္။ 
2.
AF-S
Single –servo AF
လွဳပ္ရွား မွဳ မရွိဘဲ ျငိမ္ေနသည့္ Subject ကို Single Point ျဖင့္ Focus လုပ္ကာ  ရိုက္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။ လို သည့္ေနရာ သို႕ တစ္ဘက္ ဇယား ကြက္ ပါ အလယ္ ရွိ Focus Point ေလးကို ေရြ႕ ယူ နိုင္ပါသည္။
Shutter-Release Button ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ထားပါက Focus Lock ျဖစ္သြားပါ လိမ့္မည္။ In-Focus Indictor ျပ ၍ Focus မိမွသာ Shutter-Release Button ကို အဆံုး ႏွိပ္ နိုင္ ပါလိမ့္ မည္။
 ကင္မရာ ေၾကာ ဘက္ရွိ Multi-Selector အ၀ိုင္း ေလးကို ႏွိပ္ ျပီး   အထက္ နမူ နာပါ အနီ ကြက္ ေလး အား အထက္ ေအာက္ ၊ ေဘး ဘယ္-ညာ လိုသည့္ ေနရာ သို႕ ေရႊ႕ ကာ မိမိ လို သည့္ ေနရာ ကို တိက်စြာ Focus ဖမ္း နိုင္ပါသည္။

  ေအာက္ပါ နမူ နာပံု ကို ၾကည့္ပါရန္။3.
AF-C
Continuous-servo AF
ေရႊ႕လွ်ားေနသည့္ Subject ကို ယင္း ေရႊ႕ လွ်ား ေနသည္ ေနာက္ လိုက္ ကာ Focus လုပ္ ေပးသည့္ Continuous Focusing Mode ျဖစ္ပါသည္။ Shutter-Release Button  ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ ထားပါက ကင္မရာ သည္ Predictive focus tracking စနစ္ ျဖင့္ ေရႊ႕ လွ်ားေန သည့္ Subject ၏ ေနာက္ သို႕ လိုက္ကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ Focus လုပ္ေနပါ လိမ့္ မည္။ Focus မိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မမိ သည္ျဖစ္ေစ Shutter-Release Button ကို ႏွိပ္ ကာ ရိုက္ နိုင္ပါသည္။
Single Point Focus ကို ေအာက္ပါ နမူနာ ပံု အတိုင္း Multi-Selector   အား ႏွိပ္ကာ အထက္-ေအာက္ ေဘး ဘယ္-ညာ သို႕  ေရႊ႕ ကာ မိမိ လို အပ္ သည့္ ေနရာ သို႕ ပို႕ နိုင္ ပါသည္။ ေအာက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္မူ Subject ၏ မ်က္ေစ့ ေနရာ သို႕ ပို႕ ထားပါ သည္။အျပည့္ အစံု ကို ပူးတဲြ ပါ Link ျဖစ္သည့္ Camera Setting Part (1) တြင္ ေလ့ လာ နိုင္ပါသည္။

http://shlaing.blogspot.sg/2013/08/47-camerasetting-part-i-setting-brief.html
Single Point Focus ႏွင့္ ျပတ္သား မွဳ ဧရိယာ ( Depth of Field )Single Point Focus သည္ Plane of Focus (PoF) ေပၚ ရွိ မိမိ အေလး အနက္ ျပလိုသည့္ ေနရာ ကို အတိအက် Focus ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚ ျပ ခဲ့ သည့္အတိုင္း မိမိ Single Point Focus ျဖင့္ ဖမ္း ထားသည့္ ေနရာ ၏ ေဘး ဘယ္-ညာ ေနရာ မ်ားရွိ Subject မ်ား ျပတ္သား ပါမည္။ 

Subject ၏ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ တို႕ တြင္ မည္ မွ် ျပတ္ သား မည္ ဆိုသည္မွာ မူ Depth of Field ေပၚ တြင္ တည္ပါမည္။
Depth of Field ၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳ။


Depth of Field နမူနာျပ ပံုေအာက္ပါ Diagram ကို ၾကည့္ ပါက အနီေရာင္ လိုင္း သည္ Focus ဖမ္းထား သည့္ ကဒ္ျပား  ေနရာ ႏွင့္  ေဘးဘယ္-ညာ ရင္ ေဘာင္တန္း ေနရာ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အနီေရာင္ ေနရာ အားလံုး ျပတ္သားပါမည္။


အျပာေရာင္ လိုင္းသည္ Focus ဖမ္း ထားသည့္ ေနရာ ၏ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ ေနရာ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Focus ဖမ္းထားသည့္ အနီေရာင္ လိုင္း မွ ေ၀းသြားသည့္ အေလွ်ာက္ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ႕ က် သြား သည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။


၏ ေအာက္ ပါပံု ကို ၾကည့္ လွ်င္ ပို ရွင္း ပါမည္။ Single Point Focus ကို အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ ကြက္ ကေလး ျဖင့္ ဖမ္း လားပါသည္။ အဆိုပါ Single Point Focus ကို အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ ကြက္ ကေလး ၏ ေဘး ဘယ္-ညာ အနီေရာင္ မွ်ား တစ္ေလွ်ာက္ ေနရာမ်ား ရွိ Subject မ်ား အားလံုး ျပတ္ သားေနသည္ကို ေတြ႕ ရပါမည္။


Single Point Focus ကို အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ ကြက္ ကေလး ၏ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ ေနရာ မ်ား မည္မွ် ျပတ္ သား မည္ ဆိုသည္မွာ မူ    Depth of field အထူ အပါး ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ Setting ေပၚ မူတည္ ပါမည္။

ေအာက္ ပါ နမူနာ ပံု သည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ Depth of Field ကို အက်ိဳး သက္ေရာက္ ေစသည့္, Aperture, Focus Distance, Focal length စသည့္ အခ်က္ မ်ား အရ Plane of Focus  ၏ ေရွ႔ ႏွင့္ ေနာက္ တို႕တြင္  ျပတ္သား မွဳ ဧရိယာ မည္မွ် ရွိ လာ မည္ ကို ျပသည့္ Diagram  ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ။ ေျမ ျပင္ေပၚ တြင္ အနီေရာင္ ခ်ယ္ ထားသည့္ ေနရာ မ်ားသည္ ျပတ္သားသည့္ Depth of Field ဧရိယာ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။Single Point Focusing ျဖင့္ ရိုက္ထားသည့္ နမူနာ ပံုမ်ား။


ေအာက္္ပါ ပံု မ်ား မွာ Single Point Focusing (  ေလး ေထာင့္ ကြက္ ကေလး ) ဖမ္း ထားသည့္ ေနရာ မ်ားကို နမူနာ ျပထားသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေလး ေထာင့္ ကြက္ ကေလး ၏ ေဘး ဘယ္- ညာ ရင္ေဘာင္ တန္း ေနရာ မ်ား Focus ျပတ္သား မွဳ ရွိ ေနပါမည္။ 

" Focus only falls off front to back.” ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း Single Point Focusing ဖမ္း ထားသည့္ ေနရာ ၏ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ ေနရာ မ်ား သည္သာ Depth of Field ေပၚ မူတည္ကာ  ျပတ္သား မွဳ အနည္း အမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာပါမည္။ 


Single Point Focus ျဖတ္ထားသည့္ ေနရာ ကို ( နက္/နီ ) ေလးေထာင့္ ကြက္ ကေလး ျဖင့္ ျပထားပါသည္။
Focus ၏  အက်ိဳး သက္ေရာက္ မွဳ သည္ ေဘး တိုက္ ျပင္ညီ တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ေျပာင္းလဲ မွဳ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ ေရာက္ ျခင္း ေနာက္ ေရာက္ ျခင္း တို႕ အေပၚ တြင္ သာ သက္ေရာက္ မွဳ ရွိသည္ ကို  ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Circle of Confusion.Focus သည္ Plane of Focus ေပၚသို႕ ကြက္တိ မက်ဘဲ ေရွ႕ တြင္ က် ေရာက္ ေနျခင္း Focal Plain ၏ ေနာက္ သို႕ ေက်ာ္ ကာ က် ေရာက္ ျခင္း မ်ားရွိ ေနပါက အဆိုပါ ပံု ၏ ျပတ္သား မွဳ သည္ ေလွ်ာ့ နည္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  Plane of Focus ေပၚ သို႕ ကြက္တိ က်ေရာက္ေသာ ပံု သည္ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမည္ ျဖစ္သည္ ဟု အၾကမ္း ဖ်ဥ္္း ဆိုရပါမည္။ ခၽြင္းခ်က္  အားျဖင့္ Circle of Confusion ဟု ေခၚသည့္ ဧရိယာ အတြင္း ရွိ ေနရာ မ်ားရွိ ပံု ရိပ္မ်ားသည္ လက္ခံ နိုင္ေလာက္ေသာ ျပတ္သည့္ အေနအထား တြင္ ရွိေနပါသည္။


အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အတိုင္း Focus သည္ Plane of Focus ၏ ေရွ႕ တြင္ က် ေရာက္ျခင္း သို႕ မဟုတ္ ေနာက္သို႕ ေက်ာ္၍ က်ေရာက္ျခင္း စသည္ တို႕ေၾကာင့္ အပို အလို ျဖစ္မွဳ မ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းကဲ့ သို႕ အနည္းငယ္ လဲြ၍ က်ေစကာမူ ထင္လာသည့္ ပံုရိပ္သည္ လူ၏ မ်က္ေစ့ျဖင့္ ၾကည့္ပါမူ ျပတ္သားသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႕ေသာ္ အတိအက် Focal Point အျဖစ္က်ေရာက္သည့္ ပံု၏ ျပတ္သားမွဳ ထက္ေလွ်ာ့ ေနသည္။ ယင္းကို Circle of Confusion ဟု ေခၚပါသည္။ ပံု တိုင္းသည္ Plane of Focus ေပၚ သို႕ Focus ကြတ္တိက်သည့္ ပံု အျဖစ္နိုင္ပါ။ သို႕ ႏွင့္ Acceptable Sharpness ဟုေခၚသည့္ လက္ခံ နိုင္ေလာက္သည့္ ျပတ္သား မွဳ ဆိုသည့္ ဧရိယာ ကို သတ္မွတ္ လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Circle of Confusion ၏စက္၀ိုင္း Diameter ၾကီးေလေလ ပံု၏ ျပတ္သားမွဳ ဧရိယာ ေလွ်ာ့ နည္းလာေလ ျဖစ္သည္။ Circle of Confusion အတြင္းရွိပံု မွာ လက္ခံ နိုင္ေလာက္ေသာ ၾကည့္လင္ ျပတ္သားသည့္ ပံု ဟု ေခၚပါသည္။


ေအာက္ပါပံု ကို ၾကည့္ လွ်င္  (အေပၚဆံုး) ပုံတြင္ Focus သည္ Focal Plain ၏ ေနာက္ သို႕ ေက်ာ္ က် ေနသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ( အလယ္) ပံု တြင္မူ Focus သည္ Focal Plain ေပၚသို႕ ကြက္ တိက် ေနသည့္ ပံု ျဖစ္ျပီး ပံု (ေအာက္ဆံုး)ပံု မွာ မူ Focus သည္ Focal Plain ၏ ေရွ႕တြင္ ၾကိဳ ၍က် ေနသည့္ ပံု မ်ားကို နမူ နာ Diagram ျဖင့္ ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  (အလယ္ ပံု) ကဲ့ သို႕ Focus သည္ Focal Plain ေပၚသို႕ ကြက္ တိ က် ေရာက္သည့္ ပံု မွာ ျပတ္ သား မွဳ အမ်ား ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ မိမိ ထူးျပဳ ရိုက္ လိုသည့္ေနရာ သည္ ျပင္ညီ တစ္ခု ထည္း မဟုတ္ဘဲ ရိုက္ ကူး မည့္ မ်က္ႏွာျပင္  Focal Plain  ၏ ေနာက္ ပိုင္း သို႕ ေရာက္ ေနလွ်င္ ေသာ္လည္း ေကာင္း ေရွ႕ သို႕ ေရာက္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း  Main Subject ၾကည္ လင္ျပတ္သားေရး အတြက္  မိမိ လိုသည့္ ေနရာ ကို Single Point Focusing ျဖင့္ ဖမ္း ရေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကဲ့ သို႕  အေျခ အေနမ်ိဳး တြင္ Auto Area-Auto Focus ယူ ကာ ရိုက္ပါက  ကင္မရာ ႏွင့္ အနီးဆံုး ေနရာ ကိုသာ Focus ျဖတ္ ယူ ျခင္း ၊ သို႕ မဟုတ္ Main Subject ကိုေက်ာ္ကာ ေနာက္ရွိ အရာ မ်ားသို႕ Focus ဖမ္း ျခင္း ႏွင့့္္ ၾကံဳ နိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိ အထူးျပဳ ျပသ လိုသည့္ Subject ၏ ျပတ္သားမွဳ မွာ က်ဆင္း သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။အနီး ၊ အေ၀း မတူ သည့္ Subject မ်ား အေပၚ က်ေရာက္ေသာ Focus.


ေအာက္ပါ ပံု မွာ  Focus Point သည္  နွဳတ္ ခမ္း တြင္ က် ေနသည့္  ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Focus Point ၏ ေနာက္ သို႕ ေရာက္ေနသည့္ မ်က္ လံုး မွာ ၀ါး ေနသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ နွဳတ္ခမ္းကို အထူးျပဳ ရိုက္ ကူးလိုလွ်င္ ဤ ပံု သည္ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ သည္ ဟု ဆိုနုိင္ပါသည္။ သို႕ ေသာ္ မ်က္လံုးကို အထူးျပဳ ျပသ လိုသျဖင့္ ရိုက္ကူး သည့္ ပံု ျဖစ္ပါမူ  Focus လဲြ ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။


ေအာက္ပါ ပံု မွာ  Focus Point သည္  မ်က္လံုး ေပၚတြင္ က် ရမည့္ အစား မ်က္မွန္ေပၚ တြင္ က် ေနသည့္  ပံု ျဖစ္ပါသည္။  Focus သည္ အထူးျပဳ ျပသ ရမည့္ မ်က္လံုး အစား ယင္း၏ ေနာက္တြင္ရွိ မ်က္မွန္ေပၚသို႕ ေက်ာ္ကာ က်ေရာက္ေန သျဖင့္ မ်က္လံုး၏ျပတ္ သား မွဳ သည္ ေလွ်ာ့ သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ISO 200, f 2.0, Shutter Speed 1/1000.
ေအာက္ ပါပံု တြင္ မူ  Focus သည္ Subject ၏ ဘယ္ ပုခံုး ေပၚ တြင္ က်ေနသျဖင့္ ပုခံုး ႏွင့္ ပုခံုး ထက္ရွိ အက်ၤီ ျပတ္သားေနျပီး ပုခံုး၏ ေရွ႕ တြင္ ရွိ မ်က္ နွာ အနည္းငယ္ ၀ါး ေနသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။
ISO 100, f2.8, Shutter Speed 1/200.
အထက္ပါ ပံု မွာ Aperture အက်ယ္ ျဖစ္သည့္ f-2.8 ႏွင့္ ရိုက္သည့္ အတြက္ Subject  ပု ခံုး ၏ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ ေနရာ မ်ား ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့  ေနေသာ္လည္း Aperture f-16 ေလာက္ ႏွင့္ သာ ရိုက္မည္ ဆိုပါ က ယခု ပံု တြင္ ၀ါး ေနသည့္ ေနရာ မ်ား သည္ ျပတ္သား သင့္ သေလာက္ ျပတ္ သား လာ မည္ ျဖစ္ပါသည္။အထက္ တြင္ နမူနာ ပံု ျပ ထားသည့္ ပံု မ်ား အားလံုးသည္ Aperture က်ယ္က်ယ္ ႏွင့္ ရိုက္ထားသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ Aperture က်ဥ္းက်ဥ္း ႏွင့္ ရိုက္ မည္ ဆုိုပါက Single Focus Point ၏ အျပင္ဘက္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေရွ႕-ေနာက္  ျပတ္သား မွဳ ဧရိယာ ထူ လာပါမည္။


လူ တစ္ဦး ထည္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦး ထက္ ပိုသည့္ လူ မ်ားကို ရိုက္ရာ တြင္ လူ တစ္ဦး ၏ မ်က္လံုး ကို Focus ဖမ္း ရပါမည္ျဖစ္ျပီး အျခားသူမ်ား လည္း ျပတ္သား မွဳ ရွိလာေစရန္ Aperture ကို လည္း လို အပ္ သည္ အထိ က်ဥ္း ေပးရန္ လိုပါသည္။ေအာက္ပါ ပံု တြင္ လူ (၃) ဦး အနက္ အလယ္ရွိ ခေလး ၏ မ်က္ လံုးကို Focus ဖမ္းထားပါသည္။ေအာက္ပါ ပံု မွာ ခေလး အၾကီး မေလး၏ မ်က္ လံုးကို Focus ဖမ္း ထားကာ  ISO 100, f- 1.8, Shutter Speed 1/320 ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။ Aperture က်ယ္ က်ယ္ ႏွင့္ ရိုက္ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ပံု ကို ပံုၾကီး ခ်ဲ႕ ၾကည့္ရာ တြင္ Main Subject ျဖစ္သူ အၾကီးမေလး၏ ဘယ္ဘက္ ရွိ ခေလး ငယ္၏ မ်က္လံု းမွာ  Main Subject ၏ မ်က္ လံုး ေလာက္ ျပတ္သား မွဳ မရွိ သည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ Aperture က်ယ္ သည့္ ရိုက္ခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ Single Point Focusing သည္ Focus ေထာက္သည့္ ေနရာ ကိုသာ အတိအက် ယူ လိုက္သည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ အေလး ငယ္  ေလးမွာ Main Subject ခေလးမေလး ၏ အေရွ႕ သို႕ အနည္း ငယ္ ေရာက္ေရာက္ေနသည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။


သို႕ ရာတြင္ ေအာက္ပါ ပံု မွာ မူ  Focus Point  ကို အလယ္ ရွိ ခေလး ကိုသာ ယူ ထားေသာ္လည္း   f-4, Shutter speed 1/ 320  ျဖင့္ Aperture ကို က်ဥ္း ကာ ရိုက္သည့္ အတြက္ ေဘး ႏွစ္ဘက္ရွိ ခေလး ပါ ျပတ္ သား ေနသည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။


ေအာက္ပါ ပံု တြင္ Single Focus Point ကို ကစားစရာ  အရုပ္ ေပၚ တြင္ ယူ ထားသည္။ Aperture f-1.8 ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ယင္းေနာက္ ရွိ လူ သည္ ၀ါးေနပါသည္။


                       ISO 100, f1.8, Shutter Speed1/100


ေအာက္ပါ ပံု ကို ISO 100, f2.0, Shutter Speed 1/80 ျဖင့္ Aperture အက်ယ္ ျဖင့္ Focus Point ကို ေျခမ တြင္ ယူ ကာ ရိုက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 
ေအာက္ပါ ပံု မွာ ISO 100, f1.8, Shutter Speed 1/200 ျဖင့္ မ်က္ေတာင္ကို Focus Point ယူ ကာ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါ ခ်ယ္ရီပန္းကို ISO 100, f-2.2,  Shutter Speed  1/4000 ျဖင့္ ေရွ႕တန္း ရွိ ပန္း အပြင့္ တစ္ပြင့္ ကို Focus ဖမ္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။


အထက္ပါ ပံု မ်ား အားလံုး မွာ မိမိ ျပသ လိုသည့္ အရာ မ်ားကိုေပၚလြင္ ေစျပီး က်န္ အထူးမျပဳလိုသည့္ အရာ မ်ား ၀ါး ေန ေစရန္ Single Point Focusing ကို Aperture က်ယ္က်ယ္ ႏွင့္ တဲြ ကာ ရိုက္ကူး ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေအာက္ပါ ပံု မွာ မူ မ်က္လံုးကို Single Point Focus ယူကာ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Aperture က်ယ္က်ယ္ နွင့္ ရိုက္ပါက ပံု၏ အဓိက ေနရာ ျဖစ္ေသာ မ်က္လံုး သည္ ျပတ္သားေနရာ မ်က္ လံုး သည္၏ေရွ႕ နွင့္ ေနာက္ ရွိ ေနရာ အခ်ိဳ႕ သည္ မ်က္လံုး ၏  ျပတ္သား မွဳ ႏွင့္ နွိဳင္းစာ လွ်င္ မဆို သေလာက္ ျပန္သားမွဳေလွ်ာ့ ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Aperture က်ယ္ ေသာၾကာင့္ Depth of Field ပါးလာေလ ေလ Subject ႏွင့္ ကင္မရာ အနီး အေ၀း အကြာအေ၀း အေပၚ မူတည္ သည့္ Focusing ျပတ္သားမွဳ ကြာျခား ျခင္း မွာ ပို ၍ သိသာ လာေလ ျဖစ္ပါ သည္။ မဆို သေလာက္ေသာ အနီး အေ၀း ကြာျခားမွဳ သည္သည္ပင္ ပံု၏ ျပတ္သား မွဳ အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳ ရွိေစလာ ပါသည္။


 အနီး ၊ အေ၀း တူညီမွဳ မရွိ သည့္ Subject မ်ား အေပၚ က်ေရာက္ေသာ Focus.


ေအာက္ပါ နမူ နာ ပံု မ်ား မွာ မသိမသာ ေစာင္း ေနသည့္ ၊ တစ္နည္း အား ျဖင့္ ကင္မရာ ႏွင့္ Subject အနီး အေ၀း မသိမသာေလးမွ်သာ ကြာေန သည့္ Subject နွစ္ခု ကို Single Point Focus ျဖင့္ Aperture အမ်ိဳး မ်ိဳး ေျပာင္းကာ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ ပါသည္။ အဆိုပါ ပံု မ်ားကို ISO-200, Nikon 50 mm, f-1.4  Lens, Aperture Priority  ျဖင့္ ရိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Single Point Focus လုပ္ထားသည့္္ ေနရာ ကို အနီေရာင္ျဖင့္ Single Point Focus ဟုေရး ထားပါသည္။
အထက္ပါ ပံု မွာ ခပ္ေစာင္းေစာင္း ျဖစ္ေနသည့္ ေသာ့ ( Lock) ႏွစ္လံုး အနက္ ေနာက္ မွ ေသာ့ ကို Single Point Focus ျဖတ္ထားကာ Aperture f-1.4 ျဖင့္ ရိုက္ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္သူ၏ ဘယ္ဘက္ရွိေသာ့သည္ Focus ဖမ္းထားသည့္ ညာဘက္ရွိ ေသာ့ထက္ ကင္မရာ ႏွင့္ မသိမသာ ေလး မွ်သာ ပိုနီးပါ သည္။ ပံု တြင္မူ အဆိုပါ မသိမသာ ကြာ ေနသည့္ ေရွ႕ပိုင္းသို႕ ေရာက္ေနေသာ ( Lock) သည္ အနည္း ငယ္ ၀ါးေနသည္ ကို ျမင္နိုင္ပါသည္။ ဤ အေနအထား မွာ   Focus only falls off front to back.” ဆို သည္  ျပသ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။အထက္ပါ ပံု မွာ ယင္း ပံု ကို ပင္ Aperture f-8 ရိုက္ ကူး ရာ ၌ ေရွ႕ တြင္ ရွိေသာ့ ပို၍ ျပတ္သား လာသည့္ ကို ေတြ႕ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


 
အဆိုပါ ပံု သည္ပင္ Aperture f-16 ျဖင့္ ရိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေသာ့ ႏွစ္လံုး စလံုး ျပတ္ သား လာသည့္ ကိုေတြ႕ နိုင္ပါသည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ Aperture က်ယ္က်ယ္ ႏွင့္ လိုသည့္ ေနရာ ကို အတိအက် Focus ျဖတ္ မည္ ဆုိပါက Single Point Focus သံုး ရန္ လိုပါသည္။ အထူး သျဖင့္ Portrait ရိုက္ ရာတြင္ အသံုးမ်ားသည့္ နည္း ဟု ဆိုရပါမည္။

၄င္းအျပင္ လိုသည့္ ေနရာ ကို ေရြးကာ အတိအက် Focus ယူ လိုလွ်င္ Single Point Focusing  နည္းကို သံုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အား ျဖင့္ မိမိ ရိုက္ လိုသည့္ Subject သည္ မ်က္ ပင္ ရွည္ မ်ား ၏ေနာက္တြင္ ရွိေနသည္ ဆိုပါစို႕။ ဤ ကဲ့ သို႕ အေျခ အေန မ်ိဳး တြင္  Auto-Area Auto Focus  ( Auto-Area AF ) ျဖင့္ ရိုက္ မည္ ဆိုပါက ကင္မရာ သည္ ၄င္း ႏွင့္ အနီးဆံုး ျဖစ္သည့္ Subject ေရွ႕ ရွိ မ်က္ ပင္ မ်ားကိုသာ Focus ျဖတ္ မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ ရွိ မ်က္ပင္ ရွည္ မ်ား ျပတ္သားကာ ေနာက္ ရွိ Subject သည္ လိုအပ္ သည့္ အတိုင္း အတာ အထိ ျပတ္သား ေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါ။

အထက္ပါအေျခ အေနမ်ိဳး တြင္ မ်က္ပင္ မ်ား အၾကား မွ ေန၍ ျဖတ္ကာ မိမိ ရိုက္ လိုသည့္ ငွက္ မ်ား ျပတ္သား ေအာင္  Single Point Focusing ျဖင့္ ေထာက္ ကာ ရိုက္ပါက အထက္ပံု တြင္ ျပ ထားသည့္ အတိုင္း ကင္မရာ ႏွင့္ အနီးဆံုး ျဖစ္ေသာ  ေရွ႕ တြင္ ရွိ မ်က္ ပင္ မ်ား ၀ါးသြားျပီး ယင္းေနာက္ရွိ ငွက္ ျပတ္သား ေနပါလိမ့္ မည္။

အထက္ပါ ပံု တြင္ Main Subject ျဖစ္သည့္ ငွက္သည္ မ်က္ ကဲ့ သို႕ အရြက္ မ်ားေနာက္တြက္ ေရာက္ေနပါသည္။ သာမန္ Auto-Area AF ျဖင့္ သာ ရိုက္ မည္ ဆိုပါက ေရွ႕ ရွိသစ္ရြက္ မ်ားသာ ျပတ္သားေနမည္ျဖစ္ျပီး ငွက္ ကေလး ၀ါးေနမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ပံု တြင္ မူ  ငွက္ ကေလး ကို Single Point Focus ယူ ကာ ရိုက္ ထားျဖင့္ ငွက္ ျပတ္သားေနျပီး  ေရွ႕ ရွိ သစ္ရြက္ မ်ား ၀ါး ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။     
         
Portrait ရိုက္ ရာတြင္ လည္း Auto-Area AF ျဖင့္ ကင္မရာ အလိုက် Focusing ျဖင့္ သာ ရိုက္ မည္ ဆိုပါက အသားေပး ရိုက္ကူး ရမည့္ Subject ၏ မ်က္လံုး ေနရာ မွာ ျပတ္သား သင့္ သေလာက္ ျပတ္သား လိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါ။

သတိျပဳ ရမည့္ အခ်က္ တစ္ရပ္မွာ  Single Point Focus   သည္   လိုရာ Subject ေပၚ မက် ဘဲ ၾကားထဲ က် ေနျခင္း မ်ိဳး ၾကံဳ ရ တတ္ ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္ ။


အာက္ပါ ပံု ကို ၾကည့္ လွ်င္ Single Point Focus    သည္ လူ ႏွစ္ဦး ကို ေက်ာ္ ကာ ၄င္းတို႕ ၏ အၾကား မွ ေနာက္ရွိသစ္ပင္မ်ားေပၚသို႕ က် သြားသျဖင့္ လူ ႏွစ္ ဦး စလံုး ၀ါး ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အနီး ၊ အေ၀း တူညီသည့္ Subject မ်ား အေပၚ က်ေရာက္ေသာ Focus.


ေအာက္ပါ ပံု မူ Subject  (၃) ခု ကို တစ္ေျပး ညီ ထည္း ထားကာ Aperture f-1.4 ျဖင့္ Single point Focus ကို Main Subject အျဖစ္ထားသည့္ အလယ္ ရွိ စကၠဴ ဘူးေပၚ သို႕ ေထာက္ကာ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ Main Subject ၏ ေဘး ဘယ္ ၊ ညာ  ရွိ ပံု မ်ား ၏ ျပတ္သား မွဳ မွာ   ထူးျခားစြာ စြာ ကြာ ျခား မွဳ မရွိ သည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ ပံု မ်ားကို ISO-200, Nikon 50mm, f-1.4 Lens, Aperture Priority ျဖင့္ ရိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ေအာက္ပါပံု မွာ အဆိုပါ တစ္ညီထည္း စီ ထားသည့္ Subject (၃) ခု ကိုပင္ Apertutre  f-8 နွင့္ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လွ်င္ Subject (၃) ခု စလံုး မွ် ကာ  အနည္းငယ္ ပို၍ ျပတ္သားလာသည့္ကို ေတြ႕  ရပါသည္။
ေအာက္ပါ ပံု မွာ အဆိုပါ တစ္ညီထည္း စီ ထားသည့္ Subject (၃) ခု ကိုပင္ ထပ္မံ ၍ Aperture  f-16 နွင့္ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ Subject (၃) ခု စလံုး မွ် တစြာ   ျပတ္သားလာသည္ကို ေတြ႕  ရပါသည္။ အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ Focus ၏ ေဘး တိုက္ အက်ိဳး သက္ ေရာက္ မွဳ သည္ ထူးျခား စြာ မရွိ ျခင္း ကို ျပ ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

  

Focus doesn't fall off side to side. It only falls off front to back.”  ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို  ျပ သ ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


Lens မ်ား၏ Sweet Spot ။


အျခား သတိျပဳ ရမည့္ အခ်က္ မွာ Lens တိုင္းတြင္ “ Sweet Spot “ ဆိုသည့္ အေကာင္း ဆံုး အေနအထားတစ္ရပ္ ရွိ ေလ့ ရွိပါသည္။ မည့္ သည့္ Aperture တြင္ ပံု ၾကည့္ လင္ ျပတ္သား မွဳ အရွိဆံုး ဆိုသည္ ကို သိရန္ လိုပါသည္။ စိတ္တိုင္းက် စမ္း သပ္ ရိုက္ ကူး ၾကည့္ ျခင္း ျဖင့္ သိနိုင္ပါသည္။


ေအာက္ ပါ ပံု မ်ားကို Nikon 50mm, f-1.8 ၏ Sweet Spot ကိုသိ နိုင္ရန္အတြက္ ကင္မရာ အား Tripod ေပၚ တင္၍ Aperture အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းကာ စမ္းသပ္ ရိုက္ကူး ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပံုမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာတြင္ အလယ္ အလတ္ ( Mid-Range ) Aperture မ်ားတြင္ ပံု မ်ားသည္ မတိမ္း မယိမ္း ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း f-2.5 , f-7.1 ျဖင့္ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု မ်ားမ်ာ အျပတ္ သား ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ ရပါသည္။ ယခု ဥပမာ သည္ Nikon 50mm, f-1.8 ၏ အမူ နာသာ ျဖစ္ပါသည္။ Lens တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု Sweet Spot  မ်ား ျခားနား နိုင္ပါသည္။ စမ္းသပ္ ရိုက္ ကူးမွ သာလွ်င္ သိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ကင္မရာ ပစၥည္း မ်ားသည္ အခ်ိန္ ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တိုး တက္ လွ်က္ရွိပါသည္။ မည္ သို႕ပင္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ား တိုးတက္ ထြန္းကား လာေသာ္ လည္း လူ ၏ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ၊ စမ္းသပ္ ေလ့က်င့္မွဳ၊ ပညာ ဗဟုသုတ တို႕ သည္လည္း ယင္းတို႕ ႏွင့္အတူ ျမင့္ မားရန္ လိုလာျပီ ဟု ဆိုရပါမည္။ တိုး တက္လာ ေသာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ကို ျမင္းေကာင္းတစ္စီး ဟု တင္စား ဆိုရပါလွ်င္၊ အဆိုပါ ျမင္း ကို အျမင့္ဆံုး စြမ္းအင္ ျဖင့္ ေျပး ရန္ မွာ ျမင္းစီးသူ က ဇက္ၾကိဳး ကို နိုင္ရန္ လိုအပ္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

-----------------------------------------------------------------1 comment:

  1. မသိနားမလည္တာေတြ. အမ်ားႀကီး သိခြင့္ရခဲ့တဲ့ အတြက္ အမ်ားႀကီး
    ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ. .

    ReplyDelete