Nuffnang Ads

Wednesday, 29 May 2013


(41)   Portraits  of People                                  ဓါတ္ပံုပညာရပ္ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၄၁)

 

လူပံု မ်ား ကို လုူအုပ္ၾကား ထဲ ရိုက္ကူးျခင္း

Portraits of People

 

 

စကားဦး

ကၽြန္ေတာ္၏ ယခင္မွတ္စုမ်ားတြင္ Portrait ရိုက္ကူး ျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ေရးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ မွတ္စုမ်ားမွာ Portrait ရိုက္ကူး ျခင္း ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါး မ်ား ကို စု ကာ ဟိုနည္း နည္း သည္ နည္းနည္း စု ၍ ဘာသာျပန္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ယခု အၾကိမ္တြင္မူ ကၽြန္ေတာ္ စု ေဆာင္းထားသည့္  Photo and Video မဂၢဇင္း တြင္ Portrait ရိုက္နည္း အတြက္ လက္ေတြ႕အသံုး၀င္နိုင္မည့္ Photo Clinic ၏ အကဲျဖတ္ ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္  John Cosgrove ေရးသား ထားသည့္  Portraits of People ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Portrait Photography ဆိုသည္မွာ ယခင္ မွတ္စု မ်ားတြင္ ေဖၚ ျပျပီး သကဲ့ သို႕ လူ ပံု တင္မဟုတ္မူဘဲ Subject တစ္ခုခုကို အထူးျပဳ ရိုက္ကူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္ အဦ၊ သစ္ပင္ ၊ တိရိစၦာန္ စသည္တို႕ အားလံုး ကို အေလးေပး ေဖၚျပ ရိုက္ကူးျခင္း မ်ား သည္ လည္း Portrait ပင္ ျဖစ္္ပါသည္။

 

ယခု ေဖၚျပမည့္ John Cosgrove ေရးသား ထားသည့္  Portraits of People  ေဆာင္းပါး မွာမူ Street Photography သေဘာမ်ိဳး လူမ်ားအၾကား လူပံု ( Portrait) မ်ား ရိုက္ကူးရာတြင္ မ်ားစြာ သိသင့္ သိထိုက္ သည့္ အခ်က္မ်ား ၊ လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္ မ်ား  ေဖၚျပထား သည္ကို ေတြ႔ ရပါသည္။ ဘာသာျပန္ရာ၌  ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရာတြင္ စာေခ်ာ ေစရန္အတြက္ ျဖည့္၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေျဖ ၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ဘာသာ ျပန္ ထားပါသည္။

 

နမူ နာ ပံု မ်ားမွာ မူ အဆိုပါ ေဆာင္းပါး တြင္ ပါရွိသည့္ Lawrence Ripsher ႏွင့္ Aliec Ee တို႕ ၏ ပံု မ်ားကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖၚျပထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပံု မ်ား မွာ စာအုပ္ မွ တစ္ဆင့္ ကူးယူ ေဖၚ ျပသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္သည့္ အတြက္ မူယင္း ပံု မ်ား ၏ အရည္ အေသြး မဟုတ္ ေၾကာင္း ေဖၚ ျပအပ္ပါသည္။ ေအာက္ တြင္ ေဖၚျပ မည့္ အေၾကာင္အရာတြင္ သံုးႏွဳံံး ထားသည့္ “ ကၽြန္ေတာ္ “  ဆိုသည္မွာ မူရင္း ေဆာင္းပါးရွင္ John Cosgrove ကို ကိုယ္စား ျပဳပါသည္။

 

Portrait of the People.

 

ျပင္သစ္ အမ်ိဳး သမီးဓါတ္ပံု ပညာရွင္ တစ္ဦးက “ ကၽြန္မ က လူေတြ ရဲ႕ Portrait ရိုက္ရတာကို အလြန္ သေဘာက် ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္ မကို လူေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ခြင့္ေပးျပီး ေျပာဆို ေဆြးေႏြး ခြင့္ ရေစတဲ့ အတြက္ သူတို႕ရဲ႕  သဘာ၀ နဲ႕  ယဥ္ေက်း မွဳ ကို သိခြင့္ ရလုိ႕  ပါဘဲ “  ဟုကၽြန္ေတာ့ အား ဟု ေျပာခဲ့ ဘူးပါသည္။

 

အဆိုပါ အမ်ိဳး သမီး ဆိုလိုသည္မွာ လူမ်ား ၏ ရုပ္ပံု လႊာ ( Portrait)  ကို ရိုက္ ကူးရာ၌ လည္ပင္း တြင္ 70-200mm, f-2.8 Lens ၾကီးဆဲြကာ လမ္းတကာ ေလွ်ာက္ ၊ ေတြ႕ တဲ့ လူ ကို ျဖစ္သလို ထိုးရိုက္ ေသာ နည္း မဟုတ္သည္ ကို ဆို လို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Portrait ရိုက္ကူး ျခင္း ျခင္း သည္ လူ မ်ားနွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ေျပာ ဆိုကာ ၄င္းတို႕ ၏ တဒဂၤ အတြင္း ေပၚ ထြက္ လာသည့္ ၄င္းတို႕၏ ခံစား မွဳ သရုပ္ Expression ကို ဖမ္း ယူ ရသည့္ ရိုက္ ကူး နည္း ျဖစ္သျဖင့္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူး နည္း ၌ အေတာ္ ခက္ခဲသည့္ နည္းတြင္လည္းပါ၀င္ပါသည္။
 
 
ယခု ရိုက္ နည္း သည္ Street Photography ႏွင့္ နွီးႏြယ္ေနေသာ္လည္း ကြာျခား မွဳ မ်ားရွိပါသည္။ Street Photography  မွာမူ လမ္းေပၚ၌ ေတြ႕သည္ မ်ားကို Subject မသိေအာင္ ရိုက္သည္က မ်ားသည့္ ရိုက္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု နည္း က Target Subject ကို ေရြးခ်ယ္ကာ မိတ္ဖဲြ႕ စည္းရံုး၍ တတ္စြမ္း နိုင္သမွ် မိမိ လိုအပ္သည့္ ေျခအေန တစ္ရပ္ကို ဖန္တည္း၍ ရိုက္ ကူး သည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤ ရိုက္ကူးနည္း သည္ လူမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ကာ ယင္းတို႕ ၏ ဘ၀ ႏွင့္ သဘာ၀ ကို  ျဖစ္သည့္ နည္း ႏွင့္ ရေအာင္ ရိုက္ကူးရ ေသာ နည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွက္တတ္သည့္ သဘာ၀ အေျခခံ ရွိသူမ်ား ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ မွဳ မရွိသည့္ နည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 အထက္ပါပံု ကို တံခါး ေဘာင္ျဖင့္ ေဘာင္ ခတ္ (frame) ထားပါသည္။ ပံုတြင္ Subject ၏ ခံစားမွဳ အသြင္ အျပင္( Expression) ကို သူ၏ မ်က္နွာ တြင္ သိသာစြာ ျမင္နိုင္ပါသည္။
 
 
 
ရွက္တတ္ ေၾကာက္ တတ္ သူ တစ္ဦး အေနႏွင့္မူ အဆိုပါ လူမ်ား ႏွင့္ ေရာေနွာ ထိေတြ႕ ကာ ၄င္း တို႕၏ ရင္းႏွီးမွဳ ကို တခဏ အတြင္း ရယူ ၍ ရိုက္ ကူး ေရး အတြက္ ၄င္းတို႕  ကိုယ္ ႏွိဳက္ ကိုယ္ က တြန္႕ ဆုတ္ ေနတတ္ သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေရွး ရိုး ပံု စံ ျဖစ္သည့္ လူစည္ကား သည့္ ေစ်းကဲ့ သို႕ ေနရာ မ်ိဳး တြင္  Subject မသိ ေအာင္သူ တို႕ ၏ Tele-Zoom Lens ျဖင့္ ဆုိုင္အရိပ္ကို ခိုကာ Subject မသိေအာင္ ရိုက္သည့္ ( Sneaking ) နည္း ထဲ တြင္ပင္ တစ္၀ဲ လယ္လယ္ ျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္ အၾကံေပးလိုသည္ က အျပင္ထြက္ ပါ ၊ မိမိ ရိုက္ကူး လိုသူ ကို စကားစျမီ ေျပာပါ၊ မိတ္ဖဲြ႕ပါ၊ ဓါတ္ပံု ရိုက္နိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ ရသည့္အထိ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ အဆိုပါ အေျခ အေန က အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ Expression မ်ား ျဖင့္ ျပည့္ တင္းေနေသာ Portrait မ်ား ရနိုင္ ပါလိမ့္မည္။
 
အထက္ပါပံု ကို တံခါး ေဘာင္ျဖင့္ ေဘာင္ ခတ္ (frame) ထားပါသည္။ အဆိုပါ ပံုတြင္  လည္း အလားတူ ပင္ Subject ၏ ခံစားမွဳ အသြင္ အျပင္ ( Expression) ကို သူ၏ မ်က္နွာ တြင္ သိသာစြာ ျမင္နိုင္ပါသည္။
 
 
 
စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာေကာင္း သည့္ Portrait တစ္ခု ဖန္တည္း နိုင္ေရး အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီး သည့္ အခ်က္ ႏွစ္ရပ္ ရွိပါသည္။ ယင္း တို႕ မွာ-
 
        ၁-     Light ( အလင္း)၊ ႏွင့္
        ၂-     Expression (ခံစား မွဳ မ်က္ ႏွာ အသြင္အျပင္)  တို႕  ျဖစ္ၾကပါသည္။
 
Light
မိမိ၏ Subject ေပၚသုိ႕ က်ေရာက္ သည့္ Light သည္ ပံု အား မည္ကဲ့ သို႕ Effect ေပး နိုင္သည္ကို သိရွွိ မွဳ သည္ Portrait ရိုက္ ကူး ရာတြင္ ထူးျခားသည့္၊ တစ္နည္း အား ျဖင့္ ၾကည့္သူ၏ စိတ္ အတြင္း စမ့္ ၀င္သြား နိုင္ေစမည့္ ပံု မ်ိဳး ရနိုင္ ေစပါသည္။ မိမိ ပံု အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္ Lighting မ်ိုဳးကို ရွာရပါမည္၊ ေစာင့္ရ ပါမည္။ တတ္နိုင္လွ်င္ ဖန္တည္း ရပါမည္။
 

 
အထက္ပါ ပံု မွာ Portrait ရိုက္ရာတြင္ အမ်ားသံုး ၾကသည့္ Soft Light ပံု  ျဖစ္ပါသည္။
 
 
National Geographic  မဂၢဇင္း အတြက္ Portrait ရိုက္ကူးေပးေနသည့္ Steve McCurry က ၄င္း Portrait  ရိုက္နည္း၏ အဓိက အခ်က္ မွာ “ Controlling the Light  and the Subject’s Expression “ တို႕ သာ ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ့ အား တစ္ခ်ိန္ က ေျပာခဲ့ ဘူးပါသည္။
 
 
Subject ၏ လွဳပ္ ရွားမွဳ ႏွင့္ Expression ေပါင္း စပ္  ထားသည့္ ပံု။
 
 
Steve McCurry ၏ နည္း မွာ ပထမ ၄င္း ရုိက္ မည့္ Subject ကို ေရြး ခ်ယ္ လိုက္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ မိတ္ ဖဲြ႕ပါသည္။ ဆက္ဆံ ေရး ရရွိခ်ိန္တြင္ သူ႕ အား အလင္းေရာင္ ကြာဟ ခ်က္မ်ားသည့္ Harsh Light ေအာက္ မွ အနီးရွိ အမိုးအကာ တစ္ခုခု ေအာက္ သို႕မဟုတ္ အလင္းေရာင္ ေျပ သည္ လမ္း ေမွ်ာင္ ကဲ့ သို႕ ေနရာ မ်ိဳးသို႕   ေရႊ႕ ကာ ေနရာ ယူ ေစ လိုက္ပါသည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ Steve McCurry သည္ Light and Colour ကို သူ႕ လိုသည့္ ဘက္ သို႕ ဆဲြ ယူ လိုက္ပါသည္။ လမ္း ေမွ်ာင္ ကဲ့ သို႕ ေနရာရွိ ပကတိ အလင္းေရာင္ ( Ambient ) သည္ အလြန္ညက္ ကာ (Diffuse) ေပ်ာ့ ေျပာင္းသည့္ အတြက္ အလင္းေရာင္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ပံု ကို အားေလွ်ာ့ေစသည့္ အေနွာက္အယွက္ ( Light Distraction) မွ ကင္းေစပါ သည္။ ၄င္းအျပင္ ေနာက္ခံသည္ Subject ႏွင့္ ေ၀းသြားသည့္အတြက္ Background Distraction လည္း ေလွ်ာ့သြားျပီး Shallow Depth of Field လည္း ရေစနိူင္ ပါသည္။ ေနာက္ ပိုင္း တြင္မူ ပံု ကို ထံု ထိုင္း မွဳ မရွိေစဘဲ ၾကည့္သူ ၏ စိတ္ ကို ဆဲြ ေဆာင္ နိုင္ မည့္ အေရာင္ ( Colour) ကို ဖန္တည္းပါသည္ ဟု Steve McCurry   က ကၽြန္ေတာ့ အား ဟု ေျပာ ခဲ့ဘူးပါသည္။
 
ျပဴတင္းေပါက္မွ ၀င္လာသည့္ Diffused Light ႏွင့္ မိုးအံု႕ ေနသည့္ အခ်ိန္ ေကာင္းကင္ ယံ မွ က် လာသည့္ အလင္းေရာင္မ်ားသည္ Non Directional ဟု ေခၚသည့္ ေျပျပစ္ ညက္ေညာ ေသာ အလင္း မ်ားျဖစ္ၾက၍ လူ ပံု ရိုက္ကူးရာတြင္ သဘာ၀ Soft Light ကို ေပးေသာ Light Source မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္အတြက္ အလြန္ ေကာင္း မြန္သည့္ Portrait မ်ား ရနိုင္ပါသည္။
 
နံနက္ ၉ နာရီေနာက္ ပိုင္း ရွိ သဘာ၀ အလင္းေရာင္ သည္  Harsh Light ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Portrait ရိုက္ကူးရ ခက္ သည့္ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ ရာတြင္ အေပ်ာ္ သေဘာ Fun Photo အျဖစ္မ်ိဳး ေတာ့ ရိုက္ကူး နုိင္ပါသည္။ Golden Hour ဟုေခၚသည္ ညေန ေနက် ခ်ိန္သည္  ရွဳ ခင္း ရိုက္ျခင္း သာ မက Portrait ရိုက္ ၍လည္း ေကာင္း သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ Harsh Light သည္ Portrait ၏ Deep Shadow ႏွင့္  Special Highlight မ်ား လို သည့္ အခ်ိန္ တြင္သာ ေကာင္းပါ သည္။
 
သို႕ ရာတြင္ မြန္းလဲြ ေက်ာ္ ပိုင္း ႏွင့္ ညေနခင္း ပိုင္း ( Late Afternoon and Evening ) အခ်ိန္မ်ား ၏ Harsh Light မ်ား မွာ မူ အလြန္လွပသည့္ Side Lighting ႏွင့္ Depth  ကို ေပးပါသည္။ မ်က္ ႏွာေပၚ တြင္ အရိပ္ တစ္ေစာင္းက်ေနသည့္ အေန အထားမ်ိဳး တြင္ Subject  face အား  သြယ္ လွ်ေသာ အေနအထားမ်ိဳး ကို ရေစပါသည္။ Side Lighting သည္ Studio မ်ားတြင္ လည္း သံုးေလ့ သံုးထ ရွိေသာ အလင္းေရာင္ မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
 
မိမိ ၏ Subject ၏ပံုသည္ ေနာက္ခံ ( Background) မွ  ၾကြ လာေစ မည့္ နည္း မွာ မူ Back Lighting ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ Back Lighting ရိုက္ ရာ တြင္ ဓါတ္ပံု ၏ ဥပေဒ သ တစ္ခုျဖစ္ ေသာ အလင္းကို ရိုက္သူ၏ ေၾကာဘက္မွာ ရွိပါေစ ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို ေျပာင္း ျပန္ လွန္ကာ အလင္း ကို Subject ၏ ေနာက္ တြင္ ထားကာ ရိုက္ ရပါမည္။ Subject ကို ေနေရာင္ ေၾကာ ေပး ကာ Subject ေပၚသို႕ ေရာင္ျပန္ျပား (Reflector) ျဖင့္ လည္းေကာင္း Flash ျဖင့္ လိုအပ္ အေလာက္ အလင္းျဖည့္ (Fill ) ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ပံု ကို ေနာက္ခံ မွ ၾကြ တက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ ျဖင့္ Subject သည္ Harsh အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ စူးစူးရဲရဲ ပံု ျဖစ္ျခင္း မွ ကာကြယ္ နိုင္သည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။
 
 
 
Expression
Portrait ရုိက္ သည့္ ေနရာ တြင္ Golden Rule တစ္ခု မွာ “ Subject ကို စကားေျပာပါ “ ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ Subject ၏ Expression တစ္ခု ကို ရ ေအာင္ ယူ ပါ ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Expression သည္ ယင္း ဓါတ္ပံု ၏ “ Make or Break “ ပင္ ျဖစ္ေပ လိမ့္ မည္။
 
ဤ ေနရာ တြင္ Subject  ကို နားလည္ ေလးစားမွဳ ရွိရန္ လိုပါသည္။ Subject သည္ မိမိ လို သည္ အေျခ အေနအတိုင္း အတတ္နိုင္ဆံုး လုိက္ေလွ်ာ ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္ ကို မိမိ က သိရန္ လိုသည္။ Subject တိုင္း သည္ ကင္မရာ ယဥ္ပါး သူမ်ားမဟုတ္။ မိမိ လိုသည့္ အတိုင္း ကြက္ တိ္ ရ ျခင္မွ ရေပ လိမ့္ မည္။ ဤ သည္ကို သေဘာ ေပါက္ နားလည္ ထားရန္ လိုပါသည္။
 
ဤ ေနရာ တြင္ သတ္ထားရန္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ  Subject ကို အားေပး စကား သာ ေျပာပါ။  မည္သည့္ အ ခ်ိန္ တြင္မွ -
“ ေနာက္ တစ္ ခါ ေလာက္ ျပန္ လုပ္ ေပးပါဦး “ ဆိုသည့္ စကား မေျပာ မိရန္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ သို႕ေျပာ လိုက္ ျခင္း ျဖင့္ Subject သည္ သူ႕ ကိုယ္ သူ ယံုၾကည္ မွဳ မရွိေတာ့ ဘဲ ဘာ လုပ္ရ မွန္း မသိ ျဖစ္ကာ ခြင္ ပ်က္သြားတတ္ သည္။ ရုိက္ရာ တြင္ Angle အမ်ိဳး မ်ိဳး မွ ပံု မ်ားစြာ ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။
 
နုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ား ၌ Portrait ရိုက္ရာ တြင္ အခ်ိဳ႕ ေသာ ဓါတ္ပံု သမားမ်ား က အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္တတ္ျပီး အခ်ိဳ႕ မွာ မူ ၄င္း တို႕ ရိုက္သည္ကို Subject မသိေစလိုသည့္ အတြက္ Tele-Zoom Lens မ်ိဳး ျဖင့္ ကသုတ္ကရက္ ရိုက္ ကာ ေရွာင္ ထြက္ သြား တတ္ ၾကပါသည္။
 
Subject ၏ Expression ကို ထူးျခားစြာျပထား ေသာ ပံု။
 
 
လမ္းေပၚ တြင္ Portrait ရိုက္ရာ ၌ ခေလး ငယ္မ်ားကို ရိုက္ရ သည္မွာ အလြယ္ ဆံုးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ခေလးငယ္မ်ားကို ရိုက္ရာတြင္ ပံုေပါင္း မ်ားစြာ ရိုက္ေစ ကာမူ ပံု အမ်ားစု မွာ သဘာ၀ ျခင္း တူေနတတ္ သည္ ကို ေတြ႕ ရသည္။ ခေလး ငယ္ မ်ား ကို ရိုက္သကဲ့ သို႕  သက္ၾကီး ရြယ္ အိုမ်ား၏ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္ ကိုလည္း ရိုက္ နုိင္ပါသည္။ သို႕ ေသာ္ ယင္း တို႕ ကိုမူ မိတ္ဖဲြ႕ ျပီး စကား စျမီ ေျပာကာ  ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ေတာင္း ရန္ လိုပါသည္။
ဤ ကဲ့ သို႕ မိတ္ဆက္ရာတြင္-
၁။     ပထမ မိမိ မည္သူ မည္ ၀ါ ျဖစ္သည္ ကို ေျပာျပ မိတ္ဆက္ပါ၊
၂။    ယင္းေနာက္ အနီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို အေၾကာင္း ျပဳကာ ရိုးမယ္ ဖဲြ႕  ၍ စကား စပါ၊
၃။     Subject က ကိုယ့္ စကား လမ္း ၾကာင္း ထဲ လိုက္လာပါက သူ႕ စကားေနာက္ သို႕ လိုက္ေျပာပါ။ သူေျပာ သည္ကို နားေထာင္ပါ။ မိမိ အေျပာ ကို ေလွ်ာ့ပါ။
၄။     ယင္းေနာက္ ကင္မရာ ယဥ္ပါး ေစရန္ အတြက္ အေလး အနက္ မဟုတ္သည့္ ပံု တစ္ပံုစ ႏွစ္ပံု စ ရိုက္ပါ၊
၅။     ဤကဲ့ သို႕ ေလးစားသမွဳ ျဖင့္ Street Photography ရိုက္ကာ ၊ ဓါတ္ပံု ဆက္ ရိုက္ေရး အတြက္ Subject  ကို အားေပး စကားေျပာပါ၊
၆။     Subject ထံ မွ လိုလား လက္ခံ မွဳ ျပလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ Portrait ကို ရိုက္ပါ။
 


       
        အထက္ပံု မွာ လည္း Subject ၏ expression ကို မ်က္လံုး ႏွင့္ အမူ အယာ တို႕ တြင္ျမင္နုိင္ပါသည္။
 
 
 
အခ်ိန္ မည္မွ် ၾကာေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ ရမည္ ဆိုသည္မွာ မူ အေျခအေန ၊နွင့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျခင္း ေပၚ တည္ပါသည္။ သူ မ်ားမ်ား ေျပာပါေစ။ သူေျပာ သည္ကို စိတ္ ၀င္စား စြာ နားေထာင္ပါ။ အဓိက လုပ္ ေဆာင္ရမည္မွာ Subject  က္ို အားေပး ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္  ဓါတ္ပံုရိုက္လွ်င္ မည္မွ် လွပသည့္ပံု ထြက္ နိုင္္ေၾကာင္း ၊ မည့္မွ်   Expression ေကာင္း ေၾကာင္း စသည္ တို႕ ျဖစ္ပါသည္။
 
ရိုက္ျပီး သည့္ ပံု မ်ားကို Subject အား ျပန္၍ ျပသ ျခင္းသည္ မူ တစ္ခု ျဖစ္ေစကာမူ ၄င္း တို႕စကား စမည္ ေျပာ၍ ျပီးေအာင္ ေစာင့္ျပီး မွသာ ပံု ကို LCD တြင္ျပပါ။ မေကာင္း သည့္ ပံု မ်ား မျပ လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ ပံု မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ Subject ေျပာ သည့္ အၾကံ ဥာဏ္ ကိုလက္ခံျခင္း ျဖင့္ ၄င္းတို႕ အား ေလးစားမွဳ ကိုျပပါ။ ဤ သို႕ ျဖင့္ Subject ကလည္း မိမိ ကို ဓါတ္ပံု ဆရာ အျဖစ္ အျပန္ အလွန္ ေလး စားလာပါ လိမ့္ မည္။
 
Professional Photographer မ်ား၏ portrait နမူနာ ပံုမ်ား။
 
 

 
အထက္ပါ ပံု အား ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ Alec က Subject ျဖစ္သူ Diana ကို စင္ကာပူ Fullerton Hotel, Sanobar တြင္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Exposure Speed 1/125, f-1.4, ISO-100 ,  Light Box ကို Model ၏ ညာ ဘက္တြင္ ထားကာ Silver Reflector ကို Subject ၏ ေပါင္ ေပၚ တြင္ တင္ကာ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Diana အား ေဖါက္ျမင္နုိင္သည့္ ပန္းေရာင္ ဇာပု၀ါ ကို ကိုင္ခိုင္း ထားသည္။ Diana၏ မ်က္လံုး အစံုသည္ အျပစ္ကင္းမဲ့ ရိုးသားစြာ ေသာ အၾကည့္ ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူ၏ မ်က္ လံုးကို Focusing ကို ဖမ္း ကာရိုက္္ထားသည္။
 
 
အထက္ပါ ပံု အား ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ Alec ကပင္ Shriro House Studio တြင္ ရိုက္ ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ Hasselblad H2D , 39 Megapixel ျဖင့္ Exposure Speed 1/500, f-11, ISO-50 ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Profoto Soft Box ႏွစ္ခု အား တစ္ခု ကို Center/Left တြင္ လည္းးေကာင္း က်န္တစ္ခု ကို Model ၏ ဘယ္ ဘက္ အေနာက္ တြင္ Lighting Ratio 1 to 3  ျဖင့္  လည္းေကာင္း ထားကာ ရိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
 
အထက္ပါ ပံု ကို ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ Lawrence က ဖိလစ္ပိုင္ Model Kharu အား အိမ္ အို တစ္ခု အတြင္း ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အျမင္ တမူ ထူးျခားေစရန္အတြက္ Model အား ျမင္ရိုး ျမင္ စဥ္ မဟုတ္သည့္ ပံု စံ မ်ိဳး Pose လုပ္ေစသည္။ Model သည္ ျပဴ တင္း ေပါက္ ေဘာင္ေပၚ တြင္ လွဲ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပဴ တင္းေပါက္ မွ ၀င္လာသည့္ အလင္းေရာင္ သည္ မွ်တ လွပ သည့္ အလင္း ကိုေပးသည္။ ကနဦး ရိုက္ခ်က္မ်ားသည္ သမားရိုးက် ေဘးတိုက္ Side View မ်ားသာ ျဖစ္သည္။  ေနာက္ ပိုင္း တြင္ Model ၏ မ်က္ႏွာကို ျပဴ တင္းေပါက္ ေဘာင္ႏွင့္ မထင္မရွား ကြယ္ေနသည့္ ဘက္သို႕ ေရြ႕ ကာ ျပဴတင္း ေဘာင္ ကို Frame အျဖစ္ ထား လိုက္သည္။  Model က ဓါတ္ပံု ရိုက္ သူကို ၾကည့္ လိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အၾကည့္ မ်က္လံုး ကို အမိ ဖမ္း ကာ ရိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံု မွန္ အေနအထား ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာ ျခားသည့္ Portrait ပံုစံ  ျဖစ္သည္။
 
 
 
 
အထက္ပါ ပံု အား ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ Lawrence ကပင္ ရိုက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ရိုက္စဥ္က Colour ႏွင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း Post Production လုပ္ရာတြင္ Balck and White ႏွင့္ ပို၍ လိုက္ဘက္သည့္ အတြက္ Balck and White သို႕ေျပာင္း လိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ Model ကို သဘာ၀ အလင္းေရာင္ ေအာက္တြင္ ပင္ လွဲေနေစကာ ကင္မရာ၏ ေနာက္္သို႕ ၾကည့္ေနေစသည္။ အလင္းေရာင္ သည္ Model ၏ ညာ- အထက္ပိုင္း မွ ၀င္ လာသည္။ Model ၏ ပါးစပ္ အား လက္ျဖင့္ ကြယ္ေနေစျခင္း မွာ Emotion ကို ပို၍ အသက္၀င္လာမွဳ ( Accentuate ) ျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ Medel ၏ Expression  စိတ္အားငယ္ေနသည့္ အေနအထားတြင္ ၄င္း၏ မ်က္လံုး ကို အရ ဖမ္းကာ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
 
-----------------------------------------------------
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

No comments:

Post a Comment