Nuffnang Ads

Friday, 29 September 2017
97 –  Art of Composition in Photography                          ဓါတ္ပံု ပညာ ရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု ( ၉၇)“ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ဖဲြ႕စည္း ျခင္း ဆိုင္ရာ အနုပညာ “
(Art of Composition in Photography)စကားဦး

Composition ႏွင့္ပတ္သက္ လို႕ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ အသင့္ ေရးခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ Composition အေၾကာင္း ေရး ထပ္ ေရး ဘို႕ ရန္ စိတ္ကူး မရွိပါ။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ကို သိလို၍ ရွာ ေဖြ ရင္း Siddharthan Raman ရဲ႕ Art of the Composition in Photography ေဆာင္းပါး ကို အမွတ္မထင္ ေတြ႕ လိုက္ မိ လို႕ ေရးဘို႕ စိတ္ကူး ရလာတာပါ။


Siddharthan Raman က ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ဖဲြ႕ စည္း ျခင္း ျဖစ္တဲ့ Composition ဆိုင္ရာ အနု ပညာ ကို စာ နဲ႕ ေရွေရွ ေ၀းေ၀း ဖဲြ႕ႏဲြ႕ ကာ ေရးထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လိုရင္းကိုသာ ေရး ကာ -
“ ကဲ…ဆိုလိုတာ ကို ဒီ ပံု ေတြမွာၾကည့္ “ လို႕ ဆိုတဲ့ သေဘာ အတိုင္း ပံု ေတြနဲ႕ လက္ေတြ႕ ျပ ကာ ရွင္းလင္း တဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

ပံုတစ္ပံု နဲ႕ နမူ နာျပ ျခင္း  ဟာ စာအလံုးေပါင္ း  ေထာင္ခ်ီ ေရးျပတာထက္ ပို ၍  ထိေရာက္ ပါတယ္။ ဒီ မွတ္စုမွာ ျပထားတဲ့ နမူနာ ပံုေတြ အား လံုးအနက္ Negative/Positive Space ကိုရွင္းျပ တဲ့ ပံု မွ အပ အားလံုးေသာ ပံုေတြ ဟာ Siddharthan Raman ရဲ႕ Art of the Composition in Photography ေဆာင္းပါး  ထဲ က ပံုေတြပါ။ 

ထို႕ ေၾကာင့္ Siddharthan Raman ရဲ႕ Art of the Composition in Photography ေဆာင္းပါး ကို  ကိုယ္လည္း ေလ့ လာရင္း ကေန ကိုယ္ တိုင္ နားလည္ ေအာင္ လုပ္ျပီး ထိုကဲ့ သို႕ နားလည္ တာ ကို ခ်ေရး တာပါ။ ဘာသာျပန္ ျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ လို႕ ဆိုရပါမယ္။


Art of Composition.


11-  Point of View

ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ကို မရိုက္ခင္ ရိုက္ကြင္းရိုက္ ကြက္ ကို ဓါတ္ပံု လို သေဘာထား ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို ၾကည့္ ျခင္း ျဖင့္ ဘာ ကို Frame ထဲ ထည့္ ရမယ္၊ ဘာကို  ခ်န္ရမယ္ ဆိုတာ ျမင္လာပါမယ္။

Subject တစ္ခု ကိုရိုက္ရာ မွာ Angle တစ္ခု ကေန ေဘး ဘယ္-ညာ နည္းနည္းစီေလာ က္ ဘဲ ေနရာ ေျပာင္း ရိုက္ေနတာထက္ Subject ရဲ႕ အေန အထား အလိုက္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး Angle ကို ေျပာင္း ရိုက္ျခင္း က ပို ထိေရာက္ တဲ့ အာရံု စူး စိုက္ မွဳ ရေစပါတယ္။
ဆိုလို တာက သမားရိုးက် Eyes-level အေနအထားမ်ိဳး ကေန အျမင္ ပို ဆန္း ေစ မဲ့  အျမင့္ ပိုင္း ( Altitude) သို႕ မဟုတ္ ေအာက္ပိုင္း ( Deep below ) လို Angle မ်ိဳး မ်ားကေန ရိုက္ၾကည့္ သင့္ပါတယ္။

ေအာက္ပါ နမူ နာ ပံု မ်ားကို ၾကည့္ပါ ရန္-
2 – Simplicity

Frame တစ္ခုအတြင္း မွာ ရွိတဲ့ပံုကို  ဖဲြ႕ စည္းရာ မွာ ရိုးရိုး ေလးဖဲြ႕ စည္း ပါ။ Simple is Beaut လို႕ အဆိုရွိပါတယ္ ။ ဒီလို ရိုးရိုးေလး ဖဲြ႕ စည္း ျခင္းက ၾကည့္ သူအာရံု ေထြျပား မွဳ မျဖစ္ေစဘဲ လိုရာ ကို တန္း ေရာက္ နိုင္ေစပါတယ္။ ရိုး နိုင္သမွ် ရိုးရိုး ဖဲြ႕ စည္း ျခင္း ကို Minimalist approach လို႕ ဆိုရပါမယ္။


ဒါ မ်ိဳး အတြက္ Subject ကို နွိဳင္းႏွိူင္ ခ်ိန္ ခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္ ျပီး  Simple Background နဲ႕ Subject ၾကြ လာ ေအာင္ ဖဲြ႕စည္းကာ ၾကည့္သူရဲ႕ အာရံု ကို ဆဲြ ယူ တဲ့ နည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ 


3      3 - Geometrical Shapes

ၾကည့္သူ ရဲ႕ မ်က္လံုး ကို ဖမ္း စား နိုင္တဲ့ Patterns, Symmetries, Geometries, Lines & Curves စသည္ မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ အဆိုပါ အရာ မ်ား ရဲ႕ အေန အထား အလိုက္ ပံု ကို ဖဲြ႕ စည္းပါ။

အဆိုပါ ထူးျခားတဲ့အရာ မ်ားကၾကည့္သူ ကို လြယ္ ကူ စြာ အာရံု စိုက္လာေစနိုင္ကာ  နား လည္ခံစား  ေစပါ လိမ္ ့ မယ္။4-  Balancing the Picture


Frame အတြင္း ရွိေသာ ပံု မ်ား ကို အေန အတား မွ်ေန ေအာင္ ခ်ိန္ ေပးရပါမယ္။ သို႕ မွသာ ဟာလာ ဟင္းလင္း ေနရာ နည္း ေနပါ လိမ့္မယ္။

Frame အတြင္း အေရး မၾကီးေသာ Less important Subject နဲ႕ Main subject တို႕ ရဲ႕ အေရးပါမွဳ ( Weight ) ကို ေသျခာစြာ ခ်ိန္ ညွိ ေပးရပါမယ္။ ဒီလို ခ်ိန္ ညွိရာ မွာ mixing lights, shadows, physical elements, characters, contrasting colors စသည္ တို႕ ဟာ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။  Frame အတြင္း အာရံု စူးစိုက္ေစမည့္ Focal Point ကို ေျပာင္း ေပး ျခင္း ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေသာ Balancing result ရလာေစနိုင္ ပါမယ္။

ေအာက္ပါ Balancing မ်ားကို ၾကည့္ ပါရန္ -

5-  Abstract Objects Inside

Monuments ကဲ့ သို႕ အေဆာက္ အဦ ၾကီးမ်ား ၊ သမိုင္း၀င္ ေနရာ မ်ား တြင္ ရိုက္  သည့္ အခါ Main Subject ကို ပံ့ပိုး ေပးမည့္ Natural object သို႕မဟုတ္ စိတ္ကူး ျဖင့္ ေတြးယူ ရမည့္ Abstract objects မ်ားကို ထည့္ ရိုက္ ျခင္း ျဖင့္ ပံု သည္ ပို ထင္ရွား  လာကာ ပံု ကို Drama effect ေပးလာ နိုင္ပါလိမ့္ မယ္။6-  Cropping

မရိုက္ ခင္က မည္ သို႕ ရိုက္မည္ ကို ျပင္ဆင္ကာ ရိုက္ ၊ ျပီးလွ်င္ပါ လာတဲ့ မလိုတာ ေတြ ကို ျဖတ္ေတာက္ ရပါမယ္။ မည္ သည့္ ပံု မွ် အားလံုး ျပည့္စံု စြာ ထြက္လာတယ္ မရွိလွပါ။ မလိုတာ ကို ျဖတ္ေတာက္ ကာ လိုတဲ့ အရာ ကို ပို ေပၚလြင္ လာေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖင့္ ပံု ပို အားေကာင္း လာေစပါတယ္ ။


7-  Depth

Foreground ကို Strong Subject မ်ား ျဖင့္ ျဖည့္  ကာ ၾကည့္သူ ၏ စိတ္ က ပံု ကို   အလႊာ လိုက္ ( Layer by layer ) ခဲြ ၾကည့္ ေစျခင္း ျဖင့္  Background ဆီ သို႕ ေရာက္ေအာင္ ဆဲြ ေဆာ င္ သြားပါ။  Natural Light သည္ ဤ ကဲ့ သို႕ လုပ္ရာ တြင္ အေရး အပါ ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ 8 - Rules

ပံု ကို ဖဲြ႕စည့္ ရာ တြင္  Rule of thirds, Golden section, Golden triangles, Spiral, Golden mean စသည့္ ဥပေဒသ မ်ား အရ ေနရာ ခ်ျခင္းဟာ Center of Interest ရေစေရးအတြက္ အေတာ္ ထိေရာက္ တဲ့ နည္းပါ။ ရိုက္ေနစဥ္ သတိ မထားမိေ စကာ မူ ပံု ထြက္ လာတဲ့အခါ Cropping ျဖင့္ ေနျပန္ရာ ခ် နိုင္ပါတယ္။ အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ားလာရင္ ရိုက္ရာ တြင္ အလိုလို ပံု ၀င္ လာပါ လိမ့္ မယ္။9 - Negative Space

ဤ ေနရာ တြင္ Negative Spae နဲ႕ Positive Space ကို အနည္းငယ္  ရွင္းလိုပါတယ္။ ေယဘူယ် အားျဖင့္ အဓိက Main Subject ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ အား ရံ ထားတဲ့ ဧရိယာ ကို Negative Space လို႕ ေခၚ ၾကပါတယ္။

ဥပမာ အား ျဖင့္ ေအာက္ပါပံု ကိုၾကည့္ ပါ -

အထက္ပါ ပံု ကို ပန္းအိုး ( Vase ) လို႕ ၾကည့္ ရင္ အျဖဴ ေရာင္ ဧရိယာ ဟာ Positive Space ျဖစ္ျပီး အနက္ေရာင္က Negative Space ျဖစ္ပါမယ္ ။ 

အကယ္ လို႕ လူမ်က္ ႏွာ လို႕ ၾကည့္ရင္ ေတာ့ အနက္ေရာင္ ဟာ Positive Space ျဖစ္ျပီး အျဖဴေရာင္ ဟာ Negative Space ျဖစ္သြားပါမယ္။  

အဓိက Main Subject ကို ရံ ထားတဲ့ ေနရာ လြတ္ Negative Space ကို ထိေရာက္စြာ အသံုး ခ်ရပါမယ္။ ဒီနည္းဟာ Art Photography မွာ က်ယ္ျပန္႕ စြာ သံုးတဲ့ နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ သူရဲ႕  အာရံု ကို ရံ ထားတဲ့ အျပင္ဧရိယာ ကေန Main Subject ဆီ သို႕ ဆဲြ ေခၚ  သြားေစတဲ့ နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ ပါပံု မ်ား ရဲ႕ Negative Space ေတြ ရဲ႕ အားျပဳ မွဳ ကို ၾကည့္ပါ ရန္ -10- Breaking the rules

ပထမ Composition Rules ( ဥပေဒသ) မ်ားကို ေလ့ လာပါ၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဒီ ဥပေဒသေတြ ကို ဘယ္လို  ခ်ိဳးေဖါက္ ရမယ္ ဆိုတာ ကို  ေလ့လာပါ။ လို အပ္ ရင္ လိုအပ္ သလို ဒီ ဥပေဒသ ေတြ ကို ခ်ိဳးေဖါက္ ျခင္း ေအာက္တြင္ျပ ထားသကဲ့ သို႕   ျဖင့္ ထူးျခား တဲ့  ပံုေတြ ျဖစ္ေပၚ လာပါလိမ့္မယ္။


ကဲ မိဆ္ေဆြ တို႕...  ၾကိဳးစား ၾကည့္ ၾကပါ။


----------------------------------

Tuesday, 26 September 2017
Content of Country Road’s Photo-Notes

( ဓါတ္ ပံု ဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ား အညႊန္း )

( မာတိကာ )


 From -  October 2012

 to      - September 2017( မာတိကာ )

 From -  October 2012

 to      - September 2017
Year


Month

Note No.
Name of the Note

Others
2012
October
1
Portrait Part (1)
* My Photo *Poem,
*အိမ္ အျပန္ လမ္း
*ဘ၀ ထဲ က ကဗ်ာ၊
*ေလေျပ ေလး။
*My Photo Gallary (1)
*My Photo Gallary (2)
*Down the Memory Lane ( South Africa ( Part-4 )

2
Portrait Part (2)
3
Portrait Part (3)
4
Portrait Part (4)
5
Composition Part (1)
6
Composition Part (2)
7
Breaking the Rule of Thirds
8
Composition Part (3)
9
Focusing Part (1)
10
Composition Part (4)
11
Focusing Part (2)
12
Center of Interest (COI)
November
13
Low Light Photography Part (1)
*ခ်စ္ေသာ ယမံုနာ
*Photo gallery (3)
*Down the Memory Lane ( South Africa ( Part-1 )
*Photo Gallery (4)
*Down the Memory Lane ( South Africa ( Part-2 )
*Down the Memory Lane ( South Africa ( Part-4 )

14
Low Light Photography Part (2)
15
DSLR Metering
16
Camera Sensor
17
Panning
18
Photo Clinic (1)
19
Photo Clinic (2)
20
Photo Clinic (3)
21
Photo Clinic (4)
22
Photo Clinic (5)
23
Depth of Field
24
Street Photography
25
Camera Filters
December
26
ISO, Noise and Sensor
27
Sunny 16 Rule
28
Composition Part (5)
29
Bird Photography
30
Noise
2013
January
31
Focusing Part (3)


32
Camera Angle


33
Camera Lens


34
Macro Photography


February
35
White Balance


36
Light Painting Photography


37
Steel Wool Photography


March
38
Single Point Focusing


May
39
Factors to consider on DSLR


40
Making a Star Filter


41
Portrait of People


June
42
HDR Part (1)


43
HDR Part (2)


July
44
Documentary Photography


45
Bird in Flight


August
46
Still Life Photography


47
Camera Setting Part (1)


48
Camera Setting Part (2)


49
Camera Setting Part (3)


50
Full Frame and APS-C


September
51
Flower Photography


52
Silhouette


53
Optical Low Pass Filter


54
Portrait Photography


October
55
Photo Clinic (6)


56
Photo Clinic (7)


57
Photo Clinic (8)


58
Photo Clinic (9)


November
59
Flash Photography


December
60
Landscape Photography

2014
January
61
Sigma, 18-35mm, f-1.8

62
Bird Hunter

February
63
Breaking the Rule (1)

64
Breaking the Rule (2)

March
65
Camera Sensor and Pixels
*Collection of Nature Photos
*Bird in Flight Photos
*Golden Scenery
*“  ကမၻာ့ ေတာင္ဘက္ အရပ္မွ ၾသစေၾတလွ်
66
Aperture, F- Stop Test
67
What is aGood Photograph?
April
68
Useful HDR

May
69
Bird in Flight

July
70
Some Nikon Camera Test


71
Tracking- Bird in Flight


72
Tamron 150-600mm
Contents of the Country Road


August
73
Tamron 150-600mm Review74

75
Tamron 150-600 Review (2)
Zoom vs Crop

September
76
Megapixel Myth77
Abstract Photography


October
78
Shooting the Kingfishers79
Canon 7D MK II


November
80
Exposure Compensation81
Portrait Photography Part (5)

 2015
 January
 82
 How many Megapixels do you really need?


July
83
Review on CompositionAugust
84

85
Hyperfocal Distance Focusing
Landscape PhotographyNovember
86
Bring more Pixels
Pixels မ်ား ျခင္း နည္းျခင္း တို႕ ရဲ႕ အဆိုး အေကာင္း   အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္စဥ္ မျမင္ရဘဲ Sign ေတြသာ ျမင္ရေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

2016
March
87
Nikon D 500
Nikon D 500 ကို Canon 7D MK II ႏွင့္ ႏွိ ဳင္ း ယွဥ္ေ ရးသား ထား  ေသာ  မွတ္စု ျဖစ္ပါသည္။


April
88
Exposure Compensation
November
89
Shooting the MoonDecember
90
90Tracking the Flying Birds


2017

February

-       My School of Bird Photography

-       Content of Country Road


-       Home WorkMarch


91

92
-       Leaving the Nest
Common mistake in Metering

Theory of ColourMay
93
Analysis of Mountain PhotographyJune
94
Gplden Ratio vs Rule of ThirdsSeptember
95


96
Portrait Cropping


Breaking the Rules


“  Country Road ၏ ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ဆိုင္ရာ မာတိကာ  ”
တြင္ မိမိ ေလ့ လာလိုသည့္ မွတ္စု ကို ရွာေဖြ နည္းfrom - October 2012 

to -  February 2017


Country Road Blog တြင္ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ မွတ္စု မ်ားကို ေလ့ လာ လိုသူမ်ား  အေနႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ ၊ လ အလိုက္ အမွတ္စဥ္ အလိုက္ အလြယ္ တကူ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ နိုင္ေစရန္ အတြက္ ( from - October 2012  -  to -  February 2017 ) အထိ မာတိကာကို ျပန္လည္ ျဖည့္ စြက္ ကာ ယေန႕ တင္ လိုက္ပါသည္။


မိမိ ေလ့လာလိုသည့္ မွတ္စု ကို ေအာက္ တြင္ ျပထားသည့္ ပံု မ်ားအတိုင္း တစ္ဆင့္ ျခင္း ဖြင့္ ကာ ရွာ နိုင္ပါသည္။ပထမ အဆင့္ - 

မာတိကာ ရွိ မိမိဖတ္ရွဳလိုသည့္ မွတ္ပါ၀င္ေသာ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ( Year ) ကို ေအာက္ တြင္ နမူနာ ျပ ထား သည့္ အတိုင္း Click လုပ္ပါရန္။ ယင္း ကဲ့သို႕  ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ( Year )   ေရွ႕ ရွိ မွ်ားေခါင္း ကေလးကို Click လုပ္ လိုက္ပါက  ေအာက္ပါ ပံု ကဲ့ သို႕  မွတ္စု ေရးထားသည္လ မ်ား ေပၚလာပါလိမ့္ မည္။ ဒုတိယ အဆင့္ - 

ေအာက္ ပါ ပံု တြင္ ျပ ထားသကဲ့ သို႕ မိမိဖတ္ရွဳလိုသည့္ မွတ္ပါ၀င္ေသာ လ ကို Click လုပ္ပါ။

ဤ ကဲ့သို႕ လုပ္ လိုက္ျခင္း ျဖင့္ အဆိုပါ လ အတြင္း ေရး ထားသည့္ မွတ္စုမ်ား ေပ ၚလာပါလိမ့္ မည္။

တတိယ အဆင့္ -  

မိမိ ဖတ္ရွဳ လိုသည့္ မွတ္စု နံပါတ္ ကို  ေအာက္ တြင္ နမုနာ ျပ ထားသကဲ့ သို႕Click လုပ္ပါ။

 ထိုအခါ မိမိ ဖတ္လိုသည့္ မွတ္စု ေပၚလာ ပါလိမ့္ မည္။


ဤ သို႕ ျဖင့္ မိမိ လို အပ္သည့္ မွတ္စု ကို ေရြး ကာ ဖတ္နိုင္ပါလိမ့္ မည္။

-----------------------------------