Nuffnang Ads

Saturday, 5 May 2018


99 – 19 Composition Tips                                             ဓါတ္ပံု ဆိုင္၇ာ မွတ္စု အမွတ္ (၉၉)

“ ဓါတ္ပံုု ေကာင္းတစ္ပံု ျဖစ္လာေစဘို႕  သိထားရန္ လိုသည့္ ဖဲြ႕ စည္းပံု ဆိုင္ရာ  အခ်က္ (၁၉) ခ်က္ “
( 19 photography composition tips you need to know to be awesome )

စကားဦး


ဤ မွတ္စုေရးျဖစ္ သြားရသည္ မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အား Pinterest က Gamil မွေန၍ Link ျဖင့္  ေဆာင္းပါး မ်ား ကို ေပးပို႕ တဲ့ အနက္ 19 photography composition tips you need to know to be awesome ေဆာင္းပါး ကို အေျခ ခံ ကာ ေရးသား ျဖစ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Pinterest ဟာ  Gamil ကေနျပီး အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္း မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ  ေခတ္မွီ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပံုမ်ား  ေပးပို႕ ေနရာ မွ  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ ရာ ပစၥည္းမ်ား Portrait မ်ား ေပးပို႕  လာပါ တယ္။

Digital ေခတ္ သည္ အေတာ္ ကို ဆန္း က်ယ္ လွပါတယ္။

Receiving Person ဟာ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ ရာ ကို ၀ါသနာ ပါသည္ ကို သိ သြားတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ယခင္ စမ္း ပို႕ေနသည္   မ်ား ကိုရပ္ကာ ဓါတ္ပံု အေျခ ခံ ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး မ်ား နဲ႕ Portrait ပံု မ်ားကို သာ ပို႕ ေပး ပို႕ ပါေတာ့ တယ္။

 Digital Intelligence လို႕ ဆိုရပါမယ္။

Pinterest က ေပးပို႕ တဲ့ ေဆာင္း ပါး မ်ားအနက္  ဤ The Lens Lounge Page မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ “19 photography composition tips you need to know to be awesome   ေဆာင္းပါး ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က Composition Rules (၁၉)  ကို အခ်ဳပ္ သေဘာ စုေပါင္းေရးထားသျဖင့္ Composition ဆိုင္ရာ ကို စုျပီး သား ေဆာင္းျပီးသား  ေလ့  လာနိုင္ တဲ့ ေဆာင္းပါး  ျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့ သို႕ ဘာသာ ျပန္ ကာ မွ် ေ၀လိုက္ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္း  ေဆာင္းပါး က Composition ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခု ျခင္း စီ ကို အတို ခ်ဳပ္ သာေရး ထားျပီး ၊ ဒီထက္ ပို ျပီး အက်ယ္ ကို သိလို လွ်င္ေတာ့ ေပးထားတဲ့  Link  ထဲ ၀င္ဖတ္ ေစတဲ့ နည္း နဲ႕   အခ်ဳပ္ ေရးထားတာပါ။

ထို႕ အတြက္ ေလ့ လာသူမ်ား  အေနနဲ႕ ေရးျပ ထားတာ ထက္ ပို ရွင္းလင္းေစလို၍ အက်ယ္ ကို ေလ့ လာ လိုပါလွ်င္  တိုက္ရိုက္ ေလ့ လာ နိုင္ ျခင္း မရွိသည့္ အခက္ အခဲ ရွိ ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေလ့ လာ ဖတ္ရွဳ သူေတြ သေဘာေပါက္ လြယ္ ေစရန္ အတြက္ လိုအပ္ တဲ့ ရွင္းလင္း ခ်က္ မ်ား နဲ႕ အေထာက္ အကူုျပဳ ပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္  ထပ္မံ ျဖည့္ စြက္ ရွင္းလင္း ထား ေၾကာင္း ေဖၚ ျပ အပ္ပါတယ္။


အေထာက္ အကူုျပဳ နမူနာ ပံုမ်ား အားလံုး မွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္း ပါး မ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ အလိုက္ နမူ နာျပ ထား  တဲ့ ပံု မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။


19 Composition Tips


Photography Composition Tips ကို (၁၉) ခု ေျပာ မယ္ လို႕ ေရးထားေတာ့  ဘာေၾကာင့္ (၂၀ ) မဟုတ္ရတာလဲ လို႕ ေမး ၾက ပါလိမ့္မယ္။

မွန္ပါတယ္ Rule ေတြ က (၁၉) ခု မက မ်ားစြာ  ရွိမွာပါ။

Photography Composition Tips ကို (၁၉) ခု ဘဲ ေရး ရတဲ႕ အေၾကာင္း ကေတာ့ Rule of Odd ဆိုတဲ့  ( မ - ဂဏန္းဥပေဒသ )  ကိုသေဘာ က် လို႕ ပါဘဲ။
Rule of Odd ကို အမွတ္စဥ္ ( ၁၉ ) မွာ  ေဖၚျပ ပါမယ္။Rule of Odd ပန္း(၅) ပြင့္။Rule of Odd ေျမေခြး (၃) ေကာင္ ပံု။


အခု ေဖၚျပ မဲ့ ဓါတ္ပံု ေကာင္း တစ္ပံု ျဖစ္လာေစဘို႕ အတြက္ အၾကံျပဳ ခ်က္ (၁၉ ) ခ်က္ ကို လုိက္ နာေဆာင္ ရြက္ၾကည့္ပါက သင္ ရဲ႕  ဓါတ္ပံုေတြ အျမန္ ဆံုး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာတ႕ ေတြ ရ ပါလိမ့္ မယ္။


ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ရိုက္ ရာ မွာ -

-      --Focus ျပတ္ သားေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ၊

-      -  အလင္း အေမွာင္ Exposure မွန္္ကန္ ေကာင္းမြန္ေအ ာင္ ဘယ္လို   ေဆာင္ရြက္ မလဲ၊
-       ပံုကို ပံံ႕ ပိုးမဲ့အလင္း ေရာင္ကိုျမင္တတ္ ရမယ္၊  ဘယ္ လို အသံုးခ် မလဲ သိ ဘို႕ လိုပါတယ္၊

ဒါေတြ အျပင္ေနာက္ လိုေသးတဲ့ အခ်က္ က အားေကာင္းတဲ့ ဖဲြ႕ စည္းမွဳ ( Strong Composition )  ရွိရန္  လည္း လိုပါတယ္။

အထက္ က အခ်က္ (၃) ခ်က္ ျဖစ္တဲ့-

-       Focus ျပတ္ သား မွဳ ရွိ ျခင္း၊

-       အလင္း အေမွာင္ Exposure မွန္္ကန္ ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊

-        အလင္း ေရာင္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ် ျခင္း

တို႕ ရွိေစကာမူ ဖဲြ႕စည္းပံု က ( Poor Compostion ) ျဖစ္ေနပါက ပံုသည္ ပံုေကာင္း တစ္ပံု ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ဖဲြ႕စည္း တာ နဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ ဥပေဒသ ေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ 

ဒီ ဥပေဒ သ ေတြ ကို ခ်ိဳး ေဖါက္ ရတာေတြ လည္း ရွိ တာ ကို ၾကားဘူးၾကမွာပါ။

ဒီလို ခ်ိဳးေဖါက္ ျခင္း ျဖင့္ ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ Story ကို ပိုမို ပံ့ ပိုး ေပးနုိင္ တာမ်ိဳး လည္း ရွိပါတယ္။

တစ္ခု ေတာ့ ရွိပါတယ္ ၊ Rule of Composition ကို ေကာင္းစြာ မသိ ဘဲ နဲ႕ ေတာ့ ဒီ ဥေပေဒ သေဒသ ေတြကို ဘယ္လို ခ်ိဳးေဖါက္ ရမယ္ ဆုိုတာ ကို သိမွာ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာစကား ရွိ ပါတယ္ “ ၀ိနည္း တတ္ ရင္ ၾကက္ သတ္လို႕ ရတယ္ “ ဆိုတဲ့ စကား ပါ။ 

၀ိနည္းမ တတ္ ဘဲ ၾကက္သတ္ ရင္ေတာ့ ငရဲၾကီး ရံု ဘဲ ရွိမွာပါ။ဒီ ဥပေဒသ ေတြ ေပၚလာ ရတာကလည္း -

လူေတြ ရဲ႕ မ်က္ လံုး ေ တြ က ပံု တစ္ပံု ၾကည့္ ရာမွာ  မည္ သို႕မည္ပံု ၾကည့္  ေလ့ၾကည့္ ထ ရွိတယ္ ၊ လူေတြ ရဲ႕ ဥေႏွာက္ က လည္း ပံု တစ္ပံု ကို ၾကည့္ ရာ မွာ မည္သို႕ မည္ပံု တုန္႕ျပန္ မွဳ ရွိ တယ္ ဆိုတာ ေတြ ကို ကာလ ၾကာ ျမင့္ စြာ ေလ့ လာ ရာ မွ ေပၚ ေပါက္ လာတာေတြပါ။

ဒီဥပေဒသ ေတြဟာ  ဓါတ္ပံု တင္ မက ပန္းခ်ီ အပါအ၀င္ အျခားေသာ Drawing ေတြ နဲ႕ ပါ အက်ံဳး ၀င္ပါတယ္။

အခု သိသင့္ သိ ထိုက္ တဲ့ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံု ဆိုင္ရာ နည္း အၾကံျပဳခ်က္ (၁၉) ခု ကိုေပးပါမယ္။ အခု ဘဲ စ ျပီး ေဆာင္ရြက္ ၾကည့္ ပါ။ အက်ိဳး ရွိပါ လိမ့္မယ္။

Many of rules of composition are used together in an image, combining to strengthen composition.

အခ်ိဳ႕ ပံုေတြ မွာ Composition Rule ေတြ တစ္ခု မက ပါ၀င္ ဖဲြ႕ စည္း တာ ေတြ႕ နိုင္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ ေသာ Composition Rule ေတြ ဟာ တစ္ခု နဲ႕ တစ္ခု သဟဇာတ မျဖစ္ပါဘူး၊ ဆန္႕ က်င္ ဘက္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။

တကယ္ လို႕ ပံု တစ္ပံု မွာ Composition Rule မ်ား ေပါင္း ျပီးသံုး မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လို Composition Rule ေတြ ကို ေပါင္း စည္း အသံုး ျပဳ မယ္ ဆိုရင္ သဟဇာတ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကို သိထားဘို႕ လိုပါမယ္။ Composition Rule (19) ခု ကို စပါေတာ့မယ္ -


1.  Rule of Thirds

မည္ ကဲ့ သို႕ Composition Rule ေတြ ဘဲ ေတြ ဘဲ ဆိုေစကာမူ ပထမ ဦးဆံုးေျပာ ရမည္ Composition Rule ကေတာ့ အားလံုး ၾကားဘူး ေနတဲ့ Rule of Thirds ပါဘဲ။

မ်ားစြာ အက်ယ္ ရွင္း ရန္ မလိုပါ။ေအာက္တြင္ နမူနာ ျပ ထား ကကဲ့ သို႕  ပံု တစ္ပံု ကို အထက္နဲ႕ ေအာက္ ေဘး ဘယ္-ညာ ကို မ်ဥ္း ႏွစ္ေၾကာင္း စီနဲ႕ အညီ အမွ်  ပိုင္း  ထားျပီး  ေပၚလာတဲ့ အကြက္ (၉) ကြက္ ရဲ႕ ဆံု ခ်က္ (၄) ေနရာ မွာ ကိုယ္ ျပ လို တဲ့ Subject ကို ေနရာ ခ် တဲ့ နည္း ပါ။

ေအာက္ မွာ ျပ ထားသကဲ့ သို႕ ပင္ ၊ လူ တစ္ေယာက္ ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ပါက သူ႕ ရဲ႕ မ်က္ လံုးကို ျဖတ္ မ်ဥ္း မ်ားဆုံ မွတ္ (၄) ခု အနက္ ဆံု မွတ္ တစ္ေန ရာ ရာ မွာ ေနရာ ခ် ထားေပး ဘို႕ပါဘဲ။

2.  Framingေဘာင္ခတ္ ျခင္း ဆိုတဲ့ Framing ကေတာ့ ၾကည့္သူရဲ႕ အာရံု ကို အျပင္ ကို ျပန္႕ မထြက္ သြားေစဘဲ လိုတဲ့ ေနရာ ကို ပို႕ ေပးတဲ့ နည္းပါ။

ဒီလို ေဘာင္ခတ္ ေပးတဲ့ နည္း ေပါင္း ေျမာက္ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

လူ ေတြ ဖန္တည္း ထားတဲ့  တံခါးေပါက္ ၊ မုဒ္ဦး ၊ တံတား စတဲ့ Frame မ်ား ၊ သဘာ၀ အတိုင္း ရွိေနတဲ့ သစ္ကိုင္း၊ ဂူ ၊ ေတာင္ စတဲ့ သဘာ၀ Frame မ်ား စသည္ ျဖင့္ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

တစ္ခါ တစ္ေလ ကမၻာေက်ာ္ ျဗိတိန္ အေျပးသ မား Mo Farrah and his “mobot” pose လို မ်ိဳး  လူ ရဲ႕ လက္ က ကိုယ့္ ပံု ကို ျပန္ ျပီး Farme လုပ္ တဲ့ Frame မ်ိဳး လည္း ရွိပါတယ္။Mo Farrah ဟာ ၂၀၁၂ အိုလန္ပစ္ မီတာ ၁၀၀၀၀ အေျပး ျပိဳင္ ပဲြ မွာ ပထမ ရစဥ္ က လက္ကို ေခါင္းေပၚတင္ျပီး M ပံု သ႑န္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပံု ပါ။

ဒီပံု ကမၻာေက်ာ္ သြားျပီး လူေတြ လုိက္လုပ္ရာက Mofara Mobot Dance ေပၚ လာတဲ့ အထိ ပါဘဲ ။


Mo Fara ဒီ လို လုပ္ လိုက္ ျခင္း ေၾကာင့္ ၾကည္ရဲ႕ မ်က္ လံုး ့ သူ ဟာ ျပံဳးေနတဲ့ သူ ရဲ႕ မ်က္ ႏွာကို တန္း ေရာက္ ထံ တန္းေရာက္သြားပါတယ္။ေအာက္မွာ Frame အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုနမူနာ ျပ ထားပါတယ္။

3.  Repetition


ၾကိမ္ဖန္ တလဲလဲ စီကာစဥ္ ကာ ပါ၀င္ ျဖည့္ဆည္း မွဳ မ်ားဟု ဆိုရ မည့္ ပံုစံ မ်ားကို  ထည့္ သြင္း ရိုက္ကူးျခင္း ဟု ဆိုရပါမယ္။

ဤသို႕ ၾကိမ္ဖန္ တလဲလဲ စီကာစဥ္ ကာ( Repetition ) ပါ၀င္ မွဳ မ်ားသည္ Pattern သေဘာ မ်ိဳး ျဖစ္လာကာ ပံု ကို ပိုစိတ္၀င္စား မွဳ ရွိလာေစပါတယ္။

ဤကဲ့ သို႕ Repetition မ်ားပါ၀င္သည့္ ပံုမ်ားသည္ Leading Line မ်ား ကဲ့ သို႕ ၾကည့္သူရဲ႕ အာရံု ကို Subject ထံ သို႕ ေခၚ ေဆာင္ သြားပါလိမ့္ မယ္။

ဒါဟာ အရင္ေျပာ  ခဲ့ တဲ့ တစ္ခု ထက္ပိုေသာ ဥပေဒ သေတြ ေပါင္းစပ္ ထားတဲ့   သေဘာ ျဖစ္တဲ့ Repetition ဟာ Leading Line ဥပေဒဒ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္  နဲ႕   ေပါင္းစပ္ သြား တဲ့  သေဘာ မ်ိဳး ျဖစ္ ပါတယ္။

Repetition ဟာ   အေရာင္ ၊ အရာ ၀ထၳုဳ တစ္ခု ရဲ႕ အစိတ္ အပိုင္း မ်ား ၊ အရာ  ၀ထၳုဳ တစ္ခု လံုး စသည္မ်ား ထပ္ကာ တလဲလဲ ပါ၀င္တဲ့ ပံု စံ မ်ိဳး မ်ား ရွိနုိဳင္ပါတယ္။


စာ နဲ႕ ေရးကာ ရွင္းေနသည္ထက္ ပံု မ်ား ကို ၾကည့္  ပါက ပို ျမင္သာ ပါမယ္။


4.  Leading Lines


Leading Lines မ်ားဟာ မိမိ ျပ လိုတဲ့ Subject ထံ ေခၚ သြားတဲ့ Composition မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပ ေလာက မွ မျမင္ ဘူး ဆိုတာ မရွိေလာက္တဲ့ အရာ မ်ားပါ။ ေျမ ပံု ေပၚ  မွာ “ You are here “ လို႕ မွ်ား နဲ႕ ေထာက္ ကာ ျပ လိုက္ တဲ့ သေဘာ မ်ိဳး ပါဘဲ။

Leading Lines မ်ားဟာ frame လိုပါဘဲ Cloud, River, Line of Trees စသည္ တို႕ဟာ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ မွာ ရွိေနတဲ့ Leading Lines မ်ားပါ။

ဒါ႕ အျပင္  လမ္း ၊ မီးရထား လမ္း၊ ဆက္စပ္ ေနတဲ့ အေဆာက္ အအံု စသည္ တို႕ ဟာ လည္း လူ လုပ္ ထားတဲ့ Leading Lines ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လူရဲ႕ ကိုယ္ ခႏၵာ အစိတ္ အပိုင္း မ်ား ျဖစ္တဲ့ လက္ ေျခ ေထာက္ စသည္ တို႕ ဟာ  လည္း  ဖန္တည္း ထားတဲ့ Leading Lines မ်ား အျဖစ္ သံုးနိုင္ပါတယ္။

Leading Line မ်ားဟာ အေျဖာင့္ ျဖစ္ေနစရာ မလုိပါ။ ေတာရြာ လမ္း ေကြးကေလး ၊ ေကြ႕ေကာက္ ကာ စီးေနတဲ့ ေခ်ာင္း ကေလး မ်ားဟာ လည္း Leading Lines မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေအာက္ပါ နမူ နာ ပံု မ်ားကို ၾကည့္ ပါက ပို ရွင္း ပါမယ္။

5.  Negative Space


ပံု အတြင္း ဗလာ က်င္းထားသည့္ ေနရာ မ်ား လို႕ ဆိုရပါမယ္။ မေတာ္ တဆ ျဖစ္ေန တဲ့ ေ နရာ  မ်ား မဟုတ္ဘဲ Subject ရဲ႕ Breathing Room  ရေစရန္ တမင္ ခ်န္ထား ေပး တဲ့ ေနရာ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

Frame ထဲ မွာ အရာ၀ထၳဳ နည္းနည္း သာ ထည့္ သြင္းေဖၚ ျပတဲ့ ဒီ နည္း ဟာ Subject ထံ အာရံု စု ျပံဳ က်ေရာက္ေစတဲ့ နည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္မွာ ျပ ထားတဲ့ နမူနာ ပံုေတြ ကို ခံစား ၾကည့္ပါရန္။

6.  Color


အေရာင္ နဲ႕ ပတ္သက္ ရင္ ဘယ္အေရာင္နဲ႕ ဘယ္အေရာင္ ဟာ အျပန္ အလွန္ အက်ိဳးျပဳ တဲ့ မိတ္ဖက္ျဖစ္သလား ၊ ဆန္႕ က်င္ဖက္ ျဖစ္သလား ဆိုတာ သိရန္ လိုပါ တယ္။

ဒီလို သိမွ Composition မွာ Color ကို ထိေရာက္စြာ သံုး နိုင္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Color Theory ကို သိထားဘို႕ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ၾကည့္ တဲ့ အခါ မွာ မ်က္ေစ့ ေအး တယ္ လို႕ ဆိုရမဲ့ သက္ေတာင့္ သက္သာ အေရာင္စပ္ ရပါမယ္။

ေအာက္မွာ ျပ ထားတဲ့ Color Chart က ေထာက္ အကူ အေတာ္ ျပဳ ပါလိမ့္မယ္။
အထက္ပါ Colot Wheel ရွိ ဆန္႕က်င္ ရာ ဘက္ရွိ အေရာင္ မ်ားဟာ  အေရာင္ တစ္ခု နဲ႕ တစ္ခု အေထာက္ အကူျပဳ တဲ့ Complementary Color မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

Color Theory ဟာ အေတာ္ က်ယ္ျပန္႕ တဲ့ ဘာသာရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထက္ ပို ၍ သိလုိပါက အခုတဲြေပးလိုက္တဲ့ Country Road Blog မွာ ေရးထားတဲ့ “ Theory of Color “ မွာ ျမန္မာ လို ေလ့ လာနိုင္ပါတယ္။

http://shlaing.blogspot.sg/2017/03/92-theory-of-colours-theory-of-colour.html7.  Balancing Elements


ပံု တစ္ခု အတြင္းရွိ အရာ ၀ထၳဳ မ်ားဟာ အခ်ိဳးညီ မွ်တ ေနရန္ လိုပါတယ္။


ဥပမာ အားျဖင့္ ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ Foreground မွာ Strong Subject ရွိေနပါက Balancing  ျဖစ္ေနေစရန္ သူ ရဲ႕ ေနာက္မွာ လည္း Small Subject တစ္ခု တစ္ေလ ရွိေန ရပါမယ္။ Rule of Thirds  အခ်ိဳး အတိုင္း ထည္႕ ထားရန္ လိုပါမယ္။

ဒီ လို Balance အတြက္ အရာ၀ထၳဳေတြ ျဖည့္ လိုက္ရင္ Rule of Negative space ကို ဆန္႕ က်င္ရာ ေရာက္ ျပန္ပါတယ္။

ဘယ္လို ထားရင္ အေကာင္းဆံုးလဲ ဆိုတာ ဓါတ္ပံု ရိုက္သူ ကိုယ္ တိုင္ ဆံုးျဖတ္   ကာ ေဆာင္ရြက္ ရပါ မယ္။

Balancing ဟာ လည္း အေတာ္ က်ယ္ျပန္႕ တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ.
အာၾကမ္း ေျပာ ရပါက -

Balance  မူကဲြ ေတြ ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္ ခဲြ ထားပါတယ္။

1.   Tonal balance
2.   Colour balance
3.   Size balance
4.   Texture balance
5.   Space balance
6.   Abstract balanceအထက္ပါပံု ကို ၾကည့္ပါက အိပ္ေနတဲ့ စံု တဲြ ကို ေနာက္ခံ ဆိပ္ခံ ေဘာတံ တား Pier က Balance လုပ္ထားပါတယ္။

 ဒီ Pier ပါ ျခင္း အာျဖင့္ လည္း ဒီေနရာ ဟာ UK က Brighton Beach ဆို တာကို သိေစနိုင္တဲ့ Story ေလး တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

အကယ္ လို႕ အထက္ က ပံုအတိုင္းသာ ဆိပ္ခံ ေဘာတံ တား Pier မပါ ဘူး ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာ မွာ ရိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ Story ရွိမွာ  မဟုတ္ ေတာ့ပါ။Balancing အမ်ိုးမ်ိဳးေသာ နမူ နာ ပံု မ်ား -

7.  Differential (selective) Focusမိမိ ထင္ရွားစြာ  ျပ လို တဲ့ အရာ ကို ေရြးျပီး Focus ဖမ္းျပီးျပ တာ မ်ိဳးကို Differential Focus (Selective Focus ) လိုက ေခၚပါတယ္။

ဒီ လို လုပ္ျခင္း အားျဖင့္ မိမိ ျပ လိုတဲ့ Main Subject ကိုျပတ္သား စြာ ျမင္ နိုင္ျပီး က်န္ အရာ ေတြ ၀ါးေနေစပါလိမ့္ မယ္။

က်န္ တဲ့ အရာ ေတြ က Main subject အေပၚ က်ေရာက္ မဲ့ အာရံု ကို ဆဲြ ထုတ္ မသြားနိုင္ ေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းပါ။

ေအာက္ပါ ပံု တြင္ ေခြး ကို Select Focus ျဖတ္ ထားလိုက္ သျဖင့္ ေနာက္ က လူေတြ ၀ါး ေနတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ Portrait ရိုက္ ရာ မွာ သံုးတဲ့ နည္းပါ။

ဒါဟာ ေခြး ကို ဘဲ အဓိက Main Subject အျဖစ္ ျပ လိုက္တာပါ။
Selective Focus နမူ နာ ပံု မ်ား
9.  Symmetryဓါတ္ပံု တြင္ အခ်ိဳး က် ေနျခင္း ဆိုတဲ့ Symmetry ဟာ အေတာ္ ေကာင္း တဲ့ Composition တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံ လည္း Symmetry ကို ခ်ိဳးေဖါက္ ထားတဲ့ အခ်ိဳး မက် တဲ့ အေနအထားက ၾကည့္ ေကာင္းတာ မ်ိဳး လည္း ရွိ ျပန္ ပါတယ္။

Symmetry ဟာ  Rule of Thirds ကို ခ်ိဳး ေဖာက္ ရာ မွာ အေကာင္းဆံုး နည္း တစ္ ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္း သေဘာ ေျပာ ရပါက Symmetry မွာ လည္း သံုးမ်ိုဳး ရွိပါတယ္ -


    1 -   Vertical symmetry

လမ္း တို႕ အေဆာက္ အအံု စသည္ တို႕ ဟာ Vertical Symmetry မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေအာက္ပါ ပံု ကို ၾကည့္ရင္ လမ္း ရဲ႕ အလယ္ က မ်ဥ္း ဟာ ပံု ကို ႏွစ္ ျခမ္း ခဲြ ထားတာ ေတြ႕ နိုင္ပါမယ္။

လမ္းရဲ႕ ေဘး တစ္ဘက္ တစ္ ခ်က္ စီ   မွာ မတူ ညီ နိုင္တာ ေတြ ရွိ ေနနိုင္ေစကာမူ Vertical Symmetry ရဲ႕ ဥပမာ ေကာင္းတစ္ ခု ျဖစ္ပါတယ္။


2- Horizontal Symmetry.

ေအာက္ပါ ပံု ကဲ့ သို႕ ေရေပၚ မွာ ေရာင္ျပန္ အရိပ္က်ေနတာ ဟာ Horizontal Symmetry ရဲ႕ ဥပမာ ေကာင္းတစ္ခုပါ။ Horizontal Symmetry  ဟာ Rule of Thirds နဲ႕ တဲြ လို႕ အလြန္ ေကာင္းတဲ့ Composition မ်ိဳးပါ။

အဓိက ျပ လိုတဲ့  Main point of Interest ကို Rule of Thirds ရဲ႕ မ်ဥ္း ဆံု မွတ္ တစ္ မွာ ထားျပီး သူ႕ ရဲ႕ Reflection အရိပ္ ကို အျခား တစ္ေနရာ မွာ Symmetric အျဖစ္ ထားတဲ့ နည္းပါ။

ေအာက္ က ပံု ဟာ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ Horizontal Symmetry  နဲ႕ Rule of Thirds တို႕ ေပါင္း စပ္ ထားတဲ့ Composition မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။


3- Radial Symmetry.


ဗဟုိ ခ်က္မ ေနရာ ကေန ျဖာထြက္ လာတဲ့ ပံု ရိပ္ မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ Bicycle ရဲ႕ Spokes မ်ား၊ ေဒစီ ပန္း ရဲ႕ ပြင့္ဖတ္မ်ား ၊ ေရ လွိဳင္း ဂယက္ စသည္ တို႕ ဟာ Radial Symmetry မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
Radial Symmetry နမူ နာ ပံု မ်ား -အျခားေသာ Symmetry တစ္ခု ကေတာ့ Dynamic Symmetry လို႕ ဆိုပါတယ္။

ေရွး ဂရိ ေခတ္ ထည္းက သံုးခဲ့တဲ့ နည္း လို႕ သိရပါတယ္-

 

မူရင္း ေဆာင္းပါးတြင္ မပါ ပါ။ 


မူရင္း မွာ Symmetry ဆိုတာ ေလာက္ဘဲ ေဖၚျပပါတယ္။


Symmetry မ်ိဳးကဲြ မ်ား ကိုသိသာ နိုင္ရန္အတြက္ Symmetry မူကဲြ မ်ား အေၾကာင္း  ကုိ ျပန္ ရွာ ကာ  ေဖၚျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


Dynamic Symmetry means a specific form of composition—a way of building a picture or other object in good proportion so that it is pleasing to the eye. Dynamic Symmetry is the method by which the Greeks built their temples and their gods.

Dynamic Symmetry means a composition of spaces or areas, one in harmony or sequence with another.

လို႕ အၾကမ္း ျဖဥ္း ေရးထားတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။
10.  Patterns


Pattern သည္ ပံု ( Shape ) တစ္ခု ၊ လိုင္း တစ္ခု ကို ထပ္ ခါ တလဲလဲ ဖဲြ႕ စည္း ထားတဲ့ အရ လို႕ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ဒီလို အရာ ေတြ ဟာ မ်က္ လံုးကို ဆဲြေဆာင္ နိုင္တဲ့ အရာ ေတြ ပါ။ ဒီ Pattern ေတြ ဟာ ပံု ထဲ မွာ ရွိတဲ့ Subject နဲ႕ သဟဇာတ ( Harmony ) ျဖစ္တဲ့ အခါ အံ့ ၾသ ဘြယ္ ရာ Composition ျဖစ္လာ တာကို ေတြ႕ ရပါတယ္။\

Pattern Composition မွာ အေရးၾကီး တာက Frame ကို အျပည့္ ျဖည့္ ထားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။Pattern နမူနာ ပံုမ်ား -
11.  Depth (Layers)ပံုတစ္ပံု ရဲ႕ထူးျခား တဲ့  အလႊာ လိုက္ ( Layer ) ရွိေန ေသာ အေနအထားလို႕ ဆိုရပါမယ္။ သင္ အက်ၤီ ကိုအလႊာ လိုက္ ၀တ္ ထားတဲ့ ပံု စံ မ်ိဳးပါ။

Photography ဆိုတာ  Two Dimensional အေန အထား ပါ။ ဒီလို Layer ေတြ ေၾကာင့္  Depth ျဖစ္လာ တဲ့ အခါ မွာ  Three Dimensional ျဖစ္လာပါတယ္။

Foreground, Middle ground,  Back Ground စသည္ျဖင့္ အလႊာ ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီ အလႊာ ေတြ က ၾကည့္ သူရဲ     ရဲ႕ အာရံု ကို  တစ္လႊာ စီအလိုက္ ရံုကို ဆဲြ သြားပါ လိမ့္ မယ္။12.  Depth of Field


ပံု တစ္ပံု ရဲ႕ ျပတ္သား မွဳ ဧရိယာ ကိုဘယ္ေလာက္ ထား မလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Portrait ရိုက္သလို ကိုယ္ ျပလိုတဲ့ Subject ကိုသာ ျပတ္သားေစျပီး က်န္ တာ အားလံုးကို ၀ါး ေန  ေစမဲ့ Shallow Death of Field နဲ႕ ရိုက္  ၾကေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီနည္း ဟာ Subject ရဲ႕ Background Distraction ကို ဖယ္ရွား လိုက္တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါမွ မဟုတ္ Hyperfocaldistance နဲ႕ ရွဳေမွ်ာ္ ခင္း ကို ရိုက္သလို Foreground မွ ေနာက္ဆံုး Background အထိ - အစ အဆံုး ျပလို တဲ့ အတြက္ အားလံုး ျပတ္သား ေန တဲ့ Deep depth of Field နဲ႕ ရိုက္ ျပ မွာ လား ဆိုတာ လည္း အေရးၾကီးတဲ့ Composition တစ္ခု ပါ။  

ေအာက္ တြင္ ျပ ထားတဲ့ ပံု ေတြ မွာ  Depth of Field ကို Subject အေပၚ Center of Interest ရ ဘို႕ ဘယ္ လို ကစား ထားတယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ နိုင္ပါတယ္-
လူ ပံုကို သာ Depth of Field  ေပးထား ျပီး ေနာက္ခံ Background ကို ထင္ထင္ ရွားရွား မျပလို တဲ့ အတြက္ ၀ါး ထား တဲ့ Shallow Depth of Field. 


Depth of Field ရဲ႕ အထူအပါးဟာ -  


1-      Lens ရဲ႕ Focal Length အတို အရွည္ ၊
2-      Camera Aperture အက်ဥ္း အက်ယ္၊
3-      Subject ႏွင့္ ကင္မရာ တို႕ ရဲ႕ အကြာ အေ၀း၊ (Focusing Distance,)
4-      ကင္မရာ Sensor ၏ အရြယ္ အစား (Size of Sensor, )


     စတဲ့ အခ်က္ ေတြ အေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။


အထက္ က ပံုက Focal Length နဲ႕ Aperture တို႕ ရဲ႕ DOF အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္ မွဳ ကို ျပ ထားတဲ့ ပံုပါ။ 


အထက္ က ပံု ကေတာ့ Aperture အက်ဥ္း အက်ယ္ တစ္ခု ထည္း ရဲ႕ DOF အေပၚသက္ေရာက္မွဳ တစ္ခုထည္းကို နမူနာ ျပ ထားတဲ့ ပံု ျဖစ္ပါတယ္။ 
Shallow Depth of Field

Deep Depth of Field
Deep Depth of Field


13.  Viewpoint


ပံု ကို ဘယ္ လိုေနရာ က  ျပ မလဲ ဆိုတဲ့ Angle ကိုဆိုလိုတာပါဘဲ။ ဒီ ရိုက္နည္း  က လည္း အေတာ္ ေလး ထိေရာက္တဲ့ နည္းပါ။

သာမန္ ရိုက္ရိုး ရိုက္စဥ္ ရိုက္ေနတဲ့ အေနအထားကေန အေပၚစီး ၊ ေအာက္စီး ၊ အလယ္ ေနရာ က ျဖတ္ ရိုက္ တဲ့ နည္း ( Low Angle, High Angle, Over Shoulder)  စသည္ မ်ားအျပင္ ပံုမွန္ ကမ္းေျခ က ေရ ထဲ ကို ရိုက္ေနရာ က ေ န ေရထဲ ကေန ကုန္းေပၚ ကို ျပန္ရိုက္တဲ့ နည္း စသည္ ျဖင့္    ျမင္ကြင္း ကို   ေျပာင္း ေပး လိုက္ ျခင္း ျဖင့္ အျမင္ ဆန္း ကာ Subject ဟာ ထူးျခားတဲ့ ပံု ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ေအာက္ တြင္ ျပ ထား တဲ့ Angle  အမ်ိဳးမ်ိဳး ကေန ရိုက္ ထားတဲ့ ပံုေတြ ကို ၾကည့္ ပါရန္ -
Over the Shoulder.14.  Triangles & Diagonalsၾတိဂံ  နဲ႕ ေဒါင့္ျဖတ္ မ်ဥ္း ေတြ ဟာ ပံု ရဲ႕ Dynamic Tension ကိုေပးပါတယ္။ ပံု ကို ဆဲြ ေဆာင္ မွဳ ပိုရွိေစပါတယ္။

အေၾကာင္း ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ တစ္ေတြ ဟာ ေရျပင္ ညီ ( Hprzontal Line ) နဲ႕ ေဒါင္လိုက္ ( Vertical Line ) ေတြ ကို သာ အေတြ႕ မ်ားေန ၾကလို႕ပါဘဲ။

ဒီ လို ေျပာ လိုက္ လို႕ Triangles & Diagonals ေတြ ကို လိုက္ ရွာျပီး ရိုက္ ရမယ္ လို႔ မဆိုလိုပါ။ သဘာ၀ မွာ ဒါေတြ ရွိပါတယ္။ ေအာက္မွာ ျပ ထားတဲ့ေလွကား ထစ္မွာ မိန္းကေလး ထိုင္ေနတဲ့  ပံု ကိုၾကည့္ပါက သဘာ၀ Triangle ကို ေတြ႕ နုို္င္ပါတယ္။

မိသား စု ပံု ကို Triangle အေနအထား နဲ႕ စီစဥ္ ကာ ရိုက္ နိုင္သလို Model တစ္ဦးရဲ႕ လက္ ကို သူ႕ တင္ပါး ေပၚ ေထာက္ ခိုင္း လိုက္ရင္ လည္း Triangle ျဖစ္လာတာပါဘဲ။ တစ္ခါ တစ္ရံ မွာ Leading Lines ေတြဟာ လည္း Triangles & Diagonals ေတြ အျဖစ္ရွိေနတာ ေတြ႕ နိုင္ပါတယ္။


15.  Fill the Frame


အကယ္ လို႕ Subject ရဲ႕ ေနာက္ခံ Background ဟာ ဘယ္လို မွ မလႊဲ သာ မေရွာ င္သာ အေနွာက္ အယွက္ ေတြ မ်ားေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိေနရင္  ပံု ကို Frame အတြင္း  ျဖည့္ နိုင္ သေလာက္ ျဖည့္ လိုက္ပါ။

Pattern မ်ားကို ရိုက္ရင္ လည္း Frame အျပည့္ ျဖည့္ ရိုက္ ပါ။
16.  Simplicity


Subject တစ္ခု ထည္းကို မည္ သို႕ ေသာ အေနွာက္ အယွက္ ( Distraction ) မွ မရွိေစဘဲ ရိုးရိုး ေလး ရိုက္ ျခင္း ဟာ လည္း ၾကည့္ သူရဲ႕ မ်က္ေစ့ Subject အေပၚ ကို တန္း ကာ  ေရာက္ေစတဲ့ ရိုက္ နည္း ပါဘဲ။

ဓါတ္ပံု မွာ " Simple is Beauty "  ရိုးရိုး ေလး ဟာ လွ ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ 


ဒီလို ရိုးရိုးေလး  ျပ ဘို႕ အတြက္ Subject ကို Zoom ဆဲြ ကာ အနီး ကပ္ ( Close up ) အျဖစ္ ရိုက္ တာမ်ိဳး လည္း ရွိပါတယ္။17.  Left to Right Rule


ပံု တစ္ပံု အတြင္း ရွိ သက္ရွိ သက္မဲ့ မ်ား ပံု အတြင္း လက္၀ဲ ဘက္မွ ေန လက္ယာ ဘက္ သို႕ ေရြ႕ ွလွ်ား  ေနသည့္ Photography composition rule ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ဘက္၀ဲ ဘက္မွ လက္ယာ ဘက္ သို႕ ေမာင္း  ႏွင္ ေနသည့့္ပံု၊  လူ ဘက္၀ဲ ဘက္မွ လက္ယာဘက္ သို႕ လမ္း ေလွ်ာက္  ေန သည့္ ပံု ၊ ငွက္ ဘက္၀ဲ ဘက္မွ လက္ယာ ဘက္ သို႕ ပ်ံေ နသည့္ ပံု  မ်ိဳး ကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီ Composition Rule ဟာ Rule of Space နဲ႕ လည္း ဆက္ ႏြယ္ ေနပါတယ္။

18.  Rule of Space


အခ်ိဳ႕ ေသာ အေျခ အေနမ်ိး အတြက္ တည္ျငိမ္ ေနတဲ့ Subject ၊  ေရြ႕ လွ်ားေနတဲ့ Subject တို႕  ရဲ႕ ေရွ႔မွာ ေနအရာလြ တ္ ( Room of Breath ) ခ်န္ ထားေပးရပါမယ္။   က်ပ္ မေနေစရပါဘူး။

ဤ နည္း ျဖင့္ ၾကည့္သူရဲ႕ မ်က္ေစ့ ဟာ ပံုထည္းက subject သြား ေနတဲ့ ဦး တည္ ခ်က္ အတိုင္း လိုက္သြား ပါလိမ့္ မယ္။

ဒီ Rule of Space ဥပေဒသ ဟာ အရင္ေျပာ ခဲ့ တဲ့ Negative Space Rule နဲ႕ ခ်ိတ္  ဆက္ေနပါတယ္။

ဒါ ဟာ အရင္ ကေျပာ ခဲ့ တဲ့ Composition Rule တစ္ခု နဲ႕ တစ္ခု ဟာ Overlap ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သာဓက ပါဘဲ။

အကယ္ ေရြ႕ သာ Room of Breath ေနရာ ေရွ႕ မွာ မရွိဘဲ ေနရာ လြတ္ကို ေနာက္ မွာ ထားခဲ့ရင္ ၾကည့္ ရသည္မွာ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမွာ မဟုတ္ပါ။


19.  Rule of Odds


မ - ၈ဏန္း ဥပေဒသ ကေတာ့ ပံု တစ္ပံုအတြင္း မွာ အရာ၀ထၳဳ  (၂) ႏွစ္ခု ၊ (၄) ေလးခု ၊ (၆)  ေျခာက္ခု စတဲ့ စံု ဂဏန္း ထားတာထက္   (မ)  ဂဏန္း ျဖစ္တဲ့ (၃) သံုးခု ၊ (၅) ငါးခု၊ (၇) ခုႏွစ္ခု စတဲ့ ( မ ) ဂဏန္း အေရ အတြက္ ထားျခင္း က ပို၍ အာရံု ကို ဆဲြ ေဆာင္ မွဳ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ဥပေဒသ ျဖစ္ပါတယ္ ။
အထက္က ပံု ႏွစ္ပံု ကို ၾကည့္ ပါက ဘယ္ဘက္ က ပံု (A) ဟာ ျငိမ္ ေနတဲ့ ( Static ) သေဘာ မ်ိဳး ေတြ႕ ရျပီး ညာ ဘက္က ( မ) ဂဏန္း ပံု (B) က ေတာ့  အသက္၀င္တဲ့ ( Dynamic ) သေဘာ ရွိေနတာ ကို ေတြ႕ ရပါမယ္။


ပံု အတြင္း မွာ သက္ရွိ သက္မဲ့ မ်ား ရဲ႕ (မ) ဂဏန္း အေရ အတြက္ ဟာ အလြန္ အစြမ္း ထက္တဲ့ Composition ပါ။ ဒီ ဥပေဒသ ဟာ Rule of Symmetry နဲ႕ ဆန္႕ က်င္ သလုိ ေတာ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။Rule of Odd Pictures.


အခ်ဳပ္ အား ျဖင့္ ေတာ့ ဘယ္ Composition Rule ေတြ ကိုမွ တရားေသ ယူရန္ မဟုတ္ပါ။အေျခ အေန ကို ၾကည့္ ျပီး အသံုး ခ်ရ မွာ ပါ။

သင့္ အေနနဲ႕ Photography Composition Rules ေတြ ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ လာျပီ  ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒသ ေတြ ကို ခ်ိဳးေဖါက္လိုက ခ်ိဳးေဖါက္  ဖို႕ စဥ္း စား နိုင္လာ ပါျပီ။

ဒါ ေပမဲ့တစ္ခု သိထားရမွာ က Photography Composition Rule တစ္ခု ကို ခ်ိဳးေဖါက္ ေတာ့ မယ္ ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ခ်ိဳးေဖါက္ ရတာ လဲ   ဆို တဲ့ အေၾကာင္း ရွိရပါမယ္။

ဒီလို မဟုတ္ ဘဲ ဥပေဒသ ေတြ ကိုရမ္း သမ္း ခ်ိဳးေဖက္ လို႕ ကေတာ့  ပံု ဟာ အေတာ္ ညံ႕ တဲ့ ပံု ျဖစ္သြားပါလိမ့္ မယ္။


-----------------------------------