Nuffnang Ads

Friday, 28 November 2014




(81) – Portrait Photography -5                                          ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၈၁)

 




ရုပ္ ပံု လႊာ ရုိက္ကူး ျခင္း - ( ၅ )
( Portrait Photography- 5 )

 

စကားဦး


ကၽြန္ေတာ္သည္ ရုပ္ပံုလႊာ ရိုက္ကူးျခင္း ( Portrait Photography ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္စု အမွတ္ (၁) မွ (၄) အထိ မွတ္စု ေလးခု ေရးခဲ့ ပါသည္။ Portrait Photography ကို တတ္က်ြမ္း နားလည္ ၍ ေရးသည္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္မံ သိလို သျဖင့္  လိုက္လံ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ ခဲ့သည္မ်ားကို စုေပါင္းဘာသာျပန္ ကာ ျပန္ လည္ မွ် ေ၀ျခင္းသားျဖစ္ ပါသည္။
 
 

ထိုသို႕ ေလ့လာသည့္ အတြက္ Portrait Photography သည္ သာမန္ အားျဖင့္ လူပံု ကို ရိုက္သည္ဟုသာ သိထားသည္ မွ လူ တင္သာမက  သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုး တုို႕ ၏ ရုပ္ပံု လႊာ ကို ရိုက္ကူးျခင္း ဆိုသည္ ကို သိ လိုက္ရပါသည္။

 

ယခု အၾကိမ္တြင္ လည္း Portrait Photography ကို ဆက္လက္ ေလ့လာ လိုသျဖင့္  စုေဆာင္း ဖတ္ရွဳ ခဲ့ရာ လက္ေတြ႕  အသံုးတည့္ မည္ ဟု ယူဆသည့္  Nikon America -US မွ ထုတ္  ေ၀ ေသာ Portrait Photography ဆို္င္ရာ ေဆာင္း ပါး ၊ Peter Kolonia How to Create an Edgy Portrait With High-Contrast Lighting ေဆာင္းပါး ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္  Jmeyer ၏ Portrait photography techniques, tips and tricks ေဆာင္းပါး မ်ားကိုေတြ႕ ရွိခဲ့ ပါသည္။

 

ထို႕ ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါး သံုးခု ကို ေပါင္းစပ္ကာ ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့ သို႕ ဘာသာျပန္ ကာ မွ်ေ၀ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤမွတ္စု သည္ Portrait Photography အေျခခံ မွ စတင္ ရိုက္ ကူးသည့္ အဆင့္ မွ် သာရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့ သို႕  Portrait Photography ကို စတင္ ရိုက္ ကူးရန္ တာစူ ေနသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ မွ် ေ၀ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Portrait photography

 

ေအာက္ပါ အခ်က္ မ်ားကို ေဆာင္းပါးရွင္ Jmeyer ၏ Portrait photography techniques, tips and tricks မွေကာက္ နွဳတ္ ဘာသာျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

(1)  Focus on the eyes

Subject ၏ မ်က္လံုးသည္ ပံု ကို ၾကည့္သူ ႏွင့္ တိုက္ ရိုက္ Contact လုပ္သည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်က္လံုးကို Sharp Eyes ရေအာင္ AF Point ကို မ်က္လံုးေပၚ တြင္ ေထာက္ ရမည္။ Shutter Release Button  ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ကာ Focus Lock လုပ္ျပီး Composition ကို လိုသလို ျပန္ ညွိ ယူ ရပါမည္။

 

(2) Using a standard or telephoto lens
 
 
 

 

Wide angle Lens သည္ လူပံု ကို Subject  ႏွင့္ ပတ္သက္ ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေရာ၍ ျပ လိုသည့္အ ေနအထားမ်ိဳး တြင္ အေတာ္အသံုး တည့္ သည္။ သို႕ ရာ တြင္ Wide Angle Lens ကို အနီး ကပ္ ဆဲြ ရိုက္ လိုက္ပါက လူ ပံု သည္ ( Distort ) ပံု ပ်က္ သြားသည္။


Portrait ရုိက္သည့္ သမားရိုးက် Full Frame Lens မ်ား မွာ 50mm, 85mm prime Lens မ်ား ႏွင့္ 70-200mm Zoom Lens မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  အဆိုပါ Lens မ်ားသည္ Features ကို Compress လုပ္ေပးျပီး Natural-Looking ပံု မ်ား ကို ထုတ္ေပးသည္။


 

(3) Use Aperture Priority mode
Aperture Priority ျဖင့္ ရိုက္ပါ။ ဤ သို႕ ရိုက္ျခင္း ျဖင့္ Depth of Field ကို လို သလို ခ်ိန္ဆ ထားနိုင္ပါသည္။
Focusing  ျမန္ သည့္ Prime Lens မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Lens မ်ားသည္ Aperture ကို မ်ားစြာ က်ယ္ က်ယ္ ဖြင့္ နိုင္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အေတာ္ ပါးသည့္ Shallow Depth of Field ရသည့္ အတြက္ ေနာက္ ခံ မ်ား ၀ါး ကုန္သျဖင့္ Subject အေပၚ အာရံု စူး စိုက္မွဳ ရေစသည္။ ၄င္း အျပင္ ပံု သည္ Creamy-smooth ရလာသည္။
 
သို႕ ရာ တြင္ ဤ ကဲ့သို႕ Aperture က်ဥ္း က်ဥ္း ျဖင့္ Shallow Depth of Field ရုိက္ ရာ တြင္ အေရးၾကီး သည့္ ေနရာ ကို တိက်စြာ Focus ဖမ္း နိုင္ရန္ လိုသည္။
 
 
(4)  Using window light
Portrait ရိုက္ရာတြင္ အစဥ္တန္ဘိုးၾကီး သည့္ Lighting မ်ား မလိုပါ။ ျပဴတင္းေပါက္ အလင္း ေရာင္ ႏွင့္  Reflector တစ္ခု ေလာက္ ႏွင့္ပင္ အေတာ္ ေကာင္းသည္ Portrait ပံု ရ နုိင္ပါသည္။
 
Model ကို ျပဴတင္း ေပါက္ အလင္းေရာင္ ႏွင့္ Angle တစ္ခု ယူ လိုက္ပါ။ ယင္းေနာက္ Silver or White Reflector ျဖင့္ အလင္း နည္း ေနသည့္ ေနရာ ကို ျဖည့္ ေပးပါ။ Silver Reflector သည္ White Reflector ထက္ Crisper Quality ပိုရသည္။
 
သို႕ရာ တြင္ ျပဳတင္းေပါက္မွ ျဖတ္၍ ၀င္ လာသည့္ အလင္း ေရာင္တြက္ ျပင္ပ မွ စိုးမိုး လာနိုင္သည့္ အေရာင္မ်ားကို သတိထားရန္ လိုသည္။ ျပင္ပ ရွိ မ်က္ခင္းမွ လႊမ္း လာသည့္ အစိမ္းေရာင္သည္ Skin Tone ကို Silky ျဖစ္လာေစသည္။ ညေန ခင္း အလင္းေရာင္ လႊမ္း မိုး လာလွ်င္ Skin Tone သည္ Warm ျဖစ္လာသည္။
 
(5) High-key portraits
ပံု ကို တမင္ Over Expose လုပ္ကာ “ High Key Effect “ ျဖင့္ ရိုက္ျခင္း သည္ မိန္းကေလး ပံု ႏွင့္ ကေလး ပံု မ်ား ရိုက္ရာ တြင္ သံုး နိုင္သည္။ နူးညံ့ ေျပ ျပစ္ေသာ  ပံု ရ ရွိ လာသည္။
 
 
 
 ဤ နည္း ၏ လွည့္ ကြက္ တစ္ခု မွာ ရိုက္စဥ္ တြင္ Overexposed မရိုက္ ဘဲ  Post Production တြင္ သာ Photoshop ျဖင့္ ပံု ကို လိုသည့္ အလင္း ပမာဏ ရ ေအာင္ လုပ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ RAW File ျဖင့္ ရိုက္ျခင္း သည္ ဤ ကဲ့ သို႕ Edit လုပ္ ရာ တြက္ ပို၍ ထိေရာက္သည္။
 
 (6) Baby portraits
 
 
 
ကေလး ငယ္ မ်ား၏ ပံု ကို ရိုက္လွ်င္  သဘာ၀ အလင္းေရာင္ သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ သည္။ Light Contrast ေပး နိုင္သည့္ ျပဴတင္းေပါက္လို ေနရာ မ်ား တြင္ ရိုက္ ျခင္း သည့္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ISO အနည္း ဆံုး ထား ရိုက္သင့္သည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ Noise ကင္းစင္ ၍  သန္႕ သည့္ ပံု ရ နိုင္မည္။
 
ခေလး ငယ္ မ်ားကို ရိုက္ရာ တြင္ နံနက္ အိပ္ယာ ထ ကာစ သို႕ မဟုတ္ အစား အစာ ေၾကြး ျပိးသည့္ အခ်ိန္ တြင္ ရိုက္သင့္ သည္။ ထို အခ်ိန္ မ်ား တြင္ ခေလး ငယ္မ်ားသည္ အျခားေသာ အခ်ိန္ မ်ား ထက္ တက္ၾကြ လန္း ဆမ္း ေနသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။
 
(7)  Shooting in burst mode
 
ေလး ပံု သို႕ မဟုတ္ Group Photo ရိုက္လွ်က္ ကင္မရာ ကို Tripod သို႕ မဟုတ္  ခိုင္ခန္႕သည့္ ေနရာတစ္ခုခု တြင္ တင္ထားကာ ဆက္တိုက္ ပံု မ်ားမ်ား ရိုက္ရပါမည္။ စက္ေသနပ္ ပစ္ သကဲ့ သို႕ High Frame Advance Rate မ်ိဳး ကို ဆိုလို ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပံု မ်ားမ်ား ဆက္ တိုက္ ရိုက္ျခင္း ကို ဆုိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤ သို႕ ျဖင့္ Subject ၏ Expression အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ရနိုင္ပါမည္။ Group Phot တြင္မူ လူ အားလံု မ်က္လံု ဖြင့္ ေနသည့္ အခ်ိန္ ကို ေစာင့္ ရိုက္ရန္  လိုပါသည္။
 
 (9) Family photo posing ideas
 
မိသားစု ပံု ရုိက္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ မိသား စု၀င္ ၾကီးစဥ္ ငယ္ လိုက္ စီစဥ္ ကာ ရိုက္ ျခင္းသည္ အျခားေသာ သူမ်ားအား မိသားစု ပံု ျပင္ ကေလး ကိုေျပာ ျပ ေနဘိသကဲ့ သို႕  ျဖစ္ေစ ရမည္။ 
 
အိမ္ေထာင္စု ၏ အၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ အား မည္ကဲ့ သို႕  ေနရာ ခ် မည္ ၊ သို႕ မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း အသစ္ ၀င္ေရာက္လာသူကို မည္သို႕ ေနရာ တြင္ ထားမည္ ဆိုသည္မွာ အေရး ၾကီးသည္။ အဆိုပါ ေနရာ သည္ ပံု ၏ အဓိက  Focal Point ျဖစ္ေစရမည္။ ပံု တြင္ ထင္း စြာ ေပၚေနရမည့္ ေနရာ ျဖစ္ေစရ မည္။
အိမ္ အတြင္း ဆိုဖါ မ်ားရွိသည့္ေနရာ ၊ အိမ္ အေပါက္ ၀ ကဲ့ သို႕ ေနရာ မ်ား တြင္ အခ်ိဳ႕ ကို ထိုင္ ေစ၊ အခ်ိဴ႕ ကို မတ္တပ္ရပ္ေစ သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖင့္ လူ အုပ္ ခဲြ ကာ ရိုက္ နိုင္သည္။


(10)  Candlelight portraits
ဖေယာင္း တိုင္ အလင္းေရာင္ နွင့္ ရိုက္သည့္ ပံုမ်ိဳး တြင္  ISO ကို 1600 အထက္ တင္ရိုက္ရန္ လိုသည္။ Subjection ၏ လွဳပ္ရွား မွဳ ႏွင့္ ဖေယာင္း တိုင္မီး ေတာက္ မ်ားကို Freeze လုပ္ရန္ High Shutter Speed ျဖင့္ ရိုက္ရန္ လို သည့္ အတြက္ Aperture ကို က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ရန္ လိုသည္။
 
အခန္း အတြင္း ရွိ မီးမ်ားကို ပိတ္ကာ Subject ၏ မ်က္ႏွာေပၚ သို႕ က်ေရာက္ ေနသည့္ အလင္းေရာင္ ၏ Meter ကို ဖမ္း ပါ။
Ccandlelit portrait shoot ရုိက္လွ်င္ ဖေယာင္း တိုင္ ကို တစ္တိုင္ ထည္း မဟုတ္ဘဲ လိုသည္ Exposure ရ သည့္ အထိ ဖေယာင္းတိုင္ ကို အေရအတြက္ တိုး၍သံုးပါ။ ဤ သို႕ ျဖင့္ Softer Shadow ရလာမည္ ျဖစ္သည္။
 
Camera Setting
ကင္မရာ  Setting ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ပိုင္း မွာ Nikon America-US က အၾကံျပဳ ေရးသား ထား ခ်က္ မ်ား မွ ေကာက္နွဳတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Lens Choice:
Portrait ရိုက္ရန္ အတြက္ ေအာက္ ပါ Lens မ်ားကို သံုးသင့္ ပါသည္-
·        Sstandard  to short-telephoto lens, between 50mm to 200mm.
·        NIKKOR prime lenses such as the 60mm, 85mm, 105mm or 200mm lenses;
·        Zooms: 70-200mm, or the telephoto end of the 24-70mm, 24-120mm lenses are ideal choices.
အကယ္၍ Angle အလြန္ က်ယ္ သည့္ 17mm ကဲ့ သို႕  Wide Angle Lens ကို သံုးပါက Subject ၏ မ်က္ႏွာသည္ ၾကြ တက္မလာဘဲ Flat ျဖစ္သြားပါမည္။
ထို႕ နည္းတူစြာ ပင္ Focal Length အလြန္ရွည္သည့္ 300mm ကဲ့သို႕ Lens ကိုသံုး
လိုက္ပါက  Subject ၏ မ်က္ႏွာကို Compress လုပ္ လိုက္ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ သဘ၀ မက် ေသာ ပံု ျဖစ္လာေပလိမ့္ မည္။
 
White Balance:
White Balance Setting  မွာ မူ ပတ္၀န္းက်င္ ၏ အလင္းေရာင္ေပၚ တည္ကာ ခ်ိန္ ရန္ လိုသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အိမ္အတြင္းရွိသာမန္ အိမ္သံုး အလင္းေရာင္ေအာက္ တြင္ ရိုက္ မည္ ဆိုပါက Incandescent (it is the light bulb symbol) ကို ေရြးရပါမည္။ အကယ္ ၍ Flash တစ္ခု တည္း ကိုသာ သံုးမည္ ဆိုပါက Flash (it’s the lightning bolt symbol) ကို ေရြး ရပါမည္။ သို႕ မဟုတ္ဘဲ Mix Light ကို သံုးမည္ ဆိုလွ်င္ Custom Preset ကို သံုးရပါမည္။
 
Metering:
Portrait  စတင္ ရိုက္စသူမ်ား အေနႏွင့္ Matrix Metering သို႕ မဟုတ္ Center Weighted Average Metering  ကို သံုးသင့္ပါသည္။

ပထမ ဦးစြာ ကင္မရာ Shutter ခလုပ္ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ကာ Subject ၏ မ်က္လံုးကို ေထာက္ ၍ Focus ျဖတ္ျခင္း ျဖင့္ Metering ယူရပါမည္။ ယင္းေနာက္ AE Lock ကို ႏွိပ္ ကာ လို အပ္ သလို Recompose ျပန္လုပ္ ရပါမည္။ သို႕  မဟုတ္ပါကလည္း Shutter ခလုပ္ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ ထားလွ်က္ Recompose ျပန္လုပ္ နိုင္ပါသည္။
 
 
Data - D300, AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF lens, 1/30 sec., f/2.8, ISO 400, aperture priority, matrix metering,
အထက္ပါပံု ကို ရိုက္ရာ တြင္ White Balance ကို Flash တြင္ ထားပါသည္။ SB-900 Flash Light ကို အထက္သို႕ အနည္းငယ္ထာင္ကာ အေနာက္တြင္ Reflector ခံ ကာ ရိူက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Subject ၏ Skin Tone သည္ မွန္ကန္စြာ ေပၚလာေသာ္လည္း Tungsten Lighting ေၾကာင့္ ေနာက္ခံ တြင္ Warmer Color ျဖစ္သြားသည္။
 
 
 
 
 
Data - D800, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens, 1/125 sec., f/5, ISO 100, aperture priority, matrix metering, built-in pop-up fill-flash.
အထက္ပါ ပံု တြင္ Focus ကို Subject ေပၚ တြင္ ျဖတ္ထားသည့္ အတြက္  Subject ျပတ္သားေနသည္။ ။ Aperture က်ယ္ သည့္အတြက္ ေနာက္ ခံ အုတ္နံရံ သည္ တစ္ေျဖးေျဖး  ၀ါး သြား သည္ ကိုေတြ႕ နိုင္သည္။
 
Focusing:
Subject ကို Focus ဖမ္းရာ တြင္ မ်က္လံုးကို ျပတ္သားေနေအာင္ Single Point ျဖင့္ Focus ဖမ္း သင့္ပါသည္။ အဆိုပါ ေနရာ သည္ အျပတ္သား ဆံုး ျဖစ္ေနေစရန္ လိုပါ သည္။ Subject သည္ Frame ၏ အလယ္ တြင္ မရွိပါက Active Focus Point ကို Subject ရွိရာ သို႕ တတိတိ က်က် ေရာက္ေနေအာင္ ေရႊ႕ ယူ ရပါမည္။
သို႕ မဟုတ္ပါက လည္း Subject ၏ မ်က္လံုးကို Focus ဖမ္းျပီးေနာက္ AF-Point Lock လုပ္ ကာ လိုအပ္သလို Recompose လုပ္ နိုင္ပါသည္။
 
Suggested Exposure Starting Points:
ဓါတ္ပံု တစ္အတြက္ Exposure သည္ Shutter speed, Aperture and ISO sensitivity တို႕ ပင္ ျဖစ္သည္။ Exposure ကို မည္ သို႕  Setting လုပ္ မည္ မွာ မူ မိမိ ရိုက္သည္ ေနရာ ၏ အလင္း ေရာင္ ေပၚ မူတည္သည္။
အစ ပိုင္း မ်ာ ISO 400, Aperture – f-5.6, Aperture Priority ေလာက္ နဲ႕  စသင့္ပါသည္။ Aperture f-5.6 ထားရျခင္း မွာ Background ကို ထိန္း ထားနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ Shutter Sped ကိုမူ Aperture  ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ သည့္ Shutter Speed ကို ကင္မရာ ကေရြး ေပး ပါ လိမ့္ မည္။ Shutter Speed သည္ အနည္း ဆံုး 1/100 Sec ေလာက္ ရွိသင့္သည္။
 
Aperture ကို အလြန္ က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ လိုက္ပါက Shallow Depth of Field ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ခံ မ်ား ၀ါး သြားေသာ္လည္း ျပတ္သားသည့္ ဧရိယာ က်ံဳ႕  လာသည့္ အတြက္ Subject ၏ လိုအပ္ေသာ အပိုင္း မ်ား ျပတ္သား မွဳ ရွိ မရွိကို ျပန္ စစ္ရန္ လိုပါမည္။
 
Using a Speedlight.
အလင္း ေရာင္လံုေလာက္မွဳ မရွိပါက Speed Light ကို Fill in Light အျဖစ္သံုး ရပါမည္။ Portrait ရိုက္ရာ တြင္ Lighting သည္ အလြန္ အေရးပါသည့္ အပိုင္း တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ မ်ားစြာ လည္း က်ယ္ျပန္႕ ပါသည္။ ဤေနရာ တြင္မူ အေျခခံ သေဘာ မွ သာ ေဖၚျပပါမည္။ Lighting သည္ Portrait Photography တြင္ သီးျခားဘာသာရပ္ တစ္ခု သဘြယ္  က်ယ္ ျပန္႕ ပါသည္။
Lighting System ကို ဆင္ျပီး ပါ က အစမ္း ရိုက္ၾကည့္ပါ။ Subject ၏ေနာက္တြင္ Harsh Shadow  ျဖစ္ မသြားေစရန္ သတိထားရပါမည္။ အျမင့္ (၁၀) ေပ ခန္႕ ရွိ အခန္း အတြင္း ရိုက္ပါက Flash ကို မ်က္ ႏွာ က်က္ ႏွင့္ Bounce လုပ္ကာ ရိုက္သင့္ ပါ သည္။ သို႕ ရာ တြင္ အဆိုပါ Lighting တြင္ Boumce လုပ္ရာ Bounce လုပ္ရာ မ်က္ ႏွာ ျပင္ ၏ အေရာင္ ပါလာ တတ္ သည္ကို သတိျပဳ ရပါမည္။
ျဖစ္နိုင္လွ်င္  Multiple SpeedLights မ်ားကို သံုးသင့္ ပါသည္။ အခန္း တြင္း ရွိ Lighting  Sources မ်ားကို လည္း ရနိုင္သမွ် သံုး ရပါမည္။
Subject အေပၚ အလင္း ေျဖာ့ေျဖာ့ က်လိုေသာ ေနရာ တြင္ Diffuser ကို သံုးရပါမည္။
Speed light ကိုသံုး သည့္ အခါ Setting လုပ္ရာ တြင္ သတိထားရ မည္မွာ Flash ၏ Sync speed သည္ ကင္မရာ Shutter Speed ထက္ ျမန္ ရန္ လိုပါမည္။ ဥပမာ အား ျဖင့္ Sync speed is 1/250 Sec. ျဖစ္ပါက Shutter Speed သည္ 1/250 Sec ထက္ျမန္ ၍မရပါ။ Shutter speed သည္ Sync speed ထက္ျမန္ ပါက Shutter ပိတ္ျပီးမွ Flash ပြင့္ သလို ျဖစ္သြား ပါမည္။


 
နမူနာ ပံု မ်ား ႏွင့္ Data မ်ား
 
 
 
Data - D300, AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF lens, 1/30 sec., f/2.8, ISO 400, aperture priority, matrix metering, SB-900 flash.
 
အထက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္ Subject နွစ္ဦး စလံုး အေပၚ သို႕ တိုက္ရိုက္ ထိုး ကာ ရိုက္တားသည္။ အေၾကာင္း မွာ Shallow Depth of Field ျဖစ္သည့္ ပံု တြင္ Subject ေပၚ တြင္သာ Focus ျဖတ္ ထားျပီး Foreground ႏွင့္ background တို႕ ကို Focus မျဖတ္ ထားသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။
 

Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/250 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.
 
အထက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္မူ Subject ၏ မ်က္ႏွာ တစ္ပိုင္းသည္ သဘာ၀ ေနေရာင္ျဖင့္ လင္းေနျပီး က်န္ တစ္ပိုင္း မွာ ေခါင္းေပၚ ရွိသစ္ ကိုင္း ၏ အရိပ္က် ကာ ေမွာင္ ေနသည္။
 
 
 


 
Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/250 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering, SB-900 used as fill-flash.
 
ထို႕ေၾကာင့္ SB 900 ျဖင့္ Fill in အလင္းျဖည့္ ကာ ရိုက္ထားသျဖင့္ အလင္း မွ် သြားသည္ ကို ျမင္နိုင္သည္။
 
 


 

Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/640 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.


 


အထက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္ Subject သည္ ကင္မရာ ကို ၾကည့္ေနသည္။ Subject ၏ ညာ ဘက္မွ ၀င္လာသည့္ ေနေရာင္ခ်ည္ သည္ အဓိက Light Source ျဖစ္သည္။ အလင္းသည္ Subject ၏ မ်က္ႏွာ ေပၚ သို႕  တစ္၀က္ က်ေနသည္။ ေနေရာင္ ႏွင့္ ေ၀းေသာ မ်က္ႏွာ၏ အပိုင္း မွာမူ ေမွာင္ေနသည္


 
 
Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/640 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.
ဤ ကဲ့ သို႕ အေျခ အေနမ်ိဳး တြင္ အဆိုပါ ကင္မရာ ကို တည့္ တည့္ ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားမွ အထက္ပါ ပံုကဲ့ သို႕ အလင္းေရာင္ လာ ရာ ဘက္ သို႕ လွည့္ ၾကည့္ လိုက္သည့္ ပံု တြင္မူ ပံု သည္ Dynamic Feel ပို ရလာသည္။
 
 
အထက္ပါ Nikon US မွ ေဖၚျပထားသည့္ Portrait Lighting သည္ သာမန္ ထသြား ထလာ ရိုက္ သည့္ အဆင့္ မ်ိဳး မွ် ကို ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာ ေပါက္ အေရြ႕ မွာ Portrait Lighting သည္ အေတာ္ အေရးပါ ၊ အဆင့္ျမင့္ သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။ Portrait Photograph တြင္ Lighting သည္ အလြန္က်ယ္ ျပန္႕ သည့္ ဘာသာ ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
 
Nikon Note ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

Lenses

·         Primes: 60mm, 85mm, 105mm or 200mm

·         Zooms: 24-70mm, 24-120mm, 70-200mm

 

White Balance:

·         Match the light of your scene

·         If your main light source is your Speedlight, set the WB to Flash

 

Metering Mode:

·         Matrix Metering

 

Focus:

·         AF-S mode for focus lock

·         Single Area AF

·         Center AF Bracket for very best result

·         Don’t shoot wide open unless you want a very shallow depth-of-field. If you are shooting wide open, check the focus of the image after you’ve captured it at 100% playback zoom.

·         Turn on the audible beep and focus assist lamp.

·         If manually focusing use Rangefinder and check results at 100% playback zoom.

 

Exposure:

·         Minimum 1/100th of a second shutter speed

·         If the lighting in the scene is not enough for a shutter speed/aperture combination that you want to use (i.e. too slow for you to handhold), increase the ISO

 

Using Speedlights:

·         Watch for shadows. You can soften shadows by using the diffuser that came with your Speedlight or bouncing the light.

·         Bounce off of low, white ceilings (under 10’).

·         Remember the sync speed of the camera, and do not exceed that shutter speed unless you are using the FP high speed sync setting

·         If your subject is backlit, use fill-flash, with the dome attachment and don’t bounce.
 
 
 
Light Contrast
 
ေအာက္ပါ Light Contrast ဆုိင္ရာ အခ်ိဳ႕ ေသာ အခ်က္ မ်ား ကိုမူ ေဆာင္းပါးရွင္  Peter Kolonia ၏ How  to Create an Edgy Portrait With High-Contrast Lighting မွ ေကာက္ ႏွဳတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ထိပ္ တန္း Portrait ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ မ်ားသံုးသည့္ လွပ ၾကြ ရြ ေသာ Light Contrast ရ ရန္ ျပင္ဆင္သည္ကို အနည္း ငယ္ ေဖၚျပ လိုပါသည္။
 

 
 (Tanzanian model Flaviana Matata )
Data - Exposure: 1/125 sec at f/11, ISO 100.
 
အထက္ပါ ပံု ကို နံမည္ ေက်ာ္ New York fashion and advertising Professional Photographer Jodi Jone က တန္ဇားနီးယား Model Flaviana Matata  ကို ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Spike Hair Style ႏွင့္ Model ကို လွပ သည္ Light Contrast ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထိုကဲ့ သို႕ ပံု ရရန္ သံုးထားသည့္ Light Sources မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပ ထားပါသည္။
 
မည္သည့္အတြက္ ဤ ကဲ့သို႕ ရွုပ္ေထြး အဆင့္ျမင့္ လွ သည့္ Lighting မ်ား ဆင္ထား ရသည္ကို ဓါတ္ပံု ပညာရွင္က ရွင္းလင္း ထားပါေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ Portrait Photography ကို  ယခု မွ စတင္ ေလ့လာ သူမ်ား အတြက္ “ ေလး “ ေနမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဘာသာျပန္ ျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။
 ေအာက္ပါပံု မ်ား မွာ အထက္ပါ Model ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာ တြင္ အသံုး ျပဳ သည့္ Light Source မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
Broncolor Pulso G 1600 strobes (replaced by the G2),
 
 
 
 
Broncolor Scoro S 1600 power packs (now, S2A),
 
 
 

Broncolor Pulsoflex C softbox .
 
 
 
 

အထက္ပါ Model ကို ရိုက္ရာ တြင္ Studio အတြင္း ဆင္ထားသည့္ Light source မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

 

(A). Set the softbox on a Manfrotto 085BS Heavy Duty Black Light Boom and Stand,

 (B). Lit the backdrop, a 20x30-foot cyclorama,

(C), with two Pulso G heads,

(D) Mounted on 9-foot Manfrotto Alu Ranker light stands,

(E) and bounced into V-flat reflectors made of 1/2-inch white foamcore board ,

(F). Powered both the main and background lights with Broncolor Scoro S 1600 powerpacks,

(G) and shot with a Hasselblad H4D-40 digital camera and a 50mm f/3.5 HC II Hasselblad lens,

(H), firing the strobes with a camera-mounted Broncolor RFS 2 radio slave transmitter.

 

 

Portrait Sample Pictures
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 






 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ Portrait Photography အတြက္ ေျခ ဆင္း ၾကမ္းခင္း မွ် သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဘာသာရပ္ ၏ အျမင့္တန္း ဆုိင္ရာ ပညာ ရပ္ မ်ား ႏွင့္ အလြန္ က်ယ္ျပန္႕ လွ သည့္ Portrait Photography Lighting ဆိုင္ ရာ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ လွမ္း တက္ ေလ့ လာ ရန္ လိုပါမည္။ ဤမွတ္စုသည္ အဆိုပါ အဆင့္ မ်ားသို႕ တက္လွမ္း နိုင္ရန္ တံတားခင္း ေပးသည့္ အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ အပ္ပါသည္။

 
 

________________________


No comments:

Post a Comment